ru
萌男缆巳着咽闻 瘟涡幽温劳扰 我 倘形论 闲稳锹文纫潘派
青赅玎螯 钺疣蝽 玮铐铌
吾疣蝽 玮铐铌

萌男缆巳着咽闻 瘟涡幽温劳扰 我 倘形论 闲稳锹文纫潘派

BK090-1415 Gleitbuchse BK090 14x15 Bronze
BK090-1420 Gleitbuchse BK090 14x20 Bronze
BK090-1425 Gleitbuchse BK090 14x25 Bronze
BK090-15030 Gleitbuchse BK090 150x30 Bronze
BK090-15060 Gleitbuchse BK090 150x60 Bronze
BK090-1515 Gleitbuchse BK090 15x15 Bronze
BK090-1520 Gleitbuchse BK090 15x20 Bronze
BK090-1525 Gleitbuchse BK090 15x25 Bronze
BK090-160100 Gleitbuchse BK090 160x100 Bronze
BK090-1615 Gleitbuchse BK090 16x15 Bronze
BK090-17060 Gleitbuchse BK090 170x60 Bronze
BK090-180100 Gleitbuchse BK090 180x100 Bronze
BK090-18060 Gleitbuchse BK090 180x60 Bronze
BK090-1820 Gleitbuchse BK090 18x20 Bronze
BK090-2010 Gleitbuchse BK090 20x10 Bronze
BK090-2015 Gleitbuchse BK090 20x15 Bronze
BK090-2215 Gleitbuchse BK090 22x15 Bronze
BK090-2220 Gleitbuchse BK090 22x20 Bronze
BK090-2225 Gleitbuchse BK090 22x25 Bronze
BK090-2230 Gleitbuchse BK090 22x30 Bronze
BK090-24550 Gleitbuchse BK090 245x50 Bronze
BK090-24560 Gleitbuchse BK090 245x60 Bronze
BK090-2515 Gleitbuchse BK090 25x15 Bronze
BK090-2525F Gleitbuchse BK090-F 25x28x25 Bronze
BK090-2815 Gleitbuchse BK090 28x15 Bronze
BK090-2820 Gleitbuchse BK090 28x20 Bronze
BK090-2825 Gleitbuchse BK090 28x25 Bronze
BK090-2830 Gleitbuchse BK090 28x30 Bronze
BK090-3220 Gleitbuchse BK090 32x20 Bronze
BK090-3240 Gleitbuchse BK090 32x40 Bronze
BK090-3515 Gleitbuchse BK090 35x15 Bronze
BK090-3525 Gleitbuchse BK090 35x25 Bronze
BK090-3530 Gleitbuchse BK090 35x30 Bronze
BK090-3535 Gleitbuchse BK090 35x35 Bronze
BK090-3535F Gleitbuchse BK090-F 35x39x35 Bronze
BK090-4020 Gleitbuchse BK090 40x20 Bronze
BK090-4025 Gleitbuchse BK090 40x25 Bronze
BK090-4520 Gleitbuchse BK090 45x20 Bronze
BK090-4530 Gleitbuchse BK090 45x30 Bronze
BK090-4530F Gleitbuchse BK090-F 45x50x30 Bronze
BK090-4545 Gleitbuchse BK090 45x45 Bronze
BK090-4545F Gleitbuchse BK090-F 45x45x50 Bronze
BK090-4560 Gleitbuchse BK090 45x60 Bronze
BK090-4563 Gleitbuchse BK090 45x63 Bronze
BK090-4570 Gleitbuchse BK090 45x70 Bronze
BK090-5030 Gleitbuchse BK090 50x30 Bronze
BK090-5030F Gleitbuchse BK090-F 50x55x30 Bronze
BK090-5050F Gleitbuchse BK090-F 50x55x50 Bronze
BK090-5520 Gleitbuchse BK090 55x20 Bronze
BK090-5530F Gleitbuchse BK090-F 55x60x30 Bronze
BK090-5540 Gleitbuchse BK090 55x40 Bronze
BK090-5830 Gleitbuchse BK090 58x30 Bronze
BK090-6035 Gleitbuchse BK090 60x35 Bronze
BK090-6045 Gleitbuchse BK090 60x45 Bronze
BK090-6060F Gleitbuchse BK090-F 60x65x60 Bronze
BK090-6550 Gleitbuchse BK090 65x50 Bronze
BK090-6570 Gleitbuchse BK090 65x70 Bronze
BK090-7035 Gleitbuchse BK090 70x35 Bronze
BK090-7040 Gleitbuchse BK090 70x40 Bronze
BK090-7040F Gleitbuchse BK090-F 70x75x40 Bronze
BK090-7070 Gleitbuchse BK090 70x70 Bronze
BK090-7560 Gleitbuchse BK090 75x60 Bronze
BK090-8040F Gleitbuchse BK090-F 80x85x40 Bronze
BK090-8050 Gleitbuchse BK090 80x50 Bronze
BK090-8064 Gleitbuchse BK090 80x64 Bronze
BK090-8080F Gleitbuchse BK090-F 80x85x80 Bronze
BK090-8540 Gleitbuchse BK090 85x40 Bronze
BK090-8580 Gleitbuchse BK090 85x80 Bronze
BK090-9040 Gleitbuchse BK090 90x40 Bronze
BK090-9075 Gleitbuchse BK090 90x75 Bronze
BK090-9090F Gleitbuchse BK090-F 90x95x90 Bronze
BK-1-0303 Gleitbuchse BK-1 3x3 Metall/PTFE
BK-1-0304 Gleitbuchse BK-1 3x4 Metall/PTFE
BK-1-0305 Gleitbuchse BK-1 3x5 Metall/PTFE
BK-1-0306 Gleitbuchse BK-1 3x6 Metall/PTFE
BK-1-0403 Gleitbuchse BK-1 4x3 Metall/PTFE
BK-1-0404 Gleitbuchse BK-1 4x4 Metall/PTFE
BK-1-0405 Gleitbuchse BK-1 4x5 Metall/PTFE
BK-1-0406 Gleitbuchse BK-1 4x6 Metall/PTFE
BK-1-0408 Gleitbuchse BK-1 4x8 Metall/PTFE
BK-1-0410 Gleitbuchse BK-1 4x10 Metall/PTFE
BK-1-0504 Gleitbuchse BK-1 5x4 Metall/PTFE
BK-1-0505 Gleitbuchse BK-1 5x5 Metall/PTFE
BK-1-0508 Gleitbuchse BK-1 5x8 Metall/PTFE
BK-1-0510 Gleitbuchse BK-1 5x10 Metall/PTFE
BK-1-0604 Gleitbuchse BK-1 6x4 Metall/PTFE
BK-1-06040F Gleitbuchse BK-1-F 6x4 Metall/PTFE
BK-1-0605 Gleitbuchse BK-1 6x5 Metall/PTFE
BK-1-06050F Gleitbuchse BK-1-F 6x5 Metall/PTFE
BK-1-0606 Gleitbuchse BK-1 6x6 Metall/PTFE
BK-1-0607 Gleitbuchse BK-1 6x7 Metall/PTFE
BK-1-06070F Gleitbuchse BK-1-F 6x7 Metall/PTFE
BK-1-0608 Gleitbuchse BK-1 6x8 Metall/PTFE
BK-1-06080F Gleitbuchse BK-1-F 6x8 Metall/PTFE
BK-1-06090F Gleitbuchse BK-1-F 6x9 Metall/PTFE
BK-1-0610 Gleitbuchse BK-1 6x10 Metall/PTFE
BK-1-0705 Gleitbuchse BK-1 7x5 Metall/PTFE
BK-1-0707 Gleitbuchse BK-1 7x7 Metall/PTFE
BK-1-0710 Gleitbuchse BK-1 7x10 Metall/PTFE
BK-1-0804 Gleitbuchse BK-1 8x4 Metall/PTFE
BK-1-0805 Gleitbuchse BK-1 8x5 Metall/PTFE
BK-1-08055F Gleitbuchse BK-1-F 8x5,5 Metall/PTFE
BK-1-0806 Gleitbuchse BK-1 8x6 Metall/PTFE
BK-1-0807 Gleitbuchse BK-1 8x7 Metall/PTFE
BK-1-08075F Gleitbuchse BK-1-F 8x7,5 Metall/PTFE
BK-1-0808 Gleitbuchse BK-1 8x8 Metall/PTFE
BK-1-08095F Gleitbuchse BK-1-F 8x9,5 Metall/PTFE
BK-1-0810 Gleitbuchse BK-1 8x10 Metall/PTFE
BK-1-08190F Gleitbuchse BK-1-F 8x19 Metall/PTFE
BK-1-0910 Gleitbuchse BK-1 9x10 Metall/PTFE
BK-1-1006 Gleitbuchse BK-1 10x6 Metall/PTFE
BK-1-10070F Gleitbuchse BK-1-F 10x7 Metall/PTFE
BK-1-1008 Gleitbuchse BK-1 10x8 Metall/PTFE
BK-1-10080F Gleitbuchse BK-1-F 10x8 Metall/PTFE
BK-1-10090F Gleitbuchse BK-1-F 10x9 Metall/PTFE
BK-1-1010 Gleitbuchse BK-1 10x10 Metall/PTFE
BK-1-10170F Gleitbuchse BK-1-F 10x17 Metall/PTFE
BK-1-1020 Gleitbuchse BK-1 10x20 Metall/PTFE
BK-1-11060 Gleitbuchse BK-1 110x60 Metall/PTFE
BK-1-12045 Gleitbuchse BK-1 120x45 Metall/PTFE
BK-1-12050 Gleitbuchse BK-1 120x50 Metall/PTFE
BK-1-1206 Gleitbuchse BK-1 12x6 Metall/PTFE
BK-1-1207 Gleitbuchse BK-1 12x7 Metall/PTFE
BK-1-12070 Gleitbuchse BK-1 120x70 Metall/PTFE
BK-1-12070F Gleitbuchse BK-1-F 12x7 Metall/PTFE
BK-1-1208 Gleitbuchse BK-1 12x8 Metall/PTFE
BK-1-12080F Gleitbuchse BK-1-F 12x8 Metall/PTFE
BK-1-1209 Gleitbuchse BK-1 12x9 Metall/PTFE
BK-1-12090F Gleitbuchse BK-1-F 12x9 Metall/PTFE
BK-1-12095 Gleitbuchse BK-1 120x95 Metall/PTFE
BK-1-1210 Gleitbuchse BK-1 12x10 Metall/PTFE
BK-1-1212 Gleitbuchse BK-1 12x12 Metall/PTFE
BK-1-1215 Gleitbuchse BK-1 12x15 Metall/PTFE
BK-1-12170F Gleitbuchse BK-1-F 12x17 Metall/PTFE
BK-1-1218 Gleitbuchse BK-1 12x18 Metall/PTFE
BK-1-1220 Gleitbuchse BK-1 12x20 Metall/PTFE
BK-1-1225 Gleitbuchse BK-1 12x25 Metall/PTFE
BK-1-130100 Gleitbuchse BK-1 130x100 Metall/PTFE
BK-1-1305 Gleitbuchse BK-1 13x5 Metall/PTFE
BK-1-13080 Gleitbuchse BK-1 130x80 Metall/PTFE
BK-1-1310 Gleitbuchse BK-1 13x10 Metall/PTFE
BK-1-1312 Gleitbuchse BK-1 13x12 Metall/PTFE
BK-1-1315 Gleitbuchse BK-1 13x15 Metall/PTFE
BK-1-14050 Gleitbuchse BK-1 140x50 Metall/PTFE
BK-1-1409 Gleitbuchse BK-1 14x9 Metall/PTFE
BK-1-1410 Gleitbuchse BK-1 14,1x10 Metall/PTFE
BK-1-1412 Gleitbuchse BK-1 14x12 Metall/PTFE
BK-1-1415 Gleitbuchse BK-1 14x15 Metall/PTFE
BK-1-1420 Gleitbuchse BK-1 14x20 Metall/PTFE
BK-1-1425 Gleitbuchse BK-1 14x25 Metall/PTFE
BK-1-150100 Gleitbuchse BK-1 150x100 Metall/PTFE
BK-1-15050 Gleitbuchse BK-1 150x50 Metall/PTFE
BK-1-1508 Gleitbuchse BK-1 15x8 Metall/PTFE
BK-1-15080 Gleitbuchse BK-1 150x80 Metall/PTFE
BK-1-15080F Gleitbuchse BK-1-F 15x8 Metall/PTFE
BK-1-15090F Gleitbuchse BK-1-F 15x9 Metall/PTFE
BK-1-1510 Gleitbuchse BK-1 15x10 Metall/PTFE
BK-1-15120F Gleitbuchse BK-1-F 15x12 Metall/PTFE
BK-1-1515 Gleitbuchse BK-1 15x15 Metall/PTFE
BK-1-15170F Gleitbuchse BK-1-F 15x17 Metall/PTFE
BK-1-1525 Gleitbuchse BK-1 15x25 Metall/PTFE
BK-1-16080 Gleitbuchse BK-1 160x80 Metall/PTFE
BK-1-1610 Gleitbuchse BK-1 16x10 Metall/PTFE
BK-1-1612 Gleitbuchse BK-1 16x12 Metall/PTFE
BK-1-16120F Gleitbuchse BK-1-F 16x12 Metall/PTFE
BK-1-1712 Gleitbuchse BK-1 17x12 Metall/PTFE
BK-1-1715 Gleitbuchse BK-1 17x15 Metall/PTFE
BK-1-1810 Gleitbuchse BK-1 18x10 Metall/PTFE
BK-1-1812 Gleitbuchse BK-1 18x12 Metall/PTFE
BK-1-1814 Gleitbuchse BK-1 18x14 Metall/PTFE
BK-1-18170F Gleitbuchse BK-1-F 18x17 Metall/PTFE
BK-1-1823 Gleitbuchse BK-1 18x23 Metall/PTFE
BK-1-185100 Gleitbuchse BK-1 185x100 Metall/PTFE
BK-1-2005 Gleitbuchse BK-1 20x5 Metall/PTFE
BK-1-20115F Gleitbuchse BK-1-F 20x11,5 Metall/PTFE
BK-1-2012 Gleitbuchse BK-1 20x12 Metall/PTFE
BK-1-20135F Gleitbuchse BK-1-F 20x13,5 Metall/PTFE
BK-1-20215F Gleitbuchse BK-1-F 20x21,5 Metall/PTFE
BK-1-2210 Gleitbuchse BK-1 22x10 Metall/PTFE
BK-1-22115F Gleitbuchse BK-1-F 22x11,5 Metall/PTFE
BK-1-2212 Gleitbuchse BK-1 22x12 Metall/PTFE
BK-1-2215 Gleitbuchse BK-1 22x15 Metall/PTFE
BK-1-2220 Gleitbuchse BK-1 22x20 Metall/PTFE
BK-1-22235F Gleitbuchse BK-1-F 22x23,5 Metall/PTFE
BK-1-2225 Gleitbuchse BK-1 22x25 Metall/PTFE
BK-1-2415 Gleitbuchse BK-1 24x15 Metall/PTFE
BK-1-2420 Gleitbuchse BK-1 24x20 Metall/PTFE
BK-1-2425 Gleitbuchse BK-1 24x25 Metall/PTFE
BK-1-2430 Gleitbuchse BK-1 24x30 Metall/PTFE
BK-1-2505 Gleitbuchse BK-1 25x5 Metall/PTFE
BK-1-2510 Gleitbuchse BK-1 25x10 Metall/PTFE
BK-1-25115F Gleitbuchse BK-1-F 25x11,5 Metall/PTFE
BK-1-2512 Gleitbuchse BK-1 25x12 Metall/PTFE
BK-1-25130F Gleitbuchse BK-1-F 25x13 Metall/PTFE
BK-1-25135F Gleitbuchse BK-1-F 25x13,5 Metall/PTFE
BK-1-2515 Gleitbuchse BK-1 25x15 Metall/PTFE
BK-1-25165F Gleitbuchse BK-1-F 25x16,5 Metall/PTFE
BK-1-25265F Gleitbuchse BK-1-F 25x26,5 Metall/PTFE
BK-1-2535 Gleitbuchse BK-1 25x35 Metall/PTFE
BK-1-2615 Gleitbuchse BK-1 26x15 Metall/PTFE
BK-1-2620 Gleitbuchse BK-1 26x30x20 Metall/PTFE
BK-1-2630 Gleitbuchse BK-1 26x30x30 Metall/PTFE
BK-1-2812 Gleitbuchse BK-1 28x12 Metall/PTFE
BK-1-2815 Gleitbuchse BK-1 28x15 Metall/PTFE
BK-1-2820 Gleitbuchse BK-1 28x20 Metall/PTFE
BK-1-2825 Gleitbuchse BK-1 28x25 Metall/PTFE
BK-1-2830 Gleitbuchse BK-1 28x30 Metall/PTFE
BK-1-2835 Gleitbuchse BK-1 28x35 Metall/PTFE
BK-1-300100 Gleitbuchse BK-1 300x100 Metall/PTFE
BK-1-30160F Gleitbuchse BK-1-F 30x16 Metall/PTFE
BK-1-30260F Gleitbuchse BK-1-F 30x26 Metall/PTFE
BK-1-30320F Gleitbuchse BK-1-F 30x32 Metall/PTFE
BK-1-3035 Gleitbuchse BK-1 30x35 Metall/PTFE
BK-1-3208 Gleitbuchse BK-1 32x8 Metall/PTFE
BK-1-3212 Gleitbuchse BK-1 32x12 Metall/PTFE
BK-1-3220 Gleitbuchse BK-1 32x20 Metall/PTFE
BK-1-3225 Gleitbuchse BK-1 32x25 Metall/PTFE
BK-1-3508 Gleitbuchse BK-1 35x8 Metall/PTFE
BK-1-3510 Gleitbuchse BK-1 35x10 Metall/PTFE
BK-1-3512 Gleitbuchse BK-1 35x12 Metall/PTFE
BK-1-3515 Gleitbuchse BK-1 35x15 Metall/PTFE
BK-1-35180F Gleitbuchse BK-1-F 35x18 Metall/PTFE
BK-1-35280F Gleitbuchse BK-1-F 35x28 Metall/PTFE
BK-1-35320F Gleitbuchse BK-1-F 35x32 Metall/PTFE
BK-1-3535 Gleitbuchse BK-1 35x35 Metall/PTFE
BK-1-3820 Gleitbuchse BK-1 38x20 Metall/PTFE
BK-1-3840 Gleitbuchse BK-1 38x40 Metall/PTFE
BK-1-4010 Gleitbuchse BK-1 40x10 Metall/PTFE
BK-1-4012 Gleitbuchse BK-1 40x12 Metall/PTFE
BK-1-4015 Gleitbuchse BK-1 40x15 Metall/PTFE
BK-1-40160F Gleitbuchse BK-1-F 40x16 Metall/PTFE
BK-1-40180F Gleitbuchse BK-1-F 40x18 Metall/PTFE
BK-1-4020 Gleitbuchse BK-1 40x20 Metall/PTFE
BK-1-40260 Gleitbuchse BK-1 40x26 Metall/PTFE
BK-1-40320F Gleitbuchse BK-1-F 40x32 Metall/PTFE
BK-1-40420F Gleitbuchse BK-1-F 40x42 Metall/PTFE
BK-1-4512 Gleitbuchse BK-1 45x12 Metall/PTFE
BK-1-4520 Gleitbuchse BK-1 45x20 Metall/PTFE
BK-1-45275F Gleitbuchse BK-1-F 45x27,5 Metall/PTFE
BK-1-45320F Gleitbuchse BK-1-F 45x32 Metall/PTFE
BK-1-45325F Gleitbuchse BK-1-F 45x32,5 Metall/PTFE
BK-1-45425F Gleitbuchse BK-1-F 45x42,5 Metall/PTFE
BK-1-4545 Gleitbuchse BK-1 45x45 Metall/PTFE
BK-1-5012 Gleitbuchse BK-1 50x12 Metall/PTFE
BK-1-5014 Gleitbuchse BK-1 50x14 Metall/PTFE
BK-1-5015 Gleitbuchse BK-1 50x15 Metall/PTFE
BK-1-5020 Gleitbuchse BK-1 50x20 Metall/PTFE
BK-1-50220F Gleitbuchse BK-1-F 50x22 Metall/PTFE
BK-1-50225F Gleitbuchse BK-1-F 50x22,5 Metall/PTFE
BK-1-50325F Gleitbuchse BK-1-F 50x32,5 Metall/PTFE
BK-1-5035 Gleitbuchse BK-1 50x35 Metall/PTFE
BK-1-5512 Gleitbuchse BK-1 55x12 Metall/PTFE
BK-1-5540 Gleitbuchse BK-1 55x40 Metall/PTFE
BK-1-55425F Gleitbuchse BK-1-F 55x42,5 Metall/PTFE
BK-1-5550 Gleitbuchse BK-1 55x50 Metall/PTFE
BK-1-5555 Gleitbuchse BK-1 55x60 Metall/PTFE
BK-1-60300F Gleitbuchse BK-1-F 60x30 Metall/PTFE
BK-1-60325F Gleitbuchse BK-1-F 60x32,5 Metall/PTFE
BK-1-6035 Gleitbuchse BK-1 60x35 Metall/PTFE
BK-1-60400F Gleitbuchse BK-1-F 60x40 Metall/PTFE
BK-1-60425F Gleitbuchse BK-1-F 60x42,5 Metall/PTFE
BK-1-6515 Gleitbuchse BK-1 65x15 Metall/PTFE
BK-1-6518 Gleitbuchse BK-1 65x18 Metall/PTFE
BK-1-6550 Gleitbuchse BK-1 65x50 Metall/PTFE
BK-1-6560 Gleitbuchse BK-1 65x60 Metall/PTFE
BK-1-6570 Gleitbuchse BK-1 65x70 Metall/PTFE
BK-1-7037 Gleitbuchse BK-1 70x37 Metall/PTFE
BK-1-7050 Gleitbuchse BK-1 70x50 Metall/PTFE
BK-1-7560 Gleitbuchse BK-1 75x60 Metall/PTFE
BK-1-8000 Gleitbuchse BK-1 80x100 Metall/PTFE
BK-1-80100 Gleitbuchse BK-1 80x100 Metall/PTFE
BK-1-80200F Gleitbuchse BK-1-F 80x20 Metall/PTFE
BK-1-80400F Gleitbuchse BK-1-F 80x40 Metall/PTFE
BK-1-8560 Gleitbuchse BK-1 85x60 Metall/PTFE
BK-1-9020 Gleitbuchse BK-1 90x20 Metall/PTFE
BK-1-9048 Gleitbuchse BK-1 90x48 Metall/PTFE
BK-1-9050 Gleitbuchse BK-1 90x50 Metall/PTFE
BK-1-9090 Gleitbuchse BK-1 90x90 Metall/PTFE
BK-2-0808 Gleitbuchse BK-2 8x8 Metall/POM
BK-2-0810 Gleitbuchse BK-2 8x10 Metall/POM
BK-2-10050 Gleitbuchse BK-2 100x50 Metall/POM
BK-2-1010 Gleitbuchse BK-2 10x10 Metall/POM
BK-2-1015 Gleitbuchse BK-2 10x15 Metall/POM
BK-2-1020 Gleitbuchse BK-2 10x20 Metall/POM
BK-2-11080 Gleitbuchse BK-2 110x80 Metall/POM
BK-2-120100 Gleitbuchse BK-2 120x100 Metall/POM
BK-2-1206 Gleitbuchse BK-2 12x6 Metall/POM
BK-2-12060 Gleitbuchse BK-2 120x60 Metall/POM
BK-2-12080 Gleitbuchse BK-2 120x80 Metall/POM
BK-2-1210 Gleitbuchse BK-2 12x10 Metall/POM
BK-2-1212 Gleitbuchse BK-2 12x12 Metall/POM
BK-2-1215 Gleitbuchse BK-2 12x15 Metall/POM
BK-2-1216 Gleitbuchse BK-2 12x16 Metall/POM
BK-2-1220 Gleitbuchse BK-2 12x20 Metall/POM
BK-2-12550 Gleitbuchse BK-2 125x50 Metall/POM
BK-2-13060 Gleitbuchse BK-2 130x60 Metall/POM
BK-2-13080 Gleitbuchse BK-2 130x80 Metall/POM
BK-2-1415 Gleitbuchse BK-2 14x15 Metall/POM
BK-2-1420 Gleitbuchse BK-2 14x20 Metall/POM
BK-2-1515 Gleitbuchse BK-2 15x15 Metall/POM
BK-2-1615 Gleitbuchse BK-2 16x15 Metall/POM
BK-2-1620 Gleitbuchse BK-2 16x20 Metall/POM
BK-2-1625 Gleitbuchse BK-2 16x25 Metall/POM
BK-2-1815 Gleitbuchse BK-2 18x15 Metall/POM
BK-2-1820 Gleitbuchse BK-2 18x20 Metall/POM
BK-2-1825 Gleitbuchse BK-2 18x25 Metall/POM
BK-2-2015 Gleitbuchse BK-2 20x15 Metall/POM
BK-2-2020 Gleitbuchse BK-2 20x20 Metall/POM
BK-2-2025 Gleitbuchse BK-2 20x25 Metall/POM
BK-2-2215 Gleitbuchse BK-2 22x15 Metall/POM
BK-2-2220 Gleitbuchse BK-2 22x20 Metall/POM
BK-2-2225 Gleitbuchse BK-2 22x25 Metall/POM
BK-2-2230 Gleitbuchse BK-2 22x30 Metall/POM
BK-2-2415 Gleitbuchse BK-2 24x15 Metall/POM
BK-2-2420 Gleitbuchse BK-2 24x20 Metall/POM
BK-2-2425 Gleitbuchse BK-2 24x25 Metall/POM
BK-2-2430 Gleitbuchse BK-2 24x30 Metall/POM
BK-2-2515 Gleitbuchse BK-2 25x15 Metall/POM
BK-2-260100 Gleitbuchse BK-2 260x100 Metall/POM
BK-2-2830 Gleitbuchse BK-2 28x30 Metall/POM
BK-2-3225 Gleitbuchse BK-2 32x25 Metall/POM
BK-2-3230 Gleitbuchse BK-2 32x30 Metall/POM
BK-2-3240 Gleitbuchse BK-2 32x40 Metall/POM
BK-2-4043 Gleitbuchse BK-2 40x43 Metall/POM
BK-2-4048 Gleitbuchse BK-2 40x48 Metall/POM
BK-2-5030 Gleitbuchse BK-2 50x30 Metall/POM
BK-2-5035 Gleitbuchse BK-2 50x35 Metall/POM
BK-2-5525 Gleitbuchse BK-2 55x25 Metall/POM
BK-2-5540 Gleitbuchse BK-2 55x40 Metall/POM
BK-2-6054 Gleitbuchse BK-2 60x54 Metall/POM
BK-2-6530 Gleitbuchse BK-2 65x30 Metall/POM
BK-2-6540 Gleitbuchse BK-2 65x40 Metall/POM
BK-2-6570 Gleitbuchse BK-2 65x70 Metall/POM
BK-2-7030 Gleitbuchse BK-2 70x30 Metall/POM
BK-2-7065 Gleitbuchse BK-2 70x65 Metall/POM
BK-2-7080 Gleitbuchse BK-2 70x80 Metall/POM
BK-2-7560 Gleitbuchse BK-2 75x60 Metall/POM
BK-2-7567 Gleitbuchse BK-2 75x67 Metall/POM
BK-2-7580 Gleitbuchse BK-2 75x80 Metall/POM
BK-2-8530 Gleitbuchse BK-2 85x30 Metall/POM
BK-2-8545 Gleitbuchse BK-2 85x45 Metall/POM
BK-2-8560 Gleitbuchse BK-2 85x60 Metall/POM
BK-2-8575 Gleitbuchse BK-2 85x75 Metall/POM
BK-2-9090 Gleitbuchse BK-2 90x90 Metall/POM
BK-2-9570 Gleitbuchse BK-2 95x70 Metall/POM
BK-2-9575 Gleitbuchse BK-2 95x75 Metall/POM
BK-2-9590 Gleitbuchse BK-2 95x90 Metall/POM
BK500-7080 Gleitbuchse BK-2 70x80x80 PH/GEW/PTFE
BKALUGRIFFSW12 Griff für Kugelhahn SW12 AL
BKALUGRIFFSW17 Griff für Kugelhahn SW17 AL
BKANSCHLAGSW12 Anschlagscheibe für Kugelhahn SW12
BKANSCHLAGSW19 Anschlagscheibe für Kugelhahn SW19
BKGFS20 2-Wege-Kugelhahn Block DN19 GFL3/4"
BKGFS25 2-Wege-Kugelhahn Block DN25 GFL1" GFL1"
BKGFS620 2-Wege-Kugelhahn Block DN19 GFS3/4"
BKGFS625 2-Wege-Kugelhahn Block DN25 GFS1" GFS1"
BKHL04VA 2-Wege-Kugelhahn Block DN05 CEL06 VA
BKHL20VA 2-Wege-Kugelhahn Block DN19 CEL22 VA
BKHL40VZ 2-Wege-Kugelhahn Block DN38 CEL42 VZ
BKHS04VA 2-Wege-Kugelhahn Block DN05 CES08 VA
BKHS08VZ 2-Wege-Kugelhahn Block DN08 CES12 VZ
BKHS20-600BAR 2-Wege-Kugelhahn Block DN19 CES25
BKR04VZ 2-Wege-Kugelhahn Block DN05 IGR1/8" VZ
BKR32NDDVGW 2-Wege-Kugelhahn ND DN31 IGR1.1/4"
BKR32VA 2-Wege-Kugelhahn Block DN31 IGR1.1/4" VA
BKR65NDVA 2-Wege-Kugelhahn ND DN65 IGR2.1/2 VA
BKRBHNW20HB Kükenhahn für Bohrhammer AGR3/4"
BKRBHNW20HB32RD Kükenhahn für Bohrhammer AGR3/4" AGRd32
BKRBHNW25HB32RD Kükenhahn für Bohrhammer AGR1" AGRd32
BKSF20 2-Wege-Kugelhahn Block DN19 SFL3/4"
BKSF20GFS 2-Wege-Kugelhahn Block DN19 SFL3/4"
BKSF25GFS 2-Wege-Kugelhahn Block DN25 SFL1" GFL1"
BKSF325-632IN04 2-Wege-Kugelhahn Block SFL1" SFS1.1/4"
BKSF325-632IU06 2-Wege-Kugelhahn Block SFL1" SFS1.1/4"
BKSF620 2-Wege-Kugelhahn Block DN19 SFS3/4"
BKSF625 2-Wege-Kugelhahn Block DN25 SFS1" SFS1"
BLFLANSI600LBS4 Blindflansch ANSI 600Lbs 4"
BLFLANSI600LBS8 Blindflansch ANSI 600Lbs 8"
BLFLDIN2527DN13V4 Blindflansch DN13 DIN2527, 1.4571
BLFLDIN2527DN15 Blindflansch DN15 DIN2527 aus Stahl
BLFLDIN2527DN15V4 Blindflansch DN15 DIN2527, 1.4571
BLFLDIN2527DN25 Blindflansch DN25 DIN2527 aus Stahl
BLFLDIN2527DN25V2 Blindflansch DIN2527 DN25 1.4541
BLFLDIN2527DN25V2B Blindflansch DIN2527 DN25 1.4541 Form B
BLFLDIN2527DN40 Blindflansch DIN2527 DN40 ST
BLFLDIN2527DN65V4 Blindflansch DN65 DIN2527, 1.4571
BLFLDIN2527DN80V2 Blindflansch DN80 DIN2527 aus 1.4541
BLKG105AL Blindkupplung Feuerwehr 105 AL
BLKG105MG Blindkupplung Feuerwehr 105 MG
BLKG115MG Blindkupplung Feuerwehr 115 MG
BLKG133AMG Blindkupplung Feuerwehr 133 MG
BLKG148AL Blindkupplung Feuerwehr 148 AL
BLKG148MG Blindkupplung Feuerwehr 148 MG
BLKG160AL Blindkupplung Feuerwehr 160 AL
BLKG31DMG Blindkupplung Feuerwehr 31 MG
BLKG44AL Blindkupplung Feuerwehr 44 AL
BLKG44MG Blindkupplung Feuerwehr 44 MG
BLKG52AL Blindkupplung Feuerwehr 52 AL
BLKG52MG Blindkupplung Feuerwehr 52 MG
BLKG81AL Blindkupplung Feuerwehr 81 AL
BLKG81MG Blindkupplung Feuerwehr 81 MG
BLKG89BMG Blindkupplung Feuerwehr 89 MG
BLSV1H-6 Faltenbalgventil 3/8"
BLSV1H-6M Faltenbalgventil 6mm
BLSV1H-6M-PC Faltenbalgventil
BLSV1VF-4-PC Faltenbalgventil
BLSV1VF-4-PO Faltenbalgventil
BLV-4N-B Enlüftungsventil
BLV-8N Enlüftungsventil 1/2" NPT AG
B-NV1F-2N-R Nadelventil NV-Serie Messing
B-NV2F-2N-R Nadelventil NV-Serie Messing
B-NV2H-6M-R-BS6 Nadelventil 6mm Messing mit Regelkegel
B-NV2H-8M-R Nadelventil 8mm MS mit Regelk. und Knopf
B-NV2HA-6M-R L-Nadelventil 6mm Messing m. Regelkegel
B-NV2M-4N Nadelventil 1/4" NPT AG Messing
B-NV2M-4N-S Nadelventil NV-Serie Messing
B-NV2MH-4N4T-S Nadelventil NV-Serie Messing
B-NV2MH-4N6M-S-BS6 Nadelventil Messing mit Edelstahlspindel
B-NV3F-4N Nadelventil 1/4" NPT IG Messing
B-NV3H-12M-R-BS6 Nadelventil Messing mit Edelstahlspindel
B-NV3HFA-8M4N-R Nadelventil NV-Serie Messing
B-NV4F-6N Nadelventil 3/8" NPT IG Messing
B-NV4M-8G-R Nadelventil NV-Serie
BOE20-1.75 Ölablassventil AGM20x1,75
BOE22-1.75 Ölablassventil AGM22x1,75
BOE30-2 Ölablassventil AGM30x2
BOE36-1.5 Ölablassventil AGM36x1,5
BOE36-2 Ölablassventil AGM36x2
BOER11/2 Ölablassventil AGR1.1/2"
BOER5/8 Ölablassventil AGR5/8"
BOER7/8 Ölablassventil AGR7/8"
BOERDDIDN125SIGR Flachdichtung DIN2690 192x141x2
BOERDDIDN15PN16 Flachdichtung DIN2690 Bördel 50x22x2
BOERDDIDN175PN10 Flachdichtung DIN2690 Bördel 248x195x2
BOERDDIDN200PN40 Flachdichtung DIN2690 Bördel 292x220x2
BOERDDIDN250PN16 Flachdichtung DIN2690 Bördel 330x274x2
BOERDDIDN250PN40 Flachdichtung DIN2690 Bördel 353x274x2
BOERDDIDN32PN40 Boerdeldichtung DN025 PN40 Spiessblech
BOERDDIDN350PN16 Flachdichtung DIN2690 Bördel 445x368x2
BOERDDIDN40PN40TG Boerdeldichtung DN040 PN40 Spiessblech
BOERDDIDN450PN16 Flachdichtung DIN2690 Bördel 557x470x2
BOERDDIDN65PN40TG Boerdeldichtung DN065 PN40 Spiessblech
BOERDIDN32PN40TG Boerdeldichtung DN032 PN40 Spiessblech
BOERDIDN50PN40TG Boerdeldichtung DN050 PN40 Spiessblech
BOEU1/2-20 Ölablassventil AGUNF1/2"
BOEU11/16-12 Ölablassventil AGUN1.1/16"
BOEU11/2-12 Ölablassventil AGUNF1.1/2"
BOEU1-12 Ölablassventil AGUNF1"
BOEU5/8-18 Ölablassventil AGUNF5/8"
BOEU7/8-14 Ölablassventil AGUNF7/8"
BOL06-1V Bördelanschluss 10° L Rohr06x1
BOL08-1V Bördelanschluss 10 L Rohr08x1
BOL10-1V Bördelanschluss 10 L Rohr10x1
BOL12-1.5V Bördelanschluss 10 L Rohr12x1,5
BOL15-1.5V Bördelanschluss 10 L Rohr15x1,5
BOL22-2V Bördelanschluss 10 L Rohr22x2
BOL28-3V Bördelanschluss 10 L Rohr28x3
BOL35-3V Bördelanschluss 10 L Rohr35x3
BOL42-3V Bördelanschluss 10 L Rohr42x3
BOM Sonderanfertigung BOM
BORDDIN2642DN10V4 Boerdel DN010 DIN2642 PN10 aus V4
BORDDIN2642DN50V2 Bördelflansch DIN2642 DN50 PN10 V2
BOS08-1.5V Bördelanschluss 10 S Rohr08x1,5
BOS12-3V Bördelanschluss 10 S Rohr12x3
BOS20-2.5V Bördelanschluss 10 S Rohr20x2,5
BOS25-3V Bördelanschluss 10 S Rohr25x3
BOS25-4V Bördelanschluss 10 S Rohr25x4
BOS30-5V Bördelanschluss 10 S Rohr30x5
BOS38-4V Bördelanschluss 10 S Rohr38x4
BOS38-5V Bördelanschluss 10 S Rohr38x5
BOS38-6V Bördelanschluss 10 S Rohr38x6
BOXBNBR90 O-Ring-Set B NBR 90SH
BR06-0.7BVZPVF Bremsrohr 6x0,7 ST vz. PVF ummantelt
BR08-0.7VZ Bremsrohr 8x0,7 ST vz.
BR110 Spiralstützring BR 2,62x9,19 PTFE
BR111 Spiralstützring BR 2,62x10,77 PTFE
BR115 Spiralstützring BR 2,62x17,12 PTFE
BR120 Spiralstützring BR 2,62x25,07 PTFE
BR121 Spiralstützring BR 2,62x26,64 PTFE
BR122 Spiralstützring BR 2,62x28,24 PTFE
BR123 Spiralstützring BR 2,62x29,82 PTFE
BR125 Spiralstützring BR 2,62x32,99 PTFE
BR126 Spiralstützring BR 2,62x34,60 PTFE
BR127 Spiralstützring BR 2,62x36,14 PTFE
BR128 Spiralstützring BR 2,62x37,77 PTFE
BR130 Spiralstützring BR 2,62x40,95 PTFE
BR131 Spiralstützring BR 2,62x42,52 PTFE
BR133 Spiralstützring BR 2,62x45,69 PTFE
BR137 Spiralstützring BR 2,62x52,07 PTFE
BR140 Spiralstützring BR 2,62x56,82 PTFE
BR142 Spiralstützring BR 2,62x60,00 PTFE
BR144 Spiralstützring BR 2,62x63,17 PTFE
BR151 Spiralstützring BR 2,62x75,87 PTFE
BR158 Spiralstützring BR 2,62x120,33 PTFE
BR160 Spiralstützring BR 2,62x133,00 PTFE
BR167 Spiralstützring BR 2,62x177,48 PTFE
BR168 Spiralstützring BR 2,62x183,83 PTFE
BR169 Spiralstützring BR 2,62x190,18 PTFE
BR17 Spiralstützring BR 1,78x17,17 PTFE
BR18 Spiralstützring BR 1,78x18,77 PTFE
BR210 Spiralstützring BR 3,53x18,64 PTFE
BR212 Spiralstützring BR 3,53x21,82 PTFE
BR214 Spiralstützring BR 3,53x24,99 PTFE
BR215 Spiralstützring BR 3,53x26,58 PTFE
BR217 Spiralstützring BR 3,53x29,75 PTFE
BR218 Spiralstützring BR 3,53x31,34 PTFE
BR219 Spiralstützring BR 3,53x32,92 PTFE
BR22 Spiralstützring BR 1,78x25,13 PTFE
BR220 Spiralstützring BR 3,53x34,52 PTFE
BR221 Spiralstützring BR 3,53x36,09 PTFE
BR222 Spiralstützring BR 3,53x37,69 PTFE
BR223 Spiralstützring BR 3,53x40,87 PTFE
BR226 Spiralstützring BR 3,53x50,39 PTFE
BR228 Spiralstützring BR 3,53x56,74 PTFE
BR229 Spiralstützring BR 3,53x59,92 PTFE
BR231 Spiralstützring BR 3,53x66,27 PTFE
BR233 Spiralstützring BR 3,53x72,62 PTFE
BR234 Spiralstützring BR 3,53x75,79 PTFE
BR235 Spiralstützring BR 3,53x78,97 PTFE
BR236 Spiralstützring BR 3,53x82,14 PTFE
BR238 Spiralstützring BR 3,53x88,49 PTFE
BR239 Spiralstützring BR 3,53x91,67 PTFE
BR24 Spiralstützring BR 1,78x28,3 PTFE
BR242 Spiralstützring BR 3,53x101,19 PTFE
BR243 Spiralstützring BR 3,53x104,37 PTFE
BR244 Spiralstützring BR 3,53x107,54 PTFE
BR245 Spiralstützring BR 3,53x110,72 PTFE
BR246 Spiralstützring BR 3,53x113,89 PTFE
BR247 Spiralstützring BR 3,53x117,07 PTFE
BR248 Spiralstützring BR 3,53x120,24 PTFE
BR249 Spiralstützring BR 3,53x123,42 PTFE
BR25 Spiralstützring BR 1,78x29,87 PTFE
BR252 Spiralstützring BR 3,53x132,94 PTFE
BR253 Spiralstützring BR 3,53x136,12 PTFE
BR254 Spiralstützring BR 3,53x139,29 PTFE
BR255 Spiralstützring BR 3,53x142,47 PTFE
BR256 Spiralstützring BR 3,53x145,64 PTFE
BR257 Spiralstützring BR 3,53x148,82 PTFE
BR26 Spiralstützring BR 1,78x31,47 PTFE
BR260 Spiralstützring BR 3,53x164,69 PTFE
BR262 Spiralstützring BR 3,53x179,39 PTFE
BR263 Spiralstützring BR 3,53x183,74 PTFE
BR264 Spiralstützring BR 3,53x190,09 PTFE
BR265 Spiralstützring BR 3,53x196,44 PTFE
BR266 Spiralstützring BR 3,53x202,79 PTFE
BR271 Spiralstützring BR 3,53x234,54 PTFE
BR272 Spiralstützring BR 3,53x240,89 PTFE
BR276 Spiralstützring BR 3,53x278,99 PTFE
BR28 Spiralstützring BR 1,78x34,65 PTFE
BR326 Spiralstützring BR 5,34x40,65 PTFE
BR327 Spiralstützring BR 5,34x43,82 PTFE
BR328 Spiralstützring BR 5,34x46,99 PTFE
BR331 Spiralstützring BR 5,34x56,52 PTFE
BR332 Spiralstützring BR 5,34x59,69 PTFE
BR333 Spiralstützring BR 5,34x62,87 PTFE
BR334 Spiralstützring BR 5,34x66,04 PTFE
BR335 Spiralstützring BR 5,34x69,22 PTFE
BR339 Spiralstützring BR 5,34x81,92 PTFE
BR341 Spiralstützring BR 5,34x88,27 PTFE
BR344 Spiralstützring BR 5,34x97,79 PTFE
BR345 Spiralstützring BR 5,34x100,97 PTFE
BR346 Spiralstützring BR 5,34x104,14 PTFE
BR348 Spiralstützring BR 5,34x110,50 PTFE
BR349 Spiralstützring BR 5,34x113,67 PTFE
BR350 Spiralstützring BR 5,34x116,84 PTFE
BR351 Spiralstützring BR 5,34x120,02 PTFE
BR352 Spiralstützring BR 5,34x123,20 PTFE
BR354 Spiralstützring BR 5,34x129,54 PTFE
BR355 Spiralstützring BR 5,34x132,72 PTFE
BR356 Spiralstützring BR 5,34x135,90 PTFE
BR357 Spiralstützring BR 5,34x139,07 PTFE
BR358 Spiralstützring BR 5,34x142,24 PTFE
BR359 Spiralstützring BR 5,34x145,42 PTFE
BR360 Spiralstützring BR 5,34x148,60 PTFE
BR362 Spiralstützring BR 5,34x158,12 PTFE
BR363 Spiralstützring BR 5,34x164,47 PTFE
BR364 Spiralstützring BR 5,34x170,82 PTFE
BR365 Spiralstützring BR 5,34x177,17 PTFE
BR366 Spiralstützring BR 5,34x183,52 PTFE
BR367 Spiralstützring BR 5,34x189,87 PTFE
BR368 Spiralstützring BR 5,34x196,22 PTFE
BR371 Spiralstützring BR 5,34x215,27 PTFE
BR373 Spiralstützring BR 5,34x227,97 PTFE
BR374 Spiralstützring BR 5,34x234,32 PTFE
BR375 Spiralstützring BR 5,34x240,67 PTFE
BR376 Spiralstützring BR 5,34x247,02 PTFE
BR377 Spiralstützring BR 5,34x253,37 PTFE
BR379 Spiralstützring BR 5,34x278,77 PTFE
BR380 Spiralstützring BR 5,34x291,47 PTFE
BR4.75-0.75VZ Bremsrohr 4,75x0,75 ST vz.
BR4.75-0.7VZ Bremsrohr 4,75x0,7 ST vz.
BR4.75-0.7VZPVF Bremsrohr 4,75x0,7 ST vz. PVF ummantelt
BR4.75-0.7VZX65 Bremsrohr 4,75x0,7 L=65 ST vz.
BR4.75-0.7VZX90 Bremsrohr 4,75x0,7 L=90 ST vz.
BR4112 Spiralstützring BR 4,00x112,00 PTFE
BR425 Spiralstützring BR 6,99x113,67 PTFE
BR426 Spiralstützring BR 6,99x116,84 PTFE
BR427 Spiralstützring BR 6,99x120,02 PTFE
BR428 Spiralstützring BR 6,99x123,20 PTFE
BR429 Spiralstützring BR 6,99x126,37 PTFE
BR430 Spiralstützring BR 6,99x129,54 PTFE
BR431 Spiralstützring BR 6,99x132,72 PTFE
BR432 Spiralstützring BR 6,99x135,90 PTFE
BR434 Spiralstützring BR 6,99x142,24 PTFE
BR435 Spiralstützring BR 6,99x145,42 PTFE
BR436 Spiralstützring BR 6,99x148,60 PTFE
BR438 Spiralstützring BR 6,99x158,12 PTFE
BR440 Spiralstützring BR 6,99x170,82 PTFE
BR443 Spiralstützring BR 6,99x189,87 PTFE
BR444 Spiralstützring BR 6,99x196,22 PTFE
BR445 Spiralstützring BR 6,99x202,57 PTFE
BR446 Spiralstützring BR 6,99x215,27 PTFE
BR447 Spiralstützring BR 6,99x227,97 PTFE
BR448 Spiralstützring BR 6,99x240,67 PTFE
BR449 Spiralstützring BR 6,99x253,30 PTFE
BR450 Spiralstützring BR 6,99x266,07 PTFE
BR452 Spiralstützring BR 6,99x291,47 PTFE
BR453 Spiralstützring BR 6,99x304,17 PTFE
BR454 Spiralstützring BR 6,99x316,87 PTFE
BR455 Spiralstützring BR 6,99x329,57 PTFE
BR458 Spiralstützring BR 6,99x367,67 PTFE
BR459 Spiralstützring BR 6,99x380,37 PTFE
BR460 Spiralstützring BR 6,99x393,07 PTFE
BR6 Spiralstützring BR 1,78x2,9 PTFE
BR611 Spiralstützring BR 1,78x8,73 PTFE
BR614 Spiralstützring BR 2,62x11,91 PTFE
BR615 Spiralstützring BR 2,62x13,10 PTFE
BR616 Spiralstützring BR 2,62x15,08 PTFE
BR617 Spiralstützring BR 2,62x17,86 PTFE
BR619 Spiralstützring BR 5,34x74,63 PTFE
BR620 Spiralstützring BR 5,34x79,77 PTFE
BR621 Spiralstützring BR 5,34x89,69 PTFE
BR622 Spiralstützring BR 5,34x100,00 PTFE
BR623 Spiralstützring BR 5,34x109,50 PTFE
BR624 Spiralstützring BR 6,99x114,70 PTFE
BR626 Spiralstützring BR 6,99x134,50 PTFE
BR627 Spiralstützring BR 6,99x159,50 PTFE
BR674 Spiralstützring BR 6,99x208,92 PTFE
BR676 Spiralstützring BR 6,99x221,62 PTFE
BR678 Spiralstützring BR 6,99x234,32 PTFE
BR680 Spiralstützring BR 6,99x247,00 PTFE
BR682 Spiralstützring BR 6,99x259,70 PTFE
BR684 Spiralstützring BR 6,99x272,40 PTFE
BR686 Spiralstützring BR 6,99x285,10 PTFE
BR688 Spiralstützring BR 6,99x297,80 PTFE
BR7 Spiralstützring BR 1,78x3,68 PTFE
BR8 Spiralstützring BR 1,78x4,47 PTFE
BR809 Spiralstützring BR 2,62x15,88 PTFE
BR812 Spiralstützring BR 2,62x20,63 PTFE
BR825 Spiralstützring BR 3,53x41,28 PTFE
BR826 Spiralstützring BR 3,53x42,86 PTFE
BR828 Spiralstützring BR 3,53x46,04 PTFE
BR829 Spiralstützring BR 3,53x47,63 PTFE
BR830 Spiralstützring BR 3,53x49,21 PTFE
BR832 Spiralstützring BR 3,53x52,39 PTFE
BR834 Spiralstützring BR 3,53x55,56 PTFE
BR838 Spiralstützring BR 3,53x61,91 PTFE
BR842 Spiralstützring BR 3,53x68,26 PTFE
BR843 Spiralstützring BR 3,53x69,85 PTFE
BR844 Spiralstützring BR 3,53x71,44 PTFE
BR846 Spiralstützring BR 3,53x74,61 PTFE
BR860 Spiralstützring BR 5,34x117,50 PTFE
BR865 Spiralstützring BR 5,34x133,40 PTFE
BR867 Spiralstützring BR 5,34x139,70 PTFE
BR872 Spiralstützring BR 6,99x155,60 PTFE
BR874 Spiralstützring BR 6,99x161,90 PTFE
BR876 Spiralstützring BR 6,99x168,30 PTFE
BR878 Spiralstützring BR 6,99x174,60 PTFE
BR884 Spiralstützring BR 6,99x193,70 PTFE
BR886 Spiralstützring BR 6,99x200,00 PTFE
BR9 Spiralstützring BR 1,78x5,28 PTFE
BRUCHSICH-2BAR Schlauchbruchsicherung 2 bar
BRUCHSICH-50MBAR Schlauchbruchsicherung 50 mbar
BS013HRVA Bördelstutzen VA 燘S013HRVA
BS025BOERDEL-DVA Bördelstutzen VA 燘S025BOERDEL-DVA
BS025LMA-KEGELVA Bördelstutzen DN25 mit LMA-Kegel, VA
BS032LMA-KEGELVA Bördelstutzen VA 燘S032LMA-KEGELVA
BS032LMHVA Bördelstutzen VA 燘S032LMHVA
BS040LMA-KEGELVA Bördelstutzen VA 燘S040LMA-KEGELVA
BS040LMHVA Bördelstutzen VA 燘S040LMHVA
BS050LMA-KEGELVA Bördelstutzen VA 燘S050LMA-KEGELVA
BS050LMHVA Bördelstutzen VA 燘S050LMHVA
BS1/4 Bundschraube Schwenkverschr. R1/4"
BS1/8 Bundschraube Schwenkverschr. R1/8"
BS11/4 Bundschraube Schwenkverschr. R1.1/4"
BS12 Bundschraube Schwenkverschr. M12
BS14 Bundschraube Schwenkverschr. M14
BS16 Bundschraube Schwenkverschr. M16
BS18 Bundschraube Schwenkverschr. M18
BS22 Bundschraube Schwenkverschr. M22
BS26 Bundschraube Schwenkverschr. M26
BS3/4 Bundschraube Schwenkverschr. R3/4"
BS3003 SAE-Blindteller 1" 3000PSI
BS3007 SAE-Blindteller 2.1/2" 3000PSI
BS3008 SAE-Blindteller 3" 3000PSI
BS42 Bundschraube Schwenkverschr. M42
BS48 Bundschraube Schwenkverschr. M48
BS6002 SAE-Blindteller 3/4" 6000PSI
BS6004 SAE-Blindteller 1.1/4" 6000PSI
B-TG2AH-8M Winkel-Kipphebelventil 8mm Messing
BU011800656 Stangendichtung BU 110x125,5x6,3
BU10 Stützring BU 6,73x9,43x1,14 NBR 90SH
BU102 Stützring BU 1,96x6,32x1,14 NBR 90SH
BU103 Stützring BU 2,77x7,13x1,14 NBR 90SH
BU104 Stützring BU 3,56x7,92x1,14 NBR 90SH
BU105 Stützring BU 4,34x8,7x1,14 NBR 90SH
BU106 Stützring BU 5,13x9,49x1,14 NBR 90SH
BU107 Stützring BU 5,93x10,29x1,14 NBR 90SH
BU108 Stützring BU 6,73x11,09x1,14 NBR 90SH
BU109 Stützring BU 8,31x12,67x1,14 NBR 90SH
BU11 Stützring BU 8,31x11,01x1,14 NBR 90SH
BU110 Stützring BU 9,91x14,27x1,14 NBR 90SH
BU115 Stützring BU 17,83x22,19x1,14 NBR 90SH
BU118 Stützring BU 22,68x27,04x1,14 NBR 90SH
BU119 Stützring BU 24,28x28,64x1,14 NBR 90SH
BU120 Stützring BU 25,86x30,22x1,14 NBR 90SH
BU121 Stützring BU 27,46x31,82x1,14 NBR 90SH
BU124 Stützring BU 32,21x36,57x1,14 NBR 90SH
BU128 Stützring BU 38,56x42,92x1,14 NBR 90SH
BU130 Stützring BU 41,73x46,09x1,14 NBR 90SH
BU131 Stützring BU 43,33x47,69x1,14 NBR 90SH
BU133 Stützring BU 46,51x50,87x1,14 NBR 90SH
BU134 Stützring BU 48,08x52,44x1,14 NBR 90SH
BU135 Stützring BU 49,68x54,04x1,14 NBR 90SH
BU138 Stützring BU 54,43x58,79x1,14 NBR 90SH
BU140 Stützring BU 57,61x61,97x1,14 NBR 90SH
BU141 Stützring BU 59,21x63,57x1,14 NBR 90SH
BU146 Stützring BU 67,13x71,49x1,14 NBR 90SH
BU147 Stützring BU 68,73x73,09x1,14 NBR 90SH
BU148 Stützring BU 70,31x74,67x1,14 NBR 90SH
BU150 Stützring BU 73,48x77,84x1,14 NBR 90SH
BU151 Stützring BU 76,66x81,02x1,14 NBR 90SH
BU154 Stützring BU 95,71x100,07x1,14 NBR 90SH
BU155 Stützring BU 102,06x106,42x1,14 NBR 90SH
BU157 Stützring BU 114,76x119,12x1,14 NBR 90SH
BU162 Stützring BU 146,51x150,87x1,14 NBR 90SH
BU164 Stützring BU 159,21x163,57x1,14 NBR 90SH
BU166 Stützring BU 171,91x176,27x1,14 NBR 90SH
BU167 Stützring BU 178,26x182,62x1,14 NBR 90SH
BU168 Stützring BU 184,61x188,97x1,14 NBR 90SH
BU171 Stützring BU 203,66x208,02x1,14 NBR 90SH
BU172 Stützring BU 210,01x214,37x1,14 NBR 90SH
BU173 Stützring BU 216,36x220,72x1,14 NBR 90SH
BU174 Stützring BU 222,71x227,07x1,14 NBR 90SH
BU175 Stützring BU 229,06x233,42x1,14 NBR 90SH
BU176 Stützring BU 235,41x239,77x1,14 NBR 90SH
BU177 Stützring BU 241,76x246,12x1,14 NBR 90SH
BU178 Stützring BU 248,11x252,47x1,14 NBR 90SH
BU201 Stützring BU 5,13x11,13x1,02 NBR 90SH
BU202 Stützring BU 6,73x12,73x1,02 NBR 90SH
BU203 Stützring BU 8,3x14,3x1,02 NBR 90SH
BU204 Stützring BU 9,9x15,9x1,02 NBR 90SH
BU205 Stützring BU 11,56x17,56x1,02 NBR 90SH
BU207 Stützring BU 14,73x20,73x1,02 NBR 90SH
BU208 Stützring BU 16,33x22,33x1,02 NBR 90SH
BU209 Stützring BU 17,9x23,9x1,02 NBR 90SH
BU210 Stützring BU 19,46x25,46x1,02 NBR 90SH
BU212 Stützring BU 22,63x28,63x1,02 NBR 90SH
BU213 Stützring BU 24,21x30,21x1,02 NBR 90SH
BU215 Stützring BU 27,38x33,38x1,02 NBR 90SH
BU216 Stützring BU 28,98x34,98x1,02 NBR 90SH
BU217 Stützring BU 30,56x36,56x1,02 NBR 90SH
BU220 Stützring BU 35,48x41,48x1,02 NBR 90SH
BU221 Stützring BU 37,06x43,06x1,02 NBR 90SH
BU223 Stützring BU 41,83x47,83x1,02 NBR 90SH
BU227 Stützring BU 54,53x60,53x1,02 NBR 90SH
BU229 Stützring BU 60,88x66,88x1,02 NBR 90SH
BU232 Stützring BU 70x76x1,02 NBR 90SH
BU235 Stützring BU 79,53x85,53x1,02 NBR 90SH
BU236 Stützring BU 82,7x88,7x1,02 NBR 90SH
BU237 Stützring BU 85,88x91,88x1,02 NBR 90SH
BU24 Stützring BU 29,03x31,73x1,14 NBR 90SH
BU241 Stützring BU 98,58x104,58x1,02 NBR 90SH
BU242 Stützring BU 101,75x107,75x1,02 NBR 90SH
BU244 Stützring BU 108,1x114,1x1,02 NBR 90SH
BU248 Stützring BU 121,11x127,11x1,02 NBR 90SH
BU25 Stützring BU 30,61x33,31x1,14 NBR 90SH
BU251 Stützring BU 130,63x136,63x1,02 NBR 90SH
BU252 Stützring BU 133,81x139,81x1,02 NBR 90SH
BU255 Stützring BU 143,33x149,33x1,02 NBR 90SH
BU256 Stützring BU 146,51x152,51x1,02 NBR 90SH
BU258 Stützring BU 152,86x158,86x1,02 NBR 90SH
BU26 Stützring BU 32,21x34,91x1,14 NBR 90SH
BU260 Stützring BU 165,56x171,56x1,02 NBR 90SH
BU262 Stützring BU 178,26x184,26x1,02 NBR 90SH
BU263 Stützring BU 184,61x190,61x1,02 NBR 90SH
BU264 Stützring BU 190,96x196,96x1,02 NBR 90SH
BU266 Stützring BU 203,66x209,66x1,02 NBR 90SH
BU267 Stützring BU 210,01x216,01x1,02 NBR 90SH
BU268 Stützring BU 216,36x222,36x1,02 NBR 90SH
BU27 Stützring BU 33,78x36,48x1,14 NBR 90SH
BU270 Stützring BU 229,06x235,06x1,02 NBR 90SH
BU271 Stützring BU 235,41x241,41x1,02 NBR 90SH
BU272 Stützring BU 241,76x247,76x1,02 NBR 90SH
BU273 Stützring BU 248,11x254,11x1,02 NBR 90SH
BU274 Stützring BU 254,46x260,46x1,02 NBR 90SH
BU275 Stützring BU 267,16x273,16x1,02 NBR 90SH
BU276 Stützring BU 279,86x285,86x1,02 NBR 90SH
BU277 Stützring BU 292,56x298,56x1,02 NBR 90SH
BU278 Stützring BU 305,26x311,26x1,02 NBR 90SH
BU279 Stützring BU 330,66x336,66x1,02 NBR 90SH
BU28 Stützring BU 35,38x38,08x1,14 NBR 90SH
BU280 Stützring BU 356,06x362,06x1,02 NBR 90SH
BU281 Stützring BU 381,46x387,46x1,02 NBR 90SH
BU282 Stützring BU 406,12x412,12x1,02 NBR 90SH
BU283 Stützring BU 431,52x437,52x1,02 NBR 90SH
BU284 Stützring BU 456,92x462,92x1,02 NBR 90SH
BU30 Stützring BU 41,73x44,43x1,14 NBR 90SH
BU309 Stützring BU 11,43x20,73x1,52 NBR 90SH
BU31 Stützring BU 44,91x47,61x1,14 NBR 90SH
BU310 Stützring BU 13,03x22,33x1,52 NBR 90SH
BU311 Stützring BU 14,6x23,9x1,52 NBR 90SH
BU312 Stützring BU 16,2x25,5x1,52 NBR 90SH
BU313 Stützring BU 17,78x27,08x1,52 NBR 90SH
BU314 Stützring BU 19,38x28,68x1,52 NBR 90SH
BU315 Stützring BU 20,96x30,26x1,52 NBR 90SH
BU316 Stützring BU 22,56x31,86x1,52 NBR 90SH
BU317 Stützring BU 24,13x33,43x1,52 NBR 90SH
BU318 Stützring BU 25,73x35,03x1,52 NBR 90SH
BU319 Stützring BU 27,31x36,61x1,52 NBR 90SH
BU32 Stützring BU 48,08x50,78x1,14 NBR 90SH
BU320 Stützring BU 28,91x38,21x1,52 NBR 90SH
BU321 Stützring BU 30,42x39,72x1,52 NBR 90SH
BU322 Stützring BU 32,08x41,38x1,52 NBR 90SH
BU323 Stützring BU 33,43x42,73x1,52 NBR 90SH
BU324 Stützring BU 35,26x44,56x1,52 NBR 90SH
BU325 Stützring BU 38,43x47,73x1,52 NBR 90SH
BU328 Stützring BU 47,96x57,26x1,52 NBR 90SH
BU329 Stützring BU 51,13x60,43x1,52 NBR 90SH
BU33 Stützring BU 51,26x53,96x1,14 NBR 90SH
BU330 Stützring BU 54,31x63,61x1,52 NBR 90SH
BU331 Stützring BU 57,61x66,91x1,52 NBR 90SH
BU332 Stützring BU 60,78x70,08x1,52 NBR 90SH
BU335 Stützring BU 70,31x79,61x1,52 NBR 90SH
BU336 Stützring BU 73,48x82,78x1,52 NBR 90SH
BU337 Stützring BU 76,66x85,96x1,52 NBR 90SH
BU339 Stützring BU 83,13x92,43x1,52 NBR 90SH
BU34 Stützring BU 54,43x57,13x1,14 NBR 90SH
BU340 Stützring BU 86,31x95,61x1,52 NBR 90SH
BU343 Stützring BU 95,83x105,13x1,52 NBR 90SH
BU346 Stützring BU 105,49x114,79x1,52 NBR 90SH
BU347 Stützring BU 108,66x117,96x1,52 NBR 90SH
BU349 Stützring BU 115,01x124,31x1,52 NBR 90SH
BU350 Stützring BU 118,19x127,49x1,52 NBR 90SH
BU351 Stützring BU 121,36x130,66x1,52 NBR 90SH
BU352 Stützring BU 124,54x133,84x1,52 NBR 90SH
BU353 Stützring BU 127,71x137,01x1,52 NBR 90SH
BU354 Stützring BU 130,89x140,19x1,52 NBR 90SH
BU356 Stützring BU 137,24x146,54x1,52 NBR 90SH
BU357 Stützring BU 140,41x149,71x1,52 NBR 90SH
BU358 Stützring BU 143,59x152,89x1,52 NBR 90SH
BU359 Stützring BU 146,76x156,06x1,52 NBR 90SH
BU360 Stützring BU 149,94x159,24x1,52 NBR 90SH
BU361 Stützring BU 153,11x162,41x1,52 NBR 90SH
BU362 Stützring BU 159,46x168,76x1,52 NBR 90SH
BU363 Stützring BU 165,81x175,11x1,52 NBR 90SH
BU365 Stützring BU 178,51x187,81x1,52 NBR 90SH
BU366 Stützring BU 184,86x194,16x1,52 NBR 90SH
BU368 Stützring BU 197,56x206,86x1,52 NBR 90SH
BU369 Stützring BU 203,91x213,21x1,52 NBR 90SH
BU37 Stützring BU 63,96x66,66x1,14 NBR 90SH
BU370 Stützring BU 210,26x219,56x1,52 NBR 90SH
BU371 Stützring BU 216,61x225,91x1,52 NBR 90SH
BU372 Stützring BU 222,96x232,26x1,52 NBR 90SH
BU373 Stützring BU 229,31x238,61x1,52 NBR 90SH
BU374 Stützring BU 235,66x244,96x1,52 NBR 90SH
BU376 Stützring BU 248,36x257,66x1,52 NBR 90SH
BU377 Stützring BU 254,71x264,01x1,52 NBR 90SH
BU378 Stützring BU 267,41x276,71x1,52 NBR 90SH
BU379 Stützring BU 280,11x289,41x1,52 NBR 90SH
BU38 Stützring BU 67,13x69,83x1,14 NBR 90SH
BU380 Stützring BU 292,81x302,11x1,52 NBR 90SH
BU381 Stützring BU 305,51x314,81x1,52 NBR 90SH
BU382 Stützring BU 330,91x340,21x1,52 NBR 90SH
BU383 Stützring BU 356,31x365,61x1,52 NBR 90SH
BU425 Stützring BU 115,6x127,58x2,44 NBR 90SH
BU426 Stützring BU 118,77x130,75x2,44 NBR 90SH
BU427 Stützring BU 121,95x133,93x2,44 NBR 90SH
BU428 Stützring BU 125,2x137,18x2,44 NBR 90SH
BU429 Stützring BU 128,3x140,28x2,44 NBR 90SH
BU430 Stützring BU 131,47x143,45x2,44 NBR 90SH
BU431 Stützring BU 134,65x146,63x2,44 NBR 90SH
BU432 Stützring BU 137,82x149,8x2,44 NBR 90SH
BU433 Stützring BU 141x152,98x2,44 NBR 90SH
BU434 Stützring BU 144,17x156,15x2,44 NBR 90SH
BU435 Stützring BU 147,35x159,33x2,44 NBR 90SH
BU436 Stützring BU 150,52x162,5x2,44 NBR 90SH
BU437 Stützring BU 153,7x165,68x2,44 NBR 90SH
BU438 Stützring BU 159,36x171,34x2,44 NBR 90SH
BU440 Stützring BU 172,06x184,04x2,44 NBR 90SH
BU441 Stützring BU 178,41x190,39x2,44 NBR 90SH
BU442 Stützring BU 184,76x196,74x2,44 NBR 90SH
BU443 Stützring BU 191,11x203,09x2,44 NBR 90SH
BU444 Stützring BU 197,46x209,44x2,44 NBR 90SH
BU445 Stützring BU 203,81x215,79x2,44 NBR 90SH
BU446 Stützring BU 216,51x228,49x2,44 NBR 90SH
BU447 Stützring BU 229,21x241,19x2,44 NBR 90SH
BU448 Stützring BU 241,91x253,89x2,44 NBR 90SH
BU449 Stützring BU 254,61x266,59x2,44 NBR 90SH
BU450 Stützring BU 267,31x279,29x2,44 NBR 90SH
BU451 Stützring BU 280,01x291,99x2,44 NBR 90SH
BU452 Stützring BU 292,71x304,69x2,44 NBR 90SH
BU453 Stützring BU 305,41x317,39x2,44 NBR 90SH
BU454 Stützring BU 318,11x330,09x2,44 NBR 90SH
BU455 Stützring BU 330,81x342,79x2,44 NBR 90SH
BU456 Stützring BU 343,51x355,49x2,44 NBR 90SH
BU457 Stützring BU 356,21x368,19x2,44 NBR 90SH
BU458 Stützring BU 368,91x380,89x2,44 NBR 90SH
BU459 Stützring BU 381,61x393,59x2,44 NBR 90SH
BU460 Stützring BU 394,31x406,29x2,44 NBR 90SH
BU461 Stützring BU 406,5x418,48x2,44 NBR 90SH
BU462 Stützring BU 419,2x431,18x2,44 NBR 90SH
BU463 Stützring BU 431,9x443,88x2,44 NBR 90SH
BU464 Stützring BU 440,6x452,58x2,44 NBR 90SH
BU465 Stützring BU 457,3x469,28x2,44 NBR 90SH
BU466 Stützring BU 470x481,98x2,44 NBR 90SH
BU467 Stützring BU 482,7x494,68x2,44 NBR 90SH
BU5 Stützring BU 3,23x5,93x1,14 NBR 90SH
BU6 Stützring BU 3,56x6,26x1,14 NBR 90SH
BU8 Stützring BU 5,13x7,83x1,14 NBR 90SH
BUND2642DN80CUNIFE Glatter Bund DN80 DIN2642 PN10 CUNIFE
BUND4-L-REDN32 Vorschweissbund DN032 f. 4L-RE-FL-032 ST
BUNDDIN2641DN10V4 Glatter Bund DN10 DIN2641 PN6 V4
BUNDDIN2641DN15V4 Glatter Bund DIN2641 DN15 PN6 V4
BUNDDIN2641DN20V4 Glatter Bund DN020 DIN2641 PN6 V4
BUNDDIN2641DN25V4 Glatter Bund DN025 DIN2641 PN6 V4
BUNDDIN2641DN32V4 Glatter Bund DIN2641 DN31 PN6 V4
BUNDDIN2641DN40 Glatter Bund DN040 DIN2641 PN6 Stahl
BUNDDIN2641DN40V4 Glatter Bund DN040 DIN2641 PN6 V4
BUNDDIN2641DN50 Glatter Bund DN050 DIN2641 PN6 Stahl
BUNDDIN2641DN50V4 Glatter Bund DN050 DIN2641 PN6 V4
BUNDDIN2641DN65 Glatter Bund DN065 DIN2641 PN6 Stahl
BUNDDIN2642DN100 Glatter Bund DN100 DIN2642 PN10 Stahl
BUNDDIN2642DN50V4 Glatter Bund DN050 DIN2642 PN10 V4
BUNDDIN2642DN65 Glatter Bund DN065 DIN2642 PN10 Stahl
BUNDDIN2642DN65V4 Glatter Bund DN65 DIN2642 PN10 V4
BUNDDIN2656DN10 Glatter Bund DN010 DIN2656 PN40 Stahl
BUNDDIN2656DN10V4 Glatter Bund DN010 DIN2656 PN40 1.4571
BUNDDIN2656DN20V4 Glatter Bund DN020 DIN2656 PN40 1.4571
BUNDDIN2656DN25 Glatter Bund DN025 DIN2656 PN40 Stahl
BUNDDIN2656DN25V4 Glatter Bund DN025 DIN2656 PN40 1.4571
BUNDDIN2656DN32 Glatter Bund DN032 DIN2656 PN40 Stahl
BUNDDIN2656DN40 Glatter Bund DN040 DIN2656 PN40 Stahl
BUNDDIN2656DN50 Glatter Bund DN050 DIN2656 PN40 Stahl
BUNDDIN2656DN50V4 Glatter Bund DN050 DIN2656 PN40 1.4571
BUNDDIN2656DN65 Glatter Bund DN065 DIN2656 PN40 Stahl
BUNDDIN2656DN65V4 Glatter Bund DN065 DIN2656 PN40 1.4571
BUNDDIN2656DN80 Glatter Bund DN080 DIN2656 PN40 Stahl
BUNDDIN2656DN80V4 Glatter Bund DN080 DIN2656 PN40 1.4571
BUNDDIN2656DN80V5 Glatter Bund DIN2656 DN80 PN40 V5
BUNDDIN2673DN10 Vorschweissbund DN10 DIN2673 PN10 Stahl
BUNDDIN2673DN100 Vorschweissbund DN100 DIN2673 PN10 Stahl
BUNDDIN2673DN100V4 Vorschweissbund DN100 DIN2673 PN10 V4
BUNDDIN2673DN125 Vorschweissbund DN125 DIN2673 PN10 Stahl
BUNDDIN2673DN125N Vorschweissbund DIN2673 DN125 PN10
BUNDDIN2673DN13 Vorschweissbund DN013 DIN2673 PN10 Stahl
BUNDDIN2673DN15 Vorschweissbund DIN2673 DN15 PN10 ST
BUNDDIN2673DN150 Vorschweissbund DN150 DIN2673 PN10 Stahl
BUNDDIN2673DN15V4 Vorschweissbund DIN2673 DN15 PN10 V4
BUNDDIN2673DN20 Vorschweissbund DN020 DIN2673 PN10 Stahl
BUNDDIN2673DN25 Vorschweissbund DN025 DIN2673 PN10 Stahl
BUNDDIN2673DN250 Vorschweissbund DN250 DIN2673 PN10 Stahl
BUNDDIN2673DN250N Vorschweissbund DIN2673 DN250 PN10
BUNDDIN2673DN25V2 Vorschweissbund DIN2673 DN25 PN10 V2
BUNDDIN2673DN32 Vorschweissbund DN032 DIN2673 PN10 Stahl
BUNDDIN2673DN32N Vorschweissbund DIN2673 DN31 PN10
BUNDDIN2673DN32V2 Vorschweissbund DIN2673 DN31 PN10 V2
BUNDDIN2673DN40 Vorschweissbund DN040 DIN2673 PN10 Stahl
BUNDDIN2673DN40N Vorschweissbund DIN2673 DN40 PN10
BUNDDIN2673DN50 Vorschweissbund DN050 DIN2673 PN10 Stahl
BUNDDIN2673DN50N Vorschweissbund DIN2673 DN50 PN10
BUNDDIN2673DN50V4 Vorschweissbund DN050 DIN2673 PN10 V4
BUNDDIN2673DN65 Vorschweissbund DN065 DIN2673 PN10 Stahl
BUNDDIN2673DN65V4 Vorschweissbund DN065 DIN2673 PN10 V4
BUNDDIN2673DN80 Vorschweissbund DN080 DIN2673 PN10 Stahl
BUNDDIN2673DN80V1 Vorschweissbund DIN2673 DN80 PN10 V1
BUNDDIN2673DN80V4 Vorschweissbund DN080 DIN2673 PN10 V4
BUNDDIN2674DN100V2 Vorschweissbund DIN2674 DN100 V2
BUNDDIN2674DN50V2 Vorschweissbund DIN2674 DN50 V2
BUNDDIN2674DN65N Vorschweissbund DN065 DIN2674 Nut Stahl
BUNDDIN2674DN65V4 Vorschweissbund DN065 DIN2674 PN16 V4
BUNDDIN2674DN80 Vorschweissbund DN080 DIN2674 PN16 Stahl
BUNDDIN2676DN100V4 Vorschweissbund DN010 DIN2676 V4
BUNDDIN2676DN32 Vorschweissbund DN032 DIN2676 PN40 Stahl
BUNDDIN2676DN32N Vorschweissbund DN032 DIN2676 Nut Stahl
BUNDDIN2676DN40 Vorschweissbund DN040 DIN2676 PN40 Stahl
BUNDDIN2676DN40N Vorschweissbund DN040 DIN2676 Nut Stahl
BUNDDIN2676DN50 Vorschweissbund DN050 DIN2676 PN40 Stahl
BUNDDIN2676DN50N Vorschweissbund DN050 DIN2676 Nut Stahl
BUNDDIN2676DN80V4 Vorschweissbund DIN2676 DN80 V4
BUNDDIN86037DN40CN Vorschweissbund DIN86037 DN40 CuNiFe
BUSTU04AFL Bundstutzen DN04 AFL ohne UEM aus Stahl
BUSTU06AFL Bundstutzen DN06 AFL ohne UEM aus Stahl
BUSTU08AFL Bundstutzen DN08 AFL ohne UEM aus Stahl
BUSTU10AFL Bundstutzen DN10 AFL aus Stahl
BUSTU13AFL Bundstutzen DN12 AFL ohne UEM aus Stahl
BUSTU16AFL Bundstutzen DN16 AFL ohne UEM aus Stahl
BUSTUAJF06L20ST BUSTU AJF 燘USTUAJF06L20ST
BUSTUCO2MS Anschlußlötstutz f. Fl-bogen
BUSTUMS-NPT300WA Bustu Messing NPT - 300 bar Wasserstoff
BUSTU-PRUEFMS Bundstutzen für Prüfgas aus Messing
BUSTU-SSTMS Anschl.Stutzen SST SW19 L89
BVBHD-1/2 Griff für Kugelhahn Serie 110 1/2"
BVBHD-3/8 Griff für Kugelhahn Serie 110 3/8"
BVDT-12S 2-Wege-Kugelhahn
BVF-12N 2-Wege-Kugelhahn Serie 110 3/4" NPT IG
BVF-16N 2-Wege-Kugelhahn Serie 110 1" NPT IG
BVF-16R 2-Wege-Kugelhahn Serie 110 1" R IG
BVF-4N 2-Wege-Kugelhahn Serie 110 1/4" NPT IG
BVF-4R 2-Wege-Kugelhahn Serie 110 1/4" R IG
BVF-4R-MONEL 2-Wege-Kugelhahn Serie 110 1/4" R IG MO
BVF-6N 2-Wege-Kugelhahn Serie 110 3/8" NPT IG
BVF-6N-B 2-Wege-Kugelhahn Serie 110 3/8" NPT IG
BVF-6R 2-Wege-Kugelhahn Serie 110 3/8" R IG
BVF-6R-MONEL 2-Wege-Kugelhahn Serie 110 3/8" R IG MO
BVF-8N 2-Wege-Kugelhahn Serie 110 1/2" NPT IG
BVF-8R 2-Wege-Kugelhahn Serie 110 1/2" R IG
BVH-10M 2-Wege-Kugelhahn Serie 110 10mm
BVH-10M-EP 2-Wege-Kugelhahn Serie 110 10mm
BVH-10M-EPOF 2-Wege-Kugelhahn Serie 110 10mm mit EPDM
BVH-10M-N 2-Wege-Kugelhahn 110-Serie
BVH-10M-OF 2-Wege-Kugelhahn 110-Serie
BVH-10T 2-Wege-Kugelhahn Serie 110 5/8"
BVH-12M 2-Wege-Kugelhahn Serie 110 12mm
BVH-12M-EPOF 2-Wege-Kugelhahn 110-Serie
BVH-12M-KT 2-Wege-Kugelhahn Serie 110 12mm Krytox
BVH-12M-N 2-Wege-Kugelhahn 110-Serie
BVH-12M-OF 2-Wege-Kugelhahn 110-Serie
BVH-12M-V 2-Wege-Kugelhahn Serie 110 12mm Viton
BVH-12T 2-Wege-Kugelhahn Serie 110 3/4"
BVH-12T-KT 2-Wege-Kugelhahn Serie 110 3/4" Krytox
BVH-15M 2-Wege-Kugelhahn Serie 110 15mm
BVH-15M-OF 2-Wege-Kugelhahn 110-Serie
BVH-16M 2-Wege-Kugelhahn Serie 110 16mm
BVH-16M-N 2-W-Kugelhahn 16mm Serie 110 燦Y-Griff
BVH-16T 2-Wege-Kugelhahn Serie 110 1"
BVH-18M 2-Wege-Kugelhahn Serie 110 18mm
BVH-20M 2-Wege-Kugelhahn Serie 110 20mm
BVH-22M 2-Wege-Kugelhahn 110-Serie
BVH-25M 2-Wege-Kugelhahn Serie 110 25mm
BVH-2T-B-KT-V 2-Wege-Kugelhahn 110-Serie
BVH-4T 2-Wege-Kugelhahn Serie 110 1/4"
BVH-4T-OF 2-Wege-Kugelhahn 110-Serie
BVH-6M 2-Wege-Kugelhahn Serie 110 6mm
BVH-6M-B-KT-V 2-Wege-Kugelhahn 110-Serie
BVH-6M-N 2-Wege-Kugelhahn 110-Serie
BVH-6T 2-Wege-Kugelhahn Serie 110 3/8"
BVH-8M 2-Wege-Kugelhahn Serie 110 8mm
BVH-8M-KT 2-Wege-Kugelhahn Serie 110 8mm 燢rytox
BVH-8M-N 2-Wege-Kugelhahn 110-Serie
BVH-8M-OF 2-Wege-Kugelhahn 110-Serie
BVH-8T 2-Wege-Kugelhahn Serie 110 1/2"
BVH-8T-EPOF 2-Wege-Kugelhahn 110-Serie
BVH-8T-V 2-Wege-Kugelhahn Serie 110 1/2" 燰iton
BVMH-4R6M 2-Wege-Kugelhahn Serie 110 1/4" R AG 6mm
BVPF-6N 2-Wege-Kugelhahn Serie 110 3/8" NPT IG
BZLNW04V Verschlussbutzen ohne Mutter L06
BZLNW06MG Verschlussbutzen ohne Mutter L08 MG
BZLNW06V Verschlussbutzen ohne Mutter L08
BZLNW06ZN Verschlussbutzen ohne Mutter L08 ST-ZN
BZLNW08MG Verschlussbutzen ohne Mutter L10 MG
BZLNW08V Verschlussbutzen ohne Mutter L10
BZLNW10MG Verschlussbutzen ohne Mutter L12 MG
BZLNW10V Verschlussbutzen ohne Mutter L12
BZLNW13MG Verschlussbutzen ohne Mutter L15 MG
BZLNW13V Verschlussbutzen ohne Mutter L15
BZLNW16MG Verschlussbutzen ohne Mutter L18 MG
BZLNW16V Verschlussbutzen ohne Mutter L18
BZLNW20MG Verschlussbutzen ohne Mutter L22 MG
BZLNW20V Verschlussbutzen ohne Mutter L22
BZLNW25MG Verschlussbutzen ohne Mutter L28 MG
BZLNW25V Verschlussbutzen ohne Mutter L28
BZLNW32V Verschlussbutzen ohne Mutter L35
BZLNW40V Verschlussbutzen ohne Mutter L42
BZSNW03VA Verschlussbutzen ohne Mutter S06 VA
BZSNW10MG Verschlussbutzen ohne Mutter S14 MG
BZSNW10V Verschlussbutzen ohne Mutter S14
BZSNW10VA Verschlussbutzen ohne Mutter S14 VA
BZSNW13MG Verschlussbutzen ohne Mutter S16 MG
BZSNW13V Verschlussbutzen ohne Mutter S16
BZSNW16MG Verschlussbutzen ohne Mutter S20 MG
BZSNW16V Verschlussbutzen ohne Mutter S20
BZSNW20MG Verschlussbutzen ohne Mutter S25 MG
BZSNW20V Verschlussbutzen ohne Mutter S25
BZSNW25V Verschlussbutzen ohne Mutter S30
BZSNW32V Verschlussbutzen ohne Mutter S38
C104X09X3.5 Stangendichtung C1 4x9x3,5 NBR
C112X18.5X4.5 Stangendichtung C1 12x18,5x4,5 NBR
C14X10X4.2 Stangendichtung C1 4x10x4,2 NBR
C19X14X3.5 Stangendichtung C1 9x14x3,5 NBR
CAF10-12N Aufschraubadapter 5/8" 3/4" NPT IG
CAF10-6N Aufschraubadapter 5/8" 3/8" NPT IG
CAF10-8N Aufschraubadapter 5/8" 1/2" NPT IG
CAF10M-4G Aufschraubadapter 10mm 1/4" G IG
CAF10M-4N Aufschraubadapter 10mm 1/4" NPT IG
CAF10M-4R Aufschraubadapter 10mm 1/4" R IG
CAF10M-6G Aufschraubadapter 10mm 3/8" G IG
CAF10M-6N Aufschraubadapter 10mm 3/8" NPT IG
CAF10M-6R Aufschraubadapter 10mm 3/8" R IG
CAF10M-8G Aufschraubadapter 10mm 1/2" G IG
CAF10M-8N Aufschraubadapter 10mm 1/2" NPT IG
CAF10M-8R Aufschraubadapter 10mm 1/2" R IG
CAF12-12N Aufschraubadapter 3/4" 3/4" NPT IG
CAF12-12R Aufschraubadapter 3/4" 3/4" R IG
CAF12-16N Aufschraubadapter 3/4" 1" NPT IG
CAF12-8N Aufschraubadapter 3/4" 1/2" NPT IG
CAF12M-12G Aufschraubadapter 12mm 3/4" G IG
CAF12M-4G Aufschraubadapter 12mm 1/4" G IG
CAF12M-4N Aufschraubadapter 12mm 1/4" NPT IG
CAF12M-4R Aufschraubadapter 12mm 1/4" R IG
CAF12M-6G Aufschraubadapter 12mm 3/8" G IG
CAF12M-6N Aufschraubadapter 12mm 3/8" NPT IG
CAF12M-6R Aufschraubadapter 12mm 3/8" R IG
CAF12M-8G Aufschraubadapter 12mm 1/2" G IG
CAF12M-8G-L73 Aufschraubadapter
CAF12M-8N Aufschraubadapter 12mm 1/2" NPT IG
CAF12M-8N-L79 Aufschraubadapter
CAF12M-8R Aufschraubadapter 12mm 1/2" R IG
CAF14-12N Aufschraubadapter 7/8" 3/4" NPT IG
CAF15M-4G Aufschraubadapter 15mm 1/4" G IG
CAF15M-6G Aufschraubadapter 15mm 3/8" G IG
CAF15M-8G Aufschraubadapter 15mm 1/4" G IG
CAF16-12N Aufschraubadapter 16mm 1/4" G IG
CAF16-16N Aufschraubadapter 1" 1" NPT IG
CAF16M-8G Aufschraubadapter 16mm 1/2" G IG
CAF16M-8N Aufschraubadapter 16mm 1/2" NPT IG
CAF18M-12G Aufschraubadapter 18mm 3/4" G IG
CAF18M-12N Aufschraubadapter 18mm 3/4" NPT IG
CAF18M-12R Aufschraubadapter 18mm 3/4" R IG
CAF18M-8N Aufschraubadapter 18mm 1/2" NPT IG
CAF2-2N Aufschraubadapter 1/8" 1/8" NPT IG
CAF2-4N Aufschraubadapter 1/8" 1/4" NPT IG
CAF25M-12N Aufschraubadapter 25mm 1" NPT IG
CAF3-2N Aufschraubadapter 3/16" 1/8" NPT IG
CAF3-4N Aufschraubadapter 3/16" 1/4" NPT IG
CAF3M-2G Aufschraubadapter 3mm 1/8" G IG
CAF3M-2N Aufschraubadapter 3mm 1/8" NPT IG
CAF3M-2R Aufschraubadapter 3mm 1/8" R IG
CAF4-2N Aufschraubadapter 1/4" 1/8" NPT IG
CAF4-4N Aufschraubadapter 1/4" 1/4" NPT IG
CAF4-6N Aufschraubadapter 1/4" 3/8" NPT IG
CAF4-8N Aufschraubadapter 1/4" 1/2" NPT IG
CAF5-2N Aufschraubadapter 5/16" 1/8" NPT IG
CAF5-4N Aufschraubadapter 5/16" 1/4" NPT IG
CAF6-2N Aufschraubadapter 3/8" 1/8" NPT IG
CAF6-4N Aufschraubadapter 3/8" 1/4" NPT IG
CAF6-6G Aufschraubadapter 3/8" 3/8" G IG
CAF6-6N Aufschraubadapter 3/8" 3/8" NPT IG
CAF6-8N Aufschraubadapter 3/8" 1/2" NPT IG
CAF6M-2G Aufschraubadapter 6mm 1/8" G IG
CAF6M-2N Aufschraubadapter 6mm 1/8" NPT IG
CAF6M-2R Aufschraubadapter 6mm 1/8" R IG
CAF6M-4G Aufschraubadapter 6mm 1/4" G IG
CAF6M-4N Aufschraubadapter 6mm 1/4" NPT IG
CAF6M-4R Aufschraubadapter 6mm 1/4" R IG
CAF6M-6N Aufschraubadapter 6mm 3/8" NPT IG
CAF8-4N Aufschraubadapter 1/2" 1/4" NPT IG
CAF8-6N Aufschraubadapter 1/2" 3/8" NPT IG
CAF8-8N Aufschraubadapter 1/2" 1/2" NPT IG
CAF8-8N-L79 Aufschraubadapter
CAF8-8N-SOG Aufschraubadapter 1/2" 1/2" NPT IG NACE
CAF8M-4G Aufschraubadapter 8mm 1/4" G IG
CAF8M-4N Aufschraubadapter 8mm 1/4" NPT IG
CAF8M-4R Aufschraubadapter 8mm 1/4" R IG
CAFG10M-4G Manometeradapter 10mm 1/4" G IG
CAFG10M-6G Manometeradapter 10mm 3/8" G IG
CAFG10M-8G Manometeradapter 10mm 1/2" G IG
CAFG12M-4G Manometeradapter 12mm 1/4" G IG
CAFG12M-6G Manometeradapter 12mm 3/8" G IG
CAFG12M-8G Manometeradapter 12mm 1/2" G IG
CAFG16M-8G Manometeradapter 16mm 1/2" G IG
CAFG18M-8G Manometeradapter 18mm 1/2" G IG
CAFG4-4G Manometeradapter 1/4" 1/4" G IG
CAFG6-6G Manometeradapter 3/8" 3/8" G IG
CAFG6M-2G Manometeradapter 6mm 1/8" G IG
CAFG6M-4G Manometeradapter 6mm 1/4" G IG
CAFG6M-6G Manometeradapter 6mm 3/8" G IG
CAFG6M-8G Manometeradapter 6mm 1/2" G IG
CAFG8-4G Manometeradapter 1/2" 1/4" G
CAFG8-8G Manometeradapter 1/2" 1/2" G IG
CAFG8M-4G Manometeradapter 8mm 1/4" G IG
CAFG8M-8G Manometeradapter 8mm 1/2" G IG
CAL-10M Winkeladapter 10mm
CAL-12 Winkeladapter 3/4"
CAL-12M Winkeladapter 12mm
CAL-15M Winkeladapter 15mm
CAL-16 Winkeladapter 1"
CAL-16M Winkeladapter 16mm
CAL-18M Winkeladapter 18mm
CAL-20M Winkeladapter 20mm
CAL-22M Winkeladapter 22mm
CAL-25M Winkeladapter 25mm
CAL-28M Winkeladapter 28mm
CAL-4 Winkeladapter 1/4"
CAL-4M Winkeladapter 4mm
CAL-6 Winkeladapter 3/8"
CAL-6M Winkeladapter 6mm
CAL-8 Winkeladapter 1/2"
CAL-8M Winkeladapter 8mm
CALR10M-12M Winkeladapter reduziert 10mm 12mm
CALR4-8 Winkeladapter reduziert 1/4" 1/2"
CALR6M-12M Winkeladapter reduziert 6mm 12mm
CALR8M-12M Winkeladapter reduziert 8mm 12mm
CALR8M-15M Winkeladapter reduziert 8mm 15mm
CALR8M-20M Winkeladapter reduziert 8mm 20mm
CAM10-12N Einschraubadapter 5/8" 3/4" NPT AG
CAM10-12R Einschraubadapter 5/8" 3/4" R AG
CAM10-6N Einschraubadapter 5/8" 3/8" NPT AG
CAM10-6R Einschraubadapter 5/8" 3/8" R AG
CAM10-8N Einschraubadapter 5/8" 1/2" NPT AG
CAM10-8R Einschraubadapter 5/8" 1/2" R AG
CAM10M-4G Einschraubadapter 10mm 1/4" G AG
CAM10M-4G-M Einschraubadapter 10mm 1/4" G AG
CAM10M-4N Einschraubadapter 10mm 1/4" NPT AG
CAM10M-4R Einschraubadapter 10mm 1/4" R AG
CAM10M-6G Einschraubadapter 10mm 3/8" G AG
CAM10M-6G-M Einschraubadapter 10mm 3/8" G AG
CAM10M-6N Einschraubadapter 10mm 3/8" NPT AG
CAM10M-6R Einschraubadapter 10mm 3/8" R AG
CAM10M-8G Einschraubadapter 10mm 1/2" G AG
CAM10M-8G-M Einschraubadapter 10mm 1/2" G AG
CAM10M-8N Einschraubadapter 10mm 1/2" NPT AG
CAM10M-8R Einschraubadapter 10mm 1/2" R AG
CAM12-12G Einschraub-Adapter 3/4" 3/4" G
CAM12-12N Einschraubadapter 3/4" 3/4" NPT
CAM12-12R Einschraubadapter 3/4" 3/4" R
CAM12-16N Einschraubadapter 3/4" 1" NPT
CAM12-16R Einschraubadapter 3/4" 1" R
CAM12-8N Einschraubadapter 3/4" 1/2" NPT
CAM12-8R Einschraubadapter 3/4" 1/2" R
CAM12M-12G Einschraubadapter 12mm 3/4" G
CAM12M-12G-M Einschraubadapter
CAM12M-12R Einschraubadapter 12mm 3/4" R
CAM12M-4G Einschraubadapter 12mm 3/4" G
CAM12M-4G-M Einschraubadapter
CAM12M-4N Einschraubadapter 12mm 3/4" NPT
CAM12M-4R Einschraubadapter 12mm 3/4" R
CAM12M-6G Einschraubadapter 12mm 3/8" G
CAM12M-6G-M Einschraubadapter
CAM12M-6N Einschraubadapter 12mm 3/8" NPT
CAM12M-6R Einschraubadapter 12mm 3/8" G
CAM12M-8G Einschraubadapter 12mm 1/2" G
CAM12M-8G-M Einschraubadapter
CAM12M-8N Einschraubadapter 12mm 1/2" NPT
CAM12M-8R Einschraubadapter 12mm 1/2" R
CAM1-2N Einschraubadapter 1/16" 1/8" NPT AG
CAM1-2R Einschraubadapter 1/16" 1/8" R AG
CAM14-12N Einschraubadapter 7/8" 3/4" NPT
CAM14-12R Einschraubadapter 7/8" 3/4" R
CAM15M-12G Einschraubadapter 15mm 3/4" G
CAM15M-4G Einschraubadapter 15mm 1/4" G
CAM15M-6G Einschraubadapter 15mm 3/8" G
CAM15M-8G Einschraubadapter 15mm 1/2" G
CAM15M-8N Einschraubadapter 15mm 1/2" NPT
CAM16-12G Einschraubadapter 1" 3/4" G
CAM16-12G-M Einschraubadapter
CAM16-12N Einschraubadapter 1" 3/4" NPT
CAM16-12R Einschraubadapter 1" 3/4" R
CAM16-16G Einschraubadapter 1" 1" G AG
CAM16-16N Einschraubadapter 1" 1" NPT
CAM16-16R Einschraubadapter 1" 1" R
CAM16M-12G Einschraubadapter 16mm 3/4" G
CAM16M-12R Einschraubadapter 16mm 3/4" R
CAM16M-6G Einschraubadapter
CAM16M-8G Einschraubadapter 16mm 1/2" G
CAM16M-8G-M Einschraubadapter
CAM16M-8N Einschraubadapter 16mm 1/2" NPT
CAM16M-8R Einschraubadapter 16mm 1/2" R
CAM18M-12G Einschraubadapter 18mm 3/4" G
CAM18M-12N Einschraubadapter 18mm 3/4" NPT
CAM18M-12R Einschraubadapter 18mm 3/4" R
CAM18M-8G Einschraubadapter 18mm 1/2" G
CAM18M-8G-M Einschraubadapter 18mm 1/2" G "M"
CAM18M-8N Einschraubadapter 18mm 1/2" NPT
CAM18M-8R Einschraubadapter 18mm 1/2" R
CAM20M-12G Einschraubadapter 20mm 3/4" G
CAM20M-12N Einschraubadapter 20mm 3/4" NPT
CAM20M-16G Einschraubadapter 20mm 1" NPT
CAM20M-8G Einschraubadapter 20mm 1/2" G
CAM20M-8N Einschraubadapter 20mm 1/2" NPT
CAM2-2G Einschraubadapter 1/8" 1/8" G
CAM22M-12G Einschraubadapter 22mm 3/4" G
CAM22M-12G-M Einschraubadapter
CAM22M-12N Einschraubadapter 22mm 3/4" NPT
CAM22M-12R Einschraubadapter 22mm 3/4" R
CAM22M-8G Einschraubadapter 22mm 1/2" G
CAM2-2N Einschraubadapter 1/8" 1/8" NPT
CAM2-2R Einschraubadapter 1/8" 1/8" R
CAM2-4G Einschraubadapter 1/8" 1/4" G
CAM2-4N Einschraubadapter 1/8" 1/4" NPT
CAM2-4R Einschraubadapter 1/8" 1/4" R
CAM25M-12G Einschraubadapter 25mm 3/4" G
CAM25M-12N Einschraubadapter 25mm 3/4" NPT
CAM25M-16G Einschraubadapter 25mm 1" G
CAM25M-16N Einschraubadapter 25mm 1" NPT
CAM25M-8G Einschraubadapter 25mm 1/2" G
CAM2-6N Einschraubadapter 1/8" 3/8" NPT
CAM28M-12N Einschraubadapter 28mm 3/4" NPT
CAM28M-16G Einschraubadapter 28mm 1" G
CAM28M-16N Einschraubadapter 28mm 1" NPT
CAM28M-20R Einschraubadapter 28mm 1.1/4" R
CAM2-8N Einschraubadapter 1/8" 1/2" NPT
CAM3-2N Einschraubadapter 3/16" 1/8" NPT
CAM3-2R Einschraubadapter 3/16" 1/8" R
CAM3-4N Einschraubadapter 3/16" 1/4" NPT
CAM3-4R Einschraubadapter 3/16" 1/4" R
CAM3M-2G Einschraubadapter 3mm 1/8" G
CAM3M-2N Einschraubadapter 3mm 1/8" NPT
CAM3M-2R Einschraubadapter 3mm 1/8" R
CAM4-2G Einschraubadapter 1/4" 1/8" G
CAM4-2N Einschraubadapter 1/4" 1/8" NPT
CAM4-2R Einschraubadapter 1/4" 1/8" R
CAM4-4G Einschraubadapter 1/4" 1/4" G
CAM4-4G-M Einschraubadapter
CAM4-4N Einschraubadapter 1/4" 1/4" NPT
CAM4-4R Einschraubadapter 1/4" 1/4" R
CAM4-6G Einschraubadapter 1/4" 3/8" G
CAM4-6N Einschraubadapter 1/4" 3/8" NPT
CAM4-6R Einschraubadapter 1/4" 3/8" R
CAM4-8G Einschraubadapter 1/4" 1/2" G
CAM4-8N Einschraubadapter 1/4" 1/2" NPT
CAM4-8R Einschraubadapter 1/4" 1/2" R
CAM5-2N Einschraubadapter 5/16" 1/8" NPT
CAM5-2R Einschraubadapter 5/16" 1/8" R
CAM5-4G Einschraubadapter 5/16" 1/4" G
CAM5-4N Einschraubadapter 5/16" 1/4" NPT
CAM5-4R Einschraubadapter 5/16" 1/4" R
CAM6-2G Einschraubadapter 3/8" 1/8" G
CAM6-2N Einschraubadapter 3/8" 1/8" NPT
CAM6-2R Einschraubadapter 3/8" 1/8" R
CAM6-4G Einschraubadapter 3/8" 1/4" G
CAM6-4N Einschraubadapter 3/8" 1/4" NPT
CAM6-4R Einschraubadapter 3/8" 1/4" R
CAM6-6G Einschraubadapter 3/8" 3/8" G
CAM6-6N Einschraubadapter 3/8" 3/8" NPT
CAM6-6R Einschraubadapter 3/8" 3/8" R
CAM6-8G Einschraubadapter 3/8" 1/2" G
CAM6-8N Einschraubadapter 3/8" 1/2" NPT
CAM6-8R Einschraubadapter 3/8" 1/2" R
CAM6M-2G Einschraubadapter 6mm 1/8" G
CAM6M-2G-M Einschraubadapter
CAM6M-2N Einschraubadapter 6mm 1/8" NPT
CAM6M-2R Einschraubadapter 6mm 1/8" R
CAM6M-4G Einschraubadapter 6mm 1/4" G
CAM6M-4G-M Einschraubadapter
CAM6M-4N Einschraubadapter 6mm 1/4" NPT
CAM6M-4R Einschraubadapter 6mm 1/4" R
CAM6M-4U Einschraubadapter 6mm 1/4" UNF
CAM6M-6G Einschraubadapter 6mm 3/8" G
CAM6M-6G-M Einschraubadapter
CAM6M-6N Einschraubadapter 6mm 3/8" NPT
CAM6M-6R Einschraubadapter 6mm 3/8" R
CAM6M-8G Einschraubadapter 1/2" G
CAM6M-8N Einschraubadapter 1/2" NPT
CAM6M-8R Einschraubadapter 1/2" R
CAM8-12G-M Einschraubadapter 1/2" 3/4" G (M)
CAM8-12N Einschraubadapter 1/2" 3/4" NPT AG
CAM8-12R Einschraubadapter 1/2" 3/4" R
CAM8-16N Einschraubadapter 1/2" 1" NPT AG
CAM8-4G Einschraubadapter 1/2" 1/4" G
CAM8-4G-M Einschraubadapter
CAM8-4N Einschraubadapter 1/2" 1/4" NPT
CAM8-4R Einschraubadapter 1/2" 1/4" R
CAM8-6G Einschraubadapter 1/2" 3/8" G
CAM8-6N Einschraubadapter 1/2" 3/8" NPT
CAM8-6R Einschraubadapter 1/2" 3/8" R
CAM8-8G Einschraubadapter 1/2" 1/2" G
CAM8-8N Einschraubadapter 1/2" 1/2" NPT
CAM8-8R Einschraubadapter 1/2" 1/2" R
CAM8M-2G Einschraubadapter 8mm 1/8" G
CAM8M-2N Einschraubadapter 8mm 1/8" NPT
CAM8M-4G Einschraubadapter 8mm 1/4" G
CAM8M-4G-M Einschraubadapter
CAM8M-4N Einschraubadapter 8mm 1/4" NPT
CAM8M-4R Einschraubadapter 8mm 1/4" R
CAM8M-6G Einschraubadapter 8mm 3/8" G
CAM8M-6G-M Einschraubadapter
CAM8M-8G Einschraubadapter 8mm 1/2" G
CAM8M-8G-M Einschraubadapter
CAM8M-8N Einschraubadapter 8mm 1/2" NPT
CAR10-13.5-1.5 Kupfer-Dichtring Füllstoff 10x13,5x1,5
CAR10-14-1.5 Kupfer-Dichtring Füllstoff 10x14x1,5
CAR10-15-1.5 Kupfer-Dichtring Füllstoff 10x15x1,5
CAR10-16-1.5 Kupfer-Dichtring Füllstoff 10x16x1,5
CAR12-15.5-2 Kupfer-Dichtring Füllstoff 12x15,5x2
CAR12-17-2 Kupfer-Dichtring Füllstoff 12x17x2
CAR13-18-2 Kupfer-Dichtring Füllstoff 13x18x2
CAR13-19-2 Kupfer-Dichtring Füllstoff 13x19x2
CAR14-18-2 Kupfer-Dichtring Füllstoff 14x18x2
CAR14-20-2 Kupfer-Dichtring Füllstoff 14x20x2
CAR16-20-2 Kupfer-Dichtring Füllstoff 16x20x2
CAR16-22-2 Kupfer-Dichtring Füllstoff 16x22x2
CAR17-21-2 Kupfer-Dichtring Füllstoff 17x21x2
CAR17-23-2 Kupfer-Dichtring Füllstoff 17x23x2
CAR18-22-2 Kupfer-Dichtring Füllstoff 18x22x2
CAR18-24-2 Kupfer-Dichtring Füllstoff 18x24x2
CAR20-24-2 Kupfer-Dichtring Füllstoff 20x24x2
CAR20-26-2 Kupfer-Dichtring Füllstoff 20x26x2
CAR21-26-2 Kupfer-Dichtring Füllstoff 21x26x2
CAR22-27-2 Kupfer-Dichtring Füllstoff 22x27x2
CAR22-29-2 Kupfer-Dichtring Füllstoff 22x29x2
CAR24-29-2.5 Kupfer-Dichtring Füllstoff 24x29x2,5
CAR24-32-2.5 Kupfer-Dichtring Füllstoff 24x32x2,5
CAR26-31-2.5 Kupfer-Dichtring Füllstoff 26x31x2,5
CAR26-34-2.5 Kupfer-Dichtring Füllstoff 26x34x2,5
CAR28-34-2.5 Kupfer-Dichtring Füllstoff 28x34x2,5
CAR30-36-2.5 Kupfer-Dichtring Füllstoff 30x36x2,5
CAR30-38-2.5 Kupfer-Dichtring Füllstoff 30x38x2,5
CAR32-38-2.5 Kupfer-Dichtring Füllstoff 32x38x2,5
CAR33-39-2.5 Kupfer-Dichtring Füllstoff 33x39x2,5
CAR35-41-2.5 Kupfer-Dichtring Füllstoff 35x41x2,5
CAR36-42-2.5 Kupfer-Dichtring Füllstoff 36x42x2,5
CAR38-44-2.5 Kupfer-Dichtring Füllstoff 38x44x2,5
CAR40-47-2.5 Kupfer-Dichtring Füllstoff 40x47x2,5
CAR42-49-2.5 Kupfer-Dichtring Füllstoff 42x49x2,5
CAR48-55-2.5 Kupfer-Dichtring Füllstoff 48x55x2,5
CAR52-60-3 Kupfer-Dichtring Füllstoff 52x60x3
CAR60-68-3 Kupfer-Dichtring Füllstoff 60x68x3
CAR6-10-1.5 Kupfer-Dichtring Füllstoff 6x10x1,5
CAR6-12-1.5 Kupfer-Dichtring Füllstoff 6x12x1,5
CAR8-11.5-1.5 Kupfer-Dichtring Füllstoff 8x11,5x1,5
CAR8-12-1.5 Kupfer-Dichtring Füllstoff 8x12x1,5
CAR8-13-1.5 Kupfer-Dichtring Füllstoff 8x13x1,5
CAR8-14-1.5 Kupfer-Dichtring Füllstoff 8x14x1,5
CBFC10M-4N Schott-Aufschraubverschrg. 10mm 1/4" NPT
CBFC10M-4R Schott-Aufschraubverschrg. 10mm 1/4" R
CBFC12-12N Schott-Aufschraubverschraubung
CBFC12M-6N Schott-Aufschraubverschraubung
CBFC12M-8N Schott-Aufschraubverschraubung
CBFC2-2N Schott-Aufschraubverschraubung
CBFC3M-2N Schott-Aufschraubverschraubung
CBFC4-2N Schott-Aufschraubverschraubung
CBFC4-4N Schott-Aufschraubverschraubung
CBFC4M-2G Schott-Aufschraubverschraubung
CBFC6-4N Schott-Aufschraubverschraubung
CBFC6M-2N Schott-Aufschraubverschraubung
CBFC6M-4N Schott-Aufschraubverschraubung
CBFC6M-4R Schott-Aufschraubverschraubung
CBFC6M-8N Schott-Aufschraubverschraubung
CBFC8-6N Schott-Aufschraubverschraubung
CBFC8-8N Schott-Aufschraubverschraubung
CBFC8M-4N Schott-Aufschraubverschraubung
CBFU12-12 AN-Schottverschraubung 3/4" - 3/4" IG
CBFU16-16 AN-Schottverschraubung 1" - 1" IG
CBFU4-4 AN-Schottverschraubung 1/4" - 1/4" IG
CBFU6-6 AN-Schottverschraubung 3/8" - 3/8" IG
CBFU8-8 AN-Schottverschraubung 1/2" - 1/2" IG
CBMC12M-8N Einschraub-Schottverschr. 12mm 1/2" NPT
CBMC2-2N Einschraub-Schottverschr. 1/8" 1/8" NPT
CBMC4-2N Einschraub-Schottverschr. 1/4" 1/8" NPT
CBMC4-4N Einschraub-Schottverschr. 1/4" 1/4" NPT
CBMC6-4N Einschraub-Schottverschr. 3/8" 1/4" NPT
CBMC6M-2N Einschraub-Schottverschr. 6mm 1/8" NPT
CBMC6M-2R Einschraub-Schottverschr. 6mm 1/8" R
CBMC6M-4N Einschraub-Schottverschr. 6mm 1/4" NPT
CBMC8-6N Einschraub-Schottverschr. 1/2" 3/8" NPT
CBMC8-8N Einschraub-Schottverschr. 1/2" 1/2" NPT
CBMC8M-2R Einschraub-Schottverschr. 8mm 1/8" R
CBR2-2 Schott-Reduzierstück 1/8" - 1/8"
CBR4-4 Schott-Reduzierstück 1/4" - 1/4"
CBR5-5 Schott-Reduzierstück 5/16" - 5/16"
CBR6-6 Schott-Reduzierstück 3/8" - 3/8"
CBR8-8 Schott-Reduzierstück 1/2" - 1/2"
CBTA-10M T-Adapter 10mm Rohrstück unten
CBTA-12M T-Adapter 12mm Rohrstück unten
CBTA-6M T-Adapter 6mm Rohrstück unten
CBTA-8M T-Adapter 8mm Rohrstück unten
CBTAR12M-6M Reduzier T-Verschraubung 12mm 6mm
CBTF10-8N T-Aufschraubverschraubung vertikal
CBTF10M-4N T-Aufschraubverschraubung vertikal
CBTF12-12N T-Aufschraubverschraubung vertikal
CBTF12M-4N T-Aufschraubverschraubung vertikal
CBTF12M-6N T-Aufschraubverschraubung vertikal
CBTF12M-8N T-Aufschraubverschraubung vertikal
CBTF16-12N T-Aufschraubverschraubung vertikal
CBTF16-16N T-Aufschraubverschraubung vertikal
CBTF16M-8N T-Aufschraubverschraubung vertikal
CBTF20M-12N T-Aufschraubverschraubung vertikal
CBTF2-2N T-Aufschraubverschraubung vertikal
CBTF25M-12N T-Aufschraubverschraubung vertikal
CBTF25M-16N T-Aufschraubverschraubung vertikal
CBTF3M-2N T-Aufschraubverschraubung vertikal
CBTF4-2N T-Aufschraubverschraubung vertikal
CBTF4-4N T-Aufschraubverschraubung vertikal
CBTF6-4N T-Aufschraubverschraubung vertikal
CBTF6M-2N T-Aufschraubverschraubung vertikal
CBTF6M-4N T-Aufschraubverschraubung vertikal
CBTF8-4N T-Aufschraubverschraubung vertikal
CBTF8-6N T-Aufschraubverschraubung vertikal
CBTF8-8N T-Aufschraubverschraubung vertikal
CBTF8M-4N T-Aufschraubverschraubung vertikal
CBTF8M-8N T-Aufschraubverschraubung vertikal
CBTM10-8N T-Einschraubverschr. 5/8" 1/2" NPT AG
CBTM10M-4N T-Einschraubverschr. 10mm 1/4 NPT AG
CBTM10M-4R T-Einschraubverschraubung 10mm 1/4 R AG
CBTM10M-6N T-Einschraubverschr. 10mm 3/8 NPT AG
CBTM12-12N T-Einschraubverschr. 3/4" 3/4" NPT AG
CBTM12M-4N T-Einschraubverschr. 12mm 1/4" NPT AG
CBTM12M-4R T-Einschraubverschraubung 12mm 1/4" R AG
CBTM12M-6N T-Einschraubverschr. 12mm 3/8" NPT AG
CBTM12M-6R T-Einschraubverschraubung 12mm 3/8" R AG
CBTM12M-8N T-Einschraubverschr. 12mm 1/2" NPT AG
CBTM16M-6N T-Einschraubverschr. 16mm 3/8" NPT AG
CBTM16M-8N T-Einschraubverschr. 16mm 1/2" NPT AG
CBTM18M-8R T-Einschraubverschraubung 18mm 1/2" R AG
CBTM2-2N T-Einschraubverschr. 1/8" 1/8" NPT AG
CBTM3-2N T-Einschraubverschr. 3/16" 1/8" NPT AG
CBTM3M-2N T-Einschraubverschr. 3mm 1/8" NPT AG
CBTM4-2N T-Einschraubverschr. 1/4" 1/8" NPT AG
CBTM4-4N T-Einschraubverschr. 1/4" 1/4" NPT AG
CBTM4M-2N T-Einschraubverschr. 4mm 1/8" NPT AG
CBTM5-2N T-Einschraubverschr. 5/16" 1/8" NPT AG
CBTM6-4N T-Einschraubverschr. 3/8" 1/4" NPT AG
CBTM6-6N T-Einschraubverschr. 3/8" 3/8" NPT AG
CBTM6M-2N T-Einschraubverschr. 6mm 1/8" NPT AG
CBTM6M-4N T-Einschraubverschr. 6mm 1/4" NPT AG
CBTM6M-4R T-Einschraubverschraubung 6mm 1/4" R AG
CBTM8-6N T-Einschraubverschr. 1/2" 3/8" NPT AG
CBTM8M-2N T-Einschraubverschr. 8mm 1/8" NPT AG
CBTM8M-2R T-Einschraubverschraubung 8mm 1/8" R AG
CBTM8M-4N T-Einschraubverschr. 8mm 1/4" NPT AG
CBTM8M-4R T-Einschraubverschraubung 8mm 1/4" R AG
CBU-1 Gerade Schottverschraubung 1/16"
CBU-10 Gerade Schottverschraubung 5/8"
CBU-10M Gerade Schottverschraubung 10mm
CBU-12 Gerade Schottverschraubung 3/4"
CBU-12M Gerade Schottverschraubung 12mm
CBU-14 Gerade Schottverschraubung 7/8"
CBU-15M Gerade Schottverschraubung 15mm
CBU-16 Gerade Schottverschraubung 1"
CBU-16M Gerade Schottverschraubung 16mm
CBU-18M Gerade Schottverschraubung 18mm
CBU-2 Gerade Schottverschraubung 1/8"
CBU-20M Gerade Schottverschraubung 20mm
CBU-22M Gerade Schottverschraubung 22mm
CBU-24 Gerade Schottverschraubung 1.1/2"
CBU-25M Gerade Schottverschraubung 25mm
CBU-28M Gerade Schottverschraubung 28mm
CBU-3 Gerade Schottverschraubung 3/16"
CBU-3M Gerade Schottverschraubung 3mm
CBU-4 Gerade Schottverschraubung 1/4"
CBU-4M Gerade Schottverschraubung 4mm
CBU-5 Gerade Schottverschraubung 5/16"
CBU-6 Gerade Schottverschraubung 3/8"
CBU-8 Gerade Schottverschraubung 1/2"
CBU-8M Gerade Schottverschraubung 8mm
CBUR10M-6M Gerade Red.-Schottverschraubung 10mm 6mm
CBUR4-2 Gerade Red.-Schottverschr. 1/4" 1/8"
CBUR6M-4M Gerade Red.-Schottverschraubung 6mm 4mm
CBUR8M-6M Gerade Red.-Schottverschraubung 8mm 6mm
CCA-1 Rohrverschlusskappe 1/16"
CCA-10 Rohrverschlusskappe 5/8"
CCA-10M Rohrverschlusskappe 10mm
CCA-12 Rohrverschlusskappe 3/4"
CCA-12M Rohrverschlusskappe 12mm
CCA-14 Rohrverschlusskappe 7/8"
CCA-14M Rohrverschlusskappe 14mm
CCA-15M Rohrverschlusskappe 15mm
CCA-16 Rohrverschlusskappe 1"
CCA-16M Rohrverschlusskappe 16mm
CCA-18M Rohrverschlusskappe 18mm
CCA-2 Rohrverschlusskappe 1/8"
CCA-20M Rohrverschlusskappe 20mm
CCA-22M Rohrverschlusskappe 22mm
CCA-25M Rohrverschlusskappe 25mm
CCA-2M Rohrverschlusskappe 2mm
CCA-3 Rohrverschlusskappe 3/16"
CCA-3M Rohrverschlusskappe 3mm
CCA-4 Rohrverschlusskappe 1/4"
CCA-4M Rohrverschlusskappe 4mm
CCA-4-SOG Rohrverschlusskappe 1/4" NACE
CCA-5 Rohrverschlusskappe 5/16"
CCA-6 Rohrverschlusskappe 3/8"
CCA-6M Rohrverschlusskappe 6mm
CCA-8 Rohrverschlusskappe 1/2"
CCA-8M Rohrverschlusskappe 8mm
CDF-10M Di-Elektrik-Verschraubung
CDF-12M Di-Elektrik-Verschraubung 12mm
CDF-16M Di-Elektrik-Verschraubung 16mm
CDF-6M Di-Elektrik-Verschraubung 6mm
CDF-8 Di-Elektrik-Verschraubung 1/2"
CDF-8M Di-Elektrik-Verschraubung 8mm
CDFMFC-8N Di-Elektrik-Verschraubung
CET112ST400 Cetop Anschweissflansch 1.1/2" 400bar
CET12ST400 Cetop Anschweissflansch 1/2" 400bar
CET312ST250 Cetop Anschweissflansch 3.1/2" 250bar
CET312ST400 Cetop Anschweissflansch 3.1/2" 400bar
CET34ST400 Cetop Anschweissflansch 3/4" 400bar
CET3ST250 Cetop Anschweissflansch 3" 250bar
CET4ST250 Cetop Anschweissflansch 4" 250bar
CET4ST400 Cetop Anschweissflansch 4" 400bar
CFA2-2 AN-Adapterverschraubung 1/8"-1/8"
CFA2-4 AN-Adapterverschraubung 1/8"-1/4"
CFA4-4 AN-Adapterverschraubung 1/4"-1/4"
CFA6-6 AN-Adapterverschraubung 3/8"-3/8"
CFA8-8 AN-Adapterverschraubung 1/2"-1/2"
CFB-1 Hinterer Klemmring 1/16"
CFB-10 Hinterer Klemmring 5/8"
CFB-10M Hinterer Klemmring 10mm
CFB-12 Hinterer Klemmring 3/4"
CFB-12M Hinterer Klemmring 12mm
CFB-14 Hinterer Klemmring 7/8"
CFB-15M Hinterer Klemmring 15mm
CFB-16 Hinterer Klemmring 1"
CFB-16M Hinterer Klemmring 16mm
CFB-18M Hinterer Klemmring 18mm
CFB-2 Hinterer Klemmring 1/8"
CFB-20M Hinterer Klemmring 20mm
CFB-22M Hinterer Klemmring 22mm
CFB-25M Hinterer Klemmring 25mm
CFB-2M Hinterer Klemmring 2mm
CFB-3 Hinterer Klemmring 3/16"
CFB-3M Hinterer Klemmring 3mm
CFB-4 Hinterer Klemmring 1/4"
CFB-4M Hinterer Klemmring 4mm
CFB-5 Hinterer Klemmring 5/16"
CFB-6 Hinterer Klemmring 3/8"
CFB-6M Hinterer Klemmring 6mm
CFB-8 Hinterer Klemmring 1/2"
CFB-8M Hinterer Klemmring 8mm
CFC10-6N Aufschraubverschraubung
CFC10-6R Aufschraubverschraubung 5/8" 3/8" R IG
CFC10-8N Aufschraubverschraubung
CFC10-8R Aufschraubverschraubung 5/8" 1/2" R IG
CFC10M-2G Aufschraubverschraubung 10mm 1/8" G IG
CFC10M-2N Aufschraubverschraubung
CFC10M-2R Aufschraubverschraubung 10mm 1/8" R IG
CFC10M-4G Aufschraubverschraubung 10mm 1/4" G IG
CFC10M-4N Aufschraubverschraubung
CFC10M-4R Aufschraubverschraubung 10mm 1/4" R IG
CFC10M-6G Aufschraubverschraubung 10mm 3/8" G IG
CFC10M-6N Aufschraubverschraubung
CFC10M-6R Aufschraubverschraubung 10mm 3/8" R IG
CFC10M-8G Aufschraubverschraubung 10mm 1/2" G IG
CFC10M-8GS Aufschraubverschraubung
CFC10M-8N Aufschraubverschraubung
CFC10M-8R Aufschraubverschraubung 10mm 1/2" R IG
CFC12-12N Aufschraubverschraubung
CFC12-12R Aufschraubverschraubung 3/4" 3/4" R IG
CFC12-8N Aufschraubverschraubung
CFC12-8R Aufschraubverschraubung 3/4" 1/2" R IG
CFC12M-12G Aufschraubverschraubung 12mm 3/4" G IG
CFC12M-12N Aufschraubverschraubung
CFC12M-12R Aufschraubverschraubung 12mm 3/4" R IG
CFC12M-16N Aufschraubverschraubung 12mm 1" NPT IG
CFC12M-2G Aufschraubverschraubung 12mm 1/8" G IG
CFC12M-2N Aufschraubverschraubung
CFC12M-2R Aufschraubverschraubung 12mm 1/8" R IG
CFC12M-4G Aufschraubverschraubung 12mm 1/4" G IG
CFC12M-4N Aufschraubverschraubung
CFC12M-4R Aufschraubverschraubung 12mm 1/4" R IG
CFC12M-6G Aufschraubverschraubung 12mm 3/8" G IG
CFC12M-6N Aufschraubverschraubung
CFC12M-6R Aufschraubverschraubung 12mm 3/8" R IG
CFC12M-8G Aufschraubverschraubung 12mm 1/2" G IG
CFC12M-8GS Aufschraubverschraubung
CFC12M-8N Aufschraubverschraubung
CFC12M-8R Aufschraubverschraubung 12mm 1/2" R IG
CFC1-2N Aufschraubverschraubung
CFC14-12N Aufschraubverschraubung
CFC14-12R Aufschraubverschraubung 7/8" 3/4" R IG
CFC15M-6N Aufschraubverschraubung
CFC15M-8G Aufschraubverschraubung 15mm 1/2" G IG
CFC15M-8GS Aufschraubverschraubung
CFC15M-8N Aufschraubverschraubung
CFC15M-8R Aufschraubverschraubung 15mm 1/2" R IG
CFC16-12N Aufschraubverschraubung 1" 3/4" NPT IG
CFC16-12R Aufschraubverschraubung 1" 3/4" R IG
CFC16-16N Aufschraubverschraubung 1" 1" NPT IG
CFC16-16R Aufschraubverschraubung 1" 1" R IG
CFC16M-12G Aufschraubverschraubung 16mm 3/4" G IG
CFC16M-8G Aufschraubverschraubung 16mm 1/2" G IG
CFC16M-8N Aufschraubverschraubung
CFC16M-8R Aufschraubverschraubung 16mm 1/2" R IG
CFC18M-12R Aufschraubverschraubung 18mm 3/4" R IG
CFC18M-8G Aufschraubverschraubung 18mm 1/2" G IG
CFC18M-8N Aufschraubverschraubung
CFC18M-8R Aufschraubverschraubung 18mm 1/2" R IG
CFC20-20N Aufschraubverschraubung 1.1/4" NPT AG
CFC20M-12G Aufschraubverschraubung 20mm 3/4" G IG
CFC20M-12N Aufschraubverschraubung
CFC20M-12R Aufschraubverschraubung 20mm 3/4" R IG
CFC20M-8G Aufschraubverschraubung 20mm 1/2" G IG
CFC20M-8N Aufschraubverschraubung
CFC22M-12G Aufschraubverschraubung 22mm 3/4" G IG
CFC22M-12N Aufschraubverschraubung
CFC22M-12R Aufschraubverschraubung 22mm 3/4" R IG
CFC22M-16G Aufschraubverschraubung 22mm 1" G IG
CFC22M-16N Aufschraubverschraubung 22mm 1" NPT IG
CFC22M-16R Aufschraubverschraubung 22mm 1" R IG
CFC2-2N Aufschraubverschraubung
CFC2-2R Aufschraubverschraubung 1/8" 1/8" R IG
CFC24-24N Aufschraubverschraubung 1.1/2" NPT AG
CFC2-4N Aufschraubverschraubung
CFC2-4R Aufschraubverschraubung 1/8" 1/4" R IG
CFC25M-12G Aufschraubverschraubung 25mm 3/4" G IG
CFC25M-12N Aufschraubverschraubung
CFC25M-12R Aufschraubverschraubung 25mm 3/4" R IG
CFC25M-16G Aufschraubverschraubung 25mm 1" G IG
CFC25M-16N Aufschraubverschraubung 25mm 1" NPT IG
CFC25M-16R Aufschraubverschraubung 25mm 1" R IG
CFC28M-16G Aufschraubverschraubung 28mm 1" G IG
CFC28M-16N Aufschraubverschraubung 28mm 1" NPT IG
CFC2-M10-1 Aufschraubverschraubung 1/8" x M10
CFC32M-16R Aufschraubverschraubung
CFC3-2N Aufschraubverschraubung
CFC3-2R Aufschraubverschraubung 3/16" 1/8" R IG
CFC3M-2G Aufschraubverschraubung 3mm 1/8" G IG
CFC3M-2N Aufschraubverschraubung 3mm 1/8" NPT IG
CFC3M-2R Aufschraubverschraubung 3mm 1/8" R IG
CFC3M-4G Aufschraubverschraubung 3mm 1/4" G IG
CFC3M-4N Aufschraubverschraubung 3mm 1/4" NPT IG
CFC3M-4R Aufschraubverschraubung 3mm 1/4" R IG
CFC4-2N Aufschraubverschraubung
CFC4-2R Aufschraubverschraubung 1/4" 1/8" R IG
CFC4-4N Aufschraubverschraubung
CFC4-4R Aufschraubverschraubung 1/4" 1/4" R IG
CFC4-6N Aufschraubverschraubung
CFC4-6R Aufschraubverschraubung 1/4" 3/8" R IG
CFC4-8N Aufschraubverschraubung
CFC4-8R Aufschraubverschraubung 1/4" 1/2" R IG
CFC4M-2G Aufschraubverschraubung 4mm 1/8" G IG
CFC4M-2N Aufschraubverschraubung 4mm 1/8" NPT IG
CFC4M-2R Aufschraubverschraubung 4mm 1/8" R IG
CFC5-2N Aufschraubverschraubung
CFC5-2R Aufschraubverschraubung 5/8" 1/8" R IG
CFC5-4N Aufschraubverschraubung
CFC5-4R Aufschraubverschraubung 5/8" 1/4" R IG
CFC6-12N Aufschraubverschraubung
CFC6-12R Aufschraubverschraubung 3/8" 3/4" R IG
CFC6-2N Aufschraubverschraubung
CFC6-2R Aufschraubverschraubung 3/8" 1/8" R IG
CFC6-4N Aufschraubverschraubung
CFC6-4R Aufschraubverschraubung 3/8" 1/4" R IG
CFC6-6N Aufschraubverschraubung
CFC6-6R Aufschraubverschraubung 3/8" 3/8" R IG
CFC6-8N Aufschraubverschraubung
CFC6-8R Aufschraubverschraubung 3/8" 1/2" R IG
CFC6M-2G Aufschraubverschraubung 6mm 1/8" G IG
CFC6M-2N Aufschraubverschraubung 6mm 1/8" NPT IG
CFC6M-2R Aufschraubverschraubung 6mm 1/8" R IG
CFC6M-4G Aufschraubverschraubung 6mm 1/4" G IG
CFC6M-4N Aufschraubverschraubung 6mm 1/4" NPT IG
CFC6M-4R Aufschraubverschraubung 6mm 1/4" R IG
CFC6M-6G Aufschraubverschraubung 6mm 3/8" G IG
CFC6M-6N Aufschraubverschraubung 6mm 3/8" NPT IG
CFC6M-6R Aufschraubverschraubung 6mm 3/8" R IG
CFC6M-8G Aufschraubverschraubung 6mm 1/2" G IG
CFC6M-8N Aufschraubverschraubung 6mm 1/2" NPT IG
CFC6M-8R Aufschraubverschraubung 6mm 1/2" R IG
CFC8-12N Aufschraubverschraubung
CFC8-12R Aufschraubverschraubung 1/2" 3/4" R IG
CFC8-4N Aufschraubverschraubung
CFC8-4R Aufschraubverschraubung 1/2" 1/4" R IG
CFC8-6N Aufschraubverschraubung
CFC8-6R Aufschraubverschraubung 1/2" 3/8" R IG
CFC8-8N Aufschraubverschraubung
CFC8-8N-SOG Aufschraubverschraubung NACE
CFC8-8R Aufschraubverschraubung 1/2" 1/2" R IG
CFC8-8U Aufschraubverschraubung
CFC8M-2G Aufschraubverschraubung 8mm 1/8" G
CFC8M-2N Aufschraubverschraubung 8mm 1/8" NPT
CFC8M-4G Aufschraubverschraubung 8mm 1/4" G
CFC8M-4N Aufschraubverschraubung 8mm 1/4" NPT
CFC8M-6G Aufschraubverschraubung 8mm 3/8" G
CFC8M-6N Aufschraubverschraubung 8mm 3/8" NPT
CFC8M-6R Aufschraubverschraubung 8mm 3/8" R
CFC8M-8G Aufschraubverschraubung 8mm 1/2" G
CFC8M-8GS Aufschraubverschraubung
CFC8M-8N Aufschraubverschraubung 8mm 1/2" NPT
CFC8M-8R Aufschraubverschraubung 8mm 1/2" R
CFCT2-M8-1 Aufschraubverschraubung Thermoelement
CFF-1 Vorderer Klemmring 1/16"
CFF-10 Vorderer Klemmring 5/8"
CFF-10M Vorderer Klemmring 10mm
CFF-12 Vorderer Klemmring 3/4"
CFF-12M Vorderer Klemmring 12mm
CFF-14 Vorderer Klemmring 7/8"
CFF-15M Vorderer Klemmring 15mm
CFF-16 Vorderer Klemmring 1"
CFF-16M Vorderer Klemmring 16mm
CFF-18M Vorderer Klemmring 18mm
CFF-2 Vorderer Klemmring 1/8"
CFF-20M Vorderer Klemmring 20mm
CFF-22M Vorderer Klemmring 22mm
CFF-25M Vorderer Klemmring 25mm
CFF-2M Vorderer Klemmring 2mm
CFF-3 Vorderer Klemmring 3/16"
CFF-3M Vorderer Klemmring 3mm
CFF-4 Vorderer Klemmring 1/4"
CFF-4M Vorderer Klemmring 4mm
CFF-5 Vorderer Klemmring 5/16"
CFF-6 Vorderer Klemmring 3/8"
CFF-6M Vorderer Klemmring 6mm
CFF-8 Vorderer Klemmring 1/2"
CFF-8M Vorderer Klemmring 8mm
CFS-1 Klemmring-Set
CFS-1.5M Klemmring-Set 15mm
CFS-10 Klemmring-Set 5/8"
CFS-12 Klemmring-Set 3/4"
CFS-12M Klemmring-Set 12mm
CFS-14M Klemmring-Set 14mm
CFS-15M Klemmring-Set 15mm
CFS-16 Klemmring-Set 1"
CFS-16M Klemmring-Set 16mm
CFS-18M Klemmring-Set 18mm
CFS-1M Klemmring-Set 1mm
CFS-2 Klemmring-Set 1/8"
CFS-20 Klemmring-Set
CFS-20M Klemmring-Set 20mm
CFS-22M Klemmring-Set 22mm
CFS-25M Klemmring-Set 25mm
CFS-28M Klemmring-Set 28mm
CFS-2M Klemmring-Set 2mm
CFS-3 Klemmring-Set
CFS-38M Klemmring-Set 38mm
CFS-3M Klemmring-Set 3mm
CFS-4 Klemmring-Set 1/4"
CFS-4M Klemmring-Set 4mm
CFS-5 Klemmring-Set
CFS-6 Klemmring-Set 3/8"
CFS-8M Klemmring-Set 8mm
CFTC4-SE Flansch Rohrverbinder
CFTC4-SM Flansch Rohrverbinder
CFTC6-SE Flansch Rohrverbinder
CFTC6-SM Flansch Rohrverbinder
CFTC8-SE Flansch Rohrverbinder
CFTC8-SM Flansch Rohrverbinder
CFU1-2 AN-Verschraubung 1/16" 1/8"
CFU12-12 AN-Verschraubung 3/4" 3/4"
CFU1-4 AN-Verschraubung 1/16" 1/4"
CFU16-16 AN-Verschraubung 1" 1"
CFU2-2 AN-Verschraubung 1/8" 1/8"
CFU2-4 AN-Verschraubung 1/8" 1/4"
CFU4-4 AN-Verschraubung 1/4" 1/4"
CFU5-5 AN-Verschraubung 5/16" 5/16"
CFU6-4 AN-Verschraubung 3/8" -1/4"
CFU6-6 AN-Verschraubung 3/8" 3/8"
CFU6M-4 AN-Verschraubung 6mm 1/4"
CFU8-8 AN-Verschraubung 1/2" 1/2"
CGC10M-4G Manometerverschraubung 10mm 1/4" G IG
CGC10M-6G Manometerverschraubung 10mm 3/8" G IG
CGC10M-8G Manometerverschraubung 10mm 1/2" G IG
CGC12M-12G Manometerverschraubung 10mm 3/4" G IG
CGC12M-4G Manometerverschraubung 12mm 1/4" G IG
CGC12M-4G-S Manometerverschraubung
CGC12M-6G Manometerverschraubung 12mm 3/8" G IG
CGC12M-8G Manometerverschraubung 12mm 1/2" G IG
CGC15M-8G Manometerverschraubung 15mm 1/2" G IG
CGC16M-6G Manometerverschraubung 16mm 3/8" G
CGC16M-8G Manometerverschraubung 16mm 1/2" G IG
CGC18M-8G Manometerverschraubung 18mm 1/2" G IG
CGC20M-8G Manometerverschraubung 20mm 1/2" G IG
CGC22M-8G Manometerverschraubung 22mm 1/2" G IG
CGC3M-4G Manometerverschraubung 3mm 1/4" G IG
CGC4-2G Manometerverschraubung 1/4" 1/8" G IG
CGC4-4G Manometerverschraubung 1/4" 1/4" G IG
CGC4-6G Manometerverschraubung 1/4" 3/8" G IG
CGC4-8G Manometerverschraubung 1/4" 1/2" G IG
CGC5-4G Manometerverschraubung 5/16" 1/4" G IG
CGC5-8G Manometerverschraubung 5/16" 1/2" G IG
CGC6-8G Manometerverschraubung 3/8" 1/2" G IG
CGC6M-2G Manometerverschraubung 6mm 1/8" G IG
CGC6M-4G-S Manometerverschraubung
CGC6M-6G Manometerverschraubung 6mm 3/8" G IG
CGC6M-8G Manometerverschraubung 6mm 1/2" G IG
CGC8-4G Manometerverschraubung 1/2" 1/4" G IG
CGC8-8G Manometerverschraubung 1/2" 1/2" G IG
CGC8M-12G Manometerverschraubung 8mm 3/4" G IG
CGC8M-4G Manometerverschraubung 8mm 1/4" G IG
CGC8M-6G Manometerverschraubung 8mm 3/8" G IG
CGC8M-8G Manometerverschraubung 8mm 1/2" G IG
CH-078039-B Dachmanschette CH 20x10x11
CH-1000881-B Dachmanschette CH 254x224x32,97
CH-1000900 Dachmanschette CH 254x228,6x38,1
CH1-008 Dachmanschette CH1 8x18x18,5
CH1-010 Dachmanschette CH1 10x20x18,5
CH1-012 Dachmanschette CH1 12x22x18,5
CH1-014 Dachmanschette CH1 14x24x18,5
CH1-015 Dachmanschette CH1 15x25x18,5
CH1-018 Dachmanschette CH1 18x28x18,5
CH-1025900 Dachmanschette CH 260,35x228,6x48,42
CH1-028FPM-C Dachmanschette CH1 28x40x22,5 FPM/C
CH1-035 Dachmanschette CH1 35x47x22,5
CH1-036FPM-C Dachmanschette CH1 36x48x22,5 FPM/C
CH1-042 Dachmanschette CH1 42x54x22,5
CH1-050FPM-K Dachmanschette CH1 50x65x22,5 FPM/K
CH1-056FPM-C Dachmanschette CH1 56x71x22,5 FPM/C
CH-106055-B Dachmanschette CH 27x14x14,32
CH-1062944 Dachmanschette CH 270x240x45
CH-1062984 Dachmanschette CH 270x250x32
CH1-065 Dachmanschette CH1 65x80x22,5
CH1-080FPM-C Dachmanschette CH1 80x95x22,5 FPM/C
CH1-090FPM-C Dachmanschette CH1 90x105x22,5 FPM/C
CH1-090FPM-K Dachmanschette CH1 90x105x22,5 FPM/K
CH-11001000 Dachmanschette CH 279,4x254x38,1
CH1-100FPM-C Dachmanschette CH1 100x115x30 FPM/C
CH-1102984B-NEO Dachmanschette CH-NEO 280x250x32,97
CH-1102984-NEI Dachmanschette CH-NEI 280x250x40
CH1-110FPM-C Dachmanschette CH1 110x125x30 FPM/C
CH1-115 Dachmanschette CH1 115x130x30
CH-112071 Dachmanschette CH 28,57x18,25x16,05
CH1-125FPM-C Dachmanschette CH1 125x140x34 FPM/C
CH1-140 Dachmanschette CH1 140x155x34
CH1-140FPM-C Dachmanschette CH1 140x155x34 FPM/C
CH1-150 Dachmanschette CH1 150x170x40
CH1-150FPM-C Dachmanschette CH1 150x170x40 FPM/C
CH1-160FPM-C Dachmanschette CH1 160x180x40 FPM/C
CH-11751056 Dachmanschette CH 298,45x268,29x45,24
CH1-180 Dachmanschette CH1 180x200x40
CH1-180FPM-C Dachmanschette CH1 180x200x40 FPM/C
CH-11811023 Dachmanschette CH 300x260x49
CH1-200FPM-C Dachmanschette CH1 200x220x40 FPM/C
CH-12121062 Dachmanschette CH 307,98x269,88x53,97
CH-12121137 Dachmanschette CH 307,98x288,93x28,57
CH-122070-B Dachmanschette CH 31x18x14,32
CH-12401102-B Dachmanschette CH 315x280x38,45
CH-124078 Dachmanschette CH 31,5x20x17,5
CH-125078 Dachmanschette CH 32x20x18,2
CH-125078F Dachmanschette CH 32x20x25
CH-12591141 Dachmanschette CH 320x290x50,8
CH-12591181 Dachmanschette CH 320x300x32
CH-129078-B Dachmanschette CH 33x20x14,32
CH-12991181 Dachmanschette CH 330x300x52
CH-12991220 Dachmanschette CH 330x310x30
CH-13001200 Dachmanschette CH 330,2x304,8x38,1
CH-13581240 Dachmanschette CH 345x315x52,5
CH-13771141 Dachmanschette CH 350x320x42,2
CH-13771141-1 Dachmanschette CH 350x320x49,2
CH-13771240-B Dachmanschette CH 350x315x38,45
CH-141078 Dachmanschette CH 36x20x24
CH-149086 Dachmanschette CH 38x22x26
CH-14961338 Dachmanschette CH 380x340x49,59
CH-15001400 Dachmanschette CH 381x355,6x38,1
CH-150100 Dachmanschette CH 38,1x25,4x19,45
CH-15351417 Dachmanschette CH 390x360x39
CH-157110 Dachmanschette CH 40x28x17
CH-157118 Dachmanschette CH 40x30x21,8
CH-15741452 Dachmanschette CH 400x369x45
CH-16001450 Dachmanschette CH 406,4x368,3x57,15
CH-162112 Dachmanschette CH 41,27x28,57x19,84
CH-165098 Dachmanschette CH 42x25x25,4
CH-165118 Dachmanschette CH 42x30x20
CH-17321574 Dachmanschette CH 440x400x54
CH-17321574-1 Dachmanschette CH 440x400x65,5
CH-175125 Dachmanschette CH 44,45x31,75x19,05
CH-177098 Dachmanschette CH 45x25x25,4
CH-177098F Dachmanschette CH 45x25x25,4
CH-177102 Dachmanschette CH 45x26x29,37
CH-17711614 Dachmanschette CH 450x410x65,5
CH-17711637 Dachmanschette CH 450x416x50
CH-177118-NEI Dachmanschette CH-NEI 45x30x22,2
CH-177137 Dachmanschette CH 45x35x21,78
CH-18111653 Dachmanschette CH 460x420x51,6
CH-187125 Dachmanschette CH 47,62x31,75x29,5
CH-187137 Dachmanschette CH 47,62x34,92x20,64
CH-188125-B Dachmanschette CH 48x32x17,63
CH-188125-B-NEI Dachmanschette CH-NEI 48x32x17,63
CH-196118 Dachmanschette CH 50x30x29,37
CH-196137 Dachmanschette CH 50x35x22,5
CH-196137-NEI Dachmanschette CH-NEI 50x35x22,5
CH-200141-NEI Dachmanschette CH-NEI 51x36x24
CH2-020 Dachmanschette CH2 20x32x22,5
CH2-022 Dachmanschette CH2 22x34x22,5
CH2-025FPM-C Dachmanschette CH2 25x40x22,5 FPM/C
CH2-028 Dachmanschette CH2 28x43x22,5
CH2-028FPM-C Dachmanschette CH2 28x43x22,5 FPM/C
CH2-030FPM-C Dachmanschette CH2 30x45x22,5 FPM/C
CH2-035 Dachmanschette CH2 35x50x22,5
CH2-035FPM-C Dachmanschette CH2 35x50x22,5 FPM/C
CH2-036 Dachmanschette CH2 36x51x22,5
CH2-040FPM-C Dachmanschette CH2 40x55x22,5 FPM/C
CH-204141-B Dachmanschette CH 52x36x17,6
CH2-042 Dachmanschette CH2 42x57x22,5
CH2-045 Dachmanschette CH2 45x65x27,5
CH2-045FPM-C Dachmanschette CH2 45x65x27,5 FPM/C
CH2-050 Dachmanschette CH2 50x70x30
CH2-050FPM-C Dachmanschette CH2 50x70x30 FPM/C
CH2-055 Dachmanschette CH2 55x75x30
CH2-055FPM-C Dachmanschette CH2 55x75x30 FPM/C
CH2-056 Dachmanschette CH2 56x76x37
CH2-060FPM-C Dachmanschette CH2 60x80x37 FPM/C
CH2-063 Dachmanschette CH2 63x83x37
CH2-065 Dachmanschette CH2 65x85x40
CH2-065FPM-C Dachmanschette CH2 65x85x40 FPM/C
CH2-070FPM-C Dachmanschette CH2 70x90x40 FPM/C
CH2-075 Dachmanschette CH2 75x95x40
CH2-080FPM-C Dachmanschette CH2 80x100x40 FPM/C
CH2-085FPM-C Dachmanschette CH2 85x105x40 FPM/C
CH2-090 Dachmanschette CH2 90x110x40
CH2-090FPM-C Dachmanschette CH2 90x110x40 FPM/C
CH2-100FPM-C Dachmanschette CH2 100x120x40 FPM/C
CH2-100FPM-K Dachmanschette CH2 100x120x40 FPM/K
CH2-110 Dachmanschette CH2 110x130x40
CH2-110FPM-C Dachmanschette CH2 110x130x40 FPM/C
CH2-110FPM-K Dachmanschette CH2 110x130x40 FPM/K
CH-212150-1 Dachmanschette CH 53,97x38,1x27,78
CH2-125FPM-C Dachmanschette CH2 125x150x46 FPM/C
CH-21451988 Dachmanschette CH 545x505x60
CH-216149 Dachmanschette CH 55x38x28
CH-216153 Dachmanschette CH 55x39x25,4
CH-216157 Dachmanschette CH 55x40x22,62
CH-216157-1 Dachmanschette CH 55x40x26,19
CH-216157FPM-C Dachmanschette CH 55x40x22,62
CH-216157FPM-K Dachmanschette CH 55x40x22,62 FPM/K
CH-216177 Dachmanschette CH 55x45x17,5
CH-225150 Dachmanschette CH 57,15x38,1x28,7
CH-225175 Dachmanschette CH 57,15x44,45x21,83
CH-236177-NEI Dachmanschette CH-NEI 60x45x22,22
CH-236188 Dachmanschette CH 60x48x25
CH-237175 Dachmanschette CH 60,32x44,45x27,8
CH-244188-NEI Dachmanschette CH-NEI 62x48x22,22
CH-250212 Dachmanschette CH 63,5x53,97x16,67
CH-262200 Dachmanschette CH 66,67x50,8x23
CH-262200-1 Dachmanschette CH 66,67x50,8x25,27
CH-262212 Dachmanschette CH 66,67x53,97x19,45
CH-263216 Dachmanschette CH 67x55x25
CH-271200 Dachmanschette CH 69x51x28
CH-275200 Dachmanschette CH 69,85x50,8x33,5
CH-275212 Dachmanschette CH 69,85x53,97x25,27
CH-275216-NEI Dachmanschette CH-NEI 70x55x26,5
CH-275225 Dachmanschette CH 69,85x57,15x19,05
CH-284204-NEI Dachmanschette CH-NEI 72x52x32,5
CH-287212-NEI Dachmanschette CH-NEI 73,02x53,97x31,75
CH-287225 Dachmanschette CH 73,02x57,15x27,78
CH-295216 Dachmanschette CH 75x55x30
CH-295216-1-NEI Dachmanschette CH-NEI 75x55x38,5
CH-29532756 Dachmanschette CH 750x700x73
CH-299220 Dachmanschette CH 76x56x33,4
CH-299220-B Dachmanschette CH 76x56x21,95
CH-299220-NEI Dachmanschette CH-NEI 76x56x33,4
CH-299236 Dachmanschette CH 76x60x29
CH-299236-NEI Dachmanschette CH-NEI 76x60x29
CH-300225 Dachmanschette CH 76,2x57,15x32,54
CH-300250 Dachmanschette CH 76,2x63,5x18,25
CH3-030 Dachmanschette CH3 30x20x9,3
CH3-032 Dachmanschette CH3 32x20x10,9
CH-303236 Dachmanschette CH 77x60x27
CH-303255 Dachmanschette CH 77x65x21
CH3-040FPM-C Dachmanschette CH3 40x25x11,5 FPM/C
CH3-050FPM-C Dachmanschette CH3 50x35x11,5 FPM/C
CH3-055 Dachmanschette CH3 55x40x11,5
CH3-063FPM-C Dachmanschette CH3 63x48x13 FPM/C
CH3-100FPM-C Dachmanschette CH3 100x80x21,2 FPM/C
CH-312250 Dachmanschette CH 79,37x63,5x23,81
CH3-125FPM-C Dachmanschette CH3 125x100x25,8 FPM/C
CH3-140FPM-C Dachmanschette CH3 140x115x25,8 FPM/C
CH-314236-NEI Dachmanschette CH-NEI 80x60x32,15
CH-314250 Dachmanschette CH 80x63,5x28
CH-314251 Dachmanschette CH 80x64x25,8
CH-314255-NEI Dachmanschette CH-NEI 80x65x26
CH3-150 Dachmanschette CH3 150x120x29
CH3-160FPM-C Dachmanschette CH3 160x130x29 FPM/C
CH3-180 Dachmanschette CH3 180x150x31,5
CH3-180FPM-C Dachmanschette CH3 180x150x31,5 FPM/C
CH3-200FPM-C Dachmanschette CH3 200x170x33,5 FPM/C
CH3-220 Dachmanschette CH3 220x190x33,5
CH3-225 Dachmanschette CH3 225x195x33,5
CH3-240 Dachmanschette CH3 240x210x33,5
CH3-250 Dachmanschette CH3 250x220x33,5
CH3-250FPM-C Dachmanschette CH3 250x220x33,5 FPM/C
CH-325250-1-NEI Dachmanschette CH-NEI 82,55x63,5x31,62
CH-325250-NEI Dachmanschette CH-NEI 82,55x63,5x26,59
CH-326275-NEI Dachmanschette CH-NEI 83x70x25
CH3-275 Dachmanschette CH3 275x245x33,5
CH3-300 Dachmanschette CH3 300x270x33,5
CH3-300FPM-C Dachmanschette CH3 300x270x33,5 FPM/C
CH-334248-NEI Dachmanschette CH-NEI 85x63x32
CH-334255 Dachmanschette CH 85x65x29
CH-334255-NEI Dachmanschette CH-NEI 85x65x29
CH-334261 Dachmanschette CH 85x66,3x24,13
CH-350275 Dachmanschette CH 88,9x69,85x25,4
CH-350287 Dachmanschette CH 88,9x73,02x26,58
CH-354255 Dachmanschette CH 90x65x30
CH-354295 Dachmanschette CH 90x75x22,5
CH-375300 Dachmanschette CH 95,25x76,2x28,97
CH-375300-1 Dachmanschette CH 95,25x76,2x25,52
CH-375325-NEO Dachmanschette CH-NEO 95,25x82,55x21,72
CH-379301-1-NEI Dachmanschette CH-NEI 96,5x76,5x46,5
CH-393295 Dachmanschette CH 100x75x30
CH-393334 Dachmanschette CH 100x85x17,3
CH-400325 Dachmanschette CH 101,6x82,55x28,97
CH-400337-NEO Dachmanschette CH-NEO 101,6x85,72x26,75
CH-400350 Dachmanschette CH 101,6x88,9x17
CH-412337 Dachmanschette CH 104,77x85,72x29,37
CH-412337-NEI Dachmanschette CH-NEI 104,77x85,72x29,37
CH-413314-B Dachmanschette CH 105x80x27,41
CH-413334-1-NEI Dachmanschette CH-NEI 105x85x30
CH-413350 Dachmanschette CH 105x89x25,8
CH-413354 Dachmanschette CH 105x90x31,75
CH-425350-1 Dachmanschette CH 107,95x88,9x33,33
CH-425350-NEO Dachmanschette CH-NEO 107,95x88,9x31
CH-433354-1-NEI Dachmanschette CH-NEI 110x90x25
CH-433374 Dachmanschette CH 110x95x24
CH-433374-NEI Dachmanschette CH-NEI 110x95x24
CH-437362 Dachmanschette CH 111,13x92,07x29,37
CH-437375 Dachmanschette CH 111,13x95,25x24,3
CH-450350-NEO Dachmanschette CH-NEO 114,3x88,9x35,32
CH-450375-NEO Dachmanschette CH-NEO 114,3x95,25x25,4
CH-450387-NEO Dachmanschette CH-NEO 114,3x98,42x26,59
CH-450393 Dachmanschette CH 114,3x100x20,64
CH-452354-B Dachmanschette CH 115x90x27,41
CH-472374-NEI Dachmanschette CH-NEI 120x95x41
CH-472393-1 Dachmanschette CH 120x100x31
CH-472393-2-NEI Dachmanschette CH-NEI 120x100x30
CH-472393-NEI Dachmanschette CH-NEI 120x100x28
CH-472413 Dachmanschette CH 120x105x25
CH-487387 Dachmanschette CH 123,82x98,42x36,96
CH-500400-NEO Dachmanschette CH-NEO 127x101,6x32,15
CH-500425-NEO Dachmanschette CH-NEO 127x107,95x30
CH-500450 Dachmanschette CH 127x114,3x18,41
CH-511409 Dachmanschette CH 130x104x37
CH-511448 Dachmanschette CH 130x114x25,8
CH-511452-NEI Dachmanschette CH-NEI 130x115x25,49
CH-519433 Dachmanschette CH 132x110x36,5
CH-519433-NEI Dachmanschette CH-NEI 132x110x36,5
CH-525450 Dachmanschette CH 133,35x114,3x28,18
CH-531417 Dachmanschette CH 135x106x33
CH-531433FPM-C Dachmanschette CH 135x110x41,5
CH-537437 Dachmanschette CH 136,52x111,12x38,89
CH-550450 Dachmanschette CH 139,7x114,3x31,75
CH-550450-1-NEO Dachmanschette CH-NEO 139,7x114,3x33,5
CH-551433 Dachmanschette CH 140x110x41,2
CH-551452-NEO Dachmanschette CH-NEO 140x115x37,12
CH-551472-NEI Dachmanschette CH-NEI 140x120x30
CH-562462 Dachmanschette CH 142,87x117,47x36,1
CH-570472-NEI Dachmanschette CH-NEI 145x120x39,5
CH-570492 Dachmanschette CH 145x125x29,62
CH-590472-NEO Dachmanschette CH-NEO 150x120x44
CH-590511 Dachmanschette CH 150x130x29,76
CH-590511-NEI Dachmanschette CH-NEI 150x130x29,76
CH-600500-NEO Dachmanschette CH-NEO 152,4x127x38,63
CH-610511 Dachmanschette CH 155x130x40
CH-610531-NEI Dachmanschette CH-NEI 155x135x30,5
CH-629511 Dachmanschette CH 160x130x41,5
CH-629511-1-NEO Dachmanschette CH-NEO 160x130x43,5
CH-629531 Dachmanschette CH 160x135x37,5
CH-629551NWO Dachmanschette CH-NWO 160x140x33,4
CH-669570 Dachmanschette CH 170x145x38,1
CH-669590 Dachmanschette CH 170x150x30,56
CH-675575 Dachmanschette CH 171,45x146,05x38,89
CH-688606 Dachmanschette CH 175x154x29,44
CH-700600 Dachmanschette CH 177,8x152,4x33,34
CH-708590 Dachmanschette CH 180x150x40
CH-716618 Dachmanschette CH 182x157x30,25
CH-737675 Dachmanschette CH 187,3x171,4x24,2
CH-748629-B Dachmanschette CH 190x160x32,97
CH-748688-NEI Dachmanschette CH-NEI 190x175x25
CH-767669 Dachmanschette CH 195x170x37,5
CH-775700 Dachmanschette CH 196,85x177,8x31
CH-787669-1 Dachmanschette CH 200x170x43
CH-787688 Dachmanschette CH 200x175x42
CH-787737 Dachmanschette CH 200x187,32x21,74
CH-800700 Dachmanschette CH 203,2x177,8x32,54
CH-800712 Dachmanschette CH 203,2x180,97x31,75
CH-826708-B-NEO Dachmanschette CH-NEO 210x180x32,97
CH-866787 Dachmanschette CH 220x200x30
CH-875750-NEO Dachmanschette CH-NEO 222,25x190,5x50
CH-885807 Dachmanschette CH 225x205x19
CH-944826 Dachmanschette CH 240x210x34,5
CH-944826-1 Dachmanschette CH 240x210x42,1
CI10-6 Stützhülse 5/8" AD 3/8" ID
CI10-8 Stützhülse 5/8" AD 1/2" ID
CI10M-8M Stützhülse 10mm AD 8mm ID
CI12-10 Stützhülse 3/4" AD 5/8" ID
CI12-8 Stützhülse 3/4" AD 1/2" ID
CI12M-10M Stützhülse 12mm AD 10mm ID
CI12M-8M Stützhülse 12mm AD 8mm ID
CI12M-9M Stützhülse 12mm AD 9mm ID
CI16-12 Stützhülse 1" AD 3/4" ID
CI16M-12M Stützhülse 16mm AD 12mm ID
CI3-2 Stützhülse 3/16" AD 1/8" ID
CI4-2 Stützhülse 1/4" AD 1/8" ID
CI4-3 Stützhülse 1/4" AD 3/16" ID
CI4M-2.5M Stützhülse 4mm AD 25mm ID
CI5-2 Stützhülse 5/16" AD 1/8" ID
CI5-3 Stützhülse 5/16" AD 3/16" ID
CI5-4 Stützhülse 5/16" AD 1/4" ID
CI6-3 Stützhülse 3/8" AD 3/16" ID
CI6-4 Stützhülse 3/8" AD 1/4" ID
CI6M-4M Stützhülse 6mm AD 4mm ID
CI8-4 Stützhülse 1/2" AD 1/4" ID
CI8-6 Stützhülse 1/2" AD 3/8" ID
CI8M-6M Stützhülse 8mm AD 6mm ID
CIAF12-12F Flanschadapter 3/4"-3/4"
CIAF12-12F-R Flanschadapter 3/4"-3/4"
CIAF12-12F-SOG Flanschadapter 3/4"-3/4" NACE
CIAF12-12G-R Flanschadapter 3/4"-3/4"
CIAF12-12I-R Flanschadapter 3/4"-3/4"
CIAF12-12K-R Flanschadapter
CIAF12-12KRTJ-R Flanschadapter 3/4"-3/4"
CIAF12-16F-R Flanschadapter 3/4"-1"
CIAF12-16G-R Flanschadapter 3/4"-1"
CIAF12-16KRTJ-R Flanschadapter 3/4"-1"
CIAF12-8F-R Flanschadapter 3/4"-1/2"
CIAF12-8G-R Flanschadapter 3/4"-1/2"
CIAF16-12F-R Flanschadapter 1"-3/4"
CIAF16-16F-R Flanschadapter 1"-1"
CIAF16-16G-R Flanschadapter 1"-1"
CIAF16-16I-R Flanschadapter 1"-1"
CIAF16-24G-R Flanschadapter 1"-1.1/2"
CIAF24-24F-R Flanschadapter 1.1/2"-1.1/2"
CIAF8-8F-R Flanschadapter 1/2" 1/2"
CIAF8-8F-SOG Flanschadapter 1/2" 1/2"
CIAF8-8G-R Flanschadapter 1/2" 1/2"
CIAF8-8K-R Flanschadapter
CIAF8-8KRTJ-R Flanschadapter 1/2" 1/2"
CIAF8-8K-SOG Flanschadapter 1/2" 1/2"
CIG Prüflehre 6-10-12mm 1/4-3/8-1/2"
CIG-10 Prüflehre für 5/8"
CIG-14M15M16M10 Prüflehre 14mm, 15mm, 16mm, 5/8"
CIG-16M Prüflehre für 16 mm
CIG-18M12 Prüflehre für 18 mm und 3/4"
CIG-20M22M14 Prüflehre für 20 mm 22 mm und 7/8"
CIG-25M16 Prüflehre für 25mm und 1"
CIG-2M3M2 Prüflehre 2mm, 3mm, 1/8"
CIG-8M5 Prüflehre für 8mm und 5/16"
CLA-1 Winkelstück 1/16"
CLA-10 Winkelstück 5/8"
CLA-10M Winkelstück 10mm
CLA-12 Winkelstück 3/4"
CLA-12M Winkelstück 12mm
CLA-12-SOG Winkelstück 3/4" NACE
CLA-14 Winkelstück 7/8"
CLA-14M Winkelstück 14mm
CLA-15M Winkelstück 15mm
CLA-16 Winkelstück 1"
CLA-16M Winkelstück 16mm
CLA-16-SOG Winkelstück NACE
CLA-18M Winkelstück 18mm
CLA-2 Winkelstück 1/8"
CLA-20 Winkelstück 1.1/4"
CLA-20M Winkelstück 20mm
CLA-22M Winkelstück 22mm
CLA-24 Winkelstück 1.1/2"
CLA-25M Winkelstück 25mm
CLA-28M Winkelstück 28mm
CLA-2M Winkelstück 2mm
CLA-3 Winkelstück 3/16"
CLA-38M Winkelstück 38mm
CLA-3M Winkelstück 3mm
CLA-4 Winkelstück 1/4"
CLA-4M Winkelstück 4mm
CLA-5 Winkelstück 5/16"
CLA-6 Winkelstück 3/8"
CLA-8M Winkelstück 8mm
CLA-8-SOG Winkelstück 1/2" NACE
CLF10-6N Aufschraubwinkel 5/8" 3/8" NPT IG
CLF10-8N Aufschraubwinkel 5/8" 1/2" NPT IG
CLF10M-2N Aufschraubwinkel 10mm 1/8" NPT IG
CLF10M-4N Aufschraubwinkel 10mm 1/4" NPT IG
CLF10M-6N Aufschraubwinkel 10mm 3/8" NPT IG
CLF10M-6R Aufschraubwinkel 10mm 3/8" R IG
CLF10M-8N Aufschraubwinkel 10mm 1/2" NPT IG
CLF10M-8R Aufschraubwinkel 10mm 1/2" R IG
CLF12-12N Aufschraubwinkel 1" 1" NPT IG
CLF12-8N Aufschraubwinkel 1" 1/2" NPT IG
CLF12M-4N Aufschraubwinkel 12mm 1/4" NPT IG
CLF12M-6N Aufschraubwinkel 12mm 3/8" NPT IG
CLF12M-8N Aufschraubwinkel 12mm 1/2" NPT IG
CLF12M-8R Aufschraubwinkel 12mm 1/2" R IG
CLF14-12N Aufschraubwinkel 7/8" 3/4" NPT IG
CLF16-12N Aufschraubwinkel 1" 3/4" NPT IG
CLF16-16N Aufschraubwinkel 1" 1" NPT IG
CLF16M-6N Aufschraubwinkel 16mm 3/8" NPT IG
CLF16M-8N Aufschraubwinkel 16mm 1/2" NPT IG
CLF20M-12N Aufschraubwinkel 20mm 3/4" NPT IG
CLF20M-8N Aufschraubwinkel 20mm 1/2" NPT IG
CLF22M-12N Aufschraubwinkel 22mm 3/4" NPT IG
CLF2-2N Aufschraubwinkel 1/8" 1/8" NPT IG
CLF2-4N Aufschraubwinkel 1/8" 1/4" NPT IG
CLF25M-12N Aufschraubwinkel 25mm 3/4" NPT IG
CLF25M-16N Aufschraubwinkel 25mm 1" NPT IG
CLF3-2N Aufschraubwinkel 3/16" 1/8" NPT IG
CLF3-2R Aufschraubwinkel 3/16" 1/8" R IG
CLF3M-2N Aufschraubwinkel 3mm 1/8" NPT IG
CLF3M-4N Aufschraubwinkel 3mm 1/4" NPT IG
CLF4-2N Aufschraubwinkel 1/4" 1/8" NPT IG
CLF4-4N Aufschraubwinkel 1/4" 1/4" NPT IG
CLF4-6N Aufschraubwinkel 1/4" 3/8" NPT IG
CLF4-8N Aufschraubwinkel 1/4" 1/2" NPT IG
CLF4M-2N Aufschraubwinkel 4mm 1/8" NPT IG
CLF5-2N Aufschraubwinkel 5/16" 1/8" NPT IG
CLF5-4N Aufschraubwinkel 5/16" 1/4" NPT IG
CLF6-2N Aufschraubwinkel 3/8" 1/8" NPT IG
CLF6-4N Aufschraubwinkel 3/8" 1/4" NPT IG
CLF6-8N Aufschraubwinkel 3/8" 1/2" NPT IG
CLF6M-2N Aufschraubwinkel 6mm 1/8" NPT IG
CLF6M-4N Aufschraubwinkel 6mm 1/4" NPT IG
CLF6M-6N Aufschraubwinkel 6mm 3/8" NPT IG
CLF6M-8N Aufschraubwinkel 6mm 1/2" NPT IG
CLF8-4N Aufschraubwinkel 1/2" 1/4" NPT IG
CLF8-6N Aufschraubwinkel 1/2" 3/8" NPT IG
CLF8M-2N Aufschraubwinkel 8mm 1/8" NPT IG
CLF8M-4N Aufschraubwinkel 8mm 1/4" NPT IG
CLIC10.5-12 Schlauchschelle CLIC 10,5-12,0
CLIC12.5-13.5 Schlauchschelle CLIC 12,5-13,5
CLIC13.5-14.5 Schlauchschelle CLIC 13,5-14,5
CLIC16.5-17.5 Schlauchschelle CLIC 16,5-17,5
CLIC17.5-18.5 Schlauchschelle CLIC 17,5-18,5
CLIC20.5-21.5 Schlauchschelle CLIC 20,5-21,5
CLIC20-21 Schlauchschelle CLIC 20,0-21,0
CLIC22-23.5 Schlauchschelle CLIC 22,0-23,5
CLIC23.5-25 Schlauchschelle CLIC 23,5-25,0
CLIC25.5-27 Schlauchschelle CLIC 25,5-27,0
CLIC28.5-30 Schlauchschelle CLIC 28,5-30,0
CLIC7.5-9 Schlauchschelle CLIC 7,5-9,0
CLIP9.5-25.4CAT Befestigungsdraht 9,5-25,4
CLIPD4290 Doppelrohrclip 08
CLMA10-12N Einschraubwinkel 5/8" 3/4" NPT AG
CLMA10-12R Einschraubwinkel 5/8" 3/4" R AG
CLMA10-6N Einschraubwinkel 5/8" 3/8" NPT AG
CLMA10-6R Einschraubwinkel 5/8" 3/8" R AG
CLMA10-8N Einschraubwinkel 5/8" 1/2" NPT AG
CLMA10-8R Einschraubwinkel 5/8" 1/2" R AG
CLMA10M-2N Einschraubwinkel 10mm 1/8" NPT AG
CLMA10M-2R Einschraubwinkel 10mm 1/8" R AG
CLMA10M-4N Einschraubwinkel 10mm 1/4" NPT AG
CLMA10M-4R Einschraubwinkel 10mm 1/4" R AG
CLMA10M-6N Einschraubwinkel 10mm 3/8" NPT AG
CLMA10M-6R Einschraubwinkel 10mm 3/8" R AG
CLMA10M-8N Einschraubwinkel 10mm 1/2" NPT AG
CLMA10M-8R Einschraubwinkel 10mm 1/2" R AG
CLMA1-1N Einschraubwinkel 1/16" 1/16" NPT AG
CLMA1-1R Einschraubwinkel 1/16" 1/16" R AG
CLMA12-12N Einschraubwinkel 3/4" 3/4" NPT AG
CLMA12-12R Einschraubwinkel 3/4" 3/4" R AG
CLMA12-8N Einschraubwinkel 3/4" 1/2" NPT AG
CLMA12-8R Einschraubwinkel 3/4" 1/2" R AG
CLMA12M-12N Einschraubwinkel 12mm 3/4" NPT AG
CLMA12M-12R Einschraubwinkel 12mm 3/4" R AG
CLMA12M-2N Einschraubwinkel 12mm 1/8" NPT AG
CLMA12M-2R Einschraubwinkel 12mm 1/8" R AG
CLMA12M-4N Einschraubwinkel 12mm 1/4" NPT AG
CLMA12M-4R Einschraubwinkel 12mm 1/4" R AG
CLMA12M-6N Einschraubwinkel 12mm 3/8" NPT AG
CLMA12M-6R Einschraubwinkel 12mm 3/8" R AG
CLMA12M-8N Einschraubwinkel 12mm 1/2" NPT AG
CLMA12M-8N-SOG Einschraubwinkel 12mm 1/2" NPT AG NACE
CLMA12M-8R Einschraubwinkel 12mm 1/2" R AG
CLMA1-2N Einschraubwinkel 1/16" 1/8" NPT AG
CLMA1-2R Einschraubwinkel 1/16" 1/8" R AG
CLMA14-12N Einschraubwinkel 7/8" 3/4" NPT AG
CLMA14-12R Einschraubwinkel 7/8" 3/4" R AG
CLMA15M-4N Einschraubwinkel 15mm 1/4" NPT AG
CLMA15M-8N Einschraubwinkel 15mm 1/2" NPT AG
CLMA15M-8R Einschraubwinkel 15mm 1/2" R AG
CLMA16-12N Einschraubwinkel 1" 3/4" NPT AG
CLMA16-12R Einschraubwinkel 1" 3/4" R AG
CLMA16-16N Einschraubwinkel 1" 1" NPT AG
CLMA16-16R Einschraubwinkel 1" 1" R AG
CLMA16M-12N Einschraubwinkel 16mm 3/4" NPT AG
CLMA16M-12R Einschraubwinkel 16mm 3/4" R AG
CLMA16M-6N Einschraubwinkel 16mm 3/8" NPT AG
CLMA16M-8N Einschraubwinkel 16mm 1/2" NPT AG
CLMA16M-8R Einschraubwinkel 16mm 1/2" R AG
CLMA18M-12N Einschraubwinkel 18mm 3/4" NPT AG
CLMA18M-12R Einschraubwinkel 18mm 3/4" R AG
CLMA18M-8N Einschraubwinkel 18mm 1/2" NPT AG
CLMA18M-8R Einschraubwinkel 18mm 1/2" R AG
CLMA20M-12N Einschraubwinkel 20mm 3/4" NPT AG
CLMA20M-12R Einschraubwinkel 20mm 3/4" R AG
CLMA20M-8N Einschraubwinkel 20mm 1/2" NPT AG
CLMA20M-8R Einschraubwinkel 20mm 1/2" R AG
CLMA2-1N Einschraubwinkel 1/8" 1/16" NPT AG
CLMA2-1R Einschraubwinkel 1/8" 1/16" R AG
CLMA22M-12N Einschraubwinkel 22mm 3/4" NPT AG
CLMA22M-12R Einschraubwinkel 22mm 3/4" R AG
CLMA22M-16N Einschraubwinkel 22mm 1" NPT AG
CLMA22M-16R Einschraubwinkel 22mm 1" R AG
CLMA2-2N Einschraubwinkel 1/8" 1/8" NPT AG
CLMA2-2R Einschraubwinkel 1/8" 1/8" R AG
CLMA24-24N Einschraubwinkel 1 1/2" 1 1/2" NPT AG
CLMA2-4N Einschraubwinkel 1/8" 1/4" NPT AG
CLMA2-4R Einschraubwinkel 1/8" 1/4" R AG
CLMA25M-12N Einschraubwinkel 25mm 3/4" NPT AG
CLMA25M-12R Einschraubwinkel 25mm 3/4" R AG
CLMA25M-16N Einschraubwinkel 25mm 1" NPT AG
CLMA25M-16R Einschraubwinkel 25mm 1" R AG
CLMA2-6N Einschraubwinkel 1/8" 3/8" NPT AG
CLMA3-2N Einschraubwinkel 3/16" 1/8" NPT AG
CLMA3-2R Einschraubwinkel 3/16" 1/8" R AG
CLMA3-4N Einschraubwinkel 3/16" 1/4" NPT AG
CLMA3-4N-OF Einschraubwinkel
CLMA3-4R Einschraubwinkel 3/16" 1/4" NPT AG
CLMA3M-2N Einschraubwinkel 3mm 1/8" NPT AG
CLMA3M-2R Einschraubwinkel 3mm 1/8" R AG
CLMA3M-4N Einschraubwinkel 3mm 1/4" NPT AG
CLMA3M-4R Einschraubwinkel 3mm 1/4" R AG
CLMA4-2N Einschraubwinkel 1/4" 1/8" NPT AG
CLMA4-2R Einschraubwinkel 1/4" 1/8" R AG
CLMA4-4N Einschraubwinkel 1/4" 1/4" NPT AG
CLMA4-4R Einschraubwinkel 1/4" 1/4" R AG
CLMA4-6N Einschraubwinkel 1/4" 3/8" NPT AG
CLMA4-6R Einschraubwinkel 1/4" 3/8" R AG
CLMA4-8N Einschraubwinkel 1/4" 1/2" NPT AG
CLMA4-8R Einschraubwinkel 1/4" 1/2" R AG
CLMA4M-2N Einschraubwinkel 4mm 1/8" NPT AG
CLMA4M-2R Einschraubwinkel 4mm 1/8" R AG
CLMA4M-4N Einschraubwinkel 4mm 1/4" NPT AG
CLMA4M-4R Einschraubwinkel 4mm 1/4" R AG
CLMA5-2N Einschraubwinkel 5/16" 1/8" NPT AG
CLMA5-2R Einschraubwinkel 5/16" 1/8" R AG
CLMA5-4N Einschraubwinkel 5/16" 1/4" NPT AG
CLMA5-4R Einschraubwinkel 5/16" 1/4" R AG
CLMA6-12N Einschraubwinkel 3/8" 3/4" NPT AG
CLMA6-12R Einschraubwinkel 3/8" 3/4" R AG
CLMA6-2N Einschraubwinkel 3/8" 1/8" NPT AG
CLMA6-2R Einschraubwinkel 3/8" 1/8" R AG
CLMA6-4N Einschraubwinkel 3/8" 1/4" NPT AG
CLMA6-4R Einschraubwinkel 3/8" 1/4" R AG
CLMA6-6N Einschraubwinkel 3/8" 3/8" NPT AG
CLMA6-6R Einschraubwinkel 3/8" 3/8" R AG
CLMA6-8N Einschraubwinkel 3/8" 1/2" NPT AG
CLMA6-8R Einschraubwinkel 3/8" 1/2" R AG
CLMA6M-2N Einschraubwinkel 6mm 1/8" NPT AG
CLMA6M-2R Einschraubwinkel 6mm 1/8" R AG
CLMA6M-4N Einschraubwinkel 6mm 1/4" NPT AG
CLMA6M-4R Einschraubwinkel 6mm 1/4" R AG
CLMA6M-6N Einschraubwinkel 6mm 3/8" NPT AG
CLMA6M-6R Einschraubwinkel 6mm 3/8" R AG
CLMA6M-8N Einschraubwinkel 6mm 1/2" NPT AG
CLMA6M-8R Einschraubwinkel 6mm 1/2" R AG
CLMA8-12N Einschraubwinkel 1/2" 3/4" NPT AG
CLMA8-12R Einschraubwinkel 1/2" 3/4" R AG
CLMA8-2N Einschraubwinkel 1/2" 1/8" NPT AG
CLMA8-4N Einschraubwinkel 1/2" 1/4" NPT AG
CLMA8-4R Einschraubwinkel 1/2" 1/4" R AG
CLMA8-6N Einschraubwinkel 1/2" 3/8" NPT AG
CLMA8-6R Einschraubwinkel 1/2" 3/8" R AG
CLMA8-8R Einschraubwinkel 1/2" 1/2" R AG
CLMA8M-2N Einschraubwinkel 8mm 1/8" NPT AG
CLMA8M-2R Einschraubwinkel 8mm 1/8" R AG
CLMA8M-4N Einschraubwinkel 8mm 1/4" NPT AG
CLMA8M-4R Einschraubwinkel 8mm 1/4" R AG
CLMA8M-6N Einschraubwinkel 8mm 3/8" NPT AG
CLMA8M-6R Einschraubwinkel 8mm 3/8" R AG
CLMA8M-8N Einschraubwinkel 8mm 1/2" NPT AG
CLMA8M-8R Einschraubwinkel 8mm 1/2" R AG
CLMB4-2N Einschraubwinkel 45 1/4" 1/8" NPT AG
CLMB4-4N Einschraubwinkel 45 1/4" 1/4" NPT AG
CLMB6-2N Einschraubwinkel 45 3/8" 1/8" NPT AG
CLMB6-4N Einschraubwinkel 45 3/8" 1/4" NPT AG
CLMB6-6N Einschraubwinkel 45 3/8" 3/8" NPT AG
CLMB6M-2N Einschraubwinkel 45 6mm 1/8" NPT AG
CLMB6M-4N Einschraubwinkel 45 6mm 1/4" NPT AG
CLMB6M-6N Einschraubwinkel 45 6mm 3/8" NPT AG
CLMB8-6N Einschraubwinkel 45 1/2" 3/8" NPT AG
CLN-4 Mutter für Schottverschraubung 1/4"
CLN-5 Mutter für Schottverschraubung 5/16"
CLR10M-8 Reduzier-Winkelstück 10mm 1/2"
CLR6M-8 Reduzier-Winkelstück 6mm 1/2"
CLR8M-2 Reduzier-Winkelstück 8mm 1/8"
CLSW12-12 Winkel-Verschraubung Schweissanschluss
CLSW16-16 Winkel-Verschraubung Schweissanschluss
CLSW16M-8C Winkel-Verschraubung Schweissanschluss
CLSW4-4 Winkel-Verschraubung Schweissanschluss
CLSW6-6 Winkel-Verschraubung Schweissanschluss
CLSW8-8 Winkel-Verschraubung Schweissanschluss
CLW12-12P Winkel mit Schweissanschlussrohr
CLW12M-8P Winkel mit Schweissanschlussrohr
CLW22M-25.6MPE Winkel mit Schweissanschlussrohr
CLW2-2P Winkel mit Schweissanschlussrohr
CLW4-4P Winkel mit Schweissanschlussrohr
CLW6-4P Winkel mit Schweissanschlussrohr
CLW6M-2P Winkel mit Schweissanschlussrohr
CLW6M-4P Winkel mit Schweissanschlussrohr
CLW8-8P Winkel mit Schweissanschlussrohr
CLW8M-4P Winkel mit Schweissanschlussrohr
CMC10-12N Einschraubverschraubung
CMC10-6N Einschraubverschraubung
CMC10-8G Einschraubverschraubung 5/8" 1/2" G AG
CMC10-8N Einschraubverschraubung 5/8" 1/2" NPT AG
CMC10M-2G Einschraubverschraubung 10mm 1/8" G AG
CMC10M-2N Einschraubverschraubung
CMC10M-2R Einschraubverschraubung 10mm 1/8" R AG
CMC10M-4G Einschraubverschraubung 10mm 1/4" G AG
CMC10M-4N Einschraubverschraubung 10mm 1/4" N AG
CMC10M-4R Einschraubverschraubung 10mm 1/4" R AG
CMC10M-6G Einschraubverschraubung 10mm 3/8" G AG
CMC10M-6N Einschraubverschraubung
CMC10M-6R Einschraubverschraubung 10mm 3/8" R AG
CMC10M-8G Einschraubverschraubung 10mm 1/2" G AG
CMC10M-8G-HOFER Einschraubverschr. 10mm 1/8" G HOFER
CMC10M-8N Einschraubverschraubung
CMC10M-8R Einschraubverschraubung 10mm 1/2" R AG
CMC10M-M12-1.5P Einschraubverschraubung 10mm M12-15 AG
CMC1-1N Einschraubverschraubung 1/16" 1/16" NPT
CMC12-12G Einschraubverschraubung 3/4" 3/4" G AG
CMC12-12N Einschraubverschraubung 3/4" 3/4" N AG
CMC12-12N-SOG Einschraubverschraubung NACE
CMC12-12R Einschraubverschraubung 3/4" 3/4" R AG
CMC12-16G Einschraubverschraubung 3/4" 1" G AG
CMC12-16N Einschraubverschraubung 3/4" 1" NPT AG
CMC12-16R Einschraubverschraubung 3/4" 1" R AG
CMC12-4N Einschraubverschraubung
CMC12-6N Einschraubverschraubung
CMC12-8G Einschraubverschraubung 3/4" 1/2" G AG
CMC12-8N Einschraubverschraubung
CMC12-8N-SOG Einschraubverschraubung NACE
CMC12-8R Einschraubverschraubung 3/4" 1/2" R AG
CMC1-2G Einschraubverschraubung 1/16" 1/8" G AG
CMC12M-12G Einschraubverschraubung 12mm 3/4" G AG
CMC12M-12N Einschraubverschraubung 12mm 3/4" NPT AG
CMC12M-12R Einschraubverschraubung 12mm 3/4" R AG
CMC12M-16R Einschraubverschraubung 12mm 1" R AG
CMC12M-2G Einschraubverschraubung 12mm 1/8" G AG
CMC12M-2N Einschraubverschraubung 12mm 1/8" NPT AG
CMC12M-2R Einschraubverschraubung 12mm 1/8" R AG
CMC12M-4G Einschraubverschraubung 12mm 1/4" G AG
CMC12M-4R Einschraubverschraubung 12mm 1/4" R AG
CMC12M-6G Einschraubverschraubung 12mm 3/8" G AG
CMC12M-6N Einschraubverschraubung 12m 3/8" 燦PT AG
CMC12M-6N-SOG Einschraubverschraubung NACE
CMC12M-6R Einschraubverschraubung 12mm 3/8" R AG
CMC12M-8G Einschraubverschraubung 12mm 1/2" G AG
CMC12M-8GL116 Einschraubverschraubung 12mm 1/2" G AG-L
CMC12M-8GL131 Einschraubverschraubung 12mm 1/2" G AG-L
CMC12M-8N-SOG Einschraubverschraubung NACE
CMC12M-8R Einschraubverschraubung 12mm 1/2" R AG
CMC12M-M14-1.5P Einschraubverschraubung 12mm M14-1.5
CMC12M-W28.8K Einschraubverschraubung 12mm W28,8 AG
CMC1-2N Einschraubverschraubung 1/16" 1/8"NPT AG
CMC14-12N Einschraubverschraubung
CMC14-16N Einschraubverschraubung 7/8" 1" NPT AG
CMC14M-4N Einschraubverschraubung 14mm 1/4" NPT AG
CMC14M-8N Einschraubverschraubung 14mm 1/2" NPT AG
CMC1-4N Einschraubverschraubung 1/16" 1/4"NPT AG
CMC15M-12G Einschraubverschraubung 15mm 3/4" G AG
CMC15M-12N Einschraubverschraubung 15mm 3/4" NPT AG
CMC15M-16G Einschraubverschraubung 15mm 1" G AG
CMC15M-4G Einschraubverschraubung 15mm 1/4" G AG
CMC15M-4N Einschraubverschraubung 15mm 1/4" NPT AG
CMC15M-4R Einschraubverschraubung 15mm 1/4" R AG
CMC15M-6G Einschraubverschraubung 15mm 3/8" G AG
CMC15M-6N Einschraubverschraubung 15mm 3/8" NPT AG
CMC15M-6R Einschraubverschraubung 15mm 3/8" R AG
CMC15M-8G Einschraubverschraubung 15mm 1/2" G AG
CMC15M-8N Einschraubverschraubung 15mm 1/2" NPT AG
CMC15M-8R Einschraubverschraubung 15mm 1/2" R AG
CMC16-12G Einschraubverschraubung 1" 3/4" G AG
CMC16-12N Einschraubverschraubung 1" 3/4" NPT AG
CMC16-12N-SOG Einschraubverschraubung 1" 3/4" NPT NACE
CMC16-12R Einschraubverschraubung 1" 3/4" R AG
CMC16-16G Einschraubverschraubung 1" 1" G AG
CMC16-16N Einschraubverschraubung 1" 1" N AG
CMC16-16R Einschraubverschraubung 1" 1" R AG
CMC16-8G Einschraubverschraubung 1" 1/2" G AG
CMC16-8N Einschraubverschraubung 1" 1/2" NPT AG
CMC16M-12G Einschraubverschraubung 16mm 3/4" G AG
CMC16M-12N Einschraubverschraubung 16mm 3/4" NPT AG
CMC16M-12R Einschraubverschraubung 16mm 3/4" R AG
CMC16M-16G Einschraubverschraubung 16mm 1" G AG
CMC16M-16N Einschraubverschraubung 16mm 1" NPT AG
CMC16M-16R Einschraubverschraubung 16mm 1" R AG
CMC16M-20G Einschraubverschraubung
CMC16M-4N Einschraubverschraubung 16mm 1/4" NPT AG
CMC16M-4R Einschraubverschraubung 16mm 1/4" R AG
CMC16M-6G Einschraubverschraubung 16mm 1/4" G AG
CMC16M-6N Einschraubverschraubung 16mm 3/8" NPT AG
CMC16M-6R Einschraubverschraubung 16mm 3/8" R AG
CMC16M-8G Einschraubverschraubung 16mm 3/8" G AG
CMC16M-8GL116 Einschraubverschraubung 16mm 1/2"NPTAG-L
CMC16M-8N Einschraubverschraubung 16mm 1/2" NPT AG
CMC16M-8R Einschraubverschraubung 16mm 1/2" R AG
CMC18M-12G Einschraubverschraubung 18mm 3/4" G AG
CMC18M-12N Einschraubverschraubung 18mm 3/4" NPT AG
CMC18M-12R Einschraubverschraubung 18mm 3/4" R AG
CMC18M-16R Einschraubverschraubung 18mm 1" R AG
CMC18M-6G Einschraubverschraubung 18mm 3/8" G AG
CMC18M-6N Einschraubverschraubung 18mm 3/8" NPT AG
CMC18M-6R Einschraubverschraubung 18mm 3/8" R AG
CMC18M-8G Einschraubverschraubung 18mm 1/2" G AG
CMC18M-8N Einschraubverschraubung 18mm 1/2" NPT AG
CMC18M-8R Einschraubverschraubung 18mm 1/2" R AG
CMC1-M5-0.8P Einschraubverschraubung
CMC1-M5-1P Einschraubverschraubung
CMC20M-12G Einschraubverschraubung 20mm 3/4" G AG
CMC20M-12N Einschraubverschraubung 20mm 3/4" NPT AG
CMC20M-12R Einschraubverschraubung 20mm 3/4" R AG
CMC20M-16G Einschraubverschraubung 20mm 1" G AG
CMC20M-16N Einschraubverschraubung 20mm 1" NPT AG
CMC20M-16R Einschraubverschraubung 20mm 1" R AG
CMC20M-8G Einschraubverschraubung 20mm 1/2" G AG
CMC20M-8N Einschraubverschraubung 20mm 1/2" NPT AG
CMC20M-8R Einschraubverschraubung 20mm 1/2" R AG
CMC2-1N Einschraubverschraubung 1/8" 1/16"NPT AG
CMC2-2G Einschraubverschraubung 1/8" 1/8" G AG
CMC22M-12G Einschraubverschraubung 22mm 3/4" G AG
CMC22M-12N Einschraubverschraubung 22mm 3/4" NPT AG
CMC22M-12R Einschraubverschraubung 22mm 3/4" R AG
CMC22M-16G Einschraubverschraubung 22mm 1" G AG
CMC22M-16N Einschraubverschraubung 22mm 1" NPT AG
CMC22M-16R Einschraubverschraubung 22mm 1" R AG
CMC22M-8G Einschraubverschraubung 22mm 1/2" G AG
CMC22M-8N Einschraubverschraubung 22mm 1/2" NPT AG
CMC2-2N Einschraubverschraubung 1/8" 1/8" NPT AG
CMC2-2R Einschraubverschraubung 1/8" 1/8" R AG
CMC24-24N Einschraubverschraubung
CMC2-4G Einschraubverschraubung 1/8" 1/4" G AG
CMC2-4N Einschraubverschraubung 1/8" 1/4" NPT AG
CMC2-4R Einschraubverschraubung 1/8" 1/4" R AG
CMC25M-12G Einschraubverschraubung 25mm 3/4" G AG
CMC25M-12N Einschraubverschraubung 25mm 3/4" NPT AG
CMC25M-12R Einschraubverschraubung 25mm 3/4" R AG
CMC25M-16G Einschraubverschraubung 25mm 1" G AG
CMC25M-16N Einschraubverschraubung 25mm 1" NPT AG
CMC25M-16R Einschraubverschraubung 25mm 1" R AG
CMC25M-8N Einschraubverschraubung 25mm 1/2" NPT AG
CMC25M-8R Einschraubverschraubung 25mm 1/2" R AG
CMC2-6G Einschraubverschraubung 1/8" 3/8" G AG
CMC2-6N Einschraubverschraubung 1/8" 3/8" NPT AG
CMC28M-12G Einschraubverschraubung 28mm 3/4" G AG
CMC28M-12N Einschraubverschraubung 28mm 3/4" NPT AG
CMC28M-12R Einschraubverschraubung 28mm 3/4" R AG
CMC28M-16G Einschraubverschraubung 28mm 1" G AG
CMC28M-16N Einschraubverschraubung 28mm 1" NPT AG
CMC28M-16R Einschraubverschraubung 28mm 1" R AG
CMC28M-20N Einschraubverschraubung
CMC28M-20R Einschraubverschraubung
CMC2-8N Einschraubverschraubung 1/8" 1/2" NPT AG
CMC2M-1N Einschraubverschraubung 2mm 1/16" NPT AG
CMC2M-2G Einschraubverschraubung 2mm 1/8" G AG
CMC2M-2N Einschraubverschraubung 2mm, 1/8" NPT AG
CMC2M-2R Einschraubverschraubung 2mm 1/8" R AG
CMC2M-4G Einschraubverschraubung 2mm 1/4" G AG
CMC3-2N Einschraubverschraubung 3/16" 1/8"NPT AG
CMC3-4N Einschraubverschraubung 3/16" 1/4"NPT AG
CMC38M-24G Einschraubverschraubung 38mm - 1-1/2"NPT
CMC38M-24N Einschraubverschraubung
CMC38M-24R Einschraubverschraubung
CMC3M-1N Einschraubverschraubung 3mm 1/16 NPT AG
CMC3M-2G Einschraubverschraubung 3mm 1/8" G AG
CMC3M-2N Einschraubverschraubung 3mm 1/8" NPT AG
CMC3M-2R Einschraubverschraubung 3mm 1/8" R AG
CMC3M-4G Einschraubverschraubung 3mm 1/4" G AG
CMC3M-4N Einschraubverschraubung 3mm 1/4" NPT AG
CMC3M-4R Einschraubverschraubung 3mm 1/4" R AG
CMC3M-6G Einschraubverschraubung 3mm 3/8" G AG
CMC4-12N Einschraubverschraubung 1/4" 3/4" NPT AG
CMC4-1N Einschraubverschraubung
CMC4-2G Einschraubverschraubung 1/4" 1/8" G AG
CMC4-2N Einschraubverschraubung 1/4" 1/8" NPT AG
CMC4-2R Einschraubverschraubung 1/4" 1/8" R AG
CMC4-4G Einschraubverschraubung 1/4" 1/4" G AG
CMC4-4R Einschraubverschraubung 1/4" 1/4" R AG
CMC4-4R-SOG Einschraubverschraubung NACE
CMC4-6G Einschraubverschraubung 1/4" 3/8" G AG
CMC4-6N Einschraubverschraubung 1/4" 3/8" NPT AG
CMC4-6R Einschraubverschraubung 1/4" 3/8" R AG
CMC4-8G Einschraubverschraubung 1/4" 1/2" G AG
CMC4-8N Einschraubverschraubung 1/4" 1/2" NPT AG
CMC4-8R Einschraubverschraubung 1/4" 1/2" R AG
CMC4M-2G Einschraubverschraubung 4mm 1/8" G AG
CMC4M-2N Einschraubverschraubung 4mm 1/8" NPT AG
CMC4M-2R Einschraubverschraubung 4mm 1/8" R AG
CMC4M-4G Einschraubverschraubung 4mm 1/4" G AG
CMC4M-4N Einschraubverschraubung 4mm 1/4" NPT AG
CMC4M-4R Einschraubverschraubung 4mm 1/4" R AG
CMC5-2N Einschraubverschraubung 5/16" 1/8" NPTAG
CMC5-4N Einschraubverschraubung
CMC5-6N Einschraubverschraubung 5/16" 3/8" NPTAG
CMC6-12N Einschraubverschraubung 3/8" 3/4" NPT AG
CMC6-12R Einschraubverschraubung 3/8" 3/4" R AG
CMC6-16N Einschraubverschraubung 3/8" 1" NPT AG
CMC6-2G Einschraubverschraubung 3/8" 1/8" G AG
CMC6-2N Einschraubverschraubung 3/8" 1/8" NPT AG
CMC6-2R Einschraubverschraubung 3/8" 1/8" R AG
CMC6-4G Einschraubverschraubung 3/8" 1/4" G AG
CMC6-4N Einschraubverschraubung
CMC6-4R Einschraubverschraubung 3/8" 1/4" R AG
CMC6-6G Einschraubverschraubung 3/8" 3/8" G AG
CMC6-6R Einschraubverschraubung 3/8" 3/8" R AG
CMC6-8G Einschraubverschraubung 3/8" 1/2" G AG
CMC6-8N Einschraubverschraubung
CMC6-8R Einschraubverschraubung 3/8" 1/2" R AG
CMC6M-2G Einschraubverschraubung 6mm 1/8" G AG
CMC6M-2N Einschraubverschraubung 6mm 1/8" NPT AG
CMC6M-2R Einschraubverschraubung 6mm 1/8" R AG
CMC6M-4G Einschraubverschraubung 6mm 1/4" G AG
CMC6M-4GED-V Einschraubverschraubung
CMC6M-4N-MONEL Einschraubverschraubung
CMC6M-4R Einschraubverschraubung 6mm 1/4" R AG
CMC6M-6G Einschraubverschraubung 6mm 3/8" G AG
CMC6M-6N Einschraubverschraubung 6mm 3/8" NPT AG
CMC6M-6R Einschraubverschraubung 6mm 3/8" R AG
CMC6M-8G Einschraubverschraubung 6mm 1/2" G AG
CMC6M-8N Einschraubverschraubung 6mm 1/2" NPT AG
CMC6M-8R Einschraubverschraubung 6mm 1/2" R AG
CMC8-12G Einschraubverschraubung 1/2" 3/4" G AG
CMC8-12N Einschraubverschraubung
CMC8-12N-SOG Einschraubverschrbg. 1/2" 3/4"NPT NACE
CMC8-12R Einschraubverschraubung 1/2" 3/4" R AG
CMC8-16N Einschraubverschraubung 1/2" 1" NPT AG
CMC8-16R Einschraubverschraubung 1/2" 1" R AG
CMC8-2N Einschraubverschraubung 1/2" 1/8" NPT AG
CMC8-2R Einschraubverschraubung 1/2" 1/8" R AG
CMC8-4G Einschraubverschraubung 1/2" 1/4" G AG
CMC8-4N Einschraubverschraubung 1/2" 1/4" R AG
CMC8-4N-SOG Einschraubverschraubung 1/2" 1/4" R NACE
CMC8-4R Einschraubverschraubung 1/2" 1/4" R AG
CMC8-6G Einschraubverschraubung 1/2" 3/8" G AG
CMC8-6N Einschraubverschraubung 1/2" 3/8" NPT AG
CMC8-6R Einschraubverschraubung 1/2" 3/8" R AG
CMC8-8G Einschraubverschraubung 1/2" 1/2" G AG
CMC8-8N-SOG Einschraubverschraubung 1/2" 1/2" N NACE
CMC8-8R Einschraubverschraubung 1/2" 1/2" R AG
CMC8M-2G Einschraubverschraubung 8M 1/8" G AG
CMC8M-2N Einschraubverschraubung 8M 1/8" NPT AG
CMC8M-2R Einschraubverschraubung 8M 1/8" R AG
CMC8M-4G Einschraubverschraubung 8M 1/4" G AG
CMC8M-4R Einschraubverschraubung 8M 1/4" R AG
CMC8M-6G Einschraubverschraubung 8mm 3/8" G AG
CMC8M-6N Einschraubverschraubung 8M 3/8" NPT AG
CMC8M-6R Einschraubverschraubung 8M 3/8" R AG
CMC8M-8G Einschraubverschraubung 8M 1/2" G AG
CMC8M-8N Einschraubverschraubung 8M 1/2" NPT AG
CMC8M-8R Einschraubverschraubung 8M 1/2" R AG
CMCP16M-8G Einschraubverschraubung
CMCT1.5M-1N Einschraubverschraubung Thermoelement
CMCT1.5M-M6-1S Einschraubverschraubung Thermoelement
CMCT1.5M-M8-1 Einschraubverschraubung Thermoelement
CMCT10M-8G Einschraubverschraubung Thermoelement
CMCT10M-8N Einschraubverschraubung Thermoelement
CMCT1-1N Einschraubverschraubung Thermoelement
CMCT12M-6G Einschraubverschraubung Thermoelement
CMCT12M-8G Einschraubverschraubung Thermoelement
CMCT1-2N Einschraubverschraubung Thermoelement
CMCT18M-12G Einschraubverschraubung Thermoelement
CMCT18M-12R Einschraubverschraubung Thermoelement
CMCT1M-1N Einschraubverschraubung Thermoelement
CMCT1-M8-1 Einschraubverschraubung Thermoelement
CMCT2-1N Einschraubverschraubung Thermoelement
CMCT22M-16R Einschraubverschraubung Thermoelement
CMCT2-2N Einschraubverschraubung Thermoelement
CMCT2-4N Einschraubverschraubung Thermoelement
CMCT25M-16G Einschraubverschraubung Thermoelement
CMCT2-M8-1 Einschraubverschraubung Thermoelement
CMCT3M-2G Einschraubverschraubung Thermoelement
CMCT3M-4G Einschraubverschraubung Thermoelement
CMCT4-2N Einschraubverschraubung Thermoelement
CMCT4-2R Einschraubverschraubung durchgebohrt
CMCT4-4N Einschraubverschraubung Thermoelement
CMCT4M-2G Einschraubverschraubung Thermoelement
CMCT6-6N Einschraubverschraubung Thermoelement
CMCT6-8N Einschraubverschraubung Thermoelement
CMCT6-8R Einschraubverschraubung Thermoelement
CMCT6M-4G Einschraubverschraubung Thermoelement
CMCT6M-4N Einschraubverschraubung Thermoelement
CMCT6M-6G Einschraubverschraubung Thermoelement
CMCT6M-8G Einschraubverschraubung Thermoelement
CMCT6M-8N Einschraubverschraubung Thermoelement
CMCT8-12N Einschraubverschraubung Thermoelement
CMCT8-8N Einschraubverschraubung Thermoelement
CMCT8M-4G Einschraubverschraubung Thermoelement
CN-1 Mutter 1/16"
CN-1.5M Mutter 15mm
CN-10 Mutter 5/8"
CN-12 Mutter 3/4"
CN-12M Mutter 12mm
CN-14 Mutter 7/8"
CN-14M Mutter 14mm
CN-15M Mutter 15mm
CN-16 Mutter 1"
CN-16M Mutter 16mm
CN-18M Mutter 18mm
CN-1M Mutter 1mm
CN-2 Mutter 1/8"
CN-20M Mutter 20mm
CN-22M Mutter 22mm
CN-25M Mutter 25mm
CN-28M Mutter 28mm
CN-2M Mutter 2mm
CN-3 Mutter 3/16"
CN-38M Mutter 38mm
CN-3M Mutter 3mm
CN-4 Mutter 1/4"
CN-4M Mutter 4mm
CN-5 Mutter 5/16"
CN-6 Mutter 3/8"
CN-8 Mutter 1/2"
CN-8M Mutter 8mm
CNF-2M Druckschraube 2mm
CNF-3M Druckschraube 3mm
COM10M-4G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM10M-6G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM10M-8G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM12-12G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM12-16G Einschraubverschraubung
COM12-6G Einschraubverschraubung
COM12-8G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM12M-12G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM12M-16G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM12M-4G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM12M-6G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM15M-4G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM15M-6G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM15M-8G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM16-12G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM16-16G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM16-20G Einschraubverschraubung
COM16M-12G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM16M-4G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM16M-6G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM16M-8G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM18M-12G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM18M-16G Einschraubverschraubung 18mm 1" G AG
COM18M-8G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM20M-12G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM20M-8G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM2-2G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM22M-12G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM22M-16G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM22M-8G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM2-4G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM25M-12G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM25M-16G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM2-6G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM28M-16G Einschraubverschraubung 28mm 1" G
COM28M-24G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM38M-24G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM3M-2G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM3M-4G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM4-2G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM4-4G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM4-6G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM4-8G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM4M-2G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM4M-4G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM6-4G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM6-6G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM6-8G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM6M-2G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM6M-6G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM6M-8G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM8-12G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM8-4G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM8-6G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM8-8G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM8M-2G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM8M-4G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM8M-6G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COM8M-8G Einschraubverschraubung mit Dichtkante
COMT6M-4G Einschraubverschraubung Thermoelement
COMT6M-4G-TF Einschraubverschraubung Thermoelement
COP2-2 O-Ring Verschraubung Rohrgewinde
COP3M-2G-TF O-Ring Verschraubung Rohrgewinde
COP4-2 O-Ring Verschraubung Rohrgewinde
COP4-4 O-Ring Verschraubung Rohrgewinde
COP6-4 O-Ring Verschraubung Rohrgewinde
COP6-6 O-Ring Verschraubung Rohrgewinde
COP6-8 O-Ring Verschraubung Rohrgewinde
COP6M-2G O-Ring Verschraubung Rohrgewinde
COP6M-4G O-Ring Verschraubung Rohrgewinde
COP8-12G O-Ring Verschraubung Rohrgewinde
COP8-8 O-Ring Verschraubung Rohrgewinde
COS10-10U O-Ring-Verschraubung UNF-Gewinde
COS10M-6U O-Ring-Verschraubung UNF-Gewinde
COS12-12U O-Ring-Verschraubung UNF-Gewinde
COS12M-10U O-Ring-Verschraubung UNF-Gewinde
COS1-2U O-Ring-Verschraubung UNF-Gewinde
COS16-12U O-Ring-Verschraubung UNF-Gewinde
COS16-16U O-Ring-Verschraubung UNF-Gewinde
COS20-20U O-Ring-Verschraubung UNF-Gewinde
COS2-2U O-Ring-Verschraubung UNF-Gewinde
COS3-3U O-Ring-Verschraubung UNF-Gewinde
COS38M-24U O-Ring-Verschraubung UNF-Gewinde
COS4-4U O-Ring-Verschraubung UNF-Gewinde
COS5-5U O-Ring-Verschraubung UNF-Gewinde
COS6-6U O-Ring-Verschraubung UNF-Gewinde
COS6M-4G O-Ring-Verschraubung Parallelgewinde
COS6M-4G-V O-Ring-Verschraubung Parallelgewinde
COS6M-6U O-Ring-Verschraubung UNF-Gewinde
COS8-6U O-Ring-Verschraubung UNF-Gewinde
COS8-8U O-Ring-Verschraubung UNF-Gewinde
COS8M-12G-S-V O-Ring-Verschraubung Parallelgewinde
CPA-1 Blindstopfen 1/16"
CPA-1.5M Blindstopfen 1,5mm
CPA-10 Blindstopfen 5/8"
CPA-10M Blindstopfen 10mm
CPA-10M-BO2 Blindstopfen
CPA-12 Blindstopfen 3/4"
CPA-12M Blindstopfen 12mm
CPA-14 Blindstopfen 7/8"
CPA-14M Blindstopfen 14mm
CPA-15M Blindstopfen 15mm
CPA-16 Blindstopfen 1"
CPA-16M Blindstopfen 16mm
CPA-16M-BO2 Blindstopfen
CPA-16M-BO5.2 Blindstopfen
CPA-18M Blindstopfen 18mm
CPA-2 Blindstopfen 1/8"
CPA-20M Blindstopfen 20mm
CPA-22M Blindstopfen 22mm
CPA-25M Blindstopfen 25mm
CPA-28M Blindstopfen 28mm
CPA-2M Blindstopfen 2mm
CPA-3 Blindstopfen 3/16"
CPA-3M Blindstopfen 3mm
CPA-4M Blindstopfen 4mm
CPA-5 Blindstopfen 5/16"
CPA-6 Blindstopfen 3/8"
CPA-6M Blindstopfen 6mm
CPA-8 Blindstopfen 1/2"
CPA-8M Blindstopfen 8mm
CPA-8-SOG Blindstopfen 1/2" NACE
CPC-10M Rohrstück 10mm
CPC-10M-OR2 Rohrstück 10mm mit O-Ring 2mm
CPC-12 Rohrstück 3/4"
CPC-12M Rohrstück 12mm
CPC-12-SOG Rohrstück 3/4" NACE
CPC-15M Rohrstück 15mm
CPC-16 Rohrstück 1"
CPC-16M Rohrstück 16mm
CPC-16-SOG Rohrstück 1" NACE
CPC-18M Rohrstück 18mm
CPC-2 Rohrstück 1/8"
CPC-20M Rohrstück 20mm
CPC-22M Rohrstück 22mm
CPC-25M Rohrstück 25mm
CPC-28M Rohrstück 28mm
CPC-38M Rohrstück 38mm
CPC-3M Rohrstück 3mm
CPC-4 Rohrstück 1/4"
CPC-4M Rohrstück 4mm
CPC-5 Rohrstück 5/16"
CPC-6 Rohrstück 3/8"
CPC-6M Rohrstück 6mm
CPC-8 Rohrstück 1/2"
CPC-8M Rohrstück 8mm
CPC-8M-S Rohrstück 8mm special
CPC-8-SOG Rohrstück 1/2" NACE
CPR10M-6 Reduzier-Rohrstück 10mm 3/8"
CPR10M-6M Reduzier-Rohrstück 10mm 6mm
CPR10M-8M Reduzier-Rohrstück 10mm 8mm
CPR12-18M Reduzier-Rohrstück 3/4" 18mm
CPR12-8 Reduzier-Rohrstück 3/4" 1/2"
CPR12M-10M Reduzier-Rohrstück 12mm 10mm
CPR12M-6M Reduzier-Rohrstück 12mm 6mm
CPR12M-8M Reduzier-Rohrstück 12mm 8mm
CPR16-12 Reduzier-Rohrstück 1" 3/4"
CPR16-8 Reduzier-Rohrstück 1" 1/2"
CPR16M-12M Reduzier-Rohrstück 16mm 12mm
CPR16M-6M Reduzier-Rohrstück 16mm 6mm
CPR16M-8 Reduzier-Rohrstück 12mm 1/2"
CPR18M-12M Reduzier-Rohrstück 18mm 12mm
CPR18M-16M Reduzier-Rohrstück 18mm 16mm
CPR22M-18M Reduzier-Rohrstück 22mm 18mm
CPR28M-22M Reduzier-Rohrstück metrisch 28mm 22mm
CPR4-2 Reduzier-Rohrstück 1/4" 1/8"
CPR4-6M Reduzier-Rohrstück 1/4" 6mm
CPR6-2 Reduzier-Rohrstück 3/8" 1/8"
CPR6-4 Reduzier-Rohrstück 3/8" 1/4"
CPR6-8M Reduzier-Rohrstück 3/8" 8mm
CPR6M-3M Reduzier-Rohrstück 6mm 3mm
CPR6M-4M Reduzier-Rohrstück 6mm 4mm
CPR8-12M Reduzier-Rohrstück 1/2" 12mm
CPR8-4 Reduzier-Rohrstück 1/2" 1/4"
CPR8-6 Reduzier-Rohrstück 1/2" 3/8"
CPR8M-4 Reduzier-Rohrstück 8mm 1/4"
CPR8M-6M Reduzier-Rohrstück 8mm 6mm
CR10-12 Reduzierstück 5/8" 3/4"
CR10-13.5-2 Kupfer-Dichtring 10x13,5x2
CR10-14 Reduzierstück 5/8" 7/8"
CR-10-15-1 Kupfer-Dichtring 10mm x 15mm x 1mm
CR10-16 Reduzierstück 5/8" 1"
CR-10-16-2 Kupfer-Dichtring 10mm x 16mm x 2mm
CR10-17-1 Kupfer-Dichtring 10x17x1
CR10-18-1 Kupfer-Dichtring 10x18x1
CR-10-18-2 Kupfer-Dichtring 10mm x 18mm x 2mm
CR10-20-1 Kupfer-Dichtring 10x20x1
CR10-8 Reduzierstück 5/8" mit Stutzen 1/2"
CR10M-12M Reduzierstück 10mm 12mm
CR10M-15M Reduzierstück 10mm 15mm
CR10M-16M Reduzierstück 10mm 16mm
CR10M-18M Reduzierstück 10mm 18mm
CR10M-4 Reduzierstück 10mm 1/4"
CR10M-6 Reduzierstück 10mm 3/8"
CR10M-6M Reduzierstück 10mm 6mm
CR10M-8 Reduzierstück 10mm 1/2"
CR10M-8M Reduzierstück 10mm 8mm
CR11-24-2.5 Kupfer-Dichtring 11x24x2,5
CR1-2 Reduzierstück 1/16" 1/8"
CR12-15.5-1 Kupfer-Dichtring 12x15,5x1
CR12-16 Reduzierstück 3/4" 1"
CR12-16-SOG Reduzierstück 3/4" 1" NACE
CR12-17-1 Kupfer-Dichtring 12x17x1
CR12-17-2 Kupfer-Dichtring 12x17x2
CR12-18M Reduzierstück 3/4" 18mm
CR12-20-2 Kupfer-Dichtring 12x20x2
CR12-20M Reduzierstück 3/4" 20mm
CR12-8 Reduzierstück 3/4" 1/2"
CR12M-10M Reduzierstück 12mm 10mm
CR12M-12 Reduzierstück 12mm 3/4"
CR12M-15M Reduzierstück 12mm 15mm
CR12M-16M Reduzierstück 12mm 16mm
CR12M-18M Reduzierstück 12mm 18mm
CR12M-20M Reduzierstück 12mm 20mm
CR12M-22M Reduzierstück 12mm 22mm
CR12M-25M Reduzierstück 12mm 25mm
CR12M-28M Reduzierstück 12mm 28mm
CR12M-4 Reduzierstück 12mm 1/4"
CR12M-6M Reduzierstück 12mm 6mm
CR12M-8 Reduzierstück 12mm 1/2"
CR12M-8M Reduzierstück 12mm 8mm
CR13-19-1 Kupfer-Dichtring 13x19x1
CR13-20-1 Kupfer-Dichtring 13x20x1
CR1-4 Reduzierstück 1/16" 1/4"
CR-14-20-2 Kupfer-Dichtring 14mm x 20mm x 2mm
CR14-23-1.5 Kupfer-Dichtring 14x23x1,5
CR14M-12M Reduzierstück 14mm 12mm
CR15M-12M Reduzierstück 15mm 12mm
CR15M-16M Reduzierstück 15mm 16mm
CR15M-18M Reduzierstück 15mm 18mm
CR15M-22M Reduzierstück 15mm 22mm
CR15M-6M Reduzierstück 15mm 6mm
CR16.5-24-1 Kupfer-Dichtring 16,5x24x1
CR16.5-24-1.5 Kupfer-Dichtring 16,5x24x1,5
CR16-12 Reduzierstück 1" 3/4"
CR16-20 Reduzierstück 1" 1.1/4"
CR16-21-2 Kupfer-Dichtring 16x21x2
CR16-22-1 Kupfer-Dichtring 16x22x1
CR16M-12 Reduzierstück 16mm 3/4"
CR16M-12M Reduzierstück 16mm 12mm
CR16M-15M Reduzierstück 16mm 15mm
CR16M-18M Reduzierstück 16mm 18mm
CR16M-20M Reduzierstück 16mm 20mm
CR16M-25M Reduzierstück 16mm 25mm
CR16M-8 Reduzierstück 16mm 1/2"
CR17-21-1 Kupfer-Dichtring 17x21x1
CR17-22-1 Kupfer-Dichtring 17x22x1
CR17-23-1 Kupfer-Dichtring 17x23x1
CR-17-23-2 Kupfer-Dichtring 17mm x 23mm x 2mm
CR18-22-1 Kupfer-Dichtring 18x22x1
CR18-24-1 Kupfer-Dichtring 18x24x1
CR18M-12 Reduzierstück 18mm 3/4"
CR18M-12M Reduzierstück 18mm 12mm
CR18M-16 Reduzierstück 18mm 1"
CR18M-16M Reduzierstück 18mm 16mm
CR18M-20M Reduzierstück 18mm 20mm
CR18M-22M Reduzierstück 18mm 22mm
CR18M-25M Reduzierstück 18mm 25mm
CR18M-8 Reduzierstück 18mm 1/2"
CR20-26-1 Kupfer-Dichtring 20x26x1
CR20M-12 Reduzierstück 20mm 3/4"
CR20M-16M Reduzierstück 20mm 16mm
CR20M-18M Reduzierstück 20mm 18mm
CR20M-22M Reduzierstück 20mm 22mm
CR20M-25M Reduzierstück 20mm 25mm
CR2-1 Reduzierstück 1/8" 1/16"
CR21-26-1 Kupfer-Dichtring 21x26x1
CR21-27-1 Kupfer-Dichtring 21x27x1
CR-21-27-2 Kupfer-Dichtring 21mm x 27mm x 2mm
CR21-28-1 Kupfer-Dichtring 21x28x1
CR2-2 Reduzierstück 1/8" 1/8"
CR22-17-1.5 Kupferring 22-17-1,5
CR22-29-1 Kupfer-Dichtring 22x29x1
CR22M-12M Reduzierstück 22mm 12mm
CR22M-18M Reduzierstück 22mm 18mm
CR22M-20M Reduzierstück 22mm 20mm
CR22M-25M Reduzierstück 22mm 25mm
CR22M-28M Reduzierstück 22mm 28mm
CR2-3 Reduzierstück 1/8" 3/16"
CR2-3M Reduzierstück 1/8" 3mm
CR2-4 Reduzierstück 1/8" 1/4"
CR25-21-1.5 Kupferring 25-21-1,5
CR25-33-2 Kupfer-Dichtring 25x33x2
CR25M-12M Reduzierstück 25mm 12mm
CR25M-16 Reduzierstück 25mm 1"
CR25M-16M Reduzierstück 25mm 16mm
CR25M-18M Reduzierstück 25mm 18mm
CR25M-20M Reduzierstück 25mm 20mm
CR25M-28M Reduzierstück 25mm 28mm
CR2-6 Reduzierstück 1/8" 3/8"
CR26-21-2 Kupferring 26-21-2
CR26-36-2 Kupfer-Dichtring 26x36x2
CR2-6M Reduzierstück 1/8" 6mm
CR-27-34-2 Kupfer-Dichtring 27mm x 34mm x 2mm
CR27-35-1.5 Kupfer-Dichtring 27x35x1,5
CR2-8 Reduzierstück 1/8" 1/2"
CR2-8M Reduzierstück 1/8" 8mm
CR28M-18M Reduzierstück 28mm 18mm
CR28M-22M Reduzierstück 28mm 22mm
CR2M-2 Reduzierstück 2mm 1/8"
CR2M-6M Reduzierstück 2mm 6mm
CR30-36-1 Kupfer-Dichtring 30x36x1
CR30-38-1.5 Kupfer-Dichtring 30x38x1,5
CR30-42-2 Kupfer-Dichtring 30x42x2
CR31-43-2 Kupfer-Dichtring 31x43x2
CR3-2 Reduzierstück 3/16" 1/8"
CR32-38-1.5 Kupfer-Dichtring 32x38x1,5
CR-33-39-2 Kupfer-Dichtring 33mm x 39mm x 2mm
CR3-4 Reduzierstück 3/16" 1/4"
CR34-27-2 Kupferring 34-27-2
CR35-42-3.5 Kupfer-Dichtring 35x42x3,5
CR38-46-1.5 Kupfer-Dichtring 38x46x1,5
CR38-46-2 Kupfer-Dichtring 38x46x2
CR38-49-2 Kupfer-Dichtring 38x49x2
CR3M-10M Reduzierstück 3mm 10mm
CR3M-2 Reduzierstück 3mm 1/8"
CR3M-4 Reduzierstück 3mm 1/4"
CR3M-4M Reduzierstück 3mm 4mm
CR3M-6M Reduzierstück 3mm 6mm
CR40-47-2 Kupfer-Dichtring 40x47x2
CR4-10 Reduzierstück 1/4" 5/8"
CR4-12 Reduzierstück 1/4" 3/4"
CR4-2 Reduzierstück 1/4" 1/8"
CR4-3 Reduzierstück 1/4" 3/16"
CR4-4 Reduzierstück 1/4" 1/4"
CR4-5 Reduzierstück 1/4" 5/16"
CR4-6 Reduzierstück 1/4" 3/8"
CR4-8 Reduzierstück 1/4" 1/2"
CR4-8M Reduzierstück 1/4" 8mm
CR4M-6M Reduzierstück 4mm 6mm
CR5.5-8-1 Kupfer-Dichtring 5,5x8x1
CR5-11-1.5 Kupfer-Dichtring 5x11x1,5
CR5-6 Reduzierstück 5/16" 3/8"
CR5-8 Reduzierstück 5/16" 1/2"
CR5-9-1.5 Kupfer-Dichtring 5x9x1,5
CR6-10 Reduzierstück 3/8" 5/8"
CR6-10M Reduzierstück 3/8" 10mm
CR6-12 Reduzierstück 3/8" 3/4"
CR6-12-2 Kupfer-Dichtring 6x12x2
CR-6-12-2 Kupfer-Dichtring 6mm x 12mm x 2mm
CR6-4 Reduzierstück 3/8" 1/4"
CR64-72-2.5 Kupfer-Dichtring 64x72x2,5
CR65-51-2 Kupferring 65-51-2
CR6-6 Reduzierstück 3/8" 3/8"
CR6-8 Reduzierstück 3/8" 1/2"
CR6M-1 Reduzierstück metrisch 6mm 1/16"
CR6M-10M Reduzierstück 6mm 10mm
CR6M-12M Reduzierstück 6mm 12mm
CR6M-15M Reduzierstück 6mm 15mm
CR6M-16M Reduzierstück 6mm 16mm
CR6M-18M Reduzierstück 6mm 18mm
CR6M-2 Reduzierstück 6mm 1/8"
CR6M-25M Reduzierstück 6mm 25mm
CR6M-3M Reduzierstück 6mm 3mm
CR6M-4M Reduzierstück 6mm 4mm
CR6M-5 Reduzierstück 6mm 5/16"
CR6M-6 Reduzierstück 6mm 3/8"
CR6M-8 Reduzierstück 6mm 1/2"
CR6M-8M Reduzierstück 6mm 8mm
CR8-10 Reduzierstück 1/2" 5/8"
CR8-11.5-1 Kupfer-Dichtring 8x11,5x1
CR8-11.5-2 Kupfer-Dichtring 8x11,5x2
CR8-12 Reduzierstück 1/2" 3/4"
CR8-12M Reduzierstück 1/2" 12mm
CR8-13-1 Kupfer-Dichtring 8x13x1
CR8-13-2 Kupfer-Dichtring 8x13x2
CR8-15-1 Kupfer-Dichtring 8x15x1
CR8-16 Reduzierstück 1/2" 1"
CR8-16M Reduzierstück 1/2" 16mm
CR8-4 Reduzierstück 1/2" 1/4"
CR8-6 Reduzierstück 1/2" 3/8"
CR8-8 Reduzierstück 1/2" 1/2"
CR8M-10M Reduzierstück 8mm 10mm
CR8M-12M Reduzierstück 8mm 12mm
CR8M-15M Reduzierstück metrisch
CR8M-16M Reduzierstück 8mm 16mm
CR8M-2 Reduzierstück 8mm 1/8"
CR8M-4 Reduzierstück 8mm 1/4"
CR8M-6 Reduzierstück 8mm 3/8"
CR8M-6M Reduzierstück 8mm 6mm
CR8M-8 Reduzierstück 8mm 1/2"
CR8M-8M Reduzierstück 8mm 8mm
CR9-13-1 Kupfer-Dichtring 9x13x1
CRT1-2 Reduzierstück 1/16" 1/8" 燭hermoelement
CRTA-10M T-Stück
CRTA-12M T-Stück
CRTA-6M T-Stück
CRTA-8 T-Stück
CRTA-8M T-Stück
CRTF10M-4N T-Aufschraubverschraubung horizontal
CRTF12-12N T-Aufschraubverschraubung horizontal
CRTF12M-4N T-Aufschraubverschraubung horizontal
CRTF12M-6N T-Aufschraubverschraubung horizontal
CRTF12M-8N T-Aufschraubverschraubung horizontal
CRTF16-12N T-Aufschraubverschraubung horizontal
CRTF16-16N T-Aufschraubverschraubung horizontal
CRTF16M-8G T-Aufschraubverschraubung horizontal
CRTF16M-8N T-Aufschraubverschraubung horizontal
CRTF22M-12N T-Aufschraubverschraubung horizontal
CRTF2-2N T-Aufschraubverschraubung horizontal
CRTF25M-12N T-Aufschraubverschraubung horizontal
CRTF25M-16N T-Aufschraubverschraubung horizontal
CRTF3M-2N T-Aufschraubverschraubung horizontal
CRTF4-2N T-Aufschraubverschraubung horizontal
CRTF4-4N T-Aufschraubverschraubung horizontal
CRTF6-4N T-Aufschraubverschraubung horizontal
CRTF6M-2N T-Aufschraubverschraubung horizontal
CRTF6M-4N T-Aufschraubverschraubung horizontal
CRTF8-6N T-Aufschraubverschraubung horizontal
CRTF8-8N T-Aufschraubverschraubung horizontal
CRTF8M-2N T-Aufschraubverschraubung horizontal
CRTF8M-4N T-Aufschraubverschraubung horizontal
CRTM10-8N T-Einschraubverschraubung horizontal
CRTM10M-4N T-Aufschraubverschraubung horizontal
CRTM10M-6N T-Aufschraubverschraubung horizontal
CRTM12-12N T-Aufschraubverschraubung horizontal
CRTM12M-4N T-Aufschraubverschraubung horizontal
CRTM12M-6N T-Aufschraubverschraubung horizontal
CRTM12M-8N T-Aufschraubverschraubung horizontal
CRTM12M-8R T-Aufschraubverschraubung horizontal
CRTM16M-6N T-Aufschraubverschraubung horizontal
CRTM16M-8N T-Aufschraubverschraubung horizontal
CRTM18M-8R T-Aufschraubverschraubung horizontal
CRTM20M-12N T-Einschraubverschraubung horizontal
CRTM2-2N T-Einschraubverschraubung horizontal
CRTM2-4N T-Einschraubverschraubung horizontal
CRTM3-2N T-Einschraubverschraubung horizontal
CRTM3M-2N T-Einschraubverschraubung horizontal
CRTM3M-4N T-Einschraubverschraubung horizontal
CRTM4-2N T-Einschraubverschraubung horizontal
CRTM4-4N T-Einschraubverschraubung horizontal
CRTM4M-2N T-Einschraubverschraubung horizontal
CRTM5-2N T-Einschraubverschraubung horizontal
CRTM6-4N T-Einschraubverschraubung horizontal
CRTM6-6N T-Einschraubverschraubung horizontal
CRTM6M-2N T-Einschraubverschraubung horizontal
CRTM6M-4N T-Einschraubverschraubung horizontal
CRTM6M-4R T-Einschraubverschraubung horizontal
CRTM8-4N T-Einschraubverschraubung horizontal
CRTM8-6N T-Einschraubverschraubung horizontal
CRTM8-8N T-Einschraubverschraubung horizontal
CRTM8-8R T-Einschraubverschraubung horizontal
CRTM8M-2N T-Einschraubverschraubung horizontal
CRTM8M-2R T-Einschraubverschraubung horizontal
CRTM8M-4N T-Einschraubverschraubung horizontal
CRTM8M-4R T-Einschraubverschraubung horizontal
CSBT10M-4G Einstellbare SAE/MS T-Verschraubung
CSBT12-12U Einstellbare SAE/MS T-Verschraubung
CSBT12M-6G Einstellbare SAE/MS T-Verschraubung
CSBT12M-8G Einstellbare SAE/MS T-Verschraubung
CSBT16-16U Einstellbare SAE/MS T-Verschraubung
CSBT4-4U Einstellbare SAE/MS T-Verschraubung
CSBT6-4G Einstellbare SAE/MS T-Verschraubung
CSBT6-6U Einstellbare SAE/MS T-Verschraubung
CSBT6M-2G Einstellbare SAE/MS T-Verschraubung
CSBT6M-4G Einstellbare SAE/MS T-Verschraubung
CSBT8-8U Einstellbare SAE/MS T-Verschraubung
CSBT8M-4G Einstellbare SAE/MS T-Verschraubung
CSC10-10U SAE/MS Einschraubverschraubung
CSC10-8U SAE/MS Einschraubverschraubung
CSC10M-10U SAE/MS Einschraubverschraubung
CSC12-12U SAE/MS Einschraubverschraubung
CSC12-8U SAE/MS Einschraubverschraubung
CSC12M-10U SAE/MS Einschraubverschraubung
CSC12M-6U SAE/MS Einschraubverschraubung
CSC14-14U SAE/MS Einschraubverschraubung
CSC16-12U SAE/MS Einschraubverschraubung
CSC16-16U SAE/MS Einschraubverschraubung
CSC16M-10U SAE/MS Einschraubverschraubung
CSC1-M5-0.8P Einschraubverschraubung
CSC2-2U SAE/MS Einschraubverschraubung
CSC4-10U SAE/MS Einschraubverschraubung
CSC4-4U SAE/MS Einschraubverschraubung
CSC4-6U SAE/MS Einschraubverschraubung
CSC4-8U SAE/MS Einschraubverschraubung
CSC5-5U SAE/MS Einschraubverschraubung
CSC6-10U SAE/MS Einschraubverschraubung
CSC6-4U SAE/MS Einschraubverschraubung
CSC6-6U SAE/MS Einschraubverschraubung
CSC6-8U SAE/MS Einschraubverschraubung
CSC6M-4U SAE/MS Einschraubverschraubung
CSC8-10U SAE/MS Einschraubverschraubung
CSC8-12U SAE/MS Einschraubverschraubung
CSC8-6U SAE/MS Einschraubverschraubung
CSC8-8U SAE/MS Einschraubverschraubung
CSC8M-6U SAE/MS Einschraubverschraubung
CSLA10-10U Einstellbare Einschraubwinkel 5/8" 5/8"
CSLA10M-4G Einstellb. Einschraubwinkel 10mm 1/4" G
CSLA10M-6G Einstellb. Einschraubwinkel 10mm 3/8" G
CSLA10M-8G Einstellb. Einschraubwinkel 10mm 1/2" G
CSLA12-12U Einstellbare Einschraubwinkel 3/4" 3/4"
CSLA12M-4G Einstellb. Einschraubwinkel 12mm 1/4" G
CSLA12M-6G Einstellb. Einschraubwinkel 12mm 3/8" G
CSLA12M-8G Einstellb. Einschraubwinkel 12mm 1/2" G
CSLA14-14U Einstellb. Einschraubwinkel 7/16" 7/16"
CSLA16-16U Einstellbare Einschraubwinkel 1" 1"
CSLA16M-8G Einstellb. Einschraubwinkel 16mm 1/2" G
CSLA25M-12G Einstellb. Einschraubwinkel 25mm 3/4" G
CSLA4-4G Einstellb. Einschraubwinkel 1/4" 1/4" G
CSLA4-4U Einstellb. Einschraubwinkel 1/4" 1/4"
CSLA5-5U Einstellb. Einschraubwinkel 5/16" 5/16"
CSLA6-4G Einstellb. Einschraubwinkel 3/8" 1/4" G
CSLA6-6G Einstellb. Einschraubwinkel 3/8" 3/8" G
CSLA6-6U Einstellb. Einschraubwinkel 3/8" 3/8"
CSLA6-8U Einstellb. Einschraubwinkel 3/8" 1/2"
CSLA6M-2G Einstellbare Einschraubwinkel 6mm 1/8" G
CSLA6M-2U Einstellbare Einschraubwinkel 6mm 1/8"
CSLA6M-4G Einstellbare Einschraubwinkel 6mm 1/4" G
CSLA6M-4G-D Einstellbare Einschraubwinkel 6mm 1/4" G
CSLA8-8G Einstellb. Einschraubwinkel 1/2" 1/2" G
CSLA8-8U Einstellb. Einschraubwinkel 1/2" 1/2"
CSLA8M-2G Einstellb. Einschraubwinkel 8mm 1/8" G
CSLA8M-4G Einstellb. Einschraubwinkel 8mm 1/4" G
CSLA8M-6G Einstellb. Einschraubwinkel 8mm 3/8" G
CSLB12-12U Einstellbarer SAE/MS 3/4" 1-1/16-12
CSLB16-16U Einstellbarer SAE/MS 1" 1-5/16-12
CSLB4-4U Einstellbarer SAE/MS 1/4" 7/16-20
CSLB6-6U Einstellbarer SAE/MS 3/8" 9/16-18
CSLB8-8U Einstellbarer SAE/MS 1/2" 3/4-16
CSRT10M-4G Einstellbare SAE/MS RUN-T 10mm 1/4" G
CSRT12-12U Einstellbare SAE/MS RUN-T 3/4" 3/4"
CSRT12M-6G Einstellbare SAE/MS RUN-T 12mm 3/8" G
CSRT16-16U Einstellbare SAE/MS RUN-T 1" 1"
CSRT4-4U Einstellbare SAE/MS RUN-T 1/4" 1/4"
CSRT6-6U Einstellbare SAE/MS RUN-T 3/8" 3/8"
CSRT6M-2G Einstellbare SAE/MS RUN-T 6mm 1/8" G
CSRT6M-4G Einstellbare SAE/MS RUN-T 6mm 1/4" G
CSRT8-8U Einstellbare SAE/MS RUN-T 1/2" 1/2"
CSRT8M-4G Einstellbare SAE/MS RUN-T 8mm 1/4" G
C-ST30-30-10-2 Markisen u. Trennwandprofil 30-30-10-2mm
CSWC12-12 Verschraubung mit Schweissanschluss
CSWC16-16 Verschraubung mit Schweissanschluss
CSWC2-2 Verschraubung mit Schweissanschluss
CSWC4-4 Verschraubung mit Schweissanschluss
CSWC6-6 Verschraubung mit Schweissanschluss
CSWC6M-6M Verschraubung mit Schweissanschluss
CSWC8-8 Verschraubung mit Schweissanschluss
CTA-1 T-Stück 1/16"
CTA-10 T-Stück 5/8"
CTA-12 T-Stück 3/4"
CTA-12M-SOG T-Stück 12mm NACE
CTA-12-SOG T-Stück 3/4" NACE
CTA-14 T-Stück 7/8"
CTA-14M T-Stück 14mm
CTA-15M T-Stück 15mm
CTA-16 T-Stück 1"
CTA-16M T-Stück 16mm
CTA-18M T-Stück 18mm
CTA-2 T-Stück 1/8"
CTA-20 T-Stück
CTA-20M T-Stück 20mm
CTA-22M T-Stück 22mm
CTA-24 T-Stück
CTA-25M T-Stück 25mm
CTA-28M T-Stück 28mm
CTA-2M T-Stück 2mm
CTA-3 T-Stück 3/16"
CTA-32M T-Stück
CTA-38M T-Stück 38mm
CTA-3M T-Stück 3mm
CTA-4 T-Stück 1/4"
CTA-4M T-Stück 4mm
CTA-5 T-Stück 5/16"
CTA-6 T-Stück 3/8"
CTA-8 T-Stück 1/2"
CTA-8M T-Stück 8mm
CTA-8-SOG T-Stück 1/2" NACE
CTAP-10M T-Stück mit verschlossener Mutter
CTAP-16M T-Stück mit verschlossener Mutter
CTAP-16M-BO5.2 T-Stück mit verschlossener Mutter
CTR10M-10M-6M Reduzier-T-Stück 10mm 10mm 6mm
CTR10M-10M-8M Reduzier-T-Stück 10mm 10mm 8mm
CTR10M-6M-10M T-Stück 10mm 6mm 10mm
CTR10M-6M-6M Reduzier-T-Stück 10mm 6mm 6mm
CTR12-12-16 Reduzier-T-Stück 3/4" 3/4" 1"
CTR12-12-6 Reduzier-T-Stück 3/4" 3/4" 3/8"
CTR12-12-8 Reduzier-T-Stück 3/4" 3/4" 1"
CTR12-12-8-SOG Reduzier-T-Stück 3/4" 3/4" 1/2" NACE
CTR12M-12M-10M Reduzier-T-Stück 12mm 12mm 10mm
CTR12M-12M-6M Reduzier-T-Stück 12mm 12mm 6mm
CTR12M-12M-8M Reduzier-T-Stück 12mm 12mm 8mm
CTR12M-6M-6M Reduzier-T-Stück 12mm 6mm 6mm
CTR15M-15M-10M Reduzier-T-Stück 15mm 15mm 10mm
CTR16-16-12 Reduzier-T-Stück 3/4" 3/4" 3/4"
CTR16-16-12-SOG Reduzier-T-Stück 1" 1" 3/4" NACE
CTR16-16-6 Reduzier-T-Stück 1" 1" 3/8"
CTR16-16-8 Reduzier-T-Stück 1" 1" 5/8"
CTR16-16-8-SOG Reduzier-T-Stück 1" 1" 1/2" NACE
CTR16M-10M-BO5.2 Reduzier-T-Stück 16mm 16mm 10mm +Bohrung
CTR16M-16M-10M Reduzier-T-Stück 16mm 16mm 10mm
CTR16M16M10MBO2 Reduzier-T-Stück 16mm 16mm 10mm +Bohrung
CTR16M-16M-12M Reduzier-T-Stück 16mm 16mm 12mm
CTR25M-25M-12M Reduzier-T-Stück 25mm 25mm 12mm
CTR6-6-4 Reduzier-T-Stück 3/8" 3/8" 1/4"
CTR8-8-4 Reduzier-T-Stück 1/2" 1/2" 1/4"
CTR8M-8M-6M Reduzier-T-Stück 8mm 8mm 6mm
CTRP16M-16M-10M Reduzier-T-Stück 16mm 16mm 10mm +Stopfen
CUA-1 Gerade Verschraubung 1/16"
CUA-10 Gerade Verschraubung 5/8"
CUA-10M Gerade Verschraubung 10mm
CUA-12 Gerade Verschraubung 3/4"
CUA-12M Gerade Verschraubung 12mm
CUA-12M-OP039 Gerade Verschraubung 12mm mit Düse
CUA-12-OP039 Gerade Verschraubung 3/4" mit Düse
CUA-14 Gerade Verschraubung 7/8"
CUA-14M Gerade Verschraubung 14mm
CUA-15M Gerade Verschraubung 15mm
CUA-16 Gerade Verschraubung 1"
CUA-16M Gerade Verschraubung 16mm
CUA-16-OP039 Gerade Verschraubung 1" mit Düse
CUA-16-OP039-SOG Gerade Verschraubung 1" mit Düse NACE
CUA-18M Gerade Verschraubung 18mm
CUA-18M-OP039 Gerade Verschraubung 18mm mit Düse
CUA-2 Gerade Verschraubung 1/8"
CUA-20 Gerade Verschraubung 1.1/4"
CUA-20M Gerade Verschraubung 20mm
CUA-22M Gerade Verschraubung 22mm
CUA-24 Gerade Verschraubung 1 1/2"
CUA-25M Gerade Verschraubung 25mm
CUA-25M-OP039 Gerade Verschraubung 25mm mit Düse
CUA-28M Gerade Verschraubung 28mm
CUA-2M Gerade Verschraubung 2mm
CUA-3 Gerade Verschraubung 3/16"
CUA-3M Gerade Verschraubung 3mm
CUA-4 Gerade Verschraubung 1/4"
CUA-4M Gerade Verschraubung 4mm
CUA-5 Gerade Verschraubung 5/16"
CUA-6 Gerade Verschraubung 3/8"
CUA-6M Gerade Verschraubung 6mm
CUA-8M Gerade Verschraubung 8mm
CUA-8-OP039 Gerade Verschraubung 1/2" mit Düse
CUA-8-OP039-SOG Gerade Verschraubung mit Düse NACE
CUA-8-SOG Gerade Verschraubung 1/2" NACE
CU-MU010 Muffe Kupfer 燙U-MU010
CU-MU012 Muffe Kupfer 燙U-MU012
CU-MU015 Muffe Kupfer 燙U-MU015
CU-MU018 Muffe Kupfer 燙U-MU018
CU-MU022 Muffe Kupfer 燙U-MU022
CU-MU028 Muffe Kupfer 燙U-MU028
CU-MU035 Muffe Kupfer 燙U-MU035
CU-MU042 Muffe Kupfer 燙U-MU042
CU-MU054 Muffe Kupfer 燙U-MU054
CUR10-6 Gerade Reduzierverschraubung 5/8" 3/8"
CUR10-8 Gerade Reduzierverschraubung 5/8" 1/2"
CUR10M-1 Gerade Reduzierverschraubung 10mm 1/16"
CUR10M-2 Gerade Reduzierverschraubung 10mm 1/8"
CUR10M-4 Gerade Reduzierverschraubung 10mm 1/4"
CUR10M-5 Gerade Reduzierverschraubung 10mm 5/8"
CUR10M-6 Gerade Reduzierverschraubung 10mm 3/8"
CUR10M-6M Gerade Reduzierverschraubung 10mm 6mm
CUR10M-8 Gerade Reduzierverschraubung 10mm 1/2"
CUR10M-8M Gerade Reduzierverschraubung 10mm 8mm
CUR12-10 Gerade Reduzierverschraubung 3/4" 5/8"
CUR12-4 Gerade Reduzierverschraubung 3/4" 1/4"
CUR12-6 Gerade Reduzierverschraubung 3/4" 3/8"
CUR12-8 Gerade Reduzierverschraubung 3/4" 1/2"
CUR12M-10M Gerade Reduzierverschraubung 12mm 10mm
CUR12M-4 Gerade Reduzierverschraubung 12mm 1/4"
CUR12M-5 Gerade Reduzierverschraubung 12mm 5/8"
CUR12M-6 Gerade Reduzierverschraubung 12mm 3/8"
CUR12M-6M Gerade Reduzierverschraubung 12mm 6mm
CUR12M-8 Gerade Reduzierverschraubung 12mm 1/2"
CUR12M-8M Gerade Reduzierverschraubung 12mm 8mm
CUR15M-10M Gerade Reduzierverschraubung 15mm 10mm
CUR15M-12M Gerade Reduzierverschraubung 15mm 12mm
CUR15M-6M Gerade Reduzierverschraubung 15mm 6mm
CUR15M-8 Gerade Reduzierverschraubung 15mm 1/2"
CUR15M-8M Gerade Reduzierverschraubung 15mm 8mm
CUR16-12 Gerade Reduzierverschraubung 1" 3/4"
CUR16-8 Gerade Reduzierverschraubung 1" 1/2"
CUR16M-10 Gerade Reduzierverschraubung 16mm 5/8"
CUR16M-10M Gerade Reduzierverschraubung 16mm 10mm
CUR16M-12M Gerade Reduzierverschraubung 16mm 12mm
CUR16M-15M Gerade Reduzierverschraubung 16mm 15mm
CUR16M-6M Gerade Reduzierverschraubung 16mm 6mm
CUR16M-8 Gerade Reduzierverschraubung 16mm 1/2"
CUR18M-12 Gerade Reduzierverschraubung 18mm 3/4"
CUR18M-12M Gerade Reduzierverschraubung 18mm 12mm
CUR18M-15M Gerade Reduzierverschraubung 18mm 15mm
CUR18M-16M Gerade Reduzierverschraubung 18mm 16mm
CUR20-16 Gerade Reduzierverschraubung 1 1/4" - 1"
CUR20M-12 Gerade Reduzierverschraubung 20mm 3/4"
CUR20M-12M Gerade Reduzierverschraubung 20mm 12mm
CUR20M-16 Gerade Reduzierverschraubung 20mm 1"
CUR20M-16M Gerade Reduzierverschraubung 20mm 16mm
CUR20M-18M Gerade Reduzierverschraubung 20mm 18mm
CUR20M-20 Gerade Reduzierverschraubung 20mm 1.1/4"
CUR2-1 Gerade Reduzierverschraubung 1/8" 1/16"
CUR22M-12M Gerade Reduzierverschraubung 22mm 12mm
CUR22M-18M Gerade Reduzierverschraubung 22mm 18mm
CUR22M-6M Gerade Reduzierverschraubung 22mm 6mm
CUR25M-12M Gerade Reduzierverschraubung 25mm 12mm
CUR25M-16 Gerade Reduzierverschraubung 25mm 1"
CUR25M-16M Gerade Reduzierverschraubung 25mm 16mm
CUR25M-18M Gerade Reduzierverschraubung 25mm 18mm
CUR25M-20M Gerade Reduzierverschraubung 25mm 20mm
CUR25M-22M Gerade Reduzierverschraubung 25mm 22mm
CUR28M-18M Gerade Reduzierverschraubung 28mm 18mm
CUR28M-22M Gerade Reduzierverschraubung 28mm 22mm
CUR2M-2 Gerade Reduzierverschraubung 2mm 1/8"
CUR2M-4 Gerade Reduzierverschraubung 2mm 1/4"
CUR3-1 Gerade Reduzierverschraubung 3/16" 1/16"
CUR3-2 Gerade Reduzierverschraubung 3/16" 1/8"
CUR3M-1 Gerade Reduzierverschraubung 3mm 1/16"
CUR3M-2 Gerade Reduzierverschraubung 3mm 1/8"
CUR3M-2M Gerade Reduzierverschraubung 3mm 2mm
CUR4-1 Gerade Reduzierverschraubung 1/4" 1/16"
CUR4-2 Gerade Reduzierverschraubung 1/4" 1/8"
CUR4-3 Gerade Reduzierverschraubung 1/4" 3/16"
CUR4M-2 Gerade Reduzierverschraubung 4mm 1/8"
CUR4M-4 Gerade Reduzierverschraubung 4mm 1/4"
CUR5-2 Gerade Reduzierverschraubung 5/16" 1/8"
CUR5-4 Gerade Reduzierverschraubung 5/16" 1/4"
CUR6-1 Gerade Reduzierverschraubung 3/8" 1/16"
CUR6-2 Gerade Reduzierverschraubung 3/8" 1/8"
CUR6-4 Gerade Reduzierverschraubung 3/8" 1/4"
CUR6-5 Gerade Reduzierverschraubung 3/8" 5/16"
CUR6M-1 Gerade Reduzierverschraubung 6mm 1/16"
CUR6M-2 Gerade Reduzierverschraubung 6mm 1/8"
CUR6M-2M Gerade Reduzierverschraubung 6mm 2mm
CUR6M-3M Gerade Reduzierverschraubung 6mm 3mm
CUR6M-4 Gerade Reduzierverschraubung 6mm 1/4"
CUR6M-4M Gerade Reduzierverschraubung 6mm 4mm
CUR6M-5 Gerade Reduzierverschraubung 6mm 5/16"
CUR8-2 Gerade Reduzierverschraubung 1/2" 1/8"
CUR8-4 Gerade Reduzierverschraubung 1/2" 1/4"
CUR8-6 Gerade Reduzierverschraubung 1/2" 3/8"
CUR8M-2 Gerade Reduzierverschraubung 8mm 1/8"
CUR8M-4 Gerade Reduzierverschraubung 8mm 1/4"
CUR8M-6 Gerade Reduzierverschraubung 8mm 3/8"
CUR8M-6M Gerade Reduzierverschraubung 8mm 6mm
CUR8M-8 Gerade Reduzierverschraubung 8mm 1/2"
CV1-F-4N-1/3-PE Rückschlagventil 1/4 NPT IG 1/3psi PE
CV1-F-4N-10 Rückschlagventil 1/4 NPT 10psi
CV1-F-4N-25 Rückschlagventil 700-Serie
CV1-H-2T-10 Rückschlagventil Serie 700 1/8" 10psi
CV1-H-2T-10-PE Rückschlagventil 1/8" 10psi mit PE
CV1-H-4T-1/3 Rückschlagventil 700-Serie
CV1-H-6M-1 Rückschlagventil Serie 700 6mm 1psi
CV1-H-6M-1/3 Rückschlagventil Serie 700 6mm 1/3psi
CV1-H-6M-10 Rückschlagventil 700-Serie
CV1-H-6M-1-EP Rückschlagventil 700-Serie
CV1-H-6M-1-KA Rückschlagventil 700-Serie
CV1-H-6M-3 Rückschlagventil Serie 700 6mm 3psi
CV1-H-8M-1 Rückschlagventil Serie 700 8mm 1psi
CV1-H-8M-10 Rückschlagventil 700-Serie
CV1-H-8M-10-OF Rückschlagventil 700-Serie
CV1-H-8M-1-EP Rückschlagventil 700-Serie
CV1-H-8M-1-KA Rückschlagventil 700-Serie
CV1-H-8M-3 Rückschlagventil Serie 700 8mm 3psi
CV1-M-2N-1 Rückschlagventil 700-Serie
CV1-M-4N-25 Rückschlagventil 700-Serie
CV1-M-4N-3 Rückschlagventil 700-Serie
CV1-M-4R-3 Rückschlagventil 700-Serie
CV1-MH-4N-4T Rückschlagventil 700-Serie
CV1-MH-4N6M-1/3 Rückschlagventil 700-Serie
CV1-SE-PTFE Teflon-O-Ring für Ventil-Serie CV1
CV1SP-1 Rückschlagventilfeder 1psi 700 Serie
CV1SP-1/3 Rückschlagventilfeder 1/3psi 700 Serie
CV1SP-10 Rückschlagventilfeder 10psi 700 Serie
CV1SP-100 Rückschlagventilfeder 100psi 700 Serie
CV1SP-25 Rückschlagventilfeder 25psi 700 Serie
CV1SP-3 Rückschlagventilfeder 3psi 700 Serie
CV1SP-50 Rückschlagventilfeder 50psi 700 Serie
CV1-ZCR4-1 Rückschlagventil 700-Serie
CV1-ZCR4-10 Rückschlagventil 700-Serie
CV2-H-10M-1 Rückschlagventil 700-Serie 10mm 1psi
CV2-H-10M-1/3 Rückschlagventil 700-Serie 10mm 1/3psi
CV2-H-10M-10 Rückschlagventil 700-Serie
CV2-H10M-1-EP Rückschlagventil 700-Serie
CV2-H10M-1-EPOF Rückschlagventil 700-Serie
CV2-H-6T-10 Rückschlagventil 700-Serie
CV2-H-6T-25 Rückschlagventil 700-Serie 3/8" 25psi
CV2-M-6N Rückschlagventil 700-Serie 3/8" NPT AG
CV3-H-12M-1 Rückschlagventil 700-Serie 12mm 1psi
CV3-H-12M-1/3 Rückschlagventil 700-Serie 12mm 1/3psi
CV3-H-12M-1/3-KA Rückschlagventil 12mm 1/3psi mit Kalrez
CV3-H-12M-10 Rückschlagventil 12mm 10psi
CV3-H-12M-10-PE Rückschlagventil 12mm 10psi mit PTFE
CV3-H-12M-1-EP Rückschlagventil 700-Serie
CV3-H-12M-1-PE Rückschlagventil 12mm 1psi mit PTFE
CV3-H-12M-25 Rückschlagventil CV-Serie 12mm 25psi
CV3-H-12M-3 Rückschlagventil 700-Serie 12mm 3psi
CV3-H-8T-1/3 Rückschlagventil 700-Serie 1/2" 1/3psi
CV3-H-8T-1/3-KA Rückschlagventil 1/2" 1/3psi mit Kalrez
CV3-H-8T-10 Rückschlagventil 700-Serie 1/2" 10psi
CV3-H-8T-1-EPOF Rückschlagventil 700-Serie
CV3-H-8T-3 Rückschlagventil 700-Serie 1/2" 3psi
CV3-M-8N-1 Rückschlagventil 700-Serie
CV3-M-8N-3 Rückschlagventil 700-Serie
CV3-SE-PTFE Teflon-O-Ring für Ventil-Serie CV3
CV3SP-1 Rückschlagventilfeder 1psi 700 Serie
CV3SP-1/3 Rückschlagventilfeder 1/3psi 700 Serie
CV3SP-10 Rückschlagventilfeder 10psi 700 Serie
CV3SP-100 Rückschlagventilfeder 100psi 700 Serie
CV3SP-25 Rückschlagventilfeder 25psi 700 Serie
CV3SP-3 Rückschlagventilfeder 3psi 700 Serie
CV4-F-8N Rückschlagventil 700-Serie 1/2" NPT IG
CV4-F-8N-1 Rückschlagventil 700-Serie
CV4-H-16M-1 Rückschlagventil 700-Serie 16mm 1psi
CV4-H-16M-1/3 Rückschlagventil 700-Serie 16mm 1/3psi
CV4-H-16M-1-EP Rückschlagventil 700-Serie
CV5-H-12T Rückschlagventil 700-Serie 3/4"
CV5-H-12T-1/3-KA Rückschlagventil 3/4" 1/3psi mit Kalrez
CV5-H-18M-1 Rückschlagventil 700-Serie 18mm 1psi
CV5-H-18M-3 Rückschlagventil 700-Serie 18mm 3psi
CV5-H-20M Rückschlagventil 700-Serie 20mm
CV5-M-12N Rückschlagventil 700-Serie 3/4" NPT AG
CV5SP-1 Rückschlagventilfeder 1psi 700 Serie
CV5SP-3 Rückschlagventilfeder 3psi 700 Serie
CV6-F-16N Rückschlagventil 700-Serie 1" NPT IG
CV6-H-16T-1/3 Rückschlagventil 700-Serie 1/2" 1/3psi
CV6-H-25M-1 Rückschlagventil 700-Serie 25mm 1psi
CV6-M-16N-10 Rückschlagventil 700-Serie 10PSI
CVA1SP-A Feder A für Rückschlagventil CVA
CVA1SP-B Feder B für Rückschlagventil CVA
CVA1SP-C Feder C für Rückschlagventil CVA
CVA1SP-D Feder D für Rückschlagventil CVA
CVA-M4N-A Rückschlagventil CVA-Serie
CVA-M4N-A-KA Rückschlagventil CVA-Serie
CVA-M4N-B Rückschlagventil CVA-Serie
CVA-M4N-B-KA Rückschlagventil CVA-Serie
CVA-M4N-C Rückschlagventil CVA-Serie
CVA-M4N-D Rückschlagventil CVA-Serie
CVA-M8N-B Rückschlagventil CVA-Serie 1/2" AG
CVH1-F4N-25 Rückschlagventil 700H-Serie
CVH1-H2T6M-40 Rückschlagventil 700H-Serie
CVH1-H4T-1 Rückschlagventil 700H-Serie 1/4" 1psi
CVH1-H4T-10-EP Rückschlagventil 700H-Serie
CVH1-H6M-1 Rückschlagventil 700H-Serie 6mm 1psi
CVH1-H6M-25 Rückschlagventil 700H-Serie 6mm 25psi
CVH1-H6M-40 Rückschlagventil 700H-Serie 6mm 40psi
CVH1-H6M-5 Rückschlagventil 700H-Serie 6mm 5psi
CVH1IR-1 Indikator-Ring für Ventil 700H Serie
CVH1IR-1/3 Indikator-Ring für Ventil 700H Serie
CVH1IR-10 Indikator-Ring für Ventil 700H Serie
CVH1IR-25 Indikator-Ring für Ventil 700H Serie
CVH1IR-40 Indikator-Ring für Ventil 700H Serie
CVH1IR-5 Indikator-Ring für Ventil 700H Serie
CVH1-MF-4N-10 Rückschlagventil 700H-Serie
CVH1SP-1 Feder für Rückschlagventil 700H Serie
CVH1SP-1/3 Feder für Rückschlagventil 700H Serie
CVH1SP-10 Feder für Rückschlagventil 700H Serie
CVH1SP-25 Feder für Rückschlagventil 700H Serie
CVH1SP-40 Feder für Rückschlagventil 700H Serie
CVH1SP-5 Feder für Rückschlagventil 700H Serie
CVH2-F8N-1 Rückschlagventil 700H-Serie
CVH2-F8N-10 Rückschlagventil 700H-Serie
CVH2-H10M-1 Rückschlagventil 700H-Serie 10mm 1psi
CVH2-H10M-1/3 Rückschlagventil 700H-Serie
CVH2-H10M-25 Rückschlagventil 700H-Serie 10mm 25psi
CVH2-H12M-1 Rückschlagventil 700H-Serie 12mm 1psi
CVH2-H12M-1/3 Rückschlagventil 700H-Serie
CVH2-H12M-25 Rückschlagventil 700H-Serie 12mm 25psi
CVH2-H12M-40 Rückschlagventil 700H-Serie 12mm 40psi
CVH2-H16M-10 Rückschlagventil 700H-Serie 16mm 10psi
CVH2-H8M-1 Rückschlagventil 700H-Serie 8mm 1psi
CVH2-H8M-10 Rückschlagventil 700H-Serie 8mm 10psi
CVH2-H8T-1 Rückschlagventil 700H-Serie 1/2" 1psi
CVH2-H8T-1/3 Rückschlagventil 700H-Serie
CVH2-H8T-1/3-EP Rückschlagventil 700H-Serie
CVH2-H8T-1/3SOG Rückschlagsventil 1/2" 1/3psi NACE
CVH2IR-1 Indikator-Ring für Ventil 700H Serie
CVH2IR-1/3 Indikator-Ring für Ventil 700H Serie
CVH2IR-10 Indikator-Ring für Ventil 700H Serie
CVH2IR-25 Indikator-Ring für Ventil 700H Serie
CVH2IR-40 Indikator-Ring für Ventil 700H Serie
CVH2IR-5 Indikator-Ring für Ventil 700H Serie
CVH2-M8N-1 Rückschlagventil 700H-Serie
CVH2-MH-8N16M-1 Rückschlagventil 1/2" NPT AG 16mm 10psi
CVH2SP-1 Feder für Rückschlagventil 700H Serie
CVH2SP-1/3 Feder für Rückschlagventil 700H Serie
CVH2SP-10 Feder für Rückschlagventil 700H Serie
CVH2SP-25 Feder für Rückschlagventil 700H Serie
CVH2SP-40 Feder für Rückschlagventil 700H Serie
CVH2SP-5 Feder für Rückschlagventil 700H Serie
CVH3-H12T-1 Rückschlagventil 700H 3/4" mit 1psi
CVH3-H12T-1/3 Rückschlagventil 700H 3/4" mit 1/3psi
CVH3-H12T-1/3-EP Rückschlagventil 700H-Serie
CVH3-H12T-1/3SOG Rückschlagventil 700H-Serie NACE
CVH3-H16T-1/3 Rückschlagventil Serie 700H 1" 1/3psi
CVH3-H16T-1/3-EP Rückschlagventil 700H-Serie
CVH3-H18M-1/3 Rückschlagventil 700H-Serie
CVH3-H20M-1 Rückschlagventil Serie 700H 20mm 1psi
CVH3-H20M-1/3 Rückschlagventil 700H-Serie
CVH3-H22M-1 Rückschlagventil Serie 700H 22mm 1psi
CVH3-H22M-1/3 Rückschlagventil 700H-Serie
CVH3-H25M-1/3 Rückschlagventil 700H-Serie
CVH3IR-1 Indikator-Ring für Ventil 700H Serie
CVH3IR-1/3 Indikator-Ring für Ventil 700H Serie
CVH3IR-10 Indikator-Ring für Ventil 700H Serie
CVH3IR-25 Indikator-Ring für Ventil 700H Serie
CVH3IR-5 Indikator-Ring für Ventil 700H Serie
CVH3SP-1 Feder für Rückschlagventil 700H Serie
CVH3SP-1/3 Feder für Rückschlagventil 700H Serie
CVH3SP-10 Feder für Rückschlagventil 700H Serie
CVH3SP-25 Feder für Rückschlagventil 700H Serie
CVH3SP-5 Feder für Rückschlagventil 700H Serie
CV-M4N-1 Rückschlagventil 1/4" NPT AG 1psi
CV-M4N-25 Rückschlagventil 1/4" NPT AG 25psi
CWC10-8P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC10M-4P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC10M-6P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC10M-8P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC12-12P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC12-8P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC12M-4P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC12M-6P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC12M-8P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC15M-8P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC16-12P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC16-16P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC16M-8P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC18M-8P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC20M-8P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC22M-12P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC22M-8P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC2-2P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC3-2P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC3M-2P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC4-2P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC4-2P-S Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC4-4P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC4M-2P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC5-2P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC5-4P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC6-4P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC6-6P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC6-8P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC6M-2P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC6M-2P-S Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC6M-4P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC6M-8P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC8-12P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC8-4P-A105 Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC8-4P-C22 Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC8-6P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC8-8P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC8M-2P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC8M-4P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC8M-6P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWC8M-8P Verschraubung mit Schweissanschlussrohr
CWCT1.5M-4M Schweissverschraubung Thermoelement
CXA-1 Kreuzstück 1/16"
CXA-10 Kreuzstück 5/8"
CXA-10M Kreuzstück 10mm
CXA-12 Kreuzstück 3/4"
CXA-12M Kreuzstück 12mm
CXA-14 Kreuzstück 7/8"
CXA-15M Kreuzstück 15mm
CXA-16 Kreuzstück 1"
CXA-16M Kreuzstück 16mm
CXA-18M Kreuzstück 18mm
CXA-2 Kreuzstück 1/8"
CXA-20M Kreuzstück 20mm
CXA-22M Kreuzstück 22mm
CXA-25M Kreuzstück 25mm
CXA-3 Kreuzstück 3/16"
CXA-3M Kreuzstück 3mm
CXA-4 Kreuzstück 1/4"
CXA-4M Kreuzstück 4mm
CXA-5 Kreuzstück 5/16"
CXA-6 Kreuzstück 3/8"
CXA-6M Kreuzstück 6mm
CXA-8 Kreuzstück 1/2"
CXA-8M Kreuzstück 8mm
D11W112075 Kolbendichtsatz D11W 28,57x19,05x14,68
D11W11811062 Kolbendichtsatz D11W 300x270x35,4
D11W150100 Kolbendichtsatz D11W 38,1x25,4x16,27
D11W162100 Kolbendichtsatz D11W 41,27x25,4x19,45
D11W165128 Kolbendichtsatz D11W 42,07x32,54x13,1
D11W175112 Kolbendichtsatz D11W 44,45x28,57x19,45
D11W200137 Kolbendichtsatz D11W 50,8x34,92x19,45
D11W212150 Kolbendichtsatz D11W 53,97x38,1x19,45
D11W225162 Kolbendichtsatz D11W 57,15x41,27x19,45
D11W237175 Kolbendichtsatz D11W 60,32x44,45x19,45
D11W250187 Kolbendichtsatz D11W 63,5x47,62x19,45
D11W250187-1 Kolbendichtsatz D11W 63,5x47,62x23,81
D11W275200 Kolbendichtsatz D11W 69,85x50,8x24,21
D11W287212 Kolbendichtsatz D11W 73,02x53,97x24,21
D11W295220 Kolbendichtsatz D11W 75x56x24,4
D11W300225 Kolbendichtsatz D11W 76,2x57,15x24,21
D11W326248 Kolbendichtsatz D11W 83x63x22,4
D11W350275 Kolbendichtsatz D11W 88,9x69,85x24,21
D11W354275-1 Kolbendichtsatz D11W 90x70x25,4
D11W362287 Kolbendichtsatz D11W 92,07x73,02x24,21
D11W375300 Kolbendichtsatz D11W 95,25x76,2x24,21
D11W425350 Kolbendichtsatz D11W 107,95x88,9x24,21
D11W433354 Kolbendichtsatz D11W 110x90x25,4
D11W450350 Kolbendichtsatz D11W 114,3x88,9x32,15
D11W475375 Kolbendichtsatz D11W 120,65x95,25x32,15
D11W492393-1 Kolbendichtsatz D11W 125x100x32,4
D11W492413 Kolbendichtsatz D11W 125x105x25,4
D11W500400 Kolbendichtsatz D11W 127x101,6x32,15
D11W511409 Kolbendichtsatz D11W 130x104x32,4
D11W531433 Kolbendichtsatz D11W 135x110x25,4
D11W550450 Kolbendichtsatz D11W 139,7x114,3x32,15
D11W570472 Kolbendichtsatz D11W 145x120x25
D11W575475 Kolbendichtsatz D11W 146,05x120,65x32,15
D11W590472 Kolbendichtsatz D11W 150x120x38,4
D11W600500 Kolbendichtsatz D11W 152,4x127x32,15
D11W610511 Kolbendichtsatz D11W 155x130x25,4
D11W629511 Kolbendichtsatz D11W 160x130x25,4
D11W650550 Kolbendichtsatz D11W 165,1x139,7x32,15
D11W669551 Kolbendichtsatz D11W 170x140x25,4
D11W688570 Kolbendichtsatz D11W 175x145x35,4
D11W708629 Kolbendichtsatz D11W 180x160x31,4
D11W787669 Kolbendichtsatz D11W 200x170x35,4
D11W800700 Kolbendichtsatz D11W 203,2x177,8x32,15
D11W98047 Kolbendichtsatz D11W 25x12x12,4
D11W984866 Kolbendichtsatz D11W 250x220x35,4
DBD8MF8-8NG-1P Ventilblock
DBM078043-M Kolbendichtsatz DBM 20x11x13,5
DBM098059 Kolbendichtsatz DBM 25x15x16,4
DBM098059-1 Kolbendichtsatz DBM 25x15x12,5
DBM098059-2 Kolbendichtsatz DBM 25x15x12,5
DBM102984 Kolbendichtsatz DBM 280x250x35,4
DBM110074-M Kolbendichtsatz DBM 28x19x13,5
DBM1102984 Kolbendichtsatz DBM 280x250x35,4
DBM12591141-ISO Kolbendichtsatz DBM 320x290x36
DBM137106-SI Kolbendichtsatz DBM 35x27x15,5
DBM157094FPM Kolbendichtsatz DBM 40x24x18,4 FPM/POM
DBM157118-NEO Kolbendichtsatz DBM-NEO 40x30x16,4
DBM177145-SI Kolbendichtsatz DBM 45x37x15,5
DBM200137 Kolbendichtsatz DBM 50,8x34,92x19,05
DBM200162 Kolbendichtsatz DBM 50,8x41,27x11,1
DBM212150 Kolbendichtsatz DBM 53,97x38,1x19,05
DBM216175-SI Kolbendichtsatz DBM 55x43x20,5
DBM220157-M Kolbendichtsatz DBM 56x40x20,5
DBM236173-NEO Kolbendichtsatz DBM-NEO 60x44x18,4
DBM237175 Kolbendichtsatz DBM 60,32x44,45x19,05
DBM248185-MFPM Kolbendichtsatz DBM 63x47x20,5 FPM/POM
DBM248188ISO Kolbendichtsatz DBM 63x48x20
DBM250187 Kolbendichtsatz DBM 63,5x47,62x19,05
DBM250212 Kolbendichtsatz DBM 63,5x53,97x11,1
DBM255208-SI Kolbendichtsatz DBM 65x53x20,5
DBM2591141 Kolbendichtsatz DBM 320x290x35,4
DBM2591141-ISO Kolbendichtsatz DBM 320x290x36
DBM262200 Kolbendichtsatz DBM 66,67x50,8x19,05
DBM295216FPM Kolbendichtsatz DBM 75x55x22,4 FPM/POM
DBM350275 Kolbendichtsatz DBM 88,9x69,85x23,8
DBM354275FPM Kolbendichtsatz DBM 90x70x22,4 FPM/POM
DBM393314 Kolbendichtsatz DBM 100x80x25,4
DBM413334-OP Kolbendichtsatz DBM 105x85x22,4
DBM433334FPM Kolbendichtsatz DBM 110x85x22,4 FPM/POM
DBM492393FPM Kolbendichtsatz DBM 125x100x25,4 FPM/POM
DBM492405-MFPM Kolbendichtsatz DBM 125x103x26,5 FPM/POM
DBM523452 Kolbendichtsatz DBM 133x115x22,4
DBM531433 Kolbendichtsatz DBM 135x110x25,4
DBM531433-1 Kolbendichtsatz DBM 135x110x25,4
DBM570472 Kolbendichtsatz DBM 145x120x25,4
DBM570472-1 Kolbendichtsatz DBM 145x120x25,4
DBM570511 Kolbendichtsatz DBM 145x130x25,4
DBM579480 Kolbendichtsatz DBM 147x122x25,4
DBM590511 Kolbendichtsatz DBM 150x130x25,4
DBM610511 Kolbendichtsatz DBM 155x130x25,4
DBM610511-1 Kolbendichtsatz DBM 155x130x25,4
DBM629511 Kolbendichtsatz DBM 160x130x25,4
DBM629543-M Kolbendichtsatz DBM 160x138x26,5
DBM629563-SI Kolbendichtsatz DBM 160x143x26,5
DBM649551 Kolbendichtsatz DBM 165x140x25,4
DBM669582-M Kolbendichtsatz DBM 170x148x26,5
DBM688590 Kolbendichtsatz DBM 175x150x25,4
DBM728629 Kolbendichtsatz DBM 185x160x25,4
DBM944846 Kolbendichtsatz DBM 240x215x25,4
DB-R062031-R Rotationsdichtung DB-R 16x8x6,5
DB-R090059-R Rotationsdichtung DB-R 23x15x6,5
DB-R102070-R Rotationsdichtung DB-R 26x18x6,5
DB-R137098 Rotationsdichtung DB-R 35x25x6,5
DB-R137098-R Rotationsdichtung DB-R 35x25x6,8
DB-R157102 Rotationsdichtung DB-R 40x26x10
DB-R165118-R Rotationsdichtung DB-R 42x30x7,5
DB-R165125 Rotationsdichtung DB-R 42x32x8
DB-R177137 Rotationsdichtung DB-R 45x35x8
DB-R181141 Rotationsdichtung DB-R 46x36x8
DB-R204157 Rotationsdichtung DB-R 52x40x8
DB-R212165 Rotationsdichtung DB-R 54x42x8
DB-R224177 Rotationsdichtung DB-R 57x45x8
DB-R244196 Rotationsdichtung DB-R 62x50x8
DB-R263216 Rotationsdichtung DB-R 67x55x8
DB-R275228 Rotationsdichtung DB-R 70x58x8
DB-R295236 Rotationsdichtung DB-R 75x60x11
DB-R314255 Rotationsdichtung DB-R 80x65x11
DB-R334275 Rotationsdichtung DB-R 85x70x11
DB-R374314 Rotationsdichtung DB-R 95x80x11
DB-R433354 Rotationsdichtung DB-R 110x90x13
DB-R452393-R-NEI Rotationsdichtung DB-R-NEI 115x100x10,5
DB-R472393 Rotationsdichtung DB-R 120x100x13
DB-R511433 Rotationsdichtung DB-R 130x110x13
DB-R511433-R-NEI Rotationsdichtung DB-R-NEI 130x110x12
DB-R531452 Rotationsdichtung DB-R 135x115x13
DB-R570492 Rotationsdichtung DB-R 145x125x13
DB-R629551 Rotationsdichtung DB-R 160x140x13
DB-R688590 Rotationsdichtung DB-R 175x150x16
DB-R728629 Rotationsdichtung DB-R 185x160x16
DB-R886787 Rotationsdichtung DB-R 225x200x16
DCA020S Metallschlauch 燚CA020S
DCA025S Metallschlauch 燚CA025S
DCA032S Metallschlauch 燚CA032S
DCA040S Metallschlauch 燚CA040S
DCA050S Metallschlauch 燚CA050S
DCA065S Metallschlauch 燚CA065S
DCA080S Metallschlauch 燚CA080S
DCA100S Metallschlauch 燚CA100S
DCA125S Metallschlauch 燚CA125S
DCA150S Metallschlauch 燚CA150S
DCB020S Metallschlauch 燚CB020S
DCB025S Metallschlauch 燚CB025S
DCB032S Metallschlauch 燚CB032S
DCB040S Metallschlauch 燚CB040S
DCB050S Metallschlauch 燚CB050S
DCB065S Metallschlauch 燚CB065S
DCB080S Metallschlauch 燚CB080S
DCB100S Metallschlauch 燚CB100S
DCB125S Metallschlauch 燚CB125S
DCB150S Metallschlauch 燚CB150S
DCO020S Metallschlauch 燚CO020S
DCO025S Metallschlauch 燚CO025S
DCO032S Metallschlauch 燚CO032S
DCO040S Metallschlauch 燚CO040S
DCO050S Metallschlauch 燚CO050S
DCO065S Metallschlauch 燚CO065S
DCO080S Metallschlauch 燚CO080S
DCO100S Metallschlauch 燚CO100S
DCO125S Metallschlauch 燚CO125S
DCO150S Metallschlauch 燚CO150S
DDE1000 Kolbennutring DDE 254x235x14,5
DDE1000875 Kolbennutring DDE 254x222,25x20,62
DDE112 Kolbennutring DDE 29x19,05x8
DDE1200 Kolbennutring DDE 305x279,6x14
DDE125 Kolbennutring DDE 32x19,3x8
DDE150 Kolbennutring DDE 38x30x8
DDE150100 Kolbennutring DDE 38,1x25,4x9,52
DDE162 Kolbennutring DDE 42x30,9x8
DDE175 Kolbennutring DDE 45x35,5x8,5
DDE175112 Kolbennutring DDE 44,45x28,57x11,1
DDE187 Kolbennutring DDE 48x32,1x9,5
DDE193 Kolbennutring DDE 49x35x11
DDE200 Kolbennutring DDE 51x41,5x9
DDE212 Kolbennutring DDE 54x41,3x11
DDE225 Kolbennutring DDE 57x44,3x8
DDE225162 Kolbennutring DDE 57,15x41,27x11,1
DDE237 Kolbennutring DDE 61x48,3x8
DDE250 Kolbennutring DDE 64x46,3x10,5
DDE250187 Kolbennutring DDE 63,5x47,62x11,1
DDE300225 Kolbennutring DDE 76,2x57,15x14,3
DDE312 Kolbennutring DDE 80x67,3x8
DDE325 Kolbennutring DDE 83x71,9x8,5
DDE325250 Kolbennutring DDE 82,55x63,5x14,3
DDE337 Kolbennutring DDE 86x73,3x11
DDE350 Kolbennutring DDE 89x76,3x8
DDE375 Kolbennutring DDE 95x76,7x9
DDE375300 Kolbennutring DDE 95,25x76,2x14,3
DDE387 Kolbennutring DDE 99x86,3x11
DDE400 Kolbennutring DDE 102x89,3x11
DDE425 Kolbennutring DDE 108x95,3x9,5
DDE437 Kolbennutring DDE 111x94,7x9,5
DDE450350 Kolbennutring DDE 115x89,6x19
DDE462 Kolbennutring DDE 118x105,3x11
DDE475 Kolbennutring DDE 121x108,3x11
DDE500 Kolbennutring DDE 127x108x11
DDE500400 Kolbennutring DDE 127x101,6x17,45
DDE525 Kolbennutring DDE 134x121,3x11
DDE587 Kolbennutring DDE 149x136,3x11
DDE600500 Kolbennutring DDE 153x127,6x19
DDE62 Kolbennutring DDE 16x8,1x7
DDE625525 Kolbennutring DDE 159x133,6x19
DDE650550 Kolbennutring DDE 165x139,6x19
DDE675 Kolbennutring DDE 172x153x12,5
DDE750625 Kolbennutring DDE 191x159,3x22
DDE800675 Kolbennutring DDE 204x172,3x22
DDE825700 Kolbennutring DDE 210x178,3x22
DDEM00088-P Kolbennutring DDEM-P 100x88x9,5 PUR
DDEM00180-P Kolbennutring DDEM-P 200x180x15 PUR
DDEM10095-P Kolbennutring DDEM-P 110x95x11 PUR
DDEM105093 Kolbennutring DDEM 105x93x9,5
DDEM120105 Kolbennutring DDEM 120x105x11
DDEM140125 Kolbennutring DDEM 140x125x11
DDEM145130 Kolbennutring DDEM 145x130x11
DDEM150135 Kolbennutring DDEM 150x135x11
DDEM180160 Kolbennutring DDEM 180x160x15
DDEM200180 Kolbennutring DDEM 200x180x15
DDEM200180FPM Kolbennutring DDEM 200x180x15 FPM
DDEM20105-P Kolbennutring DDEM-P 120x105x11 PUR
DDEM2012 Kolbennutring DDEM 20x12x6
DDEM2014-P Kolbennutring DDEM-P 20x14x4,5 PUR
DDEM220200 Kolbennutring DDEM 220x200x15
DDEM250230 Kolbennutring DDEM 250x230x15
DDEM25110-P Kolbennutring DDEM-P 125x110x11 PUR
DDEM3224-P Kolbennutring DDEM-P 32x24x6 PUR
DDEM4030-P Kolbennutring DDEM-P 40x30x7,5 PUR
DDEM5040-P Kolbennutring DDEM-P 50x40x7,5 PUR
DDEM5545-P Kolbennutring DDEM-P 55x45x7,5 PUR
DDEM6050-P Kolbennutring DDEM-P 60x50x7,5 PUR
DDEM6353-P Kolbennutring DDEM-P 63x53x7,5 PUR
DDEM6555 Kolbennutring DDEM 65x55x7,5
DDEM6555-P Kolbennutring DDEM-P 65x55x7,5 PUR
DDEM7563 Kolbennutring DDEM 75x63x9,5
DDEM7563-P Kolbennutring DDEM-P 75x63x9,5 PUR
DDEM80160-P Kolbennutring DDEM-P 180x160x15 PUR
DDEM8068-P Kolbennutring DDEM-P 80x68x9,5 PUR
DDEM8573-P Kolbennutring DDEM-P 85x73x9,5 PUR
DDEM9078 Kolbennutring DDEM 90x78x9,5
DDEM9078-P Kolbennutring DDEM-P 90x78x9,5 PUR
DDI100 Stangendichtung DDI 25,4x38,1x8 NBR
DDI106 Stangendichtung DDI 26,99x36,51x8 NBR
DDI112 Stangendichtung DDI 28,58x41,28x9,5 NBR
DDI125 Stangendichtung DDI 31,75x44,45x8 NBR
DDI137 Stangendichtung DDI 34,93x50,8x9,5 NBR
DDI156 Stangendichtung DDI 39,69x55,96x11 NBR
DDI162 Stangendichtung DDI 41,28x50,8x7 NBR
DDI175 Stangendichtung DDI 44,45x57,15x9,5 NBR
DDI200 Stangendichtung DDI 50,8x73,03x12,5 NBR
DDI212 Stangendichtung DDI 53,98x69,85x11 NBR
DDI225 Stangendichtung DDI 57,15x69,85x9,5 NBR
DDI237 Stangendichtung DDI 60,33x76,2x9,5 NBR
DDI250 Stangendichtung DDI 63,5x76,2x9,5 NBR
DDI275 Stangendichtung DDI 69,85x90,9x11 NBR
DDI300 Stangendichtung DDI 76,2x88,9x11 NBR
DDI31 Stangendichtung DDI 7,93x14,28x5,5 NBR
DDI312 Stangendichtung DDI 79,38x98,43x11 NBR
DDI325 Stangendichtung DDI 82,55x95,25x9,5 NBR
DDI337 Stangendichtung DDI 85,73x98,43x11 NBR
DDI350 Stangendichtung DDI 88,9x101,6x11 NBR
DDI375 Stangendichtung DDI 95,25x111,1x11 NBR
DDI400 Stangendichtung DDI 101,6x111,1x7 NBR
DDI425 Stangendichtung DDI 107,95x127x11 NBR
DDI450 Stangendichtung DDI 114,3x146,05x14 NBR
DDI475 Stangendichtung DDI 120,65x136,5x8,5 NBR
DDI500 Stangendichtung DDI 127x146,05x14 NBR
DDI68 Stangendichtung DDI 17,46x23,81x6 NBR
DDI81 Stangendichtung DDI 20,63x28,58x6 NBR
DDI825 Stangendichtung DDI 209,55x228,6x14 NBR
DDI87 Stangendichtung DDI 22,22x31,75x6 NBR
DDI93 Stangendichtung DDI 23,81x36,51x8 NBR
DDIM0610-P Stangendichtung DDIM-P 6x10x3,5 PUR
DDIM0612-P Stangendichtung DDIM-P 6x12x4,5 PUR
DDIM0713-P Stangendichtung DDIM-P 7x13x4,5 PUR
DDIM0814-P Stangendichtung DDIM-P 8x14x4,5 PUR
DDIM100112 Stangendichtung DDIM 100x112x9,5 NBR
DDIM100115 Stangendichtung DDIM 100x115x11 NBR
DDIM100115-P Stangendichtung DDIM-P 100x115x11 PUR
DDIM1018-P Stangendichtung DDIM-P 10x18x6 PUR
DDIM110130 Stangendichtung DDIM 110x130x15 NBR
DDIM1220-P Stangendichtung DDIM-P 12x20x6 PUR
DDIM140160 Stangendichtung DDIM 140x160x15 NBR
DDIM1422-P Stangendichtung DDIM-P 14x22x6 PUR
DDIM160180 Stangendichtung DDIM 160x180x15 NBR
DDIM1624-P Stangendichtung DDIM-P 16x24x6 PUR
DDIM1826-P Stangendichtung DDIM-P 18x26x6 PUR
DDIM2028-P Stangendichtung DDIM-P 20x28x6 PUR
DDIM2230-P Stangendichtung DDIM-P 22x30x6 PUR
DDIM2836 Stangendichtung DDIM 28x36x6 NBR
DDIM2836-P Stangendichtung DDIM-P 28x36x6 PUR
DDIM2838 Stangendichtung DDIM 28x38x7,5 NBR
DDIM3040-P Stangendichtung DDIM-P 30x40x7,5 PUR
DDIM3240-P Stangendichtung DDIM-P 32x40x6 PUR
DDIM3543-P Stangendichtung DDIM-P 35x43x8,5 PUR
DDIM3545-P Stangendichtung DDIM-P 35x45x7,5 PUR
DDIM3646 Stangendichtung DDIM 36x46x7,5 NBR
DDIM3646-P Stangendichtung DDIM-P 36x46x7,5 PUR
DDIM4048-P Stangendichtung DDIM-P 40x48x6 PUR
DDIM4050-P Stangendichtung DDIM-P 40x50x7,5 PUR
DDIM4555-P Stangendichtung DDIM-P 45x55x7,5 PUR
DDIM5565-P Stangendichtung DDIM-P 55x65x7,5 PUR
DDIM5666-P Stangendichtung DDIM-P 56x66x7,5 PUR
DDIM5668 Stangendichtung DDIM 56x68x7,5 NBR
DDIM5668-1 Stangendichtung DDIM 56x68x9,5 NBR
DDIM6072-P Stangendichtung DDIM-P 60x72x9,5 PUR
DDIM6373-P Stangendichtung DDIM-P 63x73x7,5 PUR
DDIM6375-P Stangendichtung DDIM-P 63x75x8,5 PUR
DDIM7082-P Stangendichtung DDIM-P 70x82x9,5 PUR
DDIM7587-P Stangendichtung DDIM-P 75x87x9,5 PUR
DDIM8092 Stangendichtung DDIM 80x92x9,5 NBR
DDIM8092-P Stangendichtung DDIM-P 80x92x9,5 PUR
DDIM88100-P Stangendichtung DDIM-P 88x0x9,5 PUR
DDIM90102 Stangendichtung DDIM 90x102x9,5 NBR
DDIM90102-P Stangendichtung DDIM-P 90x2x9,5 PUR
DDKG115N Druckdichtung Feuerwehr 115 Nitril
DDKG66CS Druckdichtung Feuerwehr 66 Silikon
DDKG66CV Druckdichtung Feuerwehr 66 FPM
DDKG89BS Druckdichtung Feuerwehr 89 Silikon
DDKG89BV Druckdichtung Feuerwehr 89 B FPM
DECKELDN25 Deckel Tankwagenschläuche DN25
DECKELDN40 Deckel Tankwagenschläuche DN38
DECKELDN50 Deckel Tankwagenschläuche DN51
DECKELDN60 Deckel Tankwagenschläuche DN60
DECKELDN75 Deckel Tankwagenschläuche DN76
DFC114SM SAE-Flansch ND40 3.1/2"
DFC116SM SAE-Flansch ND40 4"
DG90NW03HS Drehverschraubung Kugel 90 CES06
DG90NW04HS Drehverschraubung Kugel 90 CES08
DGDNW08HS Drehverschraubung Kugel 2x90 CES12
DGDNW08HSH Drehverschraubung Gleit 2x90 CES12
DGDNW13HS Drehverschraubung Kugel 2x90 CES16
DGDNW13HSH Drehverschraubung Gleit 2x90 CES16
DGDNW16HSH Drehverschraubung Gleit 2x90 CES20
DGDNW20HSH Drehverschraubung Gleit 2x90 CES25
DGDNW25HS Drehverschraubung Kugel 2x90 CES30
DGDNW25HSH Drehverschraubung Gleit 2x90 CES30
DGDNW32HSH Drehverschraubung Gleit 2x90 CES38
DGM90NW08HS Drehverschr. Kugel 90 AGM18x1,5-WD S12
DGM90NW20HS Drehverschr. Kugel 90 AGM33x2-WD CES25
DGM90NW25HS Drehverschr. Kugel 90 AGM42x2-WD CES30
DGMNW03HS12H Drehverschr. Kugel AGM12x1,5-WD CES06
DGMNW03HS14 Drehverschr. Kugel AGM14x1,5-WD CES06
DGMNW04HL12 Drehverschr. Kugel AGM12x1,5-WD CEL06
DGMNW04HS Drehverschr. Kugel AGM14x1,5-WD CES08
DGMNW06HL Drehverschr. Kugel AGM12x1,5-WD CEL08
DGMNW06HL14 Drehverschr. Kugel AGM14x1,5-WD CEL08
DGMNW06HS18H Drehverschr. Kugel AGM18x1,5-WD CES10
DGMNW06HSH Drehverschr. Kugel AGM16x1,5-WD CES10
DGMNW08HL16 Drehverschr. Kugel AGM16x1,5-WD CEL10
DGMNW10HL18 Drehverschr. Kugel AGM18x1,5-WD CEL12
DGMNW10HL22 Drehverschr. Kugel AGM22x1,5-WD CEL12
DGMNW13HL Drehverschr. Kugel AGM18x1,5-WD CEL15
DGMNW13HL22 Drehverschr. Kugel AGM22x1,5-WD CEL15
DGMNW13HS Drehverschr. Kugel AGM22x1,5-WD CES16
DGMNW16HS Drehverschraubung Kugel AGM27x2-WD CES20
DGMNW20HL Drehverschr. Kugel AGM26x1,5-WD CEL22
DGMNW20HS27H Drehverschraubung Kugel AGM27x2-WD CES25
DGMNW25HS Drehverschraubung Kugel AGM42x2-WD CES30
DGNW03HS Drehverschraubung Kugel CES06
DGNW03HSH Drehverschraubung Kugel CES06
DGNW04HS Drehverschraubung Kugel CES08
DGNW04HSH Drehverschraubung Kugel CES08
DGNW10HSH Drehverschraubung Kugel CES14
DGNW20HS Drehverschraubung Kugel CES25
DGNW25HSH Drehverschraubung Kugel CES30
DGNW32HS Drehverschraubung Kugel CES38
DGR90NW25HS Drehverschr. Kugel 90 AGR1.1/4"-WD S30
DGRNW03HSH Drehverschraubung Kugel AGR1/4"-WD CES06
DGRNW13HL3/4 Drehverschraubung Kugel AGR3/4"-WD CEL15
DGRNW13HSH Drehverschraubung Kugel AGR1/2"-WD CES16
DGRNW20HL1/2 Drehverschraubung Kugel AGR1/2"-WD CEL22
DGRNW20HSH Drehverschraubung Kugel AGR1"-WD CES25
DGS90NW16HS Schottdrehverschraubung 90 Kugel CES20
DGS90NW32HS Schottdrehverschraubung 90 Kugel CES38
DGSNW25HSH Schottdrehverschraubung Kugel CES30
DGSNW32HL Schottdrehverschraubung Kugel CEL35
DH100 Hutmanschette H 25,4x44,45x9,52
DH125 Hutmanschette H 31,75x74,61x2,7
DH137 Hutmanschette H 34,9x55,1x7,9
DH175 Hutmanschette H 44,45x69,85x1,11
DH81 Hutmanschette H 20,6x34,9x6,35
DHNW20IR20HBD Doppelkükenhahn IGR3/4" 2xAGR3/4" drehb.
DHNW25IR20HB Doppelkükenhahn IGR1" 2xAGR3/4"
DHSM06 Doppelhohlschraube AGM6x1
DHSM22 Doppelhohlschraube AGM22x1,5
DHSM26 Doppelhohlschraube AGM26x1,5
DHSM30 Doppelhohlschraube AGM30x1,5
DILO-GST-M1123A DILO-GST 燚ILO-GST-M1123A
DILO-ST-M1121A DILO-ST 燚ILO-ST-M1121A
DILO-ST-M1161A DILO-ST 燚ILO-ST-M1161A
DILO-ST-M1201A DILO-ST 燚ILO-ST-M1201A
DILO-ST-M1251A DILO-ST 燚ILO-ST-M1251A
DILO-UEM-M1122A DILO-UEM 燚ILO-UEM-M1122A
DILO-UEM-M1162A DILO-UEM 燚ILO-UEM-M1162A
DILO-UEM-M1202A DILO-UEM 燚ILO-UEM-M1202A
DILO-UEM-M1252A DILO-UEM 燚ILO-UEM-M1252A
DIRITRIDN100D119PT Dichtring für TRI-Clamp DN100 D=119
DIRITRIDN10D34PT Dichtring für TRI-Clamp DN10 D=34
DIRITRIDN125D133PT Dichtring für TRI-Clamp DN125 D=133
DIRITRIDN150D183PT Dichtring für TRI-Clamp DN150 D=183
DIRITRIDN15D34PT Dichtring für TRI-Clamp DN15 D=34
DIRITRIDN20D34PT Dichtring für TRI-Clamp DN19 D=34
DIRITRIDN25D50.5PT Dichtring für TRI-Clamp DN25 D=50,5
DIRITRIDN32D50.5PT Dichtring für TRI-Clamp DN31 D=50,5
DIRITRIDN40D50.5PT Dichtring für TRI-Clamp DN40 D=50,5
DIRITRIDN50D64PT Dichtring für TRI-Clamp DN51 D=64
DIRITRIDN65D91PT Dichtring für TRI-Clamp DN65 D=91
DIRITRIDN80D106PT Dichtring für TRI-Clamp DN80 D=106
DK108DQ140 Kolbendichtung DK108-DQ 140x122x12,3
DKAZ-01G Dichtring für Aussengewinde
DKAZ-02G Dichtring für Aussengewinde
DKAZ-03G Dichtring für Aussengewinde
DKAZ-04G Dichtring für Aussengewinde
DKAZ-06G Dichtring für Aussengewinde
DKAZ-08G Dichtring für Aussengewinde
DKI-02G Dichtring für Manometerverschraubung
DKI-03G Dichtkantenring
DKI-04G Dichtring für Manometerverschraubung
DKI1/2V Dichtkantenring für IGR1/2"
DKI1/4V Dichtkantenring für IGR1/4"
DKM10V Dichtkantenring für Gewinde M10
DKM12V Dichtkantenring für Gewinde M12
DKM12VA Dichtkantenring für Gewinde M12 VA
DKM14V Dichtkantenring für Gewinde M14
DKM16VA Dichtkantenring für Gewinde M16 VA
DKM18V Dichtkantenring für Gewinde M18
DKM18VA Dichtkantenring für Gewinde M18 VA
DKM20V Dichtkantenring für Gewinde M20
DKM20VA Dichtkantenring für Gewinde M20 VA
DKM22V Dichtkantenring für Gewinde M22
DKM22VA Dichtkantenring für Gewinde M22 VA
DKM26VA Dichtkantenring für Gewinde M26 VA
DKM27V Dichtkantenring für Gewinde M27
DKM27VA Dichtkantenring für Gewinde M27 VA
DKM33V Dichtkantenring für Gewinde M33
DKM33VA Dichtkantenring für Gewinde M33 VA
DKM42VA Dichtkantenring für Gewinde M42 VA
DKM48V Dichtkantenring für Gewinde M48
DKM48VA Dichtkantenring für Gewinde M48 VA
DKR1/4V Dichtkantenring für Gewinde R1/4"
DKR11/4VA Dichtkantenring für Gewinde R1.1/4" VA
DKR1V Dichtkantenring für Gewinde R1"
DKR3/4V Dichtkantenring für Gewinde R3/4"
DMINDERER-ST-CO2 DMINDERER CO2 燚MINDERER-ST-CO2
DMO45NW06S Doppelmutter 45 DKOS10 DKOS10
DMO45NW25S Doppelmutter 45 DKOS30 DKOS30
DMONW03S Doppelmutter DKOS06 DKOS06
DMONW03SV Doppelmutter DKOS06 DKOS06
DMONW04LV Doppelmutter DKOL06 DKOL06
DMONW04LVA Doppelmutter DKOL06 DKOL06 VA
DMONW04S03VA Doppelmutter DKOS08 DKOS06 VA
DMONW04SV Doppelmutter DKOS08 DKOS08
DMONW06L03SVA Doppelmutter DKOL08 DKOS06 VA
DMONW06LV Doppelmutter DKOL08 DKOL08
DMONW06LZN Doppelmutter DKOL08 DKOL08 ST-ZN
DMONW06SV Doppelmutter DKOS10 DKOS10
DMONW08L06SVA Doppelmutter DKOL10 DKOS10 VA
DMONW08LV Doppelmutter DKOL10 DKOL10
DMONW08SV Doppelmutter DKOS12 DKOS12
DMONW10LV Doppelmutter DKOL12 DKOL12
DMONW10SV Doppelmutter DKOS14 DKOS14
DMONW10SVA Doppelmutter DKOS14 DKOS14 VA
DMONW13L06S Doppelmutter DKOL15 DKOS10
DMONW13L06VA Doppelmutter DKOL15 DKOL08 VA
DMONW13L08VA Doppelmutter DKOL15 DKOL10 VA
DMONW13LV Doppelmutter DKOL15 DKOL15
DMONW13S06VA Doppelmutter DKOS16 DKOS10 VA
DMONW13SV Doppelmutter DKOS16 DKOS16
DMONW16L10S Doppelmutter DKOL18 DKOS14
DMONW16L16S Doppelmutter DKOL18 DKOS20
DMONW16L20V Doppelmutter DKOL18 DKOL22
DMONW16L25S Doppelmutter DKOL18 DKOS30
DMONW16LV Doppelmutter DKOL18 DKOL18
DMONW16SV Doppelmutter DKOS20 DKOS20
DMONW20L16SVA Doppelmutter DKOL22 DKOS20 VA
DMONW20L32S Doppelmutter DKOL22 DKOS16
DMONW20L40 Doppelmutter DKOL22 DKOL42
DMONW20LV Doppelmutter DKOL22 DKOL22
DMONW20S13VA Doppelmutter DKOS25 DKOS16 VA
DMONW20SV Doppelmutter DKOS25 DKOS25
DMONW25L16S Doppelmutter DKOL28 DKOS20
DMONW25L20S Doppelmutter DKOL28 DKOS25
DMONW25LV Doppelmutter DKOL28 DKOL28
DMONW32L16VA Doppelmutter DKOL35 DKOL18 VA
DMONW32L20VA Doppelmutter DKOL35 DKOL22 VA
DMONW32L25SVA Doppelmutter DKOL35 DKOS30 VA
DMONW32LV Doppelmutter DKOL35 DKOL35
DMONW32S16VA Doppelmutter DKOS38 DKOS20 VA
DMONW32S25VA Doppelmutter DKOS38 DKOS30 VA
DMONW32S32LVA Doppelmutter DKOS38 DKOL35 VA
DMONW32SV Doppelmutter DKOS38 DKOS38
DMONW40LV Doppelmutter DKOL42 DKOL42
DONI004VA 6-Kant Doppelnippel VA 燚ONI004VA
DONI006AA280TG 6-Kant Doppelnippel DN06 aus Temperguss
DONI006AAST 6-Kant Doppelnippel DN06 aus Stahl
DONI006MS Doppelnippel 燚ONI006MS
DONI006VA 6-Kant Doppelnippel VA 燚ONI006VA
DONI010AA280TG 6-Kant Doppelnippel DN10 aus Temperguss
DONI010AAST 6-Kant Doppelnippel DN10 aus Stahl
DONI010LMS Doppelnippel 燚ONI010LMS
DONI010MS Doppelnippel 燚ONI010MS
DONI010VA 6-Kant Doppelnippel VA 燚ONI010VA
DONI013AA280TG 6-Kant Doppelnippel DN13 aus Temperguss
DONI013AAST 6-Kant Doppelnippel DN13 aus Stahl
DONI013MS Doppelnippel 燚ONI013MS
DONI013VA 6-Kant Doppelnippel VA 燚ONI013VA
DONI020AA280TG 6-Kant Doppelnippel DN20 aus Temperguss
DONI020AAST 6-Kant Doppelnippel DN20 aus Stahl
DONI020DIN477MS Doppelnippel 燚ONI020DIN477MS
DONI020FLACHMS Doppelnippel 燚ONI020FLACHMS
DONI020MS Doppelnippel 燚ONI020MS
DONI020VA 6-Kant Doppelnippel VA 燚ONI020VA
DONI025AA280TG 6-Kant Doppelnippel DN25 aus Temperguss
DONI025AAST 6-Kant Doppelnippel DN25 aus Stahl
DONI025VA 6-Kant Doppelnippel VA 燚ONI025VA
DONI032AA280TG 6-Kant Doppelnippel DN32 aus Temperguss
DONI032AAST 6-Kant Doppelnippel DN32 aus Stahl
DONI032VA 6-Kant Doppelnippel VA 燚ONI032VA
DONI040AA280TG 6-Kant Doppelnippel DN40 aus Temperguss
DONI040AAST 6-Kant Doppelnippel DN40 aus Stahl
DONI040MS Doppelnippel 燚ONI040MS
DONI040VA 6-Kant Doppelnippel VA 燚ONI040VA
DONI050AA280TG 6-Kant Doppelnippel DN50 aus Temperguss
DONI050AAST 6-Kant Doppelnippel DN50 aus Stahl
DONI050MS Doppelnippel 燚ONI050MS
DONI050VA 6-Kant Doppelnippel VA 燚ONI050VA
DONI065AA280TG 6-Kant Doppelnippel DN65 aus Temperguss
DONI065AAST 6-Kant Doppelnippel DN65 aus Stahl
DONI065MS Doppelnippel 燚ONI065MS
DONI065VA 6-Kant Doppelnippel VA 燚ONI065VA
DONI080AA280TG 6-Kant Doppelnippel DN80 aus Temperguss
DONI080AAST 6-Kant Doppelnippel DN80 aus Stahl
DONI080MS Doppelnippel 燚ONI080MS
DONI080VA 6-Kant Doppelnippel VA 燚ONI080VA
DONI100AA280TG 6-Kant Doppelnippel DN100 aus Temperguss
DONI100AAST 6-Kant Doppelnippel DN100 aus Stahl
DONI-M14X1MS Doppelnippel 燚ONI-M14X1MS
DONIW21.8X1/14LM Doppelnippel 燚ONIW21.8X1/14LM
DONIW21.8X1/14M Doppelnippel 燚ONIW21.8X1/14M
DONIW24.32X1/14M Doppelnippel 燚ONIW24.32X1/14M
DOTHERM88/40X12 Isolierteil 燚OTHERM88/40X12
DOTHERM88/49X45 Isolierteil 燚OTHERM88/49X45
DPC10080-NEO Kolbendichtsatz DPC-NEO 100x80x25,4
DPC120100-NEO Kolbendichtsatz DPC-NEO 120x100x25,4
DPC130105 Kolbendichtsatz DPC 130x105x25,4
DPC150125 Kolbendichtsatz DPC 150x125x25,4
DPC3017 Kolbendichtsatz DPC 30x17x15,4
DPC3522 Kolbendichtsatz DPC 35x22x15,4
DPC4529 Kolbendichtsatz DPC 45x29x18,4
DPC5539 Kolbendichtsatz DPC 55x39x18,4
DPC5539-NEO Kolbendichtsatz DPC-NEO 55x39x18,4
DPC6550 Kolbendichtsatz DPC 65x50x18,4
DPC7050-NEO Kolbendichtsatz DPC-NEO 70x50x22,4
DPC8060-NEO Kolbendichtsatz DPC-NEO 80x60x22,4
DPC8565 Kolbendichtsatz DPC 85x65x22,4
DPC8565-NEO Kolbendichtsatz DPC-NEO 85x65x22,4
DPC9070-NEO Kolbendichtsatz DPC-NEO 90x70x22,4
DPS11096 Kolbendichtsatz DPS 110x96x22,5
DPS125105-1 Kolbendichtsatz DPS 125x105x25
DPS125108 Kolbendichtsatz DPS 125x108x26,5
DPS125108FPM Kolbendichtsatz DPS 125x108x26,5
DPS140120-1 Kolbendichtsatz DPS 140x120x25
DPS140123FPM Kolbendichtsatz DPS 140x123x26,5
DPS150133 Kolbendichtsatz DPS 150x133x26,5
DPS160140-1 Kolbendichtsatz DPS 160x140x25
DPS200170-1 Kolbendichtsatz DPS 200x170x36
DPS200180 Kolbendichtsatz DPS 200x180x31,5
DPS220200 Kolbendichtsatz DPS 220x200x31,5
DPS25171 Kolbendichtsatz DPS 25x17x10
DPS3224 Kolbendichtsatz DPS 32x24x15,5
DPS32241 Kolbendichtsatz DPS 32x24x10
DPS3224-1 Kolbendichtsatz DPS 32x24x10
DPS3224-1FPM Kolbendichtsatz DPS 32x24x10
DPS3224FPM Kolbendichtsatz DPS 32x24x15,5
DPS3527 Kolbendichtsatz DPS 35x27x15,5
DPS3527-SI Kolbendichtsatz DPS 35x27x15,5
DPS40321 Kolbendichtsatz DPS 40x32x10
DPS4032FPM Kolbendichtsatz DPS 40x32x15,5
DPS4537 Kolbendichtsatz DPS 45x37x15,5
DPS4537-SI Kolbendichtsatz DPS 45x37x15,5
DPS5038FPM Kolbendichtsatz DPS 50x38x20,5
DPS50401 Kolbendichtsatz DPS 50x40x12,5
DPS5040-1FPM Kolbendichtsatz DPS 50x40x12,5
DPS6048FPM Kolbendichtsatz DPS 60x48x20,5
DPS6351FPM Kolbendichtsatz DPS 63x51x20,5
DPS8066FPM Kolbendichtsatz DPS 80x66x22,5
DPS8571 Kolbendichtsatz DPS 85x71x22,5
DR110-R-9975-R Eisabstreifer DR 110x130x9 NBR/Metall
DR12 Eisabstreifer DR 12x25x7 NBR/Metall
DR130 Eisabstreifer DR 130x150x9 NBR/Metall
DR14 Eisabstreifer DR 14x27x7 NBR/Metall
DR140 Eisabstreifer DR 140x160x9 NBR/Metall
DR15 Eisabstreifer DR 15x28x7 NBR/Metall
DR150 Eisabstreifer DR 150x170x9 NBR/Metall
DR16 Eisabstreifer DR 16x29x7 NBR/Metall
DR20 Eisabstreifer DR 20x33x7 NBR/Metall
DR22 Eisabstreifer DR 22x35x7 NBR/Metall
DR36 Eisabstreifer DR 36x49x7,5 NBR/Metall
DR38 Eisabstreifer DR 38x51x7,5 NBR/Metall
DR45 Eisabstreifer DR 45x58x7,5 NBR/Metall
DR50-R-9975-R Eisabstreifer DR 50x64x8 NBR/Metall
DR55-R-9975-R Eisabstreifer DR 55x69x8 NBR/Metall
DR58 Eisabstreifer DR 58x72x8 NBR/Metall
DR65 Eisabstreifer DR 65x79x8 NBR/Metall
DR70-R-9975-R Eisabstreifer DR 70x84x8 NBR/Metall
DR75 Eisabstreifer DR 75x89x8 NBR/Metall
DR85 Eisabstreifer DR 85x101x8,5 NBR/Metall
DR90-R-9975-R Eisabstreifer DR 90x106x8,5 NBR/Metall
DR95 Eisabstreifer DR 95x111x8,5 NBR/Metall
DRD06VA Druckring für Bördelanschl. Rohr06 VA
DRD10VA Druckring für Bördelanschl. Rohr10 VA
DRD18VA Druckring für Bördelanschl. Rohr18 VA
DROSSELS06-0.5-PUG Drosselscheibe 6-0,5 PUG
DROSSELS06-0.8-PUG Drosselscheibe 6-0,8 PUG
DROSSELS08-0.5 Drosselscheibe 8-0,5
DROSSELS08-0.5-PUG Drosselscheibe 8-0,5 PUG
DROSSELS08-0.8-PUG Drosselscheibe 8-0,8 PUG
DROSSELS08-1.5 Drosselscheibe 8-1,5
DROSSELS08-1.5-PUG Drosselscheibe 8-1,5 PUG
DROSSELS10-0.5 Drosselscheibe 10-0,5
DROSSELS10-0.5-PUG Drosselscheibe 10-0,5 PUG
DROSSELS10-0.8 Drosselscheibe 10-0,8
DROSSELS10-0.8-PUG Drosselscheibe 10-0,8 PUG
DROSSELS12-0.5 Drosselscheibe 12-0,5
DROSSELS12-0.5-PUG Drosselscheibe 12-0,5 PUG
DROSSELS12-0.7 Drosselscheibe 12-0,7
DROSSELS12-0.7-PUG Drosselscheibe 12-0,7 PUG
DROSSELS12-0.8-PUG Drosselscheibe 12-0,8 PUG
DROSSELS15-0.8 Drosselscheibe 15-0,8
DROSSELS15-0.8-PUG Drosselscheibe 15-0,8 PUG
DRV10IR Drosselrückschlagventil IGR3/8"
DRV20IR Drosselrückschlagventil IGR3/4"
DRV32IR Drosselrückschlagventil IGR1.1/4"
DRV40IR Drosselrückschlagventil IGR1.1/2"
DS106S8065 Nutring Sonder 80x65x8 NBR
DS1082965 Nutring-Dichtsatz DS 275x245x19,8
DS11811062 Nutring-Dichtsatz DS 300x270x19,8
DS157098-M Nutring-Dichtsatz DS-M 40x25x10
DS196137 Nutring-Dichtsatz DS 50x35x10
DS196137-M Nutring-Dichtsatz DS-M 50x35x10
DS216157 Nutring-Dichtsatz DS 55x40x12
DS2161571 Nutring-Dichtsatz DS 55x40x9,5
DS220157-NEO Nutring-Dichtsatz DS-NEO 56x40x13,5
DS236177-M Nutring-Dichtsatz DS-M 60x45x10
DS248188-NEOFP Nutring-Dichtsatz DS-NEO 63x48x10
DS255177 Nutring-Dichtsatz DS 65x45x13,5
DS275196 Nutring-Dichtsatz DS 70x50x13,5
DS275196-NEO Nutring-Dichtsatz DS-NEO 70x50x13,5
DS334255 Nutring-Dichtsatz DS 85x65x13,5
DS334255-NEO Nutring-Dichtsatz DS-NEO 85x65x13,5
DS334275-NEO Nutring-Dichtsatz DS-NEO 85x70x11,6
DS354255 Nutring-Dichtsatz DS 90x65x15
DS354275 Nutring-Dichtsatz DS 90x70x13,5
DS374295 Nutring-Dichtsatz DS 95x75x13,5
DS374295-NEO Nutring-Dichtsatz DS-NEO 95x75x13,5
DS433354 Nutring-Dichtsatz DS 110x90x13,5
DS433354-NEO Nutring-Dichtsatz DS-NEO 110x90x13,5
DS472393-NEO Nutring-Dichtsatz DS-NEO 120x100x13,5
DS480401-NEO Nutring-Dichtsatz DS-NEO 122x102x14,6
DS590472-NEO Nutring-Dichtsatz DS-NEO 150x120x18,8
DS590492 Nutring-Dichtsatz DS 150x125x14
DS629511-NEO Nutring-Dichtsatz DS-NEO 160x130x18
DS708590-M Nutring-Dichtsatz DS-M 180x150x19,8
DS787708 Nutring-Dichtsatz DS 200x180x17
DS886767 Nutring-Dichtsatz DS 225x195x19,8
DS905787 Nutring-Dichtsatz DS 230x200x19,8
DS98051 Nutring-Dichtsatz DS 25x13x8
DS984866 Nutring-Dichtsatz DS 250x220x19,8
DSDKG105N Druck-Saugdichtung Feuerwehr 105 Nitril
DSDKG115N Druck-Saugdichtung Feuerwehr 115 Nitril
DSDKG133AV Druck-Saugdichtung Feuerwehr 133 FPM
DSDKG31DS Druck-Saugdichtung Feuerwehr 31 Silikon
DSDKG31DV Druck-Saugdichtung Feuerwehr 31 FPM
DSDKG44N Druck-Saugdichtung Feuerwehr 44 Nitril
DSDKG52N Druck-Saugdichtung Feuerwehr 52 Nitril
DSDKG81N Druck-Saugdichtung Feuerwehr 81 Nitril
DSFS3001-16 SAE-Flanschverbinder 1/2" 16x2 3000PSI
DSFS3001-21.3 SAE-Flanschverbinder 1/2" 21,3x4,7 3000
DSFS3002-25 SAE-Flanschverbinder 3/4" 25x3 3000PSI
DSFS3003-33.7 SAE-Flanschverbinder 1" 33,7x4,5 3000PSI
DSFS3003-38 SAE-Flanschverbinder 1" 38x5 3000PSI
DSFS3007-65 SAE-Flanschverbinder 2.1/2" 65x6 3000PSI
DSFS3007-70 SAE-Flanschverbinder 2.1/2" 70x7,5 3000
DSFS3008-80 SAE-Flanschverbinder 3" 80x6 3000PSI
DSFS3010-110 SAE-Flanschverbinder 4" 110x6 3000PSI
DSFS3011-139.7 SAE-Flanschverbinder 5" 139,7x10 3000PSI
DSFS6004-30 SAE-Flanschverbinder 1.1/4" 30x4 6000PSI
DSFS6005-50 SAE-Flanschverbinder 1.1/2" 50x6 6000
DSM1062965-1A Kolbendichtsatz DSM 270x245x45
DSM11021004-1A Kolbendichtsatz DSM 280x255x45
DSM11411043-1A Kolbendichtsatz DSM 290x265x45
DSM11811082-1A Kolbendichtsatz DSM 300x275x45
DSM14171318-1A Kolbendichtsatz DSM 360x335x44,5
DSM177114-1A Kolbendichtsatz DSM 45x29x32
DSM196133-1A Kolbendichtsatz DSM 50x34x32
DSM248185-1A Kolbendichtsatz DSM 63x47x32
DSM250187-1A Kolbendichtsatz DSM 63,5x47,62x31,75
DSM255192-1A Kolbendichtsatz DSM 65x49x32
DSM275196-1A Kolbendichtsatz DSM 70x50x35
DSM295216-1A Kolbendichtsatz DSM 75x55x35
DSM314251-1A Kolbendichtsatz DSM 80x64x32
DSM334255-1A Kolbendichtsatz DSM 85x65x35
DSM354291-1A Kolbendichtsatz DSM 90x74x32
DSM374295-1A Kolbendichtsatz DSM 95x75x35
DSM375300-1A Kolbendichtsatz DSM 95,25x76,2x34,92
DSM400325-1A Kolbendichtsatz DSM 101,6x82,55x34,92
DSM413334-1A Kolbendichtsatz DSM 105x85x35
DSM433334-1A Kolbendichtsatz DSM 110x85x45
DSM450350-1A Kolbendichtsatz DSM 114,3x88,9x44,45
DSM452354-1A Kolbendichtsatz DSM 115x90x45
DSM472374-1A Kolbendichtsatz DSM 120x95x45
DSM472393-1A Kolbendichtsatz DSM 120x100x35
DSM472393-H Kolbendichtsatz DSM 120x100x35
DSM492393-1A Kolbendichtsatz DSM 125x100x45
DSM492393-1AFP Kolbendichtsatz DSM 125x100x45
DSM500400-1A Kolbendichtsatz DSM 127x101,6x44,45
DSM531433-1A Kolbendichtsatz DSM 135x110x45
DSM550450-1A Kolbendichtsatz DSM 139,7x114,3x44,45
DSM551472-1A Kolbendichtsatz DSM 140x120x35
DSM570472-1A Kolbendichtsatz DSM 145x120x45
DSM590492-1A Kolbendichtsatz DSM 150x125x45
DSM600500-1A Kolbendichtsatz DSM 152,4x127x44,45
DSM649531-1A Kolbendichtsatz DSM 165x135x45
DSM669551-1A Kolbendichtsatz DSM 170x140x45
DSM700600-1A Kolbendichtsatz DSM 177,8x152,4x44,45
DSM708610-1A Kolbendichtsatz DSM 180x155x45
DSM728629-1A Kolbendichtsatz DSM 185x160x45
DSM748649-1A Kolbendichtsatz DSM 190x165x45
DSM826728-1A Kolbendichtsatz DSM 210x185x45
DSM905807-1A Kolbendichtsatz DSM 230x205x45
DSM944846-1A Kolbendichtsatz DSM 240x215x45
DSM984886-1A Kolbendichtsatz DSM 250x225x45
DSR100FPM Abstreifer DSR 100x108x4 FPM
DSR100-U Abstreifer DSR-U 100x108x4 NBR
DSR100-UP Abstreifer DSR-UP 100x108x4 PUR
DSR105-U Abstreifer DSR-U 105x117x5,5 NBR
DSR105-UP Abstreifer DSR-UP 105x117x5,5 PUR
DSR10-UP Abstreifer DSR-UP 10x18x4 PUR
DSR110-U Abstreifer DSR-U 110x122x5,5 NBR
DSR110-UP Abstreifer DSR-UP 110x122x5,5 PUR
DSR115-U Abstreifer DSR-U 115x127x5,5 NBR
DSR115-UP Abstreifer DSR-UP 115x127x5,5 PUR
DSR120-U Abstreifer DSR-U 120x132x5,5 NBR
DSR120-UP Abstreifer DSR-UP 120x132x5,5 PUR
DSR125 Abstreifer DSR 125x137x5,5 NBR
DSR130 Abstreifer DSR 130x142x5,5 NBR
DSR130-U Abstreifer DSR-U 130x142x5,5 NBR
DSR130-UP Abstreifer DSR-UP 130x142x5,5 PUR
DSR135-U Abstreifer DSR-U 135x147x5,5 NBR
DSR145-U Abstreifer DSR-U 145x157x5,5 NBR
DSR14-U Abstreifer DSR-U 14x22x4 NBR
DSR14-UP Abstreifer DSR-UP 14x22x4 PUR
DSR15-U Abstreifer DSR-U 15x23x4 NBR
DSR15-UP Abstreifer DSR-UP 15x23x4 PUR
DSR16-UP Abstreifer DSR-UP 16x24x4 PUR
DSR170 Abstreifer DSR 170x182x5,5 NBR
DSR170-U Abstreifer DSR-U 170x182x5,5 NBR
DSR180-U Abstreifer DSR-U 180x192x5,5 NBR
DSR18-UP Abstreifer DSR-UP 18x26x4 PUR
DSR190 Abstreifer DSR 190x202x5,5 NBR
DSR200 Abstreifer DSR 200x212x5,5 NBR
DSR200-U Abstreifer DSR-U 200x212x5,5 NBR
DSR20-UP Abstreifer DSR-UP 20x28x4 PUR
DSR210 Abstreifer DSR 210x225x6,5 NBR
DSR210-U Abstreifer DSR-U 210x225x6,5 NBR
DSR220-U Abstreifer DSR-U 220x235x6,5 NBR
DSR22-UP Abstreifer DSR-UP 22x30x4 PUR
DSR240 Abstreifer DSR 240x255x6,5 NBR
DSR240-U Abstreifer DSR-U 240x255x6,5 NBR
DSR24-U Abstreifer DSR-U 24x32x4 NBR
DSR250-U Abstreifer DSR-U 250x265x6,5 NBR
DSR25-UP Abstreifer DSR-UP 25x33x4 PUR
DSR260-U Abstreifer DSR-U 260x275x6,5 NBR
DSR280-U Abstreifer DSR-U 280x295x6,5 NBR
DSR28-UP Abstreifer DSR-UP 28x36x4 PUR
DSR300 Abstreifer DSR 300x315x6,5 NBR
DSR30-UP Abstreifer DSR-UP 30x38x4 PUR
DSR320-U Abstreifer DSR-U 320x335x6,5 NBR
DSR32-UP Abstreifer DSR-UP 32x40x4 PUR
DSR340 Abstreifer DSR 340x355x6,5 NBR
DSR35-UP Abstreifer DSR-UP 35x43x4 PUR
DSR360-U Abstreifer DSR-U 360x375x6,5 NBR
DSR36-UP Abstreifer DSR-UP 36x44x4 PUR
DSR37-U Abstreifer DSR-U 37x45x4 NBR
DSR4 Abstreifer DSR 4x12x4 NBR
DSR400-U Abstreifer DSR-U 400x415x6,5 NBR
DSR42-U Abstreifer DSR-U 42x50x4 NBR
DSR42-UP Abstreifer DSR-UP 42x50x4 PUR
DSR450 Abstreifer DSR 450x465x6,5 NBR
DSR45-1 Abstreifer DSR 45x57x5,5 NBR
DSR48-U Abstreifer DSR-U 48x56x4 NBR
DSR55-UP Abstreifer DSR-UP 55x63x4 PUR
DSR56-UFPM Abstreifer DSR-U 56x64x4 FPM
DSR56-UP Abstreifer DSR-UP 56x64x4 PUR
DSR62 Abstreifer DSR 62x70x4 NBR
DSR63 Abstreifer DSR 63x71x4 NBR
DSR63-UP Abstreifer DSR-UP 63x71x4 PUR
DSR65-U Abstreifer DSR-U 65x73x4 NBR
DSR65-UP Abstreifer DSR-UP 65x73x4 PUR
DSR70-UP Abstreifer DSR-UP 70x78x4 PUR
DSR75-UP Abstreifer DSR-UP 75x83x4 PUR
DSR85-UP Abstreifer DSR-UP 85x93x4 PUR
DSR90-UP Abstreifer DSR-UP 90x98x4 PUR
DSR95-U Abstreifer DSR-U 95x103x4 NBR
DSR-P12 Abstreifer DSR-P 12x20x4 PUR
DSR-P12-1 Abstreifer DSR-P 12x18x2,6 PUR
DSR-P135 Abstreifer DSR-P 135x147x5,5 PUR
DSR-P150 Abstreifer DSR-P 150x162x5,5 PUR
DSR-P95 Abstreifer DSR-P 95x103x4 PUR
DUM100085-N Nutring DUM-N 100x85x8,3 NBR 90SH
DUM105075 Nutring DUM 105x75x16,5 NBR 90SH
DUM105080 Nutring DUM 105x80x13,5 NBR 90SH
DUM105085 Nutring DUM 105x85x11,5 NBR 90SH
DUM105090-N Nutring DUM-N 105x90x8,3 NBR 90SH
DUM105095-N Nutring DUM-N 105x95x5,5 NBR 90SH
DUM110095-N Nutring DUM-N 110x95x8,3 NBR 90SH
DUM110100-N Nutring DUM-N 110x100x5,5 NBR 90SH
DUM115085 Nutring DUM 115x85x16,5 NBR 90SH
DUM115095 Nutring DUM 115x95x11,5 NBR 90SH
DUM115100-N Nutring DUM-N 115x100x8,3 NBR 90SH
DUM120105-N Nutring DUM-N 120x105x8,3 NBR 90SH
DUM125100 Nutring DUM 125x100x13,5 NBR 90SH
DUM130100 Nutring DUM 130x100x16,5 NBR 90SH
DUM130115-N Nutring DUM-N 130x115x8,3 NBR 90SH
DUM135120-N Nutring DUM-N 135x120x8,3 NBR 90SH
DUM140125-N Nutring DUM-N 140x125x8,3 NBR 90SH
DUM145115 Nutring DUM 145x115x13,5 NBR 90SH
DUM150125 Nutring DUM 150x125x19,5 NBR 90SH
DUM1505-N Nutring DUM-N 15x5x5,5 NBR 90SH
DUM1507-N Nutring DUM-N 15x7x4,5 NBR 90SH
DUM1508 Nutring DUM 15x8x7,5 NBR 90SH
DUM155125 Nutring DUM 155x125x16,5 NBR 90SH
DUM160135 Nutring DUM 160x135x19,5 NBR 90SH
DUM165140 Nutring DUM 165x140x19,5 NBR 90SH
DUM170140 Nutring DUM 170x140x16,5 NBR 90SH
DUM1706 Nutring DUM 17x6x7,5 NBR 90SH
DUM175145 Nutring DUM 175x145x16,5 NBR 90SH
DUM1806 Nutring DUM 18x6x9,5 NBR 90SH
DUM190160 Nutring DUM 190x160x16,5 NBR 90SH
DUM200160 Nutring DUM 200x160x21,5 NBR 90SH
DUM2006 Nutring DUM 20x6x9,5 NBR 90SH
DUM2008-N Nutring DUM-N 20x8x6,6 NBR 90SH
DUM210170 Nutring DUM 210x170x21,5 NBR 90SH
DUM210180 Nutring DUM 210x180x23,5 NBR 90SH
DUM220180 Nutring DUM 220x180x21,5 NBR 90SH
DUM220190 Nutring DUM 220x190x16,5 NBR 90SH
DUM2210-N Nutring DUM-N 22x10x6,6 NBR 90SH
DUM225195 Nutring DUM 225x195x16,5 NBR 90SH
DUM230200 Nutring DUM 230x200x16,5 NBR 90SH
DUM2313-N Nutring DUM-N 23x13x5,5 NBR 90SH
DUM240200 Nutring DUM 240x200x21,5 NBR 90SH
DUM2508 Nutring DUM 25x8x7,5 NBR 90SH
DUM260220 Nutring DUM 260x220x21,5 NBR 90SH
DUM2610 Nutring DUM 26x10x9,5 NBR 90SH
DUM270230 Nutring DUM 270x230x21,5 NBR 90SH
DUM2715-N Nutring DUM-N 27x15x6,6 NBR 90SH
DUM280240 Nutring DUM 280x240x21,5 NBR 90SH
DUM2812 Nutring DUM 28x12x11,5 NBR 90SH
DUM2814 Nutring DUM 28x14x11,5 NBR 90SH
DUM290250 Nutring DUM 290x250x21,5 NBR 90SH
DUM300260 Nutring DUM 300x260x21,5 NBR 90SH
DUM3015-1 Nutring DUM 30x15x11,5 NBR 90SH
DUM320280 Nutring DUM 320x280x21,5 NBR 90SH
DUM3214 Nutring DUM 32x14x11,5 NBR 90SH
DUM3321-N Nutring DUM-N 33x21x6,6 NBR 90SH
DUM340300 Nutring DUM 340x300x21,5 NBR 90SH
DUM3418 Nutring DUM 34x18x9,5 NBR 90SH
DUM3422 Nutring DUM 34x22x11,5 NBR 90SH
DUM3426-N Nutring DUM-N 34x26x4,5 NBR 90SH
DUM350320 Nutring DUM 350x320x23,5 NBR 90SH
DUM3512 Nutring DUM 35x12x13,5 NBR 90SH
DUM3515 Nutring DUM 35x15x11,5 NBR 90SH
DUM3520-N Nutring DUM-N 35x20x8,3 NBR 90SH
DUM3527-N Nutring DUM-N 35x27x4,5 NBR 90SH
DUM3616 Nutring DUM 36x16x11,5 NBR 90SH
DUM3729-N Nutring DUM-N 37x29x4,5 NBR 90SH
DUM380340 Nutring DUM 380x340x21,5 NBR 90SH
DUM3817 Nutring DUM 38x17x11,5 NBR 90SH
DUM3818 Nutring DUM 38x18x11,5 NBR 90SH
DUM3822 Nutring DUM 38x22x11,5 NBR 90SH
DUM3828-N Nutring DUM-N 38x28x5,5 NBR 90SH
DUM400350 Nutring DUM 400x350x26,5 NBR 90SH
DUM4020 Nutring DUM 40x20x11,5 NBR 90SH
DUM4025-N Nutring DUM-N 40x25x8,3 NBR 90SH
DUM4028-N Nutring DUM-N 40x28x6,6 NBR 90SH
DUM4222 Nutring DUM 42x22x11,5 NBR 90SH
DUM4225 Nutring DUM 42x25x9,5 NBR 90SH
DUM4320 Nutring DUM 43x20x13,5 NBR 90SH
DUM4333-N Nutring DUM-N 43x33x5,5 NBR 90SH
DUM450400 Nutring DUM 450x400x26,5 NBR 90SH
DUM4525 Nutring DUM 45x25x11,5 NBR 90SH
DUM4530 Nutring DUM 45x30x11,5 NBR 90SH
DUM4530-N Nutring DUM-N 45x30x8,3 NBR 90SH
DUM4533-N Nutring DUM-N 45x33x6,6 NBR 90SH
DUM4626 Nutring DUM 46x26x11,5 NBR 90SH
DUM500450 Nutring DUM 500x450x26,5 NBR 90SH
DUM5232 Nutring DUM 52x32x11,5 NBR 90SH
DUM5535 Nutring DUM 55x35x11,5 NBR 90SH
DUM5543-N Nutring DUM-N 55x43x6,6 NBR 90SH
DUM5838 Nutring DUM 58x38x11,5 NBR 90SH
DUM5846-N Nutring DUM-N 58x46x6,6 NBR 90SH
DUM6030 Nutring DUM 60x30x16,5 NBR 90SH
DUM6035 Nutring DUM 60x35x13,5 NBR 90SH
DUM6045-N Nutring DUM-N 60x45x8,3 NBR 90SH
DUM6555-N Nutring DUM-N 65x55x5,5 NBR 90SH
DUM6654-N Nutring DUM-N 66x54x6,6 NBR 90SH
DUM6848 Nutring DUM 68x48x11,5 NBR 90SH
DUM7046 Nutring DUM 70x46x13,5 NBR 90SH
DUM7363-N Nutring DUM-N 73x63x5,5 NBR 90SH
DUM8555 Nutring DUM 85x55x16,5 NBR 90SH
DUM8575-N Nutring DUM-N 85x75x5,5 NBR 90SH
DUM9060 Nutring DUM 90x60x16,5 NBR 90SH
DUM9080-N Nutring DUM-N 90x80x5,5 NBR 90SH
DUM9565 Nutring DUM 95x65x13,5 NBR 90SH
DUM9575 Nutring DUM 95x75x11,5 NBR 90SH
DUM9585-N Nutring DUM-N 95x85x5,5 NBR 90SH
DVSTI-04U Rohrverschlussstopfen
E86375-13 Stangendichtung E8 63x75x13
E-DWR101-3-20 Führungsring E-DWR 101x95x20 POM
E-DWR105-3-12 Führungsring E-DWR 105x99x12 POM
E-DWR105-3-12.8 Führungsring E-DWR 105x99x12,8 POM
E-DWR105-3-15 Führungsring E-DWR 105x99x15 POM
E-DWR105-3-19.2 Führungsring E-DWR 105x99x19,2 POM
E-DWR112-3-19.2 Führungsring E-DWR 112x106x19,2 POM
E-DWR115-3-19.2 Führungsring E-DWR 115x109x19,2 POM
E-DWR121-3-12.8 Führungsring E-DWR 121x115x12,8 POM
E-DWR125-3-19.2 Führungsring E-DWR 125x119x19,2 POM
E-DWR130-3-19.2 Führungsring E-DWR 130x124x19,2 POM
E-DWR135-3-12.8 Führungsring E-DWR 135x129x12,8 POM
E-DWR135-3-19.2 Führungsring E-DWR 135x129x19,2 POM
E-DWR140-3-19.2 Führungsring E-DWR 140x134x19,2 POM
E-DWR145-3-12.8 Führungsring E-DWR 145x139x12,8 POM
E-DWR145-3-19.2 Führungsring E-DWR 145x139x19,2 POM
E-DWR150-3-19.2 Führungsring E-DWR 150x144x19,2 POM
E-DWR155-3-19.2 Führungsring E-DWR 155x149x19,2 POM
E-DWR160-3-20 Führungsring E-DWR 160x154x20 POM
E-DWR16-2-9.6 Führungsring E-DWR 16x12x9,6 POM
E-DWR165-3-19.2 Führungsring E-DWR 165x159x19,2 POM
E-DWR168-3-12 Führungsring E-DWR 168x162x12 POM
E-DWR170-3-19.2 Führungsring E-DWR 170x164x19,2 POM
E-DWR175-3-19.2 Führungsring E-DWR 175x169x19,2 POM
E-DWR180-3-19.2 Führungsring E-DWR 180x174x19,2 POM
E-DWR180-3-20 Führungsring E-DWR 180x174x20 POM
E-DWR18-2-9.6 Führungsring E-DWR 18x14x9,6 POM
E-DWR185-3-19.2 Führungsring E-DWR 185x179x19,2 POM
E-DWR190-3-19.2 Führungsring E-DWR 190x184x19,2 POM
E-DWR195-3-19.2 Führungsring E-DWR 195x189x19,2 POM
E-DWR20-2-9.6 Führungsring E-DWR 20x16x9,6 POM
E-DWR205-3-19.2 Führungsring E-DWR 205x199x19,2 POM
E-DWR210-3-19.2 Führungsring E-DWR 210x204x19,2 POM
E-DWR213-3-12 Führungsring E-DWR 213x207x12 POM
E-DWR215-3-19.2 Führungsring E-DWR 215x209x19,2 POM
E-DWR220-3-19.2 Führungsring E-DWR 220x214x19,2 POM
E-DWR22-2-9.6 Führungsring E-DWR 22x18x9,6 POM
E-DWR225-3-19.2 Führungsring E-DWR 225x219x19,2 POM
E-DWR230-3-12 Führungsring E-DWR 230x224x12 POM
E-DWR230-3-19.2 Führungsring E-DWR 230x224x19,2 POM
E-DWR235-3-19.2 Führungsring E-DWR 235x229x19,2 POM
E-DWR240-3-19.2 Führungsring E-DWR 240x234x19,2 POM
E-DWR245-3-19.2 Führungsring E-DWR 245x239x19,2 POM
E-DWR250-3-19.2 Führungsring E-DWR 250x244x19,2 POM
E-DWR255-3-19.2 Führungsring E-DWR 255x249x19,2 POM
E-DWR260-3-19.2 Führungsring E-DWR 260x254x19,2 POM
E-DWR265-3-19.2 Führungsring E-DWR 265x259x19,2 POM
E-DWR270-3-19.2 Führungsring E-DWR 270x264x19,2 POM
E-DWR275-3-19.2 Führungsring E-DWR 275x269x19,2 POM
E-DWR280-3-19.2 Führungsring E-DWR 280x274x19,2 POM
E-DWR28-2-9.6 Führungsring E-DWR 28x24x9,6 POM
E-DWR285-3-19.2 Führungsring E-DWR 285x279x19,2 POM
E-DWR290-3-19.2 Führungsring E-DWR 290x284x19,2 POM
E-DWR295-3-19.2 Führungsring E-DWR 295x289x19,2 POM
E-DWR300-3-19.2 Führungsring E-DWR 300x294x19,2 POM
E-DWR30-2-9.6 Führungsring E-DWR 30x26x9,6 POM
E-DWR34-2-16 Führungsring E-DWR 34x30x16 POM
E-DWR34-2-9.6 Führungsring E-DWR 34x30x9,6 POM
E-DWR35-3-9.6 Führungsring E-DWR 35x29x9,6 POM
E-DWR39-2-9.6 Führungsring E-DWR 39x35x9,6 POM
E-DWR45-2-9.6 Führungsring E-DWR 45x41x9,6 POM
E-DWR45-3-9.6 Führungsring E-DWR 45x39x9,6 POM
E-DWR48-3-12.8 Führungsring E-DWR 48x42x12,8 POM
E-DWR49-3-9.6 Führungsring E-DWR 49x43x9,6 POM
E-DWR50-3-12.8 Führungsring E-DWR 50x44x12,8 POM
E-DWR50-3-9.6 Führungsring E-DWR 50x44x9,6 POM
E-DWR55-3-5.6 Führungsring E-DWR 55x49x5,6 POM
E-DWR55-3-9.6 Führungsring E-DWR 55x49x9,6 POM
E-DWR56-3-12.8 Führungsring E-DWR 56x50x12,8 POM
E-DWR57-3-12.8 Führungsring E-DWR 57x51x12,8 POM
E-DWR74-3-12.8 Führungsring E-DWR 74x68x12,8 POM
E-DWR75-3-12.8 Führungsring E-DWR 75x69x12,8 POM
E-DWR76-3-27 Führungsring E-DWR 76x70x27 POM
E-DWR82-3-20 Führungsring E-DWR 82x76x20 POM
E-DWR84-3-12 Führungsring E-DWR 84x78x12 POM
E-DWR85-3-12.8 Führungsring E-DWR 85x79x12,8 POM
E-DWR89-3-12.8 Führungsring E-DWR 89x83x12,8 POM
E-DWR90-3-10 Führungsring E-DWR 90x84x10 POM
E-DWR91-3-28 Führungsring E-DWR 91x85x28 POM
E-DWR92-3-12.8 Führungsring E-DWR 92x86x12,8 POM
E-DWR94-3-12.8 Führungsring E-DWR 94x88x12,8 POM
E-DWR95-3-12.8 Führungsring E-DWR 95x89x12,8 POM
EGR0100A554470 Kolbendichtsatz EGR-A 10x5,1x2,2
EGR0150A554470 Kolbendichtsatz EGR-A 15x7,5x3,2
EGR0220A554470 Kolbendichtsatz EGR-A 22x14,5x3,2
EGR0360A554470 Kolbendichtsatz EGR-A 36x28,5x3,2
EGR0440A554470 Kolbendichtsatz EGR-A 44x33x4,2
EGR0520A554470 Kolbendichtsatz EGR-A 52x41x4,2
EGR0560A554470 Kolbendichtsatz EGR-A 56x45x4,2
EGR2250A554470 Kolbendichtsatz EGR-A 225x204x8,1
EGR2300A554470 Kolbendichtsatz EGR-A 230x209x8,1
EGR2600A554470 Kolbendichtsatz EGR-A 260x239x8,1
EGR2700A554470 Kolbendichtsatz EGR-A 270x249x8,1
EGR2900A554470 Kolbendichtsatz EGR-A 290x269x8,1
EGR3200A554470 Kolbendichtsatz EGR-A 320x299x8,1
EGR3500A554470 Kolbendichtsatz EGR-A 350x325,5x8,1
EGR4000A554470 Kolbendichtsatz EGR-A 400x375,5x8,1
EGR4800A554470 Kolbendichtsatz EGR-A 480x455,5x8,1
EGR5000A554470 Kolbendichtsatz EGR-A 500x475,5x8,1
EGRL0900A554470 Kolbendichtsatz EGRL-A 90x79x4,2
EGTP1200630630A Kolbenführung EGTP1 63x59x6,3 PH/GEW/P
EGTP1200810630A Kolbenführung EGTP1 63x59x8,1 PH/GEW/P
EGTP1200970400A Kolbenführung EGTP1 40x36x9,7 PH/GEW/P
EGTP1200970500A Kolbenführung EGTP1 50x46x9,7 PH/GEW/P
EGTP1200970630A Kolbenführung EGTP1 63x59x9,7 PH/GEW/P
EGTP1200970800A Kolbenführung EGTP1 100x96x9,7 PH/GEW/P
EGTP1200971000A Kolbenführung EGTP1 80x76x9,7 PH/GEW/P
EGTP1250630250A Kolbenführung EGTP1 25x20x6,3 PH/GEW/P
EGTP1250630300A Kolbenführung EGTP1 30x25x6,3 PH/GEW/P
EGTP1250630320A Kolbenführung EGTP1 32x27x6,3 PH/GEW/P
EGTP1250630450A Kolbenführung EGTP1 45x40x6,3 PH/GEW/P
EGTP1250971050A Kolbenführung EGTP1 105x100x9,7 PH/GEW/P
EGTP1250971700A Kolbenführung EGTP1 170x165x9,7 PH/GEW/P
EGTP1251500400A Kolbenführung EGTP1 40x35x15 PH/GEW/PTFE
EGTP1251500630A Kolbenführung EGTP1 63x58x15 PH/GEW/PTFE
EGTP1251501650A Kolbenführung EGTP1 165x160x15 PH/GEW/P
EGTP1251502200A Kolbenführung EGTP1 220x215x15 PH/GEW/P
EGTP1251503050A Kolbenführung EGTP1 305x300x15 PH/GEW/P
EGTP1252000630A Kolbenführung EGTP1 63x58x20 PH/GEW/PTFE
EGTP1252000750A Kolbenführung EGTP1 75x70x20 PH/GEW/PTFE
EGTP1252000800A Kolbenführung EGTP1 80x75x20 PH/GEW/PTFE
EGTP1252000900A Kolbenführung EGTP1 90x85x20 PH/GEW/PTFE
EGTP1252001000A Kolbenführung EGTP1 100x95x20 PH/GEW/P
EGTP1252001200A Kolbenführung EGTP1 120x115x20 PH/GEW/P
EGTP1252001350A Kolbenführung EGTP1 135x130x20 PH/GEW/P
EGTP1252001450A Kolbenführung EGTP1 145x140x20 PH/GEW/P
EGTP1252001550A Kolbenführung EGTP1 155x150x20 PH/GEW/P
EGTP1252001700A Kolbenführung EGTP1 170x165x20 PH/GEW/P
EGTP1252001800A Kolbenführung EGTP1 180x175x20 PH/GEW/P
EGTP1252002100A Kolbenführung EGTP1 210x205x20 PH/GEW/P
EGTP1252002200A Kolbenführung EGTP1 220x215x20 PH/GEW/P
EGTP1252002300A Kolbenführung EGTP1 230x225x20 PH/GEW/P
EGTP1252002400A Kolbenführung EGTP1 240x235x20 PH/GEW/P
EGTP1252002500A Kolbenführung EGTP1 250x245x20 PH/GEW/P
EGTP1252500700A Kolbenführung EGTP1 70x65x25 PH/GEW/PTFE
EGTP1252500800A Kolbenführung EGTP1 80x75x25 PH/GEW/PTFE
EGTP1252500900A Kolbenführung EGTP1 90x85x25 PH/GEW/PTFE
EGTP1252501100A Kolbenführung EGTP1 110x105x25 PH/GEW/P
EGTP1252501200A Kolbenführung EGTP1 120x115x25 PH/GEW/P
EGTP1252501350A Kolbenführung EGTP1 135x130x25 PH/GEW/P
EGTP1252501550A Kolbenführung EGTP1 150x145x25 PH/GEW/P
EGTP1252501650A Kolbenführung EGTP1 165x160x25 PH/GEW/P
EGTP1252501700A Kolbenführung EGTP1 170x165x25 PH/GEW/P
EGTP1252502050A Kolbenführung EGTP1 205x200x25 PH/GEW/P
EGTP1252502100A Kolbenführung EGTP1 210x205x25 PH/GEW/P
EGTP1252502200A Kolbenführung EGTP1 220x215x25 PH/GEW/P
EGTP1252502250A Kolbenführung EGTP1 225x220x25 PH/GEW/P
EGTP1252502300A Kolbenführung EGTP1 230x225x25 PH/GEW/P
EGTP1252502450A Kolbenführung EGTP1 245x240x25 PH/GEW/P
EGTP1252502550A Kolbenführung EGTP1 255x250x25 PH/GEW/P
EGTP1252502600A Kolbenführung EGTP1 260x255x25 PH/GEW/P
EGTP1252502800A Kolbenführung EGTP1 280x275x25 PH/GEW/P
EGTP1252502850A Kolbenführung EGTP1 285x280x25 PH/GEW/P
EGTP1252503050A Kolbenführung EGTP1 305x300x25 PH/GEW/P
EGTP1252503200A Kolbenführung EGTP1 320x315x25 PH/GEW/P
EGTP1252503600A Kolbenführung EGTP1 360x355x25 PH/GEW/P
EGTP1252504000A Kolbenführung EGTP1 400x395x25 PH/GEW/P
EGTP1252504500A Kolbenführung EGTP1 450x445x25 PH/GEW/P
EGTP1252505000A Kolbenführung EGTP1 500x495x25 PH/GEW/P
EGTP250970600A Kolbenführung EGTP 60x55x9,7 PH/GEW
EGTP250970700A Kolbenführung EGTP 70x65x9,7 PH/GEW
EGTP251500550A Kolbenführung EGTP 55x50x5 PH/GEW
EGTP251500750A Kolbenführung EGTP 75x70x5 PH/GEW
EGTP251500850A Kolbenführung EGTP 85x80x5 PH/GEW
EGTP251500900A Kolbenführung EGTP 90x85x9,7 PH/GEW
EGTP251500950A Kolbenführung EGTP 95x90x5 PH/GEW
EGTP251501200A Kolbenführung EGTP 120x115x15 PH/GEW
EGTP302500900A Kolbenführung EGTP 90x85x15 PH/GEW
EGTP302501000A Kolbenführung EGTP 0x94x5 PH/GEW
EGTP303001200A Kolbenführung EGTP 120x114x30 PH/GEW
EGTP303001500A Kolbenführung EGTP 150x144x30 PH/GEW
EGTP353001300A Kolbenführung EGTP 130x123x30 PH/GEW
EGTP353501400A Kolbenführung EGTP 140x133x35 PH/GEW
EGTP353501500A Kolbenführung EGTP 150x143x35 PH/GEW
EGTP501501100A Kolbenführung EGTP 110x100x15 PH/GEW
EGTP501501200A Kolbenführung EGTP 120x110x15 PH/GEW
EGTP501501300A Kolbenführung EGTP 130x120x15 PH/GEW
EGTP501501500A Kolbenführung EGTP 150x140x15 PH/GEW
EGTP501621200A Kolbenführung EGTP 120x110x16,2 PH/GEW
EGTP501621500A Kolbenführung EGTP 150x140x16,2 PH/GEW
EGTP502321800A Kolbenführung EGTP 180x170x23,2 PH/GEW
ESK08-10M Schlauchschelle Mini 8-10 B=9 1.4301
ESK100-120W2 Schlauchschelle 100-120 B=9 1.4016
ESK110-130W2 Schlauchschelle 110-130 B=9 1.4016
ESK120-140W2 Schlauchschelle 120-140 B=9 1.4016
ESK1225-40W2 Schlauchschelle 25-40 B=12 1.4016
ESK1250-70W2 Schlauchschelle 50-70 B=12 1.4016
ESK1280-100W2 Schlauchschelle 80-100 B=12 1.4016
ESK130-150W2 Schlauchschelle 130-150 B=9 1.4016
ESK15-17M Schlauchschelle Mini 15-17 B=9 1.4301
ESK226-256W5 Schlauchschelle 226-256 B=12 1.4436
ESK251-282 Schlauchschelle 251-282 B=12 1.4301
ESK277-307 Schlauchschelle 277-307 B=12 1.4301
ESK50-70W2 Schlauchschelle 50-70 B=9 1.4016
ESK60-80W2 Schlauchschelle 60-80 B=9 1.4016
ESK80-100W2 Schlauchschelle 80-100 B=9 1.4016
EU0612-1 Stangennutring EU 6x12x5,8 PUR
EU0814-1 Stangennutring EU 8x14,4x10,5 PUR
EU0818-1 Stangennutring EU 8x18x9 PUR
EU100113-1 Stangennutring EU 100x113x13,5 PUR
EU105115-1 Stangennutring EU 105x115x11 PUR
EU105115-2 Stangennutring EU 105x115x12,5 PUR
EU105115-3 Stangennutring EU 105x115x14,5 PUR
EU110125 Stangennutring EU 110x125x16 PUR
EU110135 Stangennutring EU 110x135x20 PUR
EU120130-S Stangennutring EU 120x130x15 PUR
EU120135-1 Stangennutring EU 120x135x12,5 PUR
EU120140 Stangennutring EU 120x140x13 PUR
EU1222-1 Stangennutring EU 12x22x9 PUR
EU125135 Stangennutring EU 125x135x14 PUR
EU125145 Stangennutring EU 125x145x13 PUR
EU125145-1 Stangennutring EU 125x145x16 PUR
EU125150 Stangennutring EU 125x150x15 PUR
EU125155 Stangennutring EU 125x155x19 PUR
EU130140 Stangennutring EU 130x140x8 PUR
EU130150 Stangennutring EU 130x150x13 PUR
EU130150-1 Stangennutring EU 130x150x16 PUR
EU141151-S Stangennutring EU 141x151x15 PUR
EU150170-1 Stangennutring EU 150x170x14,5 PUR
EU1523-1-NEI Stangennutring EU-NEI 15x23x6,3 PUR/POM
EU160185 Stangennutring EU 160x185x20 PUR
EU1621 Stangennutring EU 16x20,6x3,6 PUR
EU162172-S Stangennutring EU 162x172x15 PUR
EU1624-1 Stangennutring EU 16x24x7 PUR
EU1626-2 Stangennutring EU 16x26x10 PUR
EU170190-1 Stangennutring EU 170x190x16 PUR
EU180200-2 Stangennutring EU 180x200x20 PUR
EU1826-2-NEI Stangennutring EU-NEI 18x26x7 PUR/POM
EU1834 Stangennutring EU 18x34x9 PUR
EU200212-1 Stangennutring EU 200x212x16 PUR
EU200220 Stangennutring EU 200x220x13 PUR
EU200220-1 Stangennutring EU 200x220x16 PUR
EU2030-2 Stangennutring EU 20x30x9 PUR
EU2035 Stangennutring EU 20x35x11 PUR
EU207217-S Stangennutring EU 207x217x15 PUR
EU210230 Stangennutring EU 210x230x13 PUR
EU210230-2 Stangennutring EU 210x230x16 PUR
EU210235-1 Stangennutring EU 210x235x26 PUR
EU220240 Stangennutring EU 220x240x13 PUR
EU220240-1 Stangennutring EU 220x240x16 PUR
EU230250 Stangennutring EU 230x250x13 PUR
EU230260 Stangennutring EU 230x260x25 PUR
EU231241-S Stangennutring EU 231x241x15 PUR
EU240260 Stangennutring EU 240x260x13 PUR
EU240260-1 Stangennutring EU 240x260x16 PUR
EU240270 Stangennutring EU 240x270x19 PUR
EU250270 Stangennutring EU 250x270x13 PUR
EU270300 Stangennutring EU 270x300x19 PUR
EU280305-1 Stangennutring EU 280x305x16 PUR
EU280310 Stangennutring EU 280x310x25 PUR
EU2838-2 Stangennutring EU 28x38x11 PUR
EU2935 Stangennutring EU 29x35x6,3 PUR
EU3045-1 Stangennutring EU 30x45x9 PUR
EU3543-NEI Stangennutring EU-NEI 35x43x6,5 PUR/POM
EU3545-2 Stangennutring EU 35x45x13,5 PUR
EU3546-1 Stangennutring EU 35x46x10 PUR
EU3644 Stangennutring EU 36x44x9 PUR
EU3648 Stangennutring EU 36x48x9 PUR
EU3651-1 Stangennutring EU 36x51x12,5 PUR
EU3844 Stangennutring EU 38x44x5,3 PUR
EU3845 Stangennutring EU 38x45x5,5 PUR
EU3950 Stangennutring EU 39x50x11 PUR
EU4048-1-NEI Stangennutring EU-NEI 40x48x9 PUR/POM
EU4050-3 Stangennutring EU 40x50x13,5 PUR
EU4262-1 Stangennutring EU 42x62x11 PUR
EU4565 Stangennutring EU 45x65x13 PUR
EU4656 Stangennutring EU 46x56x8 PUR
EU5068-1 Stangennutring EU 50x68x10 PUR
EU5565-3 Stangennutring EU 55x65x14,5 PUR
EU5568 Stangennutring EU 55x68x11 PUR
EU5570-1 Stangennutring EU 55x70x13 PUR
EU5575-1 Stangennutring EU 55x75x14,5 PUR
EU5676 Stangennutring EU 56x76x13 PUR
EU5676-2 Stangennutring EU 56x76x16 PUR
EU6077 Stangennutring EU 60x77x12 PUR
EU6274-1 Stangennutring EU 62x74x14 PUR
EU6373 Stangennutring EU 63x73x13 PUR
EU6383 Stangennutring EU 63x83x13 PUR
EU6383-2 Stangennutring EU 63x83x16 PUR
EU6585 Stangennutring EU 65x85x13 PUR
EU6585-1 Stangennutring EU 65x85x14,5 PUR
EU7684-1 Stangennutring EU 76x84x8,5 PUR
EU7888-S Stangennutring EU 78x88x15 PUR
EU85105-1 Stangennutring EU 85x105x14,5 PUR
EU8595 Stangennutring EU 85x95x8 PUR
EU9199-1 Stangennutring EU 91x99x8,5 PUR
EU93104-1 Stangennutring EU 93x104x11 PUR
EUD10090-P Kolbendichtsatz EUD-P 100x90x12,5
EUD11096 Kolbendichtsatz EUD 110x96x22,5
EUD140123 Kolbendichtsatz EUD 140x123x26,5
EUD160143 Kolbendichtsatz EUD 160x143x26,5
EUD2517-P Kolbendichtsatz EUD-P 25x17x10
EUD3224-P Kolbendichtsatz EUD-P 32x24x10
EUD4032-P Kolbendichtsatz EUD-P 40x32x10
EUD5038 Kolbendichtsatz EUD 50x38x20,5
EUD5543 Kolbendichtsatz EUD 55x43x20,5
EUD7058 Kolbendichtsatz EUD 70x58x20,5
EUD7060-P Kolbendichtsatz EUD-P 70x60x12,5
EUD8571 Kolbendichtsatz EUD 85x71x22,5
EUD9080-P Kolbendichtsatz EUD-P 90x80x12,5
EUDH753B7054 Kolbendichtsatz EUDH 70x54x22,4
EU-I075100 Stangennutring EU-I 19,05x25,4x3,5 PUR
EU-I125162 Stangennutring EU-I 31,75x41,22x8,7 PUR
EU-I162200 Stangennutring EU-I 41,22x50,8x10,5 PUR
EU-I200250 Stangennutring EU-I 50,8x63,5x10,5 PUR
EU-I225262 Stangennutring EU-I 57,15x66,67x10,5 PUR
EU-I225275 Stangennutring EU-I 57,15x69,85x10,5 PUR
EU-I237287 Stangennutring EU-I 60,33x73,03x10,3 PUR
EU-I375425 Stangennutring EU-I 95,25x107,95x10,5
EU-I400450 Stangennutring EU-I 101,6x114,3x10,5 PUR
EU-I400462 Stangennutring EU-I 101,6x117,47x10,5
EU-I450512 Stangennutring EU-I 114,3x130,18x10,5
EU-I450525 Stangennutring EU-I 114,3x133,35x17,5
EUS100120-NEI Stangendichtung EUS-NEI 100x120x16
EUS110130-NEI Stangendichtung EUS-NEI 110x130x16
EUS125145NEI Stangendichtung EUS-NEI 125x145x16
EUS140160-NEI Stangendichtung EUS-NEI 140x160x16
EUS160185NEI Stangendichtung EUS-NEI 160x185x20
EUS180205-NEI Stangendichtung EUS-NEI 180x205x20
EUS200225-NEI Stangendichtung EUS-NEI 200x225x20
EUS2028-NEI Stangendichtung EUS-NEI 20x28x6,3
EUS2230-NEI Stangendichtung EUS-NEI 22x30x6,3
EUS2533-NEI Stangendichtung EUS-NEI 25x33x6,3
EUS2838-NEI Stangendichtung EUS-NEI 28x38x8
EUS3242-NEI Stangendichtung EUS-NEI 32x42x8
EUS3545 Stangendichtung EUS 35x45x6,5
EUS3646-NEI Stangendichtung EUS-NEI 36x46x8
EUS4050-NEI Stangendichtung EUS-NEI 40x50x8
EUS4535 Stangendichtung EUS 45x35x6,5
EUS4555-NEI Stangendichtung EUS-NEI 45x55x8
EUS5060-NEI Stangendichtung EUS-NEI 50x60x8
EUS5671-NEI Stangendichtung EUS-NEI 56x71x12,5
EUS6075-NEI Stangendichtung EUS-NEI 60x75x12,5
EUS6378-NEI Stangendichtung EUS-NEI 63x78x12,5
EUS6580-NEI Stangendichtung EUS-NEI 65x80x12,5
EUS7085-NEI Stangendichtung EUS-NEI 70x85x12,5
EUS7590-NEI Stangendichtung EUS-NEI 75x90x12,5
EUS8095-NEI Stangendichtung EUS-NEI 80x95x12,5
EUS85100 Stangendichtung EUS 85x100x12,5
EUS90105-NEI Stangendichtung EUS-NEI 90x105x12,5
EUS95110-NEI Stangendichtung EUS-NEI 95x110x12,5
EUS-I025050 Stangendichtung EUS-I 6,35x12,7x3,5
EUS-I037062 Stangendichtung EUS-I 9,52x15,88x3,5
EUS-I037075 Stangendichtung EUS-I 9,52x19,05x5,3
EUS-I050075 Stangendichtung EUS-I 12,7x19,05x3,5
EUS-I050100 Stangendichtung EUS-I 12,7x25,4x10,5
EUS-I050100-1 Stangendichtung EUS-I 12,7x25,4x7
EUS-I075100 Stangendichtung EUS-I 19,05x25,4x5,3
EUS-I075100-2 Stangendichtung EUS-I 19,05x25,4x3,5
EUS-I075125 Stangendichtung EUS-I 19,05x31,75x7
EUS-I081106 Stangendichtung EUS-I 20,63x26,99x5,3
EUS-I081106-1 Stangendichtung EUS-I 20,63x26,99x3,5
EUS-I093118 Stangendichtung EUS-I 23,81x30,16x7
EUS-I100137 Stangendichtung EUS-I 25,4x34,93x8,7
EUS-I100137-1 Stangendichtung EUS-I 25,4x34,93x5,3
EUS-I100150 Stangendichtung EUS-I 25,4x38,1x7
EUS-I112137 Stangendichtung EUS-I 28,57x34,93x3,5
EUS-I112150 Stangendichtung EUS-I 28,57x38,1x8,7
EUS-I125150 Stangendichtung EUS-I 31,75x38,1x5,3
EUS-I125150-1 Stangendichtung EUS-I 31,75x38,1x7
EUS-I125162-1 Stangendichtung EUS-I 31,75x41,27x8,7
EUS-I125162-2 Stangendichtung EUS-I 31,75x41,27x10,5
EUS-I125162-3 Stangendichtung EUS-I 31,75x41,27x5,3
EUS-I125175 Stangendichtung EUS-I 31,75x44,45x5,3
EUS-I125187 Stangendichtung EUS-I 31,75x47,62x8,7
EUS-I125187-1 Stangendichtung EUS-I 31,75x47,62x10,5
EUS-I125200 Stangendichtung EUS-I 31,75x50,8x10,5
EUS-I137162 Stangendichtung EUS-I 34,92x41,27x5,3
EUS-I150187-1 Stangendichtung EUS-I 38,1x47,62x5,3
EUS-I150200 Stangendichtung EUS-I 38,1x50,8x7
EUS-I175212 Stangendichtung EUS-I 44,45x53,97x7
EUS-I175212-2 Stangendichtung EUS-I 44,45x53,97x8,7
EUS-I175212-3 Stangendichtung EUS-I 44,45x53,97x5,3
EUS-I187225 Stangendichtung EUS-I 47,62x57,15x5,3
EUS-I187237 Stangendichtung EUS-I 47,62x60,32x10,5
EUS-I187262 Stangendichtung EUS-I 47,62x66,67x10,5
EUS-I200237 Stangendichtung EUS-I 50,8x60,32x8,7
EUS-I200237-1 Stangendichtung EUS-I 50,8x60,32x10,5
EUS-I200237-2 Stangendichtung EUS-I 50,8x60,32x5,3
EUS-I200262 Stangendichtung EUS-I 50,8x66,67x10,5
EUS-I212250 Stangendichtung EUS-I 53,97x63,5x7
EUS-I212262 Stangendichtung EUS-I 53,97x66,67x10,5
EUS-I212275 Stangendichtung EUS-I 53,97x69,85x10,5
EUS-I225262 Stangendichtung EUS-I 57,15x66,67x8,7
EUS-I225262-1 Stangendichtung EUS-I 57,15x66,67x10,5
EUS-I225262-2 Stangendichtung EUS-I 57,15x66,67x5,3
EUS-I225275 Stangendichtung EUS-I 57,15x69,85x10,5
EUS-I225287 Stangendichtung EUS-I 57,15x73,02x10,5
EUS-I237275 Stangendichtung EUS-I 60,32x69,85x5,3
EUS-I237275-1 Stangendichtung EUS-I 60,32x69,85x10,5
EUS-I237287 Stangendichtung EUS-I 60,32x73,02x10,5
EUS-I250287 Stangendichtung EUS-I 63,5x73,02x8,7
EUS-I250300 Stangendichtung EUS-I 63,5x76,2x7
EUS-I250312 Stangendichtung EUS-I 63,5x79,37x14
EUS-I262300 Stangendichtung EUS-I 66,67x76,2x5,3
EUS-I262312 Stangendichtung EUS-I 66,67x79,37x10,5
EUS-I275350 Stangendichtung EUS-I 69,85x88,9x10,5
EUS-I275350-1 Stangendichtung EUS-I 69,85x88,9x17,5
EUS-I287337 Stangendichtung EUS-I 73,02x85,72x10,5
EUS-I287350 Stangendichtung EUS-I 73,02x88,9x14
EUS-I300337 Stangendichtung EUS-I 76,2x85,72x7
EUS-I300337-1 Stangendichtung EUS-I 76,2x85,72x10,5
EUS-I300362 Stangendichtung EUS-I 76,2x92,07x10,5
EUS-I300362-1 Stangendichtung EUS-I 76,2x92,07x14
EUS-I300375 Stangendichtung EUS-I 76,2x95,25x17,5
EUS-I312350 Stangendichtung EUS-I 79,37x88,9x10,5
EUS-I312375 Stangendichtung EUS-I 79,37x95,25x14
EUS-I325375-1 Stangendichtung EUS-I 82,55x95,25x14
EUS-I325400 Stangendichtung EUS-I 82,55x101,6x14
EUS-I337387 Stangendichtung EUS-I 85,72x98,42x10,5
EUS-I350387 Stangendichtung EUS-I 88,9x98,42x10,5
EUS-I350400 Stangendichtung EUS-I 88,9x101,6x10,5
EUS-I350412 Stangendichtung EUS-I 88,9x104,78x14
EUS-I350425 Stangendichtung EUS-I 88,9x107,95x14
EUS-I350450 Stangendichtung EUS-I 88,9x114,3x21
EUS-I375425 Stangendichtung EUS-I 95,25x107,95x10,5
EUS-I375425-1 Stangendichtung EUS-I 95,25x107,95x15,7
EUS-I375450 Stangendichtung EUS-I 95,25x114,3x14
EUS-I400462 Stangendichtung EUS-I 101,6x117,48x15,7
EUS-I400475 Stangendichtung EUS-I 101,6x120,65x14
EUS-I400500 Stangendichtung EUS-I 101,6x127x21
EUS-I425475 Stangendichtung EUS-I 107,95x120,65x10,5
EUS-I425475-1 Stangendichtung EUS-I 107,95x120,65x15,5
EUS-I425500 Stangendichtung EUS-I 107,95x127x17,5
EUS-I437500 Stangendichtung EUS-I 111,13x127x14
EUS-I450500 Stangendichtung EUS-I 114,3x127x10,5
EUS-I450525 Stangendichtung EUS-I 114,3x133,35x17,5
EUS-I450550 Stangendichtung EUS-I 114,3x139,7x21
EUS-I475525 Stangendichtung EUS-I 120,65x133,35x10,5
EUS-I500550 Stangendichtung EUS-I 127x139,7x10,5
EUS-I500575 Stangendichtung EUS-I 127x146,05x17,5
EUS-I500600 Stangendichtung EUS-I 127x152,4x21
EUS-I525575 Stangendichtung EUS-I 133,35x146,05x10,5
EUS-I525600 Stangendichtung EUS-I 133,35x152,4x17,5
EUS-I537587 Stangendichtung EUS-I 136,52x149,1x7
EUS-I550600 Stangendichtung EUS-I 139,7x152,4x10,5
EUS-I550625 Stangendichtung EUS-I 139,7x158,75x17,5
EUS-I550650 Stangendichtung EUS-I 139,7x165,1x21
EUS-I600650 Stangendichtung EUS-I 152,4x165,1x15,7
EUS-I600675 Stangendichtung EUS-I 152,4x171,45x17,5
EUS-I600700 Stangendichtung EUS-I 152,4x177,8x21
EUS-I650700 Stangendichtung EUS-I 165,1x177,8x15,7
EUS-I650725 Stangendichtung EUS-I 165,1x184,15x10,5
EUS-I650725-1 Stangendichtung EUS-I 165,1x184,15x17,5
EUS-I650750 Stangendichtung EUS-I 165,1x190,5x21
EUS-I675725 Stangendichtung EUS-I 171,45x184,15x10,5
EUS-I700750 Stangendichtung EUS-I 177,8x190,5x15,7
EUS-I700775 Stangendichtung EUS-I 177,8x196,85x14
EUS-I700800 Stangendichtung EUS-I 177,8x203,2x21
EUS-I750800 Stangendichtung EUS-I 190,5x203,2x15,7
EUS-I800850 Stangendichtung EUS-I 203,2x215,9x15,7
EUS-I800900 Stangendichtung EUS-I 203,2x228,6x21
EUS-I850900 Stangendichtung EUS-I 215,9x228,6x15,7
F3000PH F3000PH 燜3000PH
FA100X14 Kolbenführung FA 100x92x14 POM/PTBR
FA105X14 Kolbenführung FA 105x97x14 POM/PTBR
FA110X14 Kolbenführung FA 110x102x14 POM/PTBR
FA115X14 Kolbenführung FA 115x107x14 POM/PTBR
FA120-14 Kolbenführung FA 120x112x14 POM/PTBR
FA125X17.5 Kolbenführung FA 125x115x17,5 POM/PTBR
FA140X17.5 Kolbenführung FA 140x130x17,5 POM/PTBR
FA180X20 Kolbenführung FA 180x170x20 POM/PTBR
FA180X24 Kolbenführung FA 180x170x24 POM/PTBR
FA200X20 Kolbenführung FA 200x190x30 POM/PTBR
FA220-25 Kolbenführung FA 220x210x25 POM/PTBR
FA240X33 Kolbenführung FA 240x230x33 POM/PTBR
FA250-33 Kolbenführung FA 250x240x33 POM/PTBR
FA63X12 Kolbenführung FA 63x55x12 POM/PTBR
FA65X12 Kolbenführung FA 65x57x12 POM/PTBR
FA80X14 Kolbenführung FA 80x72x14 POM/PTBR
FA90X14 Kolbenführung FA 90x82x14 POM/PTBR
FAH013VA Edelstahlhülse 燜AH013VA
FAH032VA Edelstahlhülse 燜AH032VA
FAH040VA Edelstahlhülse 燜AH040VA
FAH050VA Edelstahlhülse 燜AH050VA
FAH065VA Edelstahlhülse 燜AH065VA
FAH080VA Edelstahlhülse 燜AH080VA
FAH100VA Edelstahlhülse mit ID 130mm Länge 30mm
FAI115X125X24 Stangenführung FAI 115x125x24 POM/PTBR
FAI120X130X24 Stangenführung FAI 120x130x24 POM/PTBR
FAI130X24 Stangenführung FAI 130x140x24 POM/PTBR
FAI140X150X24 Stangenführung FAI 140x150x24 POM/PTBR
FAI150X35 Stangenführung FAI 150x162x35 POM/PTBR
FAI200X35 Stangenführung FAI 200x212x35 POM/PTBR
FAI240X35 Stangenführung FAI 240x252x35 POM/PTBR
FAI25X19 Stangenführung FAI 25x31x19 POM/PTBR
FAI28X19 Stangenführung FAI 28x34x19 POM/PTBR
FAI30X19 Stangenführung FAI 30x36x19 POM/PTBR
FAI32X19 Stangenführung FAI 32x38x19 POM/PTBR
FAI35X19 Stangenführung FAI 35x41x19 POM/PTBR
FAI36X19 Stangenführung FAI 36x42x19 POM/PTBR
FAI40X19 Stangenführung FAI 40x46x19 POM/PTBR
FAI50X19 Stangenführung FAI 50x56x19 POM/PTBR
FAI55X19 Stangenführung FAI 55x61x19 POM/PTBR
FAI56X19 Stangenführung FAI 56x62x19 POM/PTBR
FAI60X70X24 Stangenführung FAI 60x70x24 POM/PTBR
FAI75X24 Stangenführung FAI 75x80x24 POM/PTBR
FAI78X88X24 Stangenführung FAI 78x88x24 POM/PTBR
FAI80X24 Stangenführung FAI 80x85x24 POM/PTBR
FAI83X24 Stangenführung FAI 83x93x24 POM/PTBR
FAI90X24 Stangenführung FAI 90x95x24 POM/PTBR
FAI95X105X24 Stangenführung FAI 95x105x24 POM/PTBR
FALTBAU102X10M Falt-Bauschlauch mit Storz A L=10m
FALTBAU102X15M Falt-Bauschlauch mit Storz A L=15m
FARBSPRITZ11-4 Farbspritzschlauch 11x4
FBA006 Metallschlauch DN006, 1 Umflechtung VA
FBA008 Metallschlauch DN008, 1 Umflechtung VA
FBA010 Metallschlauch 燜BA010
FBA013 Metallschlauch 燜BA013
FBA016 Metallschlauch 燜BA016
FBA020 Metallschlauch 燜BA020
FBA025 Metallschlauch 燜BA025
FBA032 Metallschlauch 燜BA032
FBA040 Metallschlauch 燜BA040
FBA050 Metallschlauch 燜BA050
FBA065 Metallschlauch 燜BA065
FBA080 Metallschlauch 燜BA080
FBA100 Metallschlauch 燜BA100
FBA125 Metallschlauch 燜BA125
FBA150 Metallschlauch 燜BA150
FBB040 Metallschlauch DN40, 2 Umflechtungen, VA
FBB080 Metallschlauch 燜BB080
FBB100 Metallschlauch 燜BB100
FBO006 Metallschlauch DN06, ohne Umflechtung
FBO008 Metallschlauch DN08, ohne Umflechtung
FBO010 Metallschlauch DN10, ohne Umflechtung
FBO013 Metallschlauch DN13, ohne Umflechtung
FBO016 Metallschlauch DN16, ohne Umflechtung
FBO020 Metallschlauch DN20, ohne Umflechtung
FBO025 Metallschlauch DN25, ohne Umflechtung
FBO032 Metallschlauch DN32, ohne Umflechtung
FBO040 Metallschlauch 燜BO040
FBO050 Metallschlauch 燜BO050
FBO065 Metallschlauch DN65, ohne Umflechtung
FBO080 Metallschlauch DN80, ohne Umflechtung
FBO100 Metallschlauch DN100, ohne Umflechtung
FBO125 Metallschlauch DN125, ohne Umflechtung
FBO150 Metallschlauch DN150, ohne Umflechtung
FBO250 Metallschlauch DN250, ohne Umflechtung
FBS032 Hitzeschutzschlauch ID32 Silikat
FBS047 Hitzeschutzschlauch ID47 Silikat
FBS055 Hitzeschutzschlauch ID55 Silikat
FBS056 Hitzeschutzschlauch ID56 Silikat
FBS060 Hitzeschutzschlauch ID60 Silikat
FBS100 Hitzeschutzschlauch ID100
FBS120 Hitzeschutzschlauch 燜BS120
FBS130 Hitzeschutzschlauch ID130
FBSB070 Hitzeschutzschlauch ID70 Silikon rot
FBSB076 Hitzeschutzschlauch ID76 Silikon rot
FBSB089 Hitzeschutzschlauch ID89 Silikon rot
FBSB095 Hitzeschutzschlauch ID95 Silikon rot
FBSB102 Hitzeschutzschlauch ID102 Silikon rot
FBSB114 Hitzeschutzschlauch ID114 Silikon rot
FBSB127 Hitzeschutzschlauch ID127 Silikon rot
FBSB160 Hitzeschutzschlauch ID160 Silikon rot
FBSB170 Hitzeschutzschlauch ID170 Silikon rot
FBSB180 Hitzeschutzschlauch ID180 Silikon rot
FBSB200 Hitzeschutzschlauch ID200 Silikon rot
FBSB220 Hitzeschutzschlauch ID220 Silikon rot
FBSB250 Hitzeschutzschlauch ID250 Silikon rot
FBSB300 Hitzeschutzschlauch ID300 Silikon rot
FBSG010 Hitzeschutzschlauch Silikon grau ID10
FBSG015 Hitzeschutzschlauch Silikon grau ID15
FBSG020 Hitzeschutzschlauch Silikon grau ID20
FBSG022 Hitzeschutzschlauch Silikon grau ID22
FBSG025 Hitzeschutzschlauch Silikon grau ID25
FBSG030 Hitzeschutzschlauch Silikon grau ID30
FBSG032 Hitzeschutzschlauch Silikon grau ID32
FBSG035 Hitzeschutzschlauch Silikon grau ID35
FBSG040 Hitzeschutzschlauch Silikon grau ID40
FBSG050 Hitzeschutzschlauch Silikon grau ID50
FBSG060 Hitzeschutzschlauch Silikon grau ID60
FBSS045 Hitzeschutzschlauch Glasfaser ID45
FD100-50-2PT Flachdichtung 100x50x2mm aus PTFE
FD105-65-3C4400 Flachdichtung 105x65x3 C4400
FD107-61-2PT/GL Flachdichtung 107x61x2 PTFE / Glas
FD11.5-18-2.5PT Flachdichtung 11,5x18x2,5mm aus PTFE
FD110-75-2C4400 Flachdichtung 110x75x2 C4400
FD111-68-2GR Flachdichtung 111x68x2mm aus Graphit
FD11-6-2PT Flachdichtung 11x6x2mm aus PTFE
FD122-71-2E65 Flachdichtung 122x71x2 EPDM
FD140-121-1.5C44 Flachdichtung 140x121x1,5 C4400
FD150-114-2PT Flachdichtung 150x114x2mm aus PTFE
FD15-11-1C4400 Flachdichtung 15x11x1 C4400
FD152-115-2C4400 Flachdichtung 152x115x2mm C4400
FD15-7-2PT Flachdichtung 15x7x2 PTFE
FD18-11.5-2PT Flachdichtung 18x11,5x2mm aus PTFE
FD18-12-2HT Flachdichtung 18x12x2mm Hochtemperatur
FD18-12-2PT Flachdichtung 18x12x2mm PTFE
FD19.5-12-2.5PT Flachdichtung 19,5x12x2,5mm aus PTFE
FD190-125-3C4400 Flachdichtung 190x125x3 C4400
FD21-12-3PT Flachdichtung 21x12x3mm aus PTFE
FD22-11.5-2PT Flachdichtung 22x11,5x2mm aus PTFE
FD23-13-2HT Flachdichtung 23x13x2mm Hochtemperatur
FD24-15-2V Flachdichtung 24x15x2mm FPM
FD24-17-2GR Flachdichtung 24x17x2mm aus Graphit
FD25-18-2HT Flachdichtung 25x18x2mm Hochtemperatur
FD27-18-2HT Flachdichtung 27x18x2mm Hochtemperatur
FD280-162-2C4400 Flachdichtung 280x162x2 C4400
FD28-22-2PT Flachdichtung 28x22x2mm aus PTFE
FD30-18-2GR Flachdichtung 30x18x2mm aus Graphit
FD30-18-2PT Flachdichtung 30x18x2mm aus PTFE
FD310-295-0.5C44 Flachdichtung 310x295x0 C4400
FD320-250-3C4400 Flachdichtung 320x250x3 C4400
FD320-250-3PT Flachdichtung 320x250x3 PTFE
FD33-20-2PT Flachdichtung 33x20x2mm aus PTFE
FD33-24-2PT Flachdichtung 33x24x2mm aus PTFE
FD33-27-3PT Flachdichtung 33x27x3mm aus PTFE
FD38-22-2GR Flachdichtung 38x22x2mm aus Graphit
FD38-26-3PT/GL Flachdichtung 38x26x3 PTFE / Glas
FD38-27-2HT Flachdichtung 38x27x2mm Hochtemperatur
FD39.5-25-2HT Flachdichtung 39.5x25x2mm Hochtemperatur
FD39-29-2PT/GL Flachdichtung 39x29x2 PTFE / Glas
FD44-30-2PT Flachdichtung 44x30x2mm aus PTFE
FD44-32-2GR Flachdichtung 44x32x2mm aus Graphit
FD45-32-2HT Flachdichtung 45x32x2mm Hochtemperatur
FD48-35-2GR Flachdichtung 48x35x2mm aus Graphit
FD50-26-2PT Flachdichtung 50x26x2mm aus PTFE
FD540-490-3C4400 Flachdichtung 540x490x3 C4400
FD55-41-2GR Flachdichtung 55x41x2mm aus Graphit
FD55-41-2PT Flachdichtung 55x41x2mm aus PTFE
FD55-42-2HT Flachdichtung 55x42x2mm Hochtemperatur
FD56-41-2HT Flachdichtung 56x41x2mm Hochtemperatur
FD56-42-2HT Flachdichtung 56x42x2mm Hochtemperatur
FD570-500-3C4400 Flachdichtung 570x500x3 C4400
FD57-40-3HT Flachdichtung 57x40x3mm Hochtemperatur
FD57-43-2PT/GL Flachdichtung 57x43x2 PTFE / Glas
FD58-41-2GR Flachdichtung 58x41x2mm aus Graphit
FD58-46-2HT Flachdichtung 58x46x2mm Hochtemperatur
FD590-500-3C4400 Flachdichtung 590x500x3 C4400
FD60-30-2PT Flachdichtung 60x30x2mm aus PTFE
FD62-44-2PT Flachdichtung 62x44x2mm aus PTFE
FD62-45-2C4400 Flachdichtung 62x45x2 C4400
FD62-47-2PT Flachdichtung 62x47x2mm aus PTFE
FD65-30-2PT Flachdichtung 65x30x2mm aus PTFE
FD680-600-3C4400 Flachdichtung 680x600x3 C4400
FD70-35-2PT/GL Flachdichtung 70x35x2 PTFE / Glas
FD70-40-2PT Flachdichtung 70x40x2mm aus PTFE
FD70-45-3C4400 Flachdichtung 70x45x3 C4400
FD77-60-2C4400 Flachdichtung 77x60x2 C4400
FD78-56-2GR Flachdichtung 78x56x2mm aus Graphit
FD78-58-3HT Flachdichtung 78x56x3mm Hochtemperatur
FD78-60-2PT Flachdichtung 78x60x2mm aus PTFE
FD800-670-3C4400 Flachdichtung 800x670x3 C4400
FD80-48-2PT Flachdichtung 80x48x2mm aus PTFE
FD82-66-1C4400 Flachdichtung 82x66x3 C4400
FD85-45-2PT Flachdichtung 85x45x2mm aus PTFE
FD85-60-2PT Flachdichtung 85x60x2mm aus PTFE
FD85-70-0.5C4400 Flachdichtung 85x70x0,5 C4400
FD87-73-2PT/GL Flachdichtung 87x73x2 PTFE / Glas
FD98-57-2PT Flachdichtung 98x57x2mm aus PTFE
FD98-60-2PT Flachdichtung 98x60x2mm aus PTFE
FD98-67-2PT Flachdichtung 98x67x2mm aus PTFE
FDDN150PN40C4400 Flachdichtung DIN2690 225x168x2 C4400
FDDN50PN40C4400-4L Flachdichtung DN50 PN40 4-Loch C4400
FDSF2400-27.1-42.9 Dichtung SF2400 27,1 x 42,9 Flexitallic
FDSF2400-27.7-42.9 Dichtung SF2400 27,7 x 42,9 Flexitallic
FDSF2400-34.5-50.8 Dichtung SF2400 35,5 x 50,8 Flexitallic
FEDERRING16 Federring 燜EDERRING16
FEDERRINGM16 Federring für M16
FEDERRINGM20 Federring für M20
FEDERRINGM8 Federring für M8
FFMNW13 Verschlussmutter DKF16,75
FH3003V SAE-Flanschhälfte 1" 3000PSI
FH3005V SAE-Flanschhälfte 1.1/2" 3000PSI
FH6003V SAE-Flanschhälfte 1" 6000PSI
FH6004V SAE-Flanschhälfte 1.1/4" 6000PSI
FHFNW16 Verschlussstutzen CEF21,25
FHM91-12 Verschlussschraube ASK AGM12x1,5
FHM91-38-1.5 Verschlussschraube ASK AGM38x1,5
FHR010VA FHR VA 燜HR010VA
FHR013VA FHR VA 燜HR013VA
FHR020 FHR TG 燜HR020
FHR020RG FHR RG 燜HR020RG
FHR025 FHR TG 燜HR025
FHR032 FHR TG 燜HR032
FHR050 FHR TG 燜HR050
FHR050VA FHR VA 燜HR050VA
FHR90-5/8 Verschlussschraube ISK AGR5/8"
FHR91-1/8I6KTVA FHR 91 VA 燜HR91-1/8I6KTVA
FHR91-11/4 Verschlussschraube ASK AGR1.1/4"
FHR91-3/8VA FHR 91 VA 燜HR91-3/8VA
FHR91-5/8 Verschlussschraube ASK AGR5/8"
FH-X3001 SAE-Flanschhälfte 1/2" 3000psi aus VA
FH-X3002 Flanschhälfte 燜H-X3002
FH-X3003 Flanschhälfte 燜H-X3003
FH-X3004 Flanschhälfte 燜H-X3004
FH-X3005 Flanschhälfte 燜H-X3005
FH-X3006 Flanschhälfte 燜H-X3006
FH-X3007 Flanschhälfte 燜H-X3007
FH-X3008 Flanschhälfte 燜H-X3008
FH-X3011 Flanschhälfte 燜H-X3011
FI120X24 Stangenführung FI 120x130x24 POM/PTBR
FI125X24 Stangenführung FI 125x135x24 POM/PTBR
FI130X24 Stangenführung FI 130x140x24 POM/PTBR
FI150X35 Stangenführung FI 150x162x35 POM/PTBR
FI1F-2N-15 Inline-Filter 1/8" NPT IG 15my
FI1H-2T-05 Inline-Filter 1/8" 0,5my
FI1H-2T-15 Inline-Filter 1/8" 15my
FI1H-2T-2 Inline-Filter 1/8" 2my
FI1H-2T-7 Inline-Filter 1/8" 7my
FI1H-3M-7 Inline-Filter 3mm 7my
FI1M-2N-2 Inline-Filter 1/8" NPT AG 2my
FI1SE-05 Filtereinsatz für Inline-Filter 0,5my
FI1SE-1 Filtereinsatz für Inline-Filter 1my
FI1SE-10 + Artikel ist zum Löschen vorgemerkt +
FI1SE-100 Filtereinsatz für Inline-Filter 100my
FI1SE-15 Filtereinsatz für Inline-Filter 15my
FI1SE-2 Filtereinsatz für Inline-Filter 2my
FI1SE-60 Filtereinsatz für Inline-Filter 60my
FI1SE-7 Filtereinsatz für Inline-Filter 7my
FI1SE-90 Filtereinsatz für Inline-Filter 90my
FI240X35 Stangenführung FI 240x252x35 POM/PTBR
FI28X19 Stangenführung FI 28x34x19 POM/PTBR
FI2H-4T-7 Inline-Filter 1/4" 7my
FI2H-6M-05 Inline-Filter 6mm 05my
FI2H-6M-15 Inline-Filter 6mm 15my
FI2H-6M-2 Inline-Filter 6mm 2my
FI2H-6M-60 Inline-Filter 6mm 60my
FI2H-6M-7 Inline-Filter 6mm 7my
FI2H-6M-90 Inline-Filter 6mm 90my
FI2H-8M-7 Inline-Filter 8mm 7my
FI2H-8M-90 Inline-Filter 8mm 90my
FI2M-4N-90 Inline-Filter 1/4" NPT AG 90my
FI2SE-05 Filtereinsatz für Inline-Filter 0,5my
FI2SE-15 Filtereinsatz für Inline-Filter 15my
FI2SE-2 Filtereinsatz für Inline-Filter 2my
FI2SE-60 Filtereinsatz für Inline-Filter 60my
FI2SE-7 Filtereinsatz für Inline-Filter 7my
FI2SE-90 Filtereinsatz für Inline-Filter 90my
FI30X19 Stangenführung FI 30x36x19 POM/PTBR
FI360X35 Stangenführung FI 360x372x35 POM/PTBR
FI3H-10M-7 Inline-Filter 10mm 7my
FI3H-12M-60 Inline-Filter 12mm 60my
FI3H-12M-7 Inline-Filter 12mm 7my
FI3H-12M-90 Inline-Filter 12mm 90my
FI3SE-05 Filtereinsatz für Inline-Filter 0,5my
FI3SE-15 Filtereinsatz für Inline-Filter 15my
FI3SE-2 Filtereinsatz für Inline-Filter 2my
FI3SE-60 Filtereinsatz für Inline-Filter 60my
FI3SE-7 Filtereinsatz für Inline-Filter 7my
FI3SE-90 Filtereinsatz für Inline-Filter 90my
FI45X19 Stangenführung FI 45x51x19 POM/PTBR
FI4H-16M-60 Inline-Filter 16mm 60my
FI4SE-05 Filtereinsatz für Inline-Filter 0,5my
FI4SE-15 Filtereinsatz für Inline-Filter 15my
FI4SE-2 Filtereinsatz für Inline-Filter 2my
FI4SE-60 Filtereinsatz für Inline-Filter 60my
FI4SE-7 Filtereinsatz für Inline-Filter 7my
FI4SE-90 Filtereinsatz für Inline-Filter 90my
FI55X19 Stangenführung FI 55x61x19 POM/PTBR
FI56X19 Stangenführung FI 56x62x19 POM/PTBR
FI70X24 Stangenführung FI 70x75x24 POM/PTBR
FI83X93X24 Stangenführung FI 83x93x24 POM/PTBR
FI90X24 Stangenführung FI 90x100x24 POM/PTBR
FKKG105HR75AL Festkupplung Feuerwehr 105 AGR3" 75 AL
FKKG115HR100AL Festkupplung Feuerwehr 115 AGR4" 100 AL
FKKG115IR100AL Festkupplung Feuerwehr 115 IGR4" 100 AL
FKKG133HR100AMG Festkupplung Feuerwehr 133 AGR4" 100A MG
FKKG133IR110AMG Festkplg. Feuerwehr 133 IGR4.1/2" 110A
FKKG160HR150AL Festkupplung Feuerwehr 160 AGR6" 150 AL
FKKG278IR250AL Festkupplung Feuerwehr 278 IGR10" 250 AL
FKKG31HR20DMG Festkupplung Feuerwehr 31 AGR3/4" 20D MG
FKKG31HR25DMG Festkupplung Feuerwehr 31 AGR1" 25D MG
FKKG31HR32DAL Festkupplung Feuerwehr 31 AGR1.1/4" 32D
FKKG31IR13DMG Festkupplung Feuerwehr 31 IGR1/2" 13D MG
FKKG31IR20DMG Festkupplung Feuerwehr 31 IGR3/4" 20D MG
FKKG31IR25DMG Festkupplung Feuerwehr 31 IGR1" 25D MG
FKKG31IR32DAL Festkupplung Feuerwehr 31 IGR1.1/4" 32D
FKKG44HR25AL Festkupplung Feuerwehr 44 AGR1" 25 AL
FKKG44HR25MG Festkupplung Feuerwehr 44 AGR1" 25 MG
FKKG44HR32AL Festkplg. Feuerwehr 44 AGR1.1/4" 32 AL
FKKG44HR32MG Festkplg. Feuerwehr 44 AGR1.1/4" 32 MG
FKKG44IR25AL Festkupplung Feuerwehr 44 IGR1" 25 AL
FKKG44IR32AL Festkupplung Feuerwehr 44 IGR1.1/4" AL
FKKG52HR32AL Festkplg. Feuerwehr 52 AGR1.1/4" 32 AL
FKKG52HR32MG Festkplg. Feuerwehr 52 AGR1.1/4" 32 MG
FKKG52HR40MG Festkplg. Feuerwehr 52 AGR1.1/2" 40 MG
FKKG52IR25AL Festkupplung Feuerwehr 52 IGR1" 25 AL
FKKG52IR32AL Festkplg. Feuerwehr 52 IGR1.1/4" 32 AL
FKKG52IR40AL Festkplg. Feuerwehr 52 IGR1.1/2" 40 AL
FKKG66HR25CMG Festkupplung Feuerwehr 66 AGR1" 25C MG
FKKG66HR32CMG Festkupplung Feuerwehr 66 AGR1.1/4" 32C
FKKG66HR40CMG Festkupplung Feuerwehr 66 AGR1.1/2" 40C
FKKG66HR65CMG Festkupplung Feuerwehr 66 AGR2.1/2" 65C
FKKG66IR25CMG Festkupplung Feuerwehr 66 IGR1" 25C MG
FKKG66IR32CMG Festkupplung Feuerwehr 66 IGR1.1/4" 32C
FKKG66IR40CMG Festkupplung Feuerwehr 66 IGR1.1/2" 40C
FKKG66IR50CMG Festkupplung Feuerwehr 66 IGR2" 50C MG
FKKG66IR65CMG Festkupplung Feuerwehr 66 IGR2.1/2" 65C
FKKG81HR40AL Festkplg. Feuerwehr 81 AGR1.1/2" 40 AL
FKKG81HR50MG Festkupplung Feuerwehr 81 AGR2" 50 MG
FKKG81HR65AL Festkplg. Feuerwehr 81 AGR2.1/2" 65 AL
FKKG81HR65MG Festkplg. Feuerwehr 81 AGR2.1/2" 65 MG
FKKG81HR75AL Festkupplung Feuerwehr 81 AGR3" 75 AL
FKKG81HR75MG Festkupplung Feuerwehr 81 AGR3" 75 MG
FKKG81IR40AL Festkplg. Feuerwehr 81 IGR1.1/2" 40 AL
FKKG81IR50MG Festkupplung Feuerwehr 81 IGR2" 50 MG
FKKG81IR65AL Festkplg. Feuerwehr 81 IGR2.1/2" 65 AL
FKKG81IR65MG Festkplg. Feuerwehr 81 IGR2.1/2" 65 MG
FKKG81IR75MG Festkupplung Feuerwehr 81 IGR3" 75 MG
FKKG89HR50BMG Festkupplung Feuerwehr 89 AGR2" 50B MG
FKKG89HR75BMG Festkupplung Feuerwehr 89 AGR3" 75B MG
FKKG89IR50BMG Festkupplung Feuerwehr 89 IGR2" 50B MG
FKKG89IR75BMG Festkupplung Feuerwehr 89 IGR3" 75B MG
FL1802 Flußmittel 燜L1802
FLANSCHDECKEL032 Flanschdeckel 燜LANSCHDECKEL032
FLANSCHDECKEL040 Flanschdeckel für DN40
FLANSCHDECKEL050 Flanschdeckel 燜LANSCHDECKEL050
FLDR1/2N Flachdichtring Feuerwehr 1/2" Nitril
FLDR11/2N Flachdichtring Feuerwehr 1.1/2" Nitril
FLDR11/2NW Flachdichtring Feuerwehr 1.1/2" Nitril
FLDR11/2T Flachdichtring Feuerwehr 1.1/2" PTFE
FLDR11/4NW Flachdichtring Feuerwehr 1.1/4" Nitril
FLDR11/4T Flachdichtring Feuerwehr 1.1/4" PTFE
FLDR1NW Flachdichtring Feuerwehr 1" Nitril
FLDR1T Flachdichtring Feuerwehr 1" PTFE
FLDR21/2N Flachdichtring Feuerwehr 2.1/2" Nitril
FLDR21/2NW Flachdichtring Feuerwehr 2.1/2" Nitril
FLDR21/2T Flachdichtring Feuerwehr 2.1/2" PTFE
FLDR3/4N Flachdichtring Feuerwehr 3/4" Nitril
FLDR3T Flachdichtring Feuerwehr 3" PTFE
FLDR41/2N Flachdichtring Feuerwehr 4.1/2" Nitril
FLDR41/2NW Flachdichtring Feuerwehr 4.1/2" Nitril
FLDR41/2T Flachdichtring Feuerwehr 4.1/2" PTFE
FLDR4N Flachdichtring Feuerwehr 4" Nitril
FLDR4NW Flachdichtring Feuerwehr 4" Nitril
FLDR4T Flachdichtring Feuerwehr 4" PTFE
FLDR5N Flachdichtring Feuerwehr 5" Nitril
FLDR5NW Flachdichtring Feuerwehr 5" Nitril
FLDR5T Flachdichtring Feuerwehr 5" PTFE
FLDVBIGSTAHL11/2" Verschraubung IG 1.1/2" flachdichtend ST
FL-ST100-10ST Flachstahl 燜L-ST100-10ST
FL-ST100-10VA Flachstahl VA 燜L-ST100-10VA
FL-ST100-15ALU Rechteckstange Aluminium 燜L-ST100-15ALU
FL-ST100-15ST Flachstahl 燜L-ST100-15ST
FL-ST100-15ST37K Flachstahl 燜L-ST100-15ST37K
FL-ST100-25ST37K Flachstahl 100-25 aus Stahl ST37-K
FL-ST100-5VA Flachstahl VA 燜L-ST100-5VA
FL-ST100-6ST Flachstahl 燜L-ST100-6ST
FL-ST100-8ST Flachstahl 燜L-ST100-8ST
FL-ST100-8ST37K Flachstahl 燜L-ST100-8ST37K
FL-ST100K-12VA Flach-Profil 100x12, Edelstahl
FL-ST110-10ST Flachstahl 燜L-ST110-10ST
FL-ST120-10ST Flachstahl 燜L-ST120-10ST
FL-ST120-10VA Flach-Profil 120x10, Edelstahl
FL-ST120-15ALU Rechteckstange Aluminium 燜L-ST120-15ALU
FL-ST120-15ST Flachstahl 120-15 aus Stahl
FL-ST120-60ST37K Flachstahl 燜L-ST120-60ST37K
FL-ST120-6ST Flach-Profil 120x6, Stahl
FL-ST120-8ST37K Flachstahl 燜L-ST120-8ST37K
FL-ST150-60ST37K Flachstahl 燜L-ST150-60ST37K
FL-ST15-6VA Flachstahl VA 燜L-ST15-6VA
FL-ST160-8ST37K Flachstahl 燜L-ST160-8ST37K
FL-ST16-6ST Flachstahl 燜L-ST16-6ST
FL-ST20-10ST37K Flachstahl 燜L-ST20-10ST37K
FL-ST20-10VA Flachstahl VA 燜L-ST20-10VA
FL-ST20-20ST37K Flachstahl 燜L-ST20-20ST37K
FL-ST20-3VA Flachstahl VA 燜L-ST20-3VA
FL-ST20-4ST Flachstahl 燜L-ST20-4ST
FL-ST20-5ST Flachstahl 燜L-ST20-5ST
FL-ST20-6ST Flachstahl 燜L-ST20-6ST
FL-ST20-6VA Flachstahl VA 燜L-ST20-6VA
FL-ST25-3VA Flachstahl VA 燜L-ST25-3VA
FL-ST25-5ST Flachstahl 25-5 aus Stahl
FL-ST25-5ST37K Flachstahl 燜L-ST25-5ST37K
FL-ST25-8VA Flachstahl VA 燜L-ST25-8VA
FL-ST30-10ST Flachstahl 燜L-ST30-10ST
FL-ST30-10ST37K Flachstahl 燜L-ST30-10ST37K
FL-ST30-15ST37K Flachstahl 燜L-ST30-15ST37K
FL-ST30-15VA Flachstahl VA 燜L-ST30-15VA
FL-ST30-20ST37K Flachstahl 燜L-ST30-20ST37K
FL-ST30-3VA Flachstahl VA 燜L-ST30-3VA
FL-ST30-5ST Flachstahl 燜L-ST30-5ST
FL-ST30-5ST37K Flachstahl 燜L-ST30-5ST37K
FL-ST30-5VA Flachstahl 30-5mm aus Edelstahl
FL-ST30-6VA Flachstahl VA 燜L-ST30-6VA
FL-ST30-8ST37K Flachstahl 燜L-ST30-8ST37K
FL-ST35-20ST Flach-Profil 35-20 Stahl
FL-ST35-20ST37K Flachstahl 燜L-ST35-20ST37K
FL-ST35-25ST37K Flach-Profil 35x25 Stahl ST37-K
FL-ST40-10ST Flachstahl 燜L-ST40-10ST
FL-ST40-10ST37K Flachstahl 燜L-ST40-10ST37K
FL-ST40-10VA Flachstahl VA 燜L-ST40-10VA
FL-ST40-12ST37K Flachstahl 燜L-ST40-12ST37K
FL-ST40-15ST Flachstahl 燜L-ST40-15ST
FL-ST40-20ALU Rechteckstange Aluminium 燜L-ST40-20ALU
FL-ST40-20ST37 Flach-Profil, 40 x 20 mm, Stahl St37
FL-ST40-20ST37K Flachstahl 燜L-ST40-20ST37K
FL-ST40-25ALU Rechteckstange Aluminium 燜L-ST40-25ALU
FL-ST40-4ST37K Flachstahl 燜L-ST40-4ST37K
FL-ST40-5ALU Rechteckstange Aluminium 燜L-ST40-5ALU
FL-ST40-5ST Flachstahl 燜L-ST40-5ST
FL-ST40-6VA Flachstahl VA 燜L-ST40-6VA
FL-ST40-8ST Flachstahl 燜L-ST40-8ST
FL-ST40-8ST37K Flachstahl 燜L-ST40-8ST37K
FL-ST40-8VA Flachstahl VA 燜L-ST40-8VA
FL-ST50-10ST Flachstahl 燜L-ST50-10ST
FL-ST50-15ST37K Flachstahl 燜L-ST50-15ST37K
FL-ST50-20ST37K Flachstahl 燜L-ST50-20ST37K
FL-ST50-30ST37K Flachstahl 燜L-ST50-30ST37K
FL-ST50-4VA Flachstahl VA 燜L-ST50-4VA
FL-ST50-5ST Flachstahl 燜L-ST50-5ST
FL-ST50-8ST37K Flachstahl 燜L-ST50-8ST37K
FL-ST60-10ST Flachstahl 燜L-ST60-10ST
FL-ST60-10ST37K Flachstahl 燜L-ST60-10ST37K
FL-ST60-10VA Flachstahl VA 燜L-ST60-10VA
FL-ST60-6ST Flachstahl 燜L-ST60-6ST
FL-ST60-6VA Flachstahl VA 燜L-ST60-6VA
FL-ST60-8ST Flachstahl 燜L-ST60-8ST
FL-ST60-8ST37K Flachstahl 燜L-ST60-8ST37K
FL-ST60-8VA Flachstahl VA 燜L-ST60-8VA
FL-ST70-15ST37K Flachstahl 燜L-ST70-15ST37K
FL-ST70-15VA Flachstahl VA 燜L-ST70-15VA
FL-ST80-10ALU Rechteckstange Aluminium 燜L-ST80-10ALU
FL-ST80-10ST Flachstahl 燜L-ST80-10ST
FL-ST80-10ST37K Flach-Profil 80x10 Stahl ST37-K
FL-ST80-12ST37K Flachstahl 燜L-ST80-12ST37K
FL-ST80-15ALU Rechteckstange Aluminium 燜L-ST80-15ALU
FL-ST80-15ST Flachstahl 燜L-ST80-15ST
FL-ST80-15ST37K Flachstahl 燜L-ST80-15ST37K
FL-ST80-20ST Flachstahl 燜L-ST80-20ST
FL-ST80-25V1 Flach-Profil 80x25, 1.4301
FL-ST80-4ST Flachstahl 80-4 ST
FL-ST80-6ST Flachstahl 燜L-ST80-6ST
FL-ST80-8ST Flachstahl 燜L-ST80-8ST
FL-ST80-8ST37K Flachstahl 燜L-ST80-8ST37K
FL-ST90-15V4 Flachstahl VA 燜L-ST90-15V4
FL-ST90-20ST37K Flachstahl 燜L-ST90-20ST37K
FL-ST90-35V1 Flach-Profil 90x35, 1.4301
FL-ST90-5ST Flach-Profil 90x5 Stahl
FL-ST90-8ST37K Flachstahl 燜L-ST90-8ST37K
FPBA025 Metallschlauch DN025, 1 Umflechtung VA
FPBA032 Metallschlauch DN032, 1 Umflechtung VA
FPBA040 Metallschlauch DN040, 1 Umflechtung VA
FPBA050 Metallschlauch DN050, 1 Umflechtung VA
FPBA065 Metallschlauch DN065, 1 Umflechtung VA
FPBA080 Metallschlauch DN080, 1 Umflechtung VA
FPBB150 Metallschlauch DN150, 2 Umflechtungen VA
FPCA013 Metallschlauch 燜PCA013
FPCA016 Metallschlauch 燜PCA016
FPCA020 Metallschlauch 燜PCA020
FPCA025 Metallschlauch 燜PCA025
FPCA032 Metallschlauch 燜PCA032
FPCA040 Metallschlauch 燜PCA040
FPCA050 Metallschlauch 燜PCA050
FPCA065 Metallschlauch 燜PCA065
FPCA080 Metallschlauch 燜PCA080
FPCA100 Metallschlauch 燜PCA100
FPCA125 Metallschlauch 燜PCA125
FPCA150 Metallschlauch 燜PCA150
FPCB150 Metallschlauch 燜PCB150
FT3002 SAE-Flanschbund 3/4" 3000PSI
FT3003 SAE-Flanschbund 1" 3000PSI
FT6006 SAE-Flanschbund 2" 6000PSI
FTF-2N-10 T-Filter 1/8" NPT IG 10my
FTF-4N-100 T-Filter 1/4" NPT IG 100my
FTF-4N-50 T-Filter 1/4" NPT IG 50my
FTF-6N-100 T-Filter 3/8" IG NPT 100psi
FTF-6N-150 T-Filter 3/8" NPT IG 150my
FTF-8N-10 T-Filter 1/2" NPT IG mit 10 micron
FTF-8N-150 T-Filter 1/2" NPT IG 150my
FTH-10M-10 T-Filter 10mm 10my
FTH-10M-10-OF T-Filter 10mm 10my ölfrei
FTH-12M-10 T-Filter 12mm 10my
FTH-12M-150 T-Filter 12mm 150my
FTH-12M-50 T-Filter 12mm 50my
FTH-16M-50 T-Filter 16mm 50my
FTH-4T-10 T-Filter 1/4" 10my
FTH-4T-50 T-Filter 1/4" 10my
FTH-6M-10 T-Filter 6mm 10my
FTH-6M-50 T-Filter 6mm 50my
FTH-8M-10 T-Filter 8mm 10my
FTH-8M-10-OF T-Filter 8mm 10my ölfrei
FTH-8M-150 T-Filter 8mm 150my
FTH-8M-50 T-Filter 8mm 50my
FTSE-4-1 Filtereinsatz 1my für T-Filter
FTSE-4-10 Filtereinsatz 10my für T-Filter
FTSE-4-100 Filtereinsatz 100my für T-Filter
FTSE-4-150 Filtereinsatz 150my für T-Filter
FTSE-4-50 Filtereinsatz 50my für T-Filter
G02HRK06 Adapter AGR1/8"-k AGR3/8"-k
G04H02 Adapter AGM12x1,5 AGM10x1
G04HN02 Adapter AGN1/4" AGN1/8"
G04HRK02VA Adapter AGR1/4"-k AGR1/8"-k VA
G04IN02 Adapter IGN1/4" IGN1/8"
G06H04 Adapter AGM14x1,5 AGM12x1,5
G06HN02 Adapter AGN3/8" AGN1/8"
G06HN02VA Adapter AGN3/8" AGN1/8" VA
G06HRK04VA Adapter AGR3/8"-k AGR1/4"-k VA
G06HRK08 Adapter AGR3/8"-k AGR1/2"-k
G06HRK16 Adapter AGR3/8"-k AGR1"-k
G06IN04 Adapter IGN3/8" IGN1/4"
G06IN04VA Adapter IGN3/8" IGN1/4" VA
G08H04 Adapter AGM16x1,5 AGM12x1,5
G08HN04VA Adapter AGN1/2" AGN1/4" VA
G08HN06VA Adapter AGN1/2" AGN3/8" VA
G08HRK06VA Adapter AGR1/2"-k AGR3/8"-k VA
G08HRK10 Adapter AGR1/2"-k AGR5/8"-k
G08IN04 Adapter IGN1/2" IGN1/4"
G08IN06 Adapter IGN1/2" IGN3/8"
G08IN06VA Adapter IGN1/2" IGN3/8" VA
G08IR04VA Adapter IGR1/2" IGR1/4" VA
G08TUBO7/8-20 Adapter AGUNF5/8"-TUBO AGUNEF7/8"
G10TUBO7/8-20 Adapter AGUNF3/4"-TUBO AGUNEF7/8"
G12HN04 Adapter AGN3/4" AGN1/4"
G12HN06 Adapter AGN3/4" AGN3/8"
G12HN16 Adapter AGN3/4" AGN1"
G12HRK08VA Adapter AGR3/4"-k AGR1/2"-k VA
G12HRK16 Adapter AGR3/4"-k AGR1"-k
G12IN04VA Adapter IGN3/4" IGN1/4" VA
G12IN08 Adapter IGN3/4" IGN1/2"
G13TUBO11/4-18 Adapter AGUNF7/8"-TUBO AGUNEF1.1/4"
G16HN08 Adapter AGN1" AGN1/2"
G16HN08VA Adapter AGN1" AGN1/2" VA
G16HN12VA Adapter AGN1" AGN3/4" VA
G16IN12 Adapter IGN1" IGN3/4"
G16TUBO11/4-18 Adapter AGUN1.1/16"-TUBO AGUNEF1.1/4"
G20HRK16VA Adapter AGR1.1/4"-k AGR1"-k VA
G24HN16 Adapter AGN1.1/2" AGN1"
G24HN20 Adapter AGN1.1/2" AGN1.1/4"
G24HRK20VA Adapter AGR1.1/2"-k AGR1.1/4"-k VA
G24IR20VA Adapter IGR1.1/2" IGR1.1/4" VA
G25H20 Adapter AGM38x1,5 AGM30x1,5
G32H25 Adapter AGM45x1,5 AGM38x1,5
G32HN24 Adapter AGN2" AGN1.1/2"
G32IR24VA Adapter IGR2" IGR1.1/2" VA
G40H32 Adapter AGM52x1,5 AGM45x1,5
G50H40 Adapter AGM65x2 AGM52x1,5
GA0613-3 Abstreifer GA 6x13x3/4,5 NBR/Metall
GA0815-3 Abstreifer GA 8x15x3/5 NBR/Metall
GA100110-7FPM Abstreifer GA 100x110x7/10 FPM/Metall
GA1019-3 Abstreifer GA 10x18,9x2,9/5 NBR/Metall
GA1020-5 Abstreifer GA 10x20x5/8 NBR/Metall
GA110120-7FPM Abstreifer GA 110x120x7/10 FPM/Metall
GA120130-7FPM Abstreifer GA 120x130x7/10 FPM/Metall
GA1218-3-R Abstreifer GA-R 12x18x3,5/5 NBR/Metall
GA123147-9 Abstreifer GA 123x147x9/12 NBR/Metall
GA135150-9 Abstreifer GA 135x150x9/12 NBR/Metall
GA140150-7 Abstreifer GA 140x150x7/10 NBR/Metall
GA1420-3-R Abstreifer GA-R 14x20x3,5/5 NBR/Metall
GA150166-8 Abstreifer GA 150x166x8/12 NBR/Metall
GA1521-3-R Abstreifer GA-R 15x21x3,5/5 NBR/Metall
GA152171-5 Abstreifer GA 152,4x171,45x7,8/12 NBR/Me
GA170185-10 Abstreifer GA 170x185x10/14 NBR/Metall
GA185201-8 Abstreifer GA 185x201x8/12 NBR/Metall
GA2028-3FPM Abstreifer GA 20x28x3,5/5 FPM/Metall
GA2030-4FPM Abstreifer GA 20x30x4/6 FPM/Metall
GA2030-5-R Abstreifer GA-R 20x30x5/7 NBR/Metall
GA2030-7FPM Abstreifer GA 20x30x7/10 FPM/Metall
GA2035-7 Abstreifer GA 20x35x7/10 NBR/Metall
GA2228-5FPM Abstreifer GA 22x28x5/8 FPM/Metall
GA2232-7FPM Abstreifer GA 22x32x7/10 FPM/Metall
GA2838-5-R Abstreifer GA-R 28x38x5/7 NBR/Metall
GA3040-5FPM Abstreifer GA 30x40x5/8 FPM/Metall
GA3040-7-R Abstreifer GA-R 30x40x7/10 NBR/Metall
GA3242-5-R Abstreifer GA-R 32x42x5/7 NBR/Metall
GA3343-5 Abstreifer GA 33x43x5/8 NBR/Metall
GA3545-7FPM Abstreifer GA 35x45x7/10 FPM/Metall
GA3645-7FPM Abstreifer GA 36x45x7/10 FPM/Metall
GA4252-5-R Abstreifer GA-R 42x52x5/7 NBR/Metall
GA4560-7FPM Abstreifer GA 45x60x7/10 FPM/Metall
GA5060-5FPM Abstreifer GA 50x60x5/7 FPM/Metall
GA5565-7FPM Abstreifer GA 55x65x7/10 FPM/Metall
GA5666-5-R Abstreifer GA-R 56x66x5/7 NBR/Metall
GA6070-7FPM Abstreifer GA 60x70x7/10 FPM/Metall
GA6373-5-R Abstreifer GA-R 63x73x5/7 NBR/Metall
GA6575-5-R Abstreifer GA-R 65x75x5/7 NBR/Metall
GA6575-7FPM Abstreifer GA 65x75x7/10 FPM/Metall
GA7080-7FPM Abstreifer GA 70x80x7/10 FPM/Metall
GA7583-7-R Abstreifer GA-R 75x83x7/10 NBR/Metall
GA8494-5 Abstreifer GA 84x94x5/8 NBR/Metall
GA90100-7FPM Abstreifer GA 90x100x7/10 FPM/Metall
GAB02 Adapter DKR1/8"
GAB02HB04 Adapter DKR1/8" AGR1/4"
GAB02HBVA Adapter DKR1/8" AGR1/8" VA
GAB02HJ04 Adapter DKR1/8" AGJ7/16"
GAB02IR Adapter DKR1/8" IGR1/8"
GAB02VA Adapter DKR1/8" VA
GAB04HB02VA Adapter DKR1/4" AGR1/8" VA
GAB04HJ Adapter DKR1/4" AGJ7/16"
GAB06HB02VA Adapter DKR3/8" AGR1/8" VA
GAB06HB12 Adapter DKR3/8" AGR3/4"
GAB06HJ08 Adapter DKR3/8" AGJ3/4"
GAB08AB04 Adapter DKR1/2" DKR1/4"
GAB08HB16 Adapter DKR1/2" AGR1"
GAB08HJ Adapter DKR1/2" AGJ3/4"
GAB08HJ04 Adapter DKR1/2" AGJ7/16"
GAB08HJ06 Adapter DKR1/2" AGJ9/16"
GAB10AB08 Adapter DKR5/8" DKR1/2"
GAB10HB12 Adapter DKR5/8" AGR3/4"
GAB10HB16 Adapter DKR5/8" AGR1"
GAB12AB10 Adapter DKR3/4" DKR5/8"
GAB12HB10 Adapter DKR3/4" AGR5/8"
GAB16HB08 Adapter DKR1" AGR1/2"
GAB16HB10 Adapter DKR1" AGR5/8"
GAB16HB20 Adapter DKR1" AGR1.1/4"
GAB16HJ12 Adapter DKR1" AGJ1.1/16"
GAB16IR Adapter DKR1" IGR1"
GAB20 Adapter DKR1.1/4"
GAB20AB16 Adapter DKR1.1/4" DKR1"
GAB20HB12 Adapter DKR1.1/4" AGR3/4"
GAB20HB16VA Adapter DKR1.1/4" AGR1" VA
GAB20HB24 Adapter DKR1.1/4" AGR1.1/2"
GAB20HBVA Adapter DKR1.1/4" AGR1.1/4" VA
GAB20VA Adapter DKR1.1/4" VA
GAB24 Adapter DKR1.1/2"
GAB24HB Adapter DKR1.1/2" AGR1.1/2"
GAB24HB32 Adapter DKR1.1/2" AGR2"
GAB24VA Adapter DKR1.1/2" VA
GAB32 Adapter DKR2"
GAB32HBVA Adapter DKR2" AGR2" VA
GAB32VA Adapter DKR2" VA
GAF604-604 SAE-Flansch 1.1/4"-1.1/4" 6000PSI
GAJ04HB02EDVA Adapter DKJ7/16" AGR1/8"-WD VA
GAJ04HJOF Adapter DKJ7/16" AGORFS9/16"
GAJ05 Adapter DKJ1/2"
GAJ05HB04EDVA Adapter DKJ1/2" AGR1/4"-WD VA
GAJ05HJ Adapter DKJ1/2" AGJ1/2"
GAJ05HJVA Adapter DKJ1/2" AGJ1/2" VA
GAJ05VA Adapter DKJ1/2" VA
GAJ06HB04EDVA Adapter DKJ9/16" AGR1/4"-WD VA
GAJ06HJ05VA Adapter DKJ9/16" AGJ1/2" VA
GAJ06HJ08VA Adapter DKJ9/16" AGJ3/4" VA
GAJ06HJVA Adapter DKJ9/16" AGJ9/16" VA
GAJ06VA Adapter DKJ9/16" VA
GAJ08AJ06 Adapter DKJ3/4" DKJ9/16"
GAJ08HB06EDVA Adapter DKJ3/4" AGR3/8"-WD VA
GAJ08HB12 Adapter DKJ3/4" AGR3/4"
GAJ08HJ05 Adapter DKJ3/4" AGJ1/2"
GAJ08HJ10VA Adapter DKJ3/4" AGJ7/8" VA
GAJ08HJOF Adapter DKJ3/4" AGORFS13/16"
GAJ08HJVA Adapter DKJ3/4" AGJ3/4" VA
GAJ10AJ06 Adapter DKJ7/8" DKJ9/16"
GAJ10AJ08 Adapter DKJ7/8" DKJ3/4"
GAJ10HB06 Adapter DKJ7/8" AGR3/8"
GAJ10HB12 Adapter DKJ7/8" AGR3/4"
GAJ10HJ04VA Adapter DKJ7/8" AGJ7/16" VA
GAJ10HJ06VA Adapter DKJ7/8" AGJ9/16" VA
GAJ10HJOF Adapter DKJ7/8" AGORFS1"
GAJ10HJVA Adapter DKJ7/8" AGJ7/8" VA
GAJ10VA Adapter DKJ7/8" VA
GAJ12HJ04VA Adapter DKJ1.1/16" AGJ7/16" VA
GAJ12HJ06VA Adapter DKJ1.1/16" AGJ9/16" VA
GAJ12HJ10VA Adapter DKJ1.1/16" AGJ7/8" VA
GAJ12HJ16 Adapter DKJ1.1/16" AGJ1.5/16"
GAJ12HJOF Adapter DKJ1.1/16" AGORFS1.3/16"
GAJ12HJVA Adapter DKJ1.1/16" AGJ1.1/16" VA
GAJ12VA Adapter DKJ1.1/16" VA
GAJ16AJ12 Adapter DKJ1.5/16" DKJ1.1/16"
GAJ16HB12 Adapter DKJ1.5/16" AGR3/4"
GAJ16HB12EDVA Adapter DKJ1.5/16" AGR3/4"-WD VA
GAJ16HBEDVA Adapter DKJ1.5/16" AGR1"-WD VA
GAJ16HJVA Adapter DKJ1.5/16" AGJ1.5/16" VA
GAJ16VA Adapter DKJ1.5/16" VA
GAJ20HB Adapter DKJ1.5/8" AGR1.1/4"
GAJ20HB16EDVA Adapter DKJ1.5/8" AGR1"-WD VA
GAJ20HJ12VA Adapter DKJ1.5/8" AGJ1.1/16" VA
GAJ20HJ16VA Adapter DKJ1.5/8" AGJ1.5/16" VA
GAJ20HJVA Adapter DKJ1.5/8" AGJ1.5/8" VA
GAJ20VA Adapter DKJ1.5/8" VA
GAJ24 Adapter DKJ1.7/8"
GAJ24HB Adapter DKJ1.7/8" AGR1.1/2"
GAJ24HB20EDVA Adapter DKJ1.7/8" AGR1.1/4"-WD VA
GAJ24HBEDVA Adapter DKJ1.7/8" AGR1.1/2"-WD VA
GAJ24HJ20VA Adapter DKJ1.7/8" AGJ1.5/8" VA
GAJ24HJVA Adapter DKJ1.7/8" AGJ1.7/8" VA
GAJ24VA Adapter DKJ1.7/8" VA
GAJF04HJ Adapter DKORFS9/16" AGJ7/16"
GAJF04HJOF06VA Adapter DKORFS9/16" AGORFS11/16" VA
GAJF06HB Adapter DKORFS11/16" AGR3/8"
GAJF06HB04 Adapter DKORFS11/16" AGR1/4"
GAJF06HB08 Adapter DKORFS11/16" AGR1/2"
GAJF06HJ Adapter DKORFS11/16" AGJ9/16"
GAJF06HJOF04VA Adapter DKORFS11/16" AGORFS9/16" VA
GAJF08HB06 Adapter DKORFS13/16" AGR3/8"
GAJF08HJOF06VA Adapter DKORFS13/16" AGORFS11/16" VA
GAJF10HB Adapter DKORFS1" AGR5/8"
GAJF10HB08 Adapter DKORFS1" AGR1/2"
GAJF10HJ Adapter DKORFS1" AGJ7/8"
GAJF10HJOF06 Adapter DKORFS1" AGORFS11/16"
GAJF10HJOF08VA Adapter DKORFS1" AGORFS13/16" VA
GAJF12HB Adapter DKORFS1.3/16" AGR3/4"
GAJF12HJ Adapter DKORFS1.3/16" AGJ1.1/16"
GAJF12HJOF06VA Adapter DKORFS1.3/16" AGORFS11/16" VA
GAJF12HJOF08 Adapter DKORFS1.3/16" AGORFS13/16"
GAJF12HJOF08VA Adapter DKORFS1.3/16" AGORFS13/16" VA
GAJF12HJOF10 Adapter DKORFS1.3/16" AGORFS1"
GAJF16HB Adapter DKORFS1.7/16" AGR1"
GAJF16HB20 Adapter DKORFS1.7/16" AGR1.1/4"
GAJF16HJOF08 Adapter DKORFS1.7/16" AGORFS13/16"
GAJF16HJOF08VA Adapter DKORFS1.7/16" AGORFS13/16" VA
GAJF16HJOF10 Adapter DKORFS1.7/16" AGORFS1"
GAJF16HJOF12VA Adapter DKORFS1.7/16" AGORFS1.3/16" VA
GAJF20HB Adapter DKORFS1.11/16" AGR1.1/4"
GAJF20HJOF16 Adapter DKORFS1.11/16" AGORFS1.7/16"
GAJF24HB Adapter DKORFS2" AGR1.1/2"
GAJF24HJOF16VA Adapter DKORFS2" AGORFS1.7/16" VA
GAMNW04HL22V Aufschraubverschraubung IGM22x1,5 CEL06
GAMNW08HL22V Aufschraubverschraubung IGM22x1,5 CEL10
GAMNW10HL22V Aufschraubverschraubung IGM22x1,5 CEL12
GAN02IN Adapter DKN1/8" IGN1/8"
GAN04HN02 Adapter DKN1/4" AGN1/8"
GAN06HB Adapter DKN3/8 AGR3/8
GAN06HN04 Adapter DKN3/8" AGN1/4"
GAN06HN08 Adapter DKN3/8" AGN1/2"
GAN06IN04 Adapter DKN3/8" IGN1/4"
GAN08HN12 Adapter DKN1/2" AGN3/4"
GAN08IN06 Adapter DKN1/2" IGN3/8"
GAN08IN12 Adapter DKN1/2" IGN3/4"
GAN12HN08 Adapter DKN3/4" AGN1/2"
GAN12IN Adapter DKN3/4" IGN3/4"
GAN20IN Adapter DKN1.1/4" IGN1.1/4"
GAOB04HB Adapter DKOR1/4" AGR1/4"
GAOB24HB Adapter DKOR1.1/2" AGR1.1/2"
GARNW04HLMG Aufschraubverschraubung IGR1/8" CEL06 MG
GARNW04HSMG Aufschraubverschraubung IGR1/4" CES08 MG
GARNW06HSMG Aufschraubverschraubung IGR3/8" CES10 MG
GARNW10HF Aufschraubverschraubung IGR3/8" CEF13,25
GARNW10HF1/2 Aufschraubverschraubung IGR1/2" CEF13,25
GARNW10HLMG Aufschraubverschraubung IGR3/8" CEL12 MG
GARNW13HF Aufschraubverschraubung IGR1/2" CEF16,75
GARNW16HLMG Aufschraubverschraubung IGR1/2" CEL18 MG
GARNW20HLMG Aufschraubverschraubung IGR3/4" CEL22 MG
GB02H Adapter RNM08 AGM10x1
GB06H Adapter RNM12 AGM14x1,5
GB08H Adapter RNM14 AGM16x1,5
GB08H06 Adapter RNM14 AGM14x1,5
GB10H Adapter RNM16 AGM18x1,5
GB16H Adapter RNM22 AGM26x1,5
GB1F-4N-B Absperrventil GB-Serie
GB1F-4N-R Absperrventil GB-Serie 1/4" NPT IG
GB1H-4T Absperrventil GB-Serie 1/4"NPT IG
GB1H-4T-G-B Absperrventil GB-Serie
GB1H-4T-R Absperrventil GB-Serie 1/4" m.Regelkegel
GB1H-6M Absperrventil GB-Serie 6mm
GB1H-6M-G Absperrventil GB-Serie 6mm Grafoil
GB1H-6M-OF Absperrventil GB-Serie 6mm ölfrei
GB1H-6M-PK-B Absperrventil GB-Serie
GB1H-6M-PK-R Absperrventil GB-Serie
GB1H-6M-R Absperrventil GB-Serie
GB1H-6M-S-OF Absperrventil GB-Serie
GB1H-8M Absperrventil GB-Serie 8mm
GB1H-8M-S-OF Absperrventil GB-Serie
GB1HA-6M-R Absperrventil GB-Serie
GB1M-4N Absperrventil GB-Serie 1/4" NPT AG
GB1MF-4N-B Absperrventil GB-Serie
GB1MH-4N8M Absperrventil GB-Serie 1/4" NPT AG 8mm
GB1MHA-4N8M Absperrventil GB-Serie
GB20H Adapter RNM26 AGM30x1,5
GB25H Adapter RNM30 AGM38x1,5
GB2H-10M Absperrventil GB-Serie 10mm
GB2H-12M Absperrventil GB-Serie 12mm
GB2H-12M-G Absperrventil GB-Serie 12mm Grafoil
GB2H-12M-GR Absperrventil GB-Serie
GB2H-6T Absperrventil GB-Serie 3/8"
GB2H-6T-G-B Absperrventil GB-Serie
GB2H-8T Absperrventil GB-Serie 1/2"
GB2H-8T-G Absperrventil GB-Serie 1/2" Grafoil
GB2SW-8T-R Absperrventil GB-Serie
GB3F-16N Absperrventil GB-Serie 1" NPT IG
GB3F-8N Absperrventil GB-Serie 1/2" NPT IG
GB3F-8N-R Absperrventil GB-Serie
GB3F-8R-G Absperrventil GB-Serie
GB3H-12M-G Absperrventil GB-Serie 12mm Grafoil
GB3H-12M-R Absperrventil GB-Serie
GB3H-12T Absperrventil GB-Serie 3/4"
GB3H-16T Absperrventil GB-Serie 1"
GB3H-16T-R Absperrventil GB-Serie 1" mit Regelkegel
GB3H-18M-R Absperrventil GB-Serie
GB3H-8T-G Absperrventil GB-Serie 1/2" Grafoil
GBR10HB Adapter RNR5/8" AGR5/8"
GBS118-25 Gelenkbolzenschelle PA-RI 118-25
GBS78-25 Gelenkbolzenschelle PA-RI 78-25
GD1000K10008243 Kolbendichtsatz GD1000K 100x82x43
GD1000K12010243 Kolbendichtsatz GD1000K 120x102x43
GD1000K14011853 Kolbendichtsatz GD1000K 140x118x53
GD1000K15012853 Kolbendichtsatz GD1000K 150x128x53
GD1000K16013853 Kolbendichtsatz GD1000K 160x138x53
GD1000K402632 Kolbendichtsatz GD1000K 40x26x32
GD1000K503439 Kolbendichtsatz GD1000K 50x34x39
GD1000K806243 Kolbendichtsatz GD1000K 80x62x43
GD606 SAE-Blockflansch 2" 6000PSI 90
GEDKO16HS Adapter DKOS20 CES20
GEH13M18 Adapter AGM22x1,5 AGM18x1,5-flach
GEH13R Adapter AGM22x1,5 AGR1/2"
GEH13R20 Adapter AGM22x1,5 AGR3/4"
GEH16M26 Adapter AGM26x1,5 AGM26x1,5-flach
GEH16R13 Adapter AGM26x1,5 AGR1/2"
GEH16R13VA Adapter AGM26x1,5 AGR1/2" VA
GEH16R20 Adapter AGM26x1,5 AGR3/4"
GEH16R20VA Adapter AGM26x1,5 AGR3/4" VA
GEH20M26 Adapter AGM30x1,5 AGM26x1,5-flach
GEH20RVA Adapter AGM30x1,5 AGR3/4" VA
GEH25R32VA Adapter AGM38x1,5 AGR1.1/4" VA
GEH32R Adapter AGM45x1,5 AGR1.1/4"
GEH32R40VA Adapter AGM45x1,5 AGR1.1/2" VA
GEH32RVA Adapter AGM45x1,5 AGR1.1/4" VA
GEH40RVA Adapter AGM52x1,5 AGR1.1/2" VA
GEH50RVA Adapter AGM65x2 AGR2" VA
GEH60RVA Adapter AGM78x2 AGR2.1/2" VA
GEHB02HN04 Adapter AGR1/8" AGN1/4"
GEHB02HNVA Adapter AGR1/8" AGN1/8" VA
GEHB04HN08 Adapter AGR1/4" AGN1/2"
GEHB04HN08VA Adapter AGR1/4" AGN1/2" VA
GEHB04HR06 Adapter AGR1/4" AGR3/8"-flach
GEHB06HN02 Adapter AGR3/8" AGN1/8"
GEHB06HN04 Adapter AGR3/8" AGN1/4"
GEHB06HN12VA Adapter AGR3/8" AGN3/4" VA
GEHB06HN16 Adapter AGR3/8" AGN1"
GEHB08HN04 Adapter AGR1/2" AGN1/4"
GEHB08HN12 Adapter AGR1/2" AGN3/4"
GEHB08HR06 Adapter AGR1/2" AGR3/8"-flach
GEHB08HR12 Adapter AGR1/2" AGR3/4"-flach
GEHB10HN08 Adapter AGR5/8" AGN1/2"
GEHB10HN12 Adapter AGR5/8" AGN3/4"
GEHB10HR Adapter AGR5/8" AGR5/8"-flach
GEHB10HR08 Adapter AGR5/8" AGR1/2"-flach
GEHB10HR12 Adapter AGR5/8" AGR3/4"-flach
GEHB12HR Adapter AGR3/4" AGR3/4"-flach
GEHB12HR08 Adapter AGR3/4" AGR1/2"-flach
GEHB12HR10 Adapter AGR3/4" AGR5/8"-flach
GEHB16HN08 Adapter AGR1" AGN1/2"
GEHB16HN12VA Adapter AGR1" AGN3/4" VA
GEHB16HN20 Adapter AGR1" AGN1.1/4"
GEHB16HN24 Adapter AGR1" AGN1.1/2"
GEHB16HN32 Adapter AGR1" AGN2"
GEHB16HR12 Adapter AGR1" AGR3/4"-flach
GEHB20HN Adapter AGR1.1/4" AGN1.1/4"
GEHB20HN16 Adapter AGR1.1/4" AGN1"
GEHB20HN24 Adapter AGR1.1/4" AGN1.1/2"
GEHB24HN16 Adapter AGR1.1/2" AGN1"
GEHB24HN20 Adapter AGR1.1/2" AGN1.1/4"
GEHB24HNVA Adapter AGR1.1/2" AGN1.1/2" VA
GEHB24HR Adapter AGR1.1/2" AGR1.1/2"-flach
GEHB24HRVA Adapter AGR1.1/2 AGR1.1/2 flach VA
GEHB32HN20 Adapter AGR2" AGN1.1/4"
GEHB32HN24 Adapter AGR2" AGN1.1/2"
GEHB32HNVA Adapter AGR2" AGN2" VA
GEHLS16M30 Schott-Adapter AGM30x1,5-flach CEL18
GEHMED10AJ04 Adapter AGM10x1-WD DKJ7/16"
GEHMED12AJ05 Adapter AGM12x1,5-WD DKJ1/2"
GEHMED12AJF04 Adapter AGM12x1,5-WD DKORFS9/16"
GEHMED12HJ05 Adapter AGM12x1,5-WD AGJ1/2"
GEHMED12HJOF06 Adapter AGM12x1,5-WD AGORFS11/16"
GEHMED14AJ06 Adapter AGM14x1,5-WD DKJ9/16"
GEHMED14AJF06 Adapter AGM14x1,5-WD DKORFS11/16"
GEHMED14HJOF06 Adapter AGM14x1,5-WD AGORFS11/16"
GEHMED16AJ08 Adapter AGM16x1,5-WD DKJ3/4"
GEHMED22AJ10 Adapter AGM22x1,5-WD DKJ7/8"
GEHMED27AJ12 Adapter AGM27x2-WD DKJ1.1/16"
GEHMED27AJF12 Adapter AGM27x2-WD DKORFS1.3/16"
GEHMED33AJ16 Adapter AGM33x2-WD DKJ1.5/16"
GEHMED33HJOF16 Adapter AGM33x2-WD AGORFS1.7/16"
GEHMED42AJF20 Adapter AGM42x2-WD DKORFS1.11/16"
GEHMED42HJ20 Adapter AGM42x2-WD AGJ1.5/8"
GEHMED42HJOF20 Adapter AGM42x2-WD AGORFS1.11/16"
GEHMO10AJ05 Adapter AGM10x1-OR DKJ1/2"
GEHMO10HJ04 Adapter AGM10x1-OR AGJ7/16"
GEHMO10HJ05 Adapter AGM10x1-OR AGJ1/2"
GEHMO10HJOF04 Adapter AGM10x1-OR AGORFS9/16"
GEHMO12AJ05 Adapter AGM12x1,5-OR DKJ1/2"
GEHMO12AJF04 Adapter AGM12x1,5-OR DKORFS9/16"
GEHMO12HJ05 Adapter AGM12x1,5-OR AGJ1/2"
GEHMO14AJ05 Adapter AGM14x1,5-OR DKJ1/2"
GEHMO14AJ06 Adapter AGM14x1,5-OR DKJ9/16"
GEHMO14AJF06 Adapter AGM14x1,5-OR DKORFS11/16"
GEHMO14HB06 Adapter AGM14x1,5-OR AGR3/8"
GEHMO14HJ05 Adapter AGM14x1,5-OR AGJ1/2"
GEHMO14HJ08 Adapter AGM14x1,5-OR AGJ3/4"
GEHMO16AJF06 Adapter AGM16x1,5-OR DKORFS11/16"
GEHMO16AJF08 Adapter AGM16x1,5-OR DKORFS13/16"
GEHMO16HJ08 Adapter AGM16x1,5-OR AGJ3/4"
GEHMO18AJ08 Adapter AGM18x1,5-OR DKJ3/4"
GEHMO18AJ10 Adapter AGM18x1,5-OR DKJ7/8"
GEHMO18HJ08 Adapter AGM18x1,5-OR AGJ3/4"
GEHMO18HJOF08 Adapter AGM18x1,5-OR AGORFS13/16"
GEHMO22AJ10 Adapter AGM22x1,5-OR DKJ7/8"
GEHMO22AJ12 Adapter AGM22x1,5-OR DKJ1.1/16"
GEHMO22HB10 Adapter AGM22x1,5-OR AGR5/8"
GEHMO22HB12 Adapter AGM22x1,5-OR AGR3/4"
GEHMO22HJ12 Adapter AGM22x1,5-OR AGJ1.1/16"
GEHMO22HJOF08 Adapter AGM22x1,5-OR AGORFS13/16"
GEHMO27AJ12 Adapter AGM27x2-OR DKJ1.1/16"
GEHMO27AJ16 Adapter AGM27x2-OR DKJ1.5/16"
GEHMO27AJF10 Adapter AGM27x2-OR DKORFS1"
GEHMO27AJF12 Adapter AGM27x2-OR DKORFS1.3/16"
GEHMO27HJ16 Adapter AGM27x2-OR AGJ1.5/16"
GEHMO27HJOF10 Adapter AGM27x2-OR AGORFS1"
GEHMO33AJ16 Adapter AGM33x2-OR DKJ1.5/16"
GEHMO33AJF16 Adapter AGM33x2-OR DKORFS1.7/16"
GEHMO33HJ16 Adapter AGM33x2-OR AGJ1.5/16"
GEHMO33HJOF12 Adapter AGM33x2-OR AGORFS1.3/16"
GEHMO33HJOF16 Adapter AGM33x2-OR AGORFS1.7/16"
GEHMO33HJOF20 Adapter AGM33x2-OR AGORFS1.11/16"
GEHMO42AJ20 Adapter AGM42x2-OR DKJ1.5/8"
GEHMO42AJF20 Adapter AGM42x2-OR DKORFS1.11/16"
GEHMO42HB20 Adapter AGM42x2-OR AGR1.1/4"
GEHMO42HJ20 Adapter AGM42x2-OR AGJ1.5/8"
GEHMO42HJOF16 Adapter AGM42x2-OR AGORFS1.7/16"
GEHMO42HJOF20 Adapter AGM42x2-OR AGORFS1.11/16"
GEHMO48AJ24 Adapter AGM48x2-OR DKJ1.7/8"
GEHMO48HB24 Adapter AGM48x2-OR AGR1.1/2"
GEHMO48HJ24 Adapter AGM48x2-OR AGJ1.7/8"
GEHMO48HJOF20 Adapter AGM48x2-OR AGORFS1.11/16"
GEHMO48HJOF24 Adapter AGM48x2-OR AGORFS2"
GEHMOK10AJ04 Adapter AGM10x1-ORK DKJ7/16"
GEHMOK10AJ05 Adapter AGM10x1-ORK DKJ1/2"
GEHMOK10HJ05 Adapter AGM10x1-ORK AGJ1/2"
GEHMOK12AJ05 Adapter AGM12x1,5-ORK DKJ1/2"
GEHMOK12HJ04 Adapter AGM12x1,5-ORK AGJ7/16"
GEHMOK12HJ05 Adapter AGM12x1,5-ORK AGJ1/2"
GEHMOK14AJ06 Adapter AGM14x1,5-ORK DKJ9/16"
GEHMOK16AJ06 Adapter AGM16x1,5-ORK DKJ9/16"
GEHMOK16AJ08 Adapter AGM16x1,5-ORK DKJ3/4"
GEHMOK16HJOF06 Adapter AGM16x1,5-ORK AGORFS11/16"
GEHMOK18AJ10 Adapter AGM18x1,5-ORK DKJ7/8"
GEHMOK18HJ10 Adapter AGM18x1,5-ORK AGJ7/8"
GEHMOK20AJ10 Adapter AGM20x1,5-ORK DKJ7/8"
GEHMOK22AJ10 Adapter AGM22x1,5-ORK DKJ7/8"
GEHMOK22AJ12 Adapter AGM22x1,5-ORK DKJ1.1/16"
GEHMOK22HJ08 Adapter AGM22x1,5-ORK AGJ3/4"
GEHMOK22HJOF10 Adapter AGM22x1,5-ORK AGORFS1"
GEHMOK26AJ14 Adapter AGM26x1,5-ORK DKJ1.3/16"
GEHMOK26HB12 Adapter AGM26x1,5-ORK AGR3/4"
GEHMOK26HJ08 Adapter AGM26x1,5-ORK AGJ3/4"
GEHMOK26HJ14 Adapter AGM26x1,5-ORK AGJ1.3/16"
GEHMOK26HJ16 Adapter AGM26x1,5-ORK AGJ1.5/16"
GEHMOK27AJ12 Adapter AGM27x2-ORK DKJ1.1/16"
GEHMOK27AJ16 Adapter AGM27x2-ORK DKJ1.5/16"
GEHMOK27HJOF12 Adapter AGM27x2-ORK AGORFS1.3/16"
GEHMOK33AJ16 Adapter AGM33x2-ORK DKJ1.5/16"
GEHMOK33HJOF16 Adapter AGM33x2-ORK AGORFS1.7/16"
GEHMOK42AJ20 Adapter AGM42x2-ORK DKJ1.5/8"
GEHMOK42HJ20 Adapter AGM42x2-ORK AGJ1.5/8"
GEHMOK42HJOF20 Adapter AGM42x2-ORK AGORFS1.11/16"
GEHMOK48AJ24 Adapter AGM48x2-ORK DKJ1.7/8"
GEHMOK48HJ24 Adapter AGM48x2-ORK AGJ1.7/8"
GEHMOK48HJOF20 Adapter AGM48x2-ORK AGORFS1.11/16"
GEHMOK48HJOF24 Adapter AGM48x2-ORK AGORFS2"
GEHMOKL10HJ04 Adapter AGM10x1-ORK AGJ7/16" Lang
GEHMOKL10HJ05 Adapter AGM10x1-ORK AGJ1/2" Lang
GEHMOKL12HJ05 Adapter AGM12x1,5-ORK AGJ1/2" Lang
GEHMOKL14HJ05 Adapter AGM14x1,5-ORK AGJ1/2" Lang
GEHMOKL14HJ06 Adapter AGM14x1,5-ORK AGJ9/16" Lang
GEHMOKL16HJ06 Adapter AGM16x1,5-ORK AGJ9/16" Lang
GEHMOKL16HJ08 Adapter AGM16x1,5-ORK AGJ3/4" Lang
GEHMOKL18HJ08 Adapter AGM18x1,5-ORK AGJ3/4" Lang
GEHMOKL18HJ10 Adapter AGM18x1,5-ORK AGJ7/8" Lang
GEHMOKL20HJ10 Adapter AGM20x1,5-ORK AGJ7/8" Lang
GEHMOKL22HJ10 Adapter AGM22x1,5-ORK AGJ7/8" Lang
GEHMOKL22HJ12 Adapter AGM22x1,5-ORK AGJ1.1/16" Lang
GEHMOKL27HJ12 Adapter AGM27x2-ORK AGJ1.1/16" Lang
GEHMOKL27HJ16 Adapter AGM27x2-ORK AGJ1.5/16" Lang
GEHMOKL33HJ16 Adapter AGM33x2-ORK AGJ1.5/16" Lang
GEHMOKL42HJ20 Adapter AGM42x2-ORK AGJ1.5/8" Lang
GEHMOKL48HJ24 Adapter AGM48x2-ORK AGJ1.7/8" Lang
GEHMOL10HJ04 Adapter AGM10x1-OR AGJ7/16" Lang
GEHMOL10HJ05 Adapter AGM10x1-OR AGJ1/2" Lang
GEHMOL12HJ05 Adapter AGM12x1,5-OR AGJ1/2" Lang
GEHMOL14HJ05 Adapter AGM14x1,5-OR AGJ1/2" Lang
GEHMOL14HJ06 Adapter AGM14x1,5-OR AGJ9/16" Lang
GEHMOL16HJ06 Adapter AGM16x1,5-OR AGJ9/16" Lang
GEHMOL16HJ08 Adapter AGM16x1,5-OR AGJ3/4" Lang
GEHMOL18HJ08 Adapter AGM18x1,5-OR AGJ3/4" Lang
GEHMOL18HJ10 Adapter AGM18x1,5-OR AGJ7/8" Lang
GEHMOL22HJ10 Adapter AGM22x1,5-OR AGJ7/8" Lang
GEHMOL22HJ12 Adapter AGM22x1,5-OR AGJ1.1/16" Lang
GEHMOL27HJ12 Adapter AGM27x2-OR AGJ1.1/16" Lang
GEHMOL27HJ16 Adapter AGM27x2-OR AGJ1.5/16" Lang
GEHMOL33HJ16 Adapter AGM33x2-OR AGJ1.5/16" Lang
GEHMOL42HJ20 Adapter AGM42x2-OR AGJ1.5/8" Lang
GEHMOL48HJ24 Adapter AGM48x2-OR AGJ1.7/8" Lang
GEHN02AJ04 Adapter AGN1/8" DKJ7/16"
GEHN02AJ04VA Adapter AGN1/8" DKJ7/16" VA
GEHN02AJ05 Adapter AGN1/8" DKJ1/2"
GEHN02AJ05VA Adapter AGN1/8" DKJ1/2" VA
GEHN02AJ06 Adapter AGN1/8" DKJ9/16"
GEHN02AJ06VA Adapter AGN1/8" DKJ9/16" VA
GEHN02HJ05 Adapter AGN1/8" AGJ1/2"
GEHN02HJ05VA Adapter AGN1/8" AGJ1/2" VA
GEHN02HJ06 Adapter AGN1/8" AGJ9/16"
GEHN02HJ06VA Adapter AGN1/8" AGJ9/16" VA
GEHN02HJ08 Adapter AGN1/8" AGJ3/4"
GEHN02HJOF04VA Adapter AGN1/8" AGORFS9/16" VA
GEHN04ABVA Adapter AGN1/4" DKR1/4" VA
GEHN04AJ Adapter AGN1/4" DKJ7/16"
GEHN04AJ05 Adapter AGN1/4" DKJ1/2"
GEHN04AJ05VA Adapter AGN1/4" DKJ1/2" VA
GEHN04AJ06VA Adapter AGN1/4" DKJ9/16" VA
GEHN04AJ08 Adapter AGN1/4" DKJ3/4"
GEHN04AJ08VA Adapter AGN1/4" DKJ3/4" VA
GEHN04AJVA Adapter AGN1/4" DKJ7/16" VA
GEHN04HJ05 Adapter AGN1/4" AGJ1/2"
GEHN04HJ08VA Adapter AGN1/4" AGJ3/4" VA
GEHN04HJOF Adapter AGN1/4" AGORFS9/16"
GEHN04HJOF06VA Adapter AGN1/4" AGORFS11/16" VA
GEHN04HJOFVA Adapter AGN1/4" AGORFS9/16" VA
GEHN06AB04 Adapter AGN3/8" DKR1/4"
GEHN06AB04VA Adapter AGN3/8" DKR1/4" VA
GEHN06AB08VA Adapter AGN3/8" DKR1/2" VA
GEHN06ABVA Adapter AGN3/8" DKR3/8" VA
GEHN06AJ05VA Adapter AGN3/8" DKJ1/2" VA
GEHN06AJ08VA Adapter AGN3/8" DKJ3/4" VA
GEHN06AJ10VA Adapter AGN3/8" DKJ7/8" VA
GEHN06AJVA Adapter AGN3/8" DKJ9/16" VA
GEHN06HJ Adapter AGN3/8" AGJ9/16"
GEHN06HJ05 Adapter AGN3/8" AGJ1/2"
GEHN06HJ05VA Adapter AGN3/8" AGJ1/2" VA
GEHN06HJ10 Adapter AGN3/8" AGJ7/8"
GEHN06HJ10VA Adapter AGN3/8" AGJ7/8" VA
GEHN06HJ12 Adapter AGN3/8" AGJ1.1/16"
GEHN06HJOF Adapter AGN3/8" AGORFS11/16"
GEHN06HJOF08 Adapter AGN3/8" AGORFS13/16"
GEHN06HJOF08VA Adapter AGN3/8" AGORFS13/16" VA
GEHN06HJOFVA Adapter AGN3/8" AGORFS11/16" VA
GEHN06HSA Adapter AGN3/8" AGSAE5/8"
GEHN08AB06VA Adapter AGN1/2" DKR3/8" VA
GEHN08AB10 Adapter AGN1/2" DKR5/8"
GEHN08AJ06 Adapter AGN1/2" DKJ9/16"
GEHN08AJ06VA Adapter AGN1/2" DKJ9/16" VA
GEHN08AJ10 Adapter AGN1/2" DKJ7/8"
GEHN08AJ10VA Adapter AGN1/2" DKJ7/8" VA
GEHN08AJ12 Adapter AGN1/2" DKJ1.1/16"
GEHN08AJ12VA Adapter AGN1/2" DKJ1.1/16" VA
GEHN08HJ05 Adapter AGN1/2" AGJ1/2"
GEHN08HJ10 Adapter AGN1/2" AGJ7/8"
GEHN08HJ10VA Adapter AGN1/2" AGJ7/8" VA
GEHN08HJ12 Adapter AGN1/2" AGJ1.1/16"
GEHN08HJ12VA Adapter AGN1/2" AGJ1.1/16" VA
GEHN08HJ16VA Adapter AGN1/2" AGJ1.5/16" VA
GEHN08HJOF10VA Adapter AGN1/2" AGORFS1" VA
GEHN08HJOFVA Adapter AGN1/2" AGORFS13/16" VA
GEHN08HJVA Adapter AGN1/2" AGJ3/4" VA
GEHN08HSA06 Adapter AGN1/2" AGSAE5/8"
GEHN08IR12VA Adapter AGN1/2" IGR3/4" VA
GEHN12AB08VA Adapter AGN3/4" DKR1/2" VA
GEHN12ABVA Adapter AGN3/4" DKR3/4" VA
GEHN12AJ08 Adapter AGN3/4" DKJ3/4"
GEHN12AJ08VA Adapter AGN3/4" DKJ3/4" VA
GEHN12AJ10 Adapter AGN3/4" DKJ7/8"
GEHN12AJ10VA Adapter AGN3/4" DKJ7/8" VA
GEHN12AJ14 Adapter AGN3/4" DKJ1.3/16"
GEHN12AJ16 Adapter AGN3/4" DKJ1.5/16"
GEHN12AJ16VA Adapter AGN3/4" DKJ1.5/16" VA
GEHN12AJVA Adapter AGN3/4" DKJ1.1/16" VA
GEHN12HJ08 Adapter AGN3/4" AGJ3/4"
GEHN12HJ10 Adapter AGN3/4" AGJ7/8"
GEHN12HJ14 Adapter AGN3/4" AGJ1.3/16"
GEHN12HJ16VA Adapter AGN3/4" AGJ1.5/16" VA
GEHN12HJOF08 Adapter AGN3/4" AGORFS13/16"
GEHN12HJOF10 Adapter AGN3/4" AGORFS1"
GEHN12HJOF16 Adapter AGN3/4" AGORFS1.7/16"
GEHN12HJOFVA Adapter AGN3/4" AGORFS1.3/16" VA
GEHN12IR06VA Adapter AGN3/4" IGR3/8" VA
GEHN12IR16VA Adapter AGN3/4" IGR1" VA
GEHN16AB12 Adapter AGN1" DKR3/4"
GEHN16AB12VA Adapter AGN1" DKR3/4" VA
GEHN16ABVA Adapter AGN1" DKR1" VA
GEHN16AJ12VA Adapter AGN1" DKJ1.1/16" VA
GEHN16AJ20 Adapter AGN1" DKJ1.5/8"
GEHN16AJVA Adapter AGN1" DKJ1.5/16" VA
GEHN16HJ12VA Adapter AGN1" AGJ1.1/16" VA
GEHN16HJ20VA Adapter AGN1" AGJ1.5/8" VA
GEHN16HJOFVA Adapter AGN1" AGORFS1.5/16" VA
GEHN16HJVA Adapter AGN1" AGJ1.5/16" VA
GEHN20ABVA Adapter AGN1.1/4" DKR1.1/4" VA
GEHN20AJVA Adapter AGN1.1/4" DKJ1.5/8" VA
GEHN20HJ Adapter AGN1.1/4" AGJ1.5/8"
GEHN20HJ24 Adapter AGN1.1/4" AGJ1.7/8"
GEHN20HJ24VA Adapter AGN1.1/4" AGJ1.7/8" VA
GEHN20HJ32 Adapter AGN1.1/4" AGJ2.1/2"
GEHN20HJOF Adapter AGN1.1/4" AGORFS1.11/16"
GEHN20HJVA Adapter AGN1.1/4" AGJ1.5/8" VA
GEHN20IRVA Adapter AGN1.1/4" IGR1.1/4" VA
GEHN24ABVA Adapter AGN1.1/2" DKR1.1/2" VA
GEHN24AJ Adapter AGN1.1/2" DKJ1.7/8"
GEHN24AJVA Adapter AGN1.1/2" DKJ1.7/8" VA
GEHN24HJ16 Adapter AGN1.1/2" AGJ1.5/16"
GEHN24HJ20 Adapter AGN1.1/2" AGJ1.5/8"
GEHN24HJ20VA Adapter AGN1.1/2" AGJ1.5/8" VA
GEHN24HJ32 Adapter AGN1.1/2" AGJ2.1/2"
GEHN24HJOF Adapter AGN1.1/2" AGORFS2"
GEHN24IRVA Adapter AGN1.1/2" IGR1.1/2" VA
GEHN32HJ Adapter AGN2" AGJ2.1/2"
GEHR06HR04 Adapter AGR3/8"-flach AGR1/4"-flach
GEHR06M16 Adapter AGR3/8"-flach AGM16x1,5-flach
GEHRED02AJ04 Adapter AGR1/8"-WD DKJ7/16"
GEHRED02AJ04VA Adapter AGR1/8"-WD DKJ7/16" VA
GEHRED02AJF04 Adapter AGR1/8"-WD DKORFS9/16"
GEHRED02HB Adapter AGR1/8"-WD AGR1/8"
GEHRED02HJ05 Adapter AGR1/8"-WD AGJ1/2"
GEHRED02HJOF04 Adapter AGR1/8"-WD AGORFS9/16"
GEHRED02HJOF04VA Adapter AGR1/8"-WD AGORFS9/16" VA
GEHRED02HJOF06 Adapter AGR1/8"-WD AGORFS11/16"
GEHRED02HJOF06VA Adapter AGR1/8"-WD AGORFS11/16" VA
GEHRED04AJ05 Adapter AGR1/4"-WD DKJ1/2"
GEHRED04AJ06VA Adapter AGR1/4"-WD DKJ9/16" VA
GEHRED04HB02 Adapter AGR1/4"-WD AGR1/8"
GEHRED04HJ05VA Adapter AGR1/4"-WD AGJ1/2" VA
GEHRED04HJOF Adapter AGR1/4"-WD AGORFS9/16"
GEHRED04HJOF06 Adapter AGR1/4"-WD AGORFS11/16"
GEHRED04HJOF06VA Adapter AGR1/4"-WD AGORFS11/16" VA
GEHRED04HJOF08 Adapter AGR1/4"-WD AGORFS13/16"
GEHRED04HJOF08VA Adapter AGR1/4"-WD AGORFS13/16" VA
GEHRED04HJOFVA Adapter AGR1/4"-WD AGORFS9/16" VA
GEHRED06AJ08VA Adapter AGR3/8"-WD DKJ3/4" VA
GEHRED06HJ05VA Adapter AGR3/8"-WD AGJ1/2" VA
GEHRED06HJ12 Adapter AGR3/8"-WD AGJ1.1/16"
GEHRED06HJOF Adapter AGR3/8"-WD AGORFS11/16"
GEHRED06HJOF04 Adapter AGR3/8"-WD AGORFS9/16"
GEHRED06HJOF04VA Adapter AGR3/8"-WD AGORFS9/16" VA
GEHRED06HJOF08 Adapter AGR3/8"-WD AGORFS13/16"
GEHRED06HJOF08VA Adapter AGR3/8"-WD AGORFS13/16" VA
GEHRED06HJOF10VA Adapter AGR3/8"-WD AGORFS1" VA
GEHRED06HJOFVA Adapter AGR3/8"-WD AGORFS11/16" VA
GEHRED08HB10 Adapter AGR1/2"-WD AGR5/8"
GEHRED08HJ04 Adapter AGR1/2"-WD AGJ7/16"
GEHRED08HJ10L115 Adapter AGR1/2"-WD AGJ7/8" L=115mm
GEHRED08HJ10L155 Adapter AGR1/2"-WD AGJ7/8" L=155
GEHRED08HJOF04 Adapter AGR1/2"-WD AGORFS9/16"
GEHRED08HJOF10 Adapter AGR1/2"-WD AGORFS1"
GEHRED08HJOF12 Adapter AGR1/2"-WD AGORFS1.3/16"
GEHRED08HJOF12VA Adapter AGR1/2"-WD AGORFS1.3/16" VA
GEHRED08HJOFVA Adapter AGR1/2"-WD AGORFS13/16" VA
GEHRED12AJVA Adapter AGR3/4"-WD DKJ1.1/16" VA
GEHRED12HB16 Adapter AGR3/4"-WD AGR1"
GEHRED12HJ16VA Adapter AGR3/4"-WD AGJ1.5/16" VA
GEHRED12HJOF06 Adapter AGR3/4"-WD AGORFS11/16"
GEHRED12HJOF08 Adapter AGR3/4"-WD AGORFS13/16"
GEHRED12HJOF10 Adapter AGR3/4"-WD AGORFS1"
GEHRED12HJOF10VA Adapter AGR3/4"-WD AGORFS1" VA
GEHRED12HJOF16VA Adapter AGR3/4"-WD AGORFS1.7/16" VA
GEHRED12HJOFVA Adapter AGR3/4"-WD AGORFS1.3/16" VA
GEHRED16AJVA Adapter AGR1"-WD DKJ1.5/16" VA
GEHRED16HB12 Adapter AGR1"-WD AGR3/4"
GEHRED16HJ20VA Adapter AGR1"-WD AGJ1.5/8" VA
GEHRED16HJ24 Adapter AGR1"-WD AGJ1.7/8"
GEHRED16HJOF10 Adapter AGR1"-WD AGORFS1"
GEHRED16HJOF12 Adapter AGR1"-WD AGORFS1.3/16"
GEHRED16HJOF20 Adapter AGR1"-WD AGORFS1.11/16"
GEHRED16HJOFVA Adapter AGR1"-WD AGORFS1.7/16" VA
GEHRED20AJ24 Adapter AGR1.1/4"-WD DKJ1.7/8"
GEHRED20HB16 Adapter AGR1.1/4"-WD AGR1"
GEHRED20HJ24 Adapter AGR1.1/4"-WD AGJ1.7/8"
GEHRED20HJ24VA Adapter AGR1.1/4"-WD AGJ1.7/8" VA
GEHRED20HJOF Adapter AGR1.1/4"-WD AGORFS1.11/16"
GEHRED20HJOF16 Adapter AGR1.1/4"-WD AGORFS1.7/16"
GEHRED20HJVA Adapter AGR1.1/4"-WD AGJ1.5/8" VA
GEHRED24HJ20 Adapter AGR1.1/2"-WD AGJ1.5/8"
GEHRED24HJOF Adapter AGR1.1/2"-WD AGORFS2"
GEHRED24HJOF16 Adapter AGR1.1/2"-WD AGORFS1.7/16"
GEHRED24HJOF20 Adapter AGR1.1/2"-WD AGORFS1.11/16"
GEHRED24HJVA Adapter AGR1.1/2"-WD AGJ1.7/8" VA
GEHRK02AB Adapter AGR1/8"-k DKR1/8"
GEHRK02ABVA Adapter AGR1/8"-k DKR1/8" VA
GEHRK02AJ04 Adapter AGR1/8"-k DKJ7/16"
GEHRK02AJ05 Adapter AGR1/8"-k DKJ1/2"
GEHRK02HB Adapter AGR1/8"-k AGR1/8"
GEHRK02HJ04 Adapter AGR1/8"-k AGJ7/16"
GEHRK02HJ04VA Adapter AGR1/8"-k AGJ7/16" VA
GEHRK02HJ05 Adapter AGR1/8"-k AGJ1/2"
GEHRK02HN Adapter AGR1/8"-k AGN1/8"
GEHRK04ABVA Adapter AGR1/4"-k DKR1/4" VA
GEHRK04AJ Adapter AGR1/4"-k DKJ7/16"
GEHRK04AJ05 Adapter AGR1/4"-k DKJ1/2"
GEHRK04AJ08 Adapter AGR1/4"-k DKJ3/4"
GEHRK04HB02VA Adapter AGR1/4"-k AGR1/8" VA
GEHRK04HB12 Adapter AGR1/4"-k AGR3/4"
GEHRK04HBVA Adapter AGR1/4"-k AGR1/4" VA
GEHRK04HJ05VA Adapter AGR1/4"-k AGJ1/2" VA
GEHRK04HJ06 Adapter AGR1/4"-k AGJ9/16"
GEHRK04HJ06VA Adapter AGR1/4"-k AGJ9/16" VA
GEHRK04HJOF Adapter AGR1/4"-k AGORFS9/16"
GEHRK04IR02 Adapter AGR1/4"-k IGR1/8"
GEHRK06AB08 Adapter AGR3/8"-k DKR1/2"
GEHRK06ABVA Adapter AGR3/8"-k DKR3/8" VA
GEHRK06AJ05 Adapter AGR3/8"-k DKJ1/2"
GEHRK06AJ08 Adapter AGR3/8"-k DKJ3/4"
GEHRK06AJ10 Adapter AGR3/8"-k DKJ7/8"
GEHRK06HB02 Adapter AGR3/8"-k AGR1/8"
GEHRK06HB08 Adapter AGR3/8"-k AGR1/2"
GEHRK06HB10 Adapter AGR3/8"-k AGR5/8"
GEHRK06HB12 Adapter AGR3/8"-k AGR3/4"
GEHRK06HJ08VA Adapter AGR3/8"-k AGJ3/4" VA
GEHRK06HJ12 Adapter AGR3/8"-k AGJ1.1/16"
GEHRK06HJOF Adapter AGR3/8"-k AGORFS11/16"
GEHRK06HJR Adapter AGR3/8"-k AGJISR3/8"
GEHRK06HJVA Adapter AGR3/8"-k AGJ9/16" VA
GEHRK06HN Adapter AGR3/8"-k AGN3/8"
GEHRK06IR Adapter AGR3/8"-k IGR3/8"
GEHRK06IR04 Adapter AGR3/8"-k IGR1/4"
GEHRK08AB06 Adapter AGR1/2"-k DKR3/8"
GEHRK08ABVA Adapter AGR1/2"-k DKR1/2" VA
GEHRK08HB04 Adapter AGR1/2"-k AGR1/4"
GEHRK08HB04VA Adapter AGR1/2"-k AGR1/4" VA
GEHRK08HB10 Adapter AGR1/2"-k AGR5/8"
GEHRK08HB12 Adapter AGR1/2"-k AGR3/4"
GEHRK08HB16 Adapter AGR1/2"-k AGR1"
GEHRK08HJ06 Adapter AGR1/2"-k AGJ9/16"
GEHRK08HJ06VA Adapter AGR1/2"-k AGJ9/16" VA
GEHRK08HJ10 Adapter AGR1/2"-k AGJ7/8"
GEHRK08HJ10VA Adapter AGR1/2"-k AGJ7/8" VA
GEHRK08HJ12 Adapter AGR1/2"-k AGJ1.1/16"
GEHRK08HJR Adapter AGR1/2"-k AGJISR1/2"
GEHRK08HJVA Adapter AGR1/2"-k AGJ3/4" VA
GEHRK08IR16 Adapter AGR1/2"-k IGR1"
GEHRK08NW16HJL Adapter AGR1/2"-k AGJISM24x1,5
GEHRK10AB Adapter AGR5/8"-k DKR5/8"
GEHRK10HB Adapter AGR5/8"-k AGR5/8"
GEHRK10HB08 Adapter AGR5/8"-k AGR1/2"
GEHRK10HB12 Adapter AGR5/8"-k AGR3/4"
GEHRK10HBVA Adapter AGR5/8"-k AGR5/8" VA
GEHRK10HJ Adapter AGR5/8"-k AGJ7/8"
GEHRK12AB Adapter AGR3/4"-k DKR3/4"
GEHRK12AB08 Adapter AGR3/4"-k DKR1/2"
GEHRK12ABVA Adapter AGR3/4"-k DKR3/4" VA
GEHRK12AJ Adapter AGR3/4"-k DKJ1.1/16"
GEHRK12AJ16 Adapter AGR3/4"-k DKJ1.5/16"
GEHRK12HB04 Adapter AGR3/4"-k AGR1/4"
GEHRK12HB06 Adapter AGR3/4"-k AGR3/8"
GEHRK12HB08VA Adapter AGR3/4"-k AGR1/2" VA
GEHRK12HB10 Adapter AGR3/4"-k AGR5/8"
GEHRK12HB20 Adapter AGR3/4"-k AGR1.1/4"
GEHRK12HJ Adapter AGR3/4"-k AGJ1.1/16"
GEHRK12HJ06 Adapter AGR3/4"-k AGJ9/16"
GEHRK12HJ08 Adapter AGR3/4"-k AGJ3/4"
GEHRK12HJ10 Adapter AGR3/4"-k AGJ7/8"
GEHRK12HJ20 Adapter AGR3/4"-k AGJ1.5/8"
GEHRK12HJOF Adapter AGR3/4"-k AGORFS1.3/16"
GEHRK12HJVA Adapter AGR3/4"-k AGJ1.1/16" VA
GEHRK12NW20HJL Adapter AGR3/4"-k AGJISM30x1,5
GEHRK16AB Adapter AGR1"-k DKR1"
GEHRK16AB12 Adapter AGR1"-k DKR3/4"
GEHRK16ABVA Adapter AGR1"-k DKR1" VA
GEHRK16AJ12 Adapter AGR1"-k DKJ1.1/16"
GEHRK16HB06 Adapter AGR1"-k AGR3/8"
GEHRK16HB20 Adapter AGR1"-k AGR1.1/4"
GEHRK16HJ08 Adapter AGR1"-k AGJ3/4"
GEHRK16HJ10 Adapter AGR1"-k AGJ7/8"
GEHRK16HJ12 Adapter AGR1"-k AGJ1.1/16"
GEHRK16HJ20 Adapter AGR1"-k AGJ1.5/8"
GEHRK16HJOF12 Adapter AGR1"-k AGORFS1.3/16"
GEHRK16HN Adapter AGR1"-k AGN1"
GEHRK16IR Adapter AGR1"-k IGR1"
GEHRK16IR20 Adapter AGR1"-k IGR1.1/4"
GEHRK16NW25HJL Adapter AGR1"-k AGJISM33x1,5
GEHRK20AB Adapter AGR1.1/4"-k DKR1.1/4"
GEHRK20ABVA Adapter AGR1.1/4"-k DKR1.1/4" VA
GEHRK20AJ Adapter AGR1.1/4"-k DKJ1.5/8"
GEHRK20HB12 Adapter AGR1.1/4"-k AGR3/4"
GEHRK20HB16 Adapter AGR1.1/4"-k AGR1"
GEHRK20HB24 Adapter AGR1.1/4"-k AGR1.1/2"
GEHRK20HB32 Adapter AGR1.1/4"-k AGR2"
GEHRK20HJ Adapter AGR1.1/4"-k AGJ1.5/8"
GEHRK20HJ12 Adapter AGR1.1/4"-k AGJ1.1/16"
GEHRK20HJ24 Adapter AGR1.1/4"-k AGJ1.7/8"
GEHRK20HJOF Adapter AGR1.1/4"-k AGORFS1.11/16"
GEHRK20HN Adapter AGR1.1/4"-k AGN1.1/4"
GEHRK20HN16 Adapter AGR1.1/4"-k AGN1"
GEHRK20IR08 Adapter AGR1.1/4"-k IGR1/2"
GEHRK24AB Adapter AGR1.1/2"-k DKR1.1/2"
GEHRK24ABVA Adapter AGR1.1/2"-k DKR1.1/2" VA
GEHRK24AJ Adapter AGR1.1/2"-k DKJ1.7/8"
GEHRK24HB20 Adapter AGR1.1/2"-k AGR1.1/4"
GEHRK24HBVA Adapter AGR1.1/2"-k AGR1.1/2" VA
GEHRK24HJ Adapter AGR1.1/2"-k AGJ1.7/8"
GEHRK24HJ32 Adapter AGR1.1/2"-k AGJ2.1/2"
GEHRK24HJOF Adapter AGR1.1/2"-k AGORFS2"
GEHRK24IR32 Adapter AGR1.1/2"-k IGR2"
GEHRK32AB Adapter AGR2"-k DKR2"
GEHRK32HB16 Adapter AGR2"-k AGR1"
GEHRK32HB24 Adapter AGR2"-k AGR1.1/2"
GEHRK32HBVA Adapter AGR2"-k AGR2" VA
GEHRK32HN Adapter AGR2"-k AGN2"
GEHRK32IR20 Adapter AGR2"-k IGR1.1/4"
GEHRK32IR24 Adapter AGR2"-k IGR1.1/2"
GEHRK40HJ Adapter AGR2.1/2"-k AGJ3"
GEHRK48HJ Adapter AGR3"-k AGJ3.1/2"
GEHRO02HB Adapter AGR1/8"-OR AGR1/8"
GEHRO02HJOF06 Adapter AGR1/8"-OR AGORFS11/16"
GEHRO04AJ08 Adapter AGR1/4"-OR DKJ3/4"
GEHRO04HB02 Adapter AGR1/4"-OR AGR1/8"
GEHRO04HJ08 Adapter AGR1/4"-OR AGJ3/4"
GEHRO04HJOF08 Adapter AGR1/4"-OR AGORFS13/16"
GEHRO06AJ04 Adapter AGR3/8"-OR DKJ7/16"
GEHRO06AJ05 Adapter AGR3/8"-OR DKJ1/2"
GEHRO06AJ10 Adapter AGR3/8"-OR DKJ7/8"
GEHRO06HB04 Adapter AGR3/8"-OR AGR1/4"
GEHRO06HJ04 Adapter AGR3/8"-OR AGJ7/16"
GEHRO06HJ05 Adapter AGR3/8"-OR AGJ1/2"
GEHRO06HJ10 Adapter AGR3/8"-OR AGJ7/8"
GEHRO08HB10 Adapter AGR1/2"-OR AGR5/8"
GEHRO08HB12 Adapter AGR1/2"-OR AGR3/4"
GEHRO08HJ04 Adapter AGR1/2"-OR AGJ7/16"
GEHRO08HJ12 Adapter AGR1/2"-OR AGJ1.1/16"
GEHRO08HJOF04 Adapter AGR1/2"-OR AGORFS9/16"
GEHRO08HJOF06 Adapter AGR1/2"-OR AGORFS11/16"
GEHRO12AJ10 Adapter AGR3/4"-OR DKJ7/8"
GEHRO12AJ16 Adapter AGR3/4"-OR DKJ1.5/16"
GEHRO12AOB Adapter AGR3/4"-OR DKOR3/4"
GEHRO12HB16 Adapter AGR3/4"-OR AGR1"
GEHRO12HJ08 Adapter AGR3/4"-OR AGJ3/4"
GEHRO12HJ14 Adapter AGR3/4"-OR AGJ1.3/16"
GEHRO12HJOF06 Adapter AGR3/4"-OR AGORFS11/16"
GEHRO12HJOF08 Adapter AGR3/4"-OR AGORFS13/16"
GEHRO12HJOF10 Adapter AGR3/4"-OR AGORFS1"
GEHRO16AJ12 Adapter AGR1"-OR DKJ1.1/16"
GEHRO16AJ20 Adapter AGR1"-OR DKJ1.5/8"
GEHRO16HJ12 Adapter AGR1"-OR AGJ1.1/16"
GEHRO16HJ20 Adapter AGR1"-OR AGJ1.5/8"
GEHRO16HJOF20 Adapter AGR1"-OR AGORFS1.11/16"
GEHRO20AJ16 Adapter AGR1.1/4"-OR DKJ1.5/16"
GEHRO20AJ24 Adapter AGR1.1/4"-OR DKJ1.7/8"
GEHRO20AOB Adapter AGR1.1/4"-OR DKOR1.1/4"
GEHRO20HJ16 Adapter AGR1.1/4"-OR AGJ1.5/16"
GEHRO20HJ24 Adapter AGR1.1/4"-OR AGJ1.7/8"
GEHRO20HJOF Adapter AGR1.1/4"-OR AGORFS1.11/16"
GEHRO20HJOF12 Adapter AGR1.1/4"-OR AGORFS1.3/16"
GEHRO20HJOF16 Adapter AGR1.1/4"-OR AGORFS1.7/16"
GEHRO24AOB Adapter AGR1.1/2"-OR DKOR1.1/2"
GEHRO24HB Adapter AGR1.1/2"-OR AGR1.1/2"
GEHRO24HJ Adapter AGR1.1/2"-OR AGJ1.7/8"
GEHRO24HJOF16 Adapter AGR1.1/2"-OR AGORFS1.7/16"
GEHROK02AJ04 Adapter AGR1/8"-ORK DKJ7/16"
GEHROK04AJ Adapter AGR1/4"-ORK DKJ7/16"
GEHROK04AJ05 Adapter AGR1/4"-ORK DKJ1/2"
GEHROK04AJ06 Adapter AGR1/4"-ORK DKJ9/16"
GEHROK06AJ Adapter AGR3/8"-ORK DKJ9/16"
GEHROK06AJ05 Adapter AGR3/8"-ORK DKJ1/2"
GEHROK06AJ08 Adapter AGR3/8"-ORK DKJ3/4"
GEHROK06AJ10 Adapter AGR3/8"-ORK DKJ7/8"
GEHROK08AJ06 Adapter AGR1/2"-ORK DKJ9/16"
GEHROK08AJ12 Adapter AGR1/2"-ORK DKJ1.1/16"
GEHROK12AJ Adapter AGR3/4"-ORK DKJ1.1/16"
GEHROK12AJ10 Adapter AGR3/4"-ORK DKJ7/8"
GEHROK12AJ16 Adapter AGR3/4"-ORK DKJ1.5/16"
GEHROK12HJ14 Adapter AGR3/4"-ORK AGJ1.3/16"
GEHROK16AJ Adapter AGR1"-ORK DKJ1.5/16"
GEHROK16AJ12 Adapter AGR1"-ORK DKJ1.1/16"
GEHROK16AJ20 Adapter AGR1"-ORK DKJ1.5/8"
GEHROK20AJ Adapter AGR1.1/4"-ORK DKJ1.5/8"
GEHROK20AJ16 Adapter AGR1.1/4"-ORK DKJ1.5/16"
GEHROK24AJ Adapter AGR1.1/2"-ORK DKJ1.7/8"
GEHROK24HJ16 Adapter AGR1.1/2"-ORK AGJ1.5/16"
GEHROKL02HJ04 Adapter AGR1/8"-ORK AGJ7/16" Lang
GEHROKL04HJ Adapter AGR1/4"-ORK AGJ7/16" Lang
GEHROKL04HJ05 Adapter AGR1/4"-ORK AGJ1/2" Lang
GEHROKL04HJ06 Adapter AGR1/4"-ORK AGJ9/16" Lang
GEHROKL04HJ08 Adapter AGR1/4"-ORK AGJ3/4" Lang
GEHROKL06HJ05 Adapter AGR3/8"-ORK AGJ1/2" Lang
GEHROKL06HJ08 Adapter AGR3/8"-ORK AGJ3/4" Lang
GEHROKL08HJ Adapter AGR1/2"-ORK AGJ3/4" Lang
GEHROKL08HJ12 Adapter AGR1/2"-ORK AGJ1.1/16" Lang
GEHROKL12HJ Adapter AGR3/4"-ORK AGJ1.1/16" Lang
GEHROKL16HJ Adapter AGR1"-ORK AGJ1.5/16" Lang
GEHROKL16HJ12 Adapter AGR1"-ORK AGJ1.1/16" Lang
GEHROKL16HJ20 Adapter AGR1"-ORK AGJ1.5/8" Lang
GEHROKL20HJ Adapter AGR1.1/4"-ORK AGJ1.5/8" Lang
GEHROKL20HJ16 Adapter AGR1.1/4"-ORK AGJ1.5/16" Lang
GEHROKL20HJ24 Adapter AGR1.1/4"-ORK AGJ1.7/8" Lang
GEHROKL24HJ Adapter AGR1.1/2"-ORK AGJ1.7/8" Lang
GEHROL02HJ04 Adapter AGR1/8"-OR AGJ7/16" Lang
GEHROL04HJ Adapter AGR1/4"-OR AGJ7/16" Lang
GEHROL04HJ05 Adapter AGR1/4"-OR AGJ1/2" Lang
GEHROL04HJ06 Adapter AGR1/4"-OR AGJ9/16" Lang
GEHROL06HJ Adapter AGR3/8"-OR AGJ9/16" Lang
GEHROL06HJ05 Adapter AGR3/8"-OR AGJ1/2" Lang
GEHROL06HJ10 Adapter AGR3/8"-OR AGJ7/8" Lang
GEHROL08HJ Adapter AGR1/2"-OR AGJ3/4" Lang
GEHROL08HJ06 Adapter AGR1/2"-OR AGJ9/16" Lang
GEHROL08HJ10 Adapter AGR1/2"-OR AGJ7/8" Lang
GEHROL08HJ12 Adapter AGR1/2"-OR AGJ1.1/16" Lang
GEHROL12HJ Adapter AGR3/4"-OR AGJ1.1/16" Lang
GEHROL12HJ10 Adapter AGR3/4"-OR AGJ7/8" Lang
GEHROL12HJ16 Adapter AGR3/4"-OR AGJ1.5/16" Lang
GEHROL16HJ Adapter AGR1"-OR AGJ1.5/16" Lang
GEHROL16HJ12 Adapter AGR1"-OR AGJ1.1/16" Lang
GEHROL16HJ20 Adapter AGR1"-OR AGJ1.5/8" Lang
GEHROL20HJ Adapter AGR1.1/4"-OR AGJ1.5/8" Lang
GEHROL20HJ16 Adapter AGR1.1/4"-OR AGJ1.5/16" Lang
GEHROL20HJ24 Adapter AGR1.1/4"-OR AGJ1.7/8" Lang
GEHROL24HJ Adapter AGR1.1/2"-OR AGJ1.7/8" Lang
GEHSS08M16 Schott-Adapter CES12 AGM16x1,5-flach
GEHSS08M22 Schott-Adapter CES12 AGM22x1,5-flach
GEHSS10M16 Schott-Adapter CES14 AGM16x1,5-flach
GEHSS16M22 Schott-Adapter CES20 AGM22x1,5-flach
GEM12HJOF04 Adapter AGM12x1,5 AGORFS9/16"
GEM16HJOF06 Adapter AGM16x1,5 AGORFS11/16"
GEM27HJOF12 Adapter AGM27x2 AGORFS1.3/16"
GEMO12HJOF04 Adapter AGM12x1,5-OR AGORFS9/16"
GEMO16HJOF06 Adapter AGM16x1,5-OR AGORFS11/16"
GEMO27HJOF12 Adapter AGM27x2-OR AGORFS1.3/16"
GEO04AN Adapter AGUNF7/16"-OR DKN1/4"
GEO04HJ06VA Adapter AGUNF7/16"-OR AGJ9/16" VA
GEO04HJOF06VA Adapter AGUNF7/16"-OR AGORFS11/16" VA
GEO05HB02 Adapter AGUNF1/2"-OR AGR1/8"
GEO05HB06 Adapter AGUNF1/2"-OR AGR3/8"
GEO05HJ04 Adapter AGUNF1/2"-OR AGJ7/16"
GEO05HJ04VA Adapter AGUNF1/2"-OR AGJ7/16" VA
GEO05HJVA Adapter AGUNF1/2"-OR AGJ1/2" VA
GEO06AJ Adapter AGUNF9/16"-OR DKJ9/16"
GEO06AJ08 Adapter AGUNF9/16"-OR DKJ3/4"
GEO06AN Adapter AGUNF9/16"-OR DKN3/8"
GEO06AN08 Adapter AGUNF9/16"-OR DKN1/2"
GEO06HB08 Adapter AGUNF9/16"-OR AGR1/2"
GEO06HJ04VA Adapter AGUNF9/16"-OR AGJ7/16" VA
GEO06HJ05 Adapter AGUNF9/16"-OR AGJ1/2"
GEO06HJ08VA Adapter AGUNF9/16"-OR AGJ3/4" VA
GEO06HJOFVA Adapter AGUNF9/16"-OR AGORFS11/16" VA
GEO06IJ08 Adapter AGUNF9/16"-OR DKJ3/4"
GEO08AJ Adapter AGUNF3/4"-OR DKJ3/4"
GEO08AJ10 Adapter AGUNF3/4"-OR DKJ7/8"
GEO08AJ12 Adapter AGUNF3/4"-OR DKJ1.1/16"
GEO08AN Adapter AGUNF3/4"-OR DKN1/2"
GEO08AN12 Adapter AGUNF3/4"-OR DKN3/4"
GEO08HJ04 Adapter AGUNF3/4"-OR AGJ7/16"
GEO08HJ05 Adapter AGUNF3/4"-OR AGJ1/2"
GEO08HJ12VA Adapter AGUNF3/4"-OR AGJ1.1/16" VA
GEO08HJOF04 Adapter AGUNF3/4"-OR AGORFS9/16"
GEO08HJOF06VA Adapter AGUNF3/4"-OR AGORFS11/16" VA
GEO08HJOF12 Adapter AGUNF3/4"-OR AGORFS1.3/16"
GEO08HJVA Adapter AGUNF3/4"-OR AGJ3/4" VA
GEO10AJ08 Adapter AGUNF7/8"-OR DKJ3/4"
GEO10AJ12 Adapter AGUNF7/8"-OR DKJ1.1/16"
GEO10AN06 Adapter AGUNF7/8"-OR DKN3/8"
GEO10AN08 Adapter AGUNF7/8"-OR DKN1/2"
GEO10HB12 Adapter AGUNF7/8"-OR AGR3/4"
GEO10HB16 Adapter AGUNF7/8"-OR AGR1"
GEO10HJOF06 Adapter AGUNF7/8"-OR AGORFS11/16"
GEO10HJOF08 Adapter AGUNF7/8"-OR AGORFS13/16"
GEO10HJOFVA Adapter AGUNF7/8"-OR AGORFS1" VA
GEO10IJ08 Adapter AGUNF7/8"-OR DKJ3/4"
GEO10IJ12 Adapter AGUNF7/8"-OR DKJ1.1/16"
GEO10IN04 Adapter AGUNF7/8"-OR IGN1/4"
GEO10IN08 Adapter AGUNF7/8"-OR IGN1/2"
GEO12AJ10 Adapter AGUN1.1/16"-OR DKJ7/8"
GEO12AJ16 Adapter AGUN1.1/16"-OR DKJ1.5/16"
GEO12AN Adapter AGUN1.1/16"-OR DKN3/4"
GEO12AN08 Adapter AGUN1.1/16"-OR DKN1/2"
GEO12HJ08VA Adapter AGUN1.1/16"-OR AGJ3/4" VA
GEO12HJ16VA Adapter AGUN1.1/16"-OR AGJ1.5/16" VA
GEO12HJOF16 Adapter AGUN1.1/16"-OR AGORFS1.7/16"
GEO12HJOFVA Adapter AGUN1.1/16"-OR AGORFS1.3/16" VA
GEO12IJ10 Adapter AGUN1.1/16"-OR DKJ7/8"
GEO14HJ12 Adapter AGUN1.3/16"-OR AGJ1.1/16"
GEO16AN Adapter AGUN1.5/16"-OR DKN1"
GEO16HB20 Adapter AGUN1.5/16"-OR AGR1.1/4"
GEO16HJ20VA Adapter AGUN1.5/16"-OR AGJ1.5/8" VA
GEO16HJOF12 Adapter AGUN1.5/16"-OR AGORFS1.3/16"
GEO16HJOFVA Adapter AGUN1.5/16"-OR AGORFS1.7/16" VA
GEO16HJVA Adapter AGUN1.5/16"-OR AGJ7/8" VA
GEO20AJ Adapter AGUN1.5/8"-OR DKJ1.5/8"
GEO20HJ16 Adapter AGUN1.5/8"-OR AGJ1.5/16"
GEO20HJ24 Adapter AGUN1.5/8"-OR AGJ1.7/8"
GEO20HJOF Adapter AGUN1.5/8"-OR AGORFS1.11/16"
GEO20HJOF16 Adapter AGUN1.5/8"-OR AGORFS1.7/16"
GEO20HJOF24 Adapter AGUN1.5/8"-OR AGORFS2"
GEO20HJOFVA Adapter AGUN1.5/8"-OR AGORFS1.11/16" VA
GEO20HJVA Adapter AGUN1.5/8"-OR AGJ1.5/8" VA
GEO24HB Adapter AGUN1.7/8"-OR AGR1.1/2"
GEO24HJ20 Adapter AGUN1.7/8"-OR AGJ1.5/8"
GEO24HJOFVA Adapter AGUN1.7/8"-OR AGORFS2" VA
GEO24HJVA Adapter AGUN1.7/8"-OR AGJ1.7/8" VA
GEO32HJOF Adapter AGUN2.1/2"-OR AGORFS2.1/2"
GEOL04HJOF Adapter AGUNF7/16"-OR AGORFS9/16" Lang
GEOL05HJ Adapter AGUNF1/2"-OR AGJ1/2" Lang
GEOL05HJ04 Adapter AGUNF1/2"-OR AGJ7/16" Lang
GEOL06HJ Adapter AGUNF9/16"-OR AGJ9/16" Lang
GEOL06HJ04 Adapter AGUNF9/16"-OR AGJ7/16" Lang
GEOL08HJ10 Adapter AGUNF3/4"-OR AGJ7/8" Lang
GEOL08HJ12 Adapter AGUNF3/4"-OR AGJ1.1/16" Lang
GEOL10HJ Adapter AGUNF7/8"-OR AGJ7/8" Lang
GEOL10HJ08 Adapter AGUNF7/8"-OR AGJ3/4" Lang
GEOL12HJ08 Adapter AGUN1.1/16"-OR AGJ3/4" Lang
GEOL12HJ10 Adapter AGUN1.1/16"-OR AGJ7/8" Lang
GEOL12HJ16 Adapter AGUN1.1/16"-OR AGJ1.5/16" Lang
GEOL12HJOF Adapter AGUN1.1/16"-OR AGORFS1.3/16" Lg.
GEOL14HJ Adapter AGUN1.3/16"-OR AGJ1.3/16" Lang
GEOL16HJ Adapter AGUN1.5/16"-OR AGJ1.5/16" Lang
GEOL16HJ12 Adapter AGUN1.5/16"-OR AGJ1.1/16" Lang
GEOL16HJOF Adapter AGUN1.5/16"-OR AGORFS1.7/16" Lg.
GEOL20HJ Adapter AGUN1.5/8"-OR AGJ1.5/8" Lang
GEOL20HJ16 Adapter AGUN1.5/8"-OR AGJ1.5/16" Lang
GEOL20HJOF Adapter AGUN1.5/8"-OR AGORFS1.11/16" Lg.
GEOL24HJ Adapter AGUN1.7/8"-OR AGJ1.7/8" Lang
GEOL24HJOF Adapter AGUN1.7/8"-OR AGORFS2" Lang
GF35LKL15250V Pumpenflansch 4-Loch LK35 CEL15
GF40LKL22100V Pumpenflansch 4-Loch LK40 CEL22
GFC100S SAE-Gegenflansch ND40 3/4" 28x2
GFC102S SAE-Gegenflansch ND40 1" 35x2
GFS100G1/2U SAE-Gegenflansch 3/4" IGR1/2" 3000PSI
GFS100GU SAE-Gegenflansch 3/4" IGR3/4" 3000PSI
GFS100N SAE-Gegenflansch 3/4" IGN3/4" 3000PSI
GFS100N1/2 SAE-Gegenflansch 3/4" IGN1/2" 3000PSI
GFS100N1/2U SAE-Gegenflansch 3/4" IGN1/2" 3000PSI
GFS100NU SAE-Gegenflansch 3/4" IGN3/4" 3000PSI
GFS100SRE25 SAE-Gegenflansch 3/4" 25x3 3000PSI
GFS100STRE26.9 SAE-Gegenflansch ND40 3/4" 26,9x2,6
GFS100STU SAE-Gegenflansch 3/4" 28,0 3000PSI
GFS100SU SAE-Gegenflansch 3/4" 27,2 3000PSI
GFS100SUA25 SAE-Gegenflansch 3/4" 23,3 3000PSI
GFS102/90S SAE-Gegenflansch 1" 34,0 3000PSI 90
GFS102G3/4U SAE-Gegenflansch 1" IGR3/4" 3000PSI
GFS102GU SAE-Gegenflansch 1" IGR1" 3000PSI
GFS102N3/4U SAE-Gegenflansch 1" IGN3/4" 3000PSI
GFS102NU SAE-Gegenflansch 1" IGN1" 3000PSI
GFS102STU SAE-Gegenflansch 1" 34,0 3000PSI
GFS102SU SAE-Gegenflansch 1" 34,0 3000PSI
GFS102SUA30 SAE-Gegenflansch 1" 30,3 3000PSI
GFS104G1U SAE-Gegenflansch 1.1/4" IGR1" 3000PSI
GFS104GU SAE-Gegenfl. 1.1/4" IGR1.1/4" 3000PSI
GFS104N1 SAE-Gegenflansch 1.1/4" IGN1" 3000PSI
GFS104N1U SAE-Gegenflansch 1.1/4" IGN1" 3000PSI
GFS104NU SAE-Gegenfl. 1.1/4" IGN1.1/4" 3000PSI
GFS104SU SAE-Gegenflansch 1.1/4" 42,8 3000PSI
GFS104SUA38 SAE-Gegenflansch 1.1/4" 38,3 3000PSI
GFS106G11/4U SAE-Gegenfl. 1.1/2" IGR1.1/4" 3000PSI
GFS106GU SAE-Gegenfl. 1.1/2" IGR1.1/2" 3000PSI
GFS106N11/4U SAE-Gegenfl. 1.1/2" IGN1.1/4" 3000PSI
GFS106NU SAE-Gegenfl. 1.1/2" IGN1.1/2" 3000PSI
GFS106STU SAE-Gegenflansch 1.1/2" 48,6 3000PSI
GFS106SU SAE-Gegenflansch 1.1/2" 48,6 3000PSI
GFS106SUA50 SAE-Gegenflansch 1.1/2" 50,5 3000PSI
GFS108G11/2U SAE-Gegenflansch 2" IGR1.1/2" 3000PSI
GFS108GU SAE-Gegenflansch 2" IGR2" 3000PSI
GFS108N11/2U SAE-Gegenflansch 2" IGN1.1/2" 3000PSI
GFS108NU SAE-Gegenflansch 2" IGN2" 3000PSI
GFS108STU SAE-Gegenflansch 2" 61,0 3000PSI
GFS108SU SAE-Gegenflansch 2" 61,0 3000PSI
GFS110G2U SAE-Gegenflansch 2.1/2" IGR2" 3000PSI
GFS110GU SAE-Gegenfl. 2.1/2" IGR2.1/2" 3000PSI
GFS110NU SAE-Gegenfl. 2.1/2" IGN2.1/2" 3000PSI
GFS110STU SAE-Gegenflansch 2.1/2" 77,0 3000PSI
GFS110SU SAE-Gegenflansch 2.1/2" 76,6 3000PSI
GFS112G21/2U SAE-Gegenflansch 3" IGR2.1/2" 3000PSI
GFS112GU SAE-Gegenflansch 3" IGR3" 3000PSI
GFS112NU SAE-Gegenflansch 3" IGN3" 3000PSI
GFS112STU SAE-Gegenflansch 3" 92,0 3000PSI
GFS112SU SAE-Gegenflansch 3" 90,5 3000PSI
GFS114G SAE-Gegenfl. 3.1/2" IGR3.1/2" 3000PSI
GFS114G3 SAE-Gegenflansch 3.1/2" IGR3" 3000PSI
GFS114G3U SAE-Gegenflansch 3.1/2" IGR3" 3000PSI
GFS114GU SAE-Gegenfl. 3.1/2" IGR3.1/2" 3000PSI
GFS114N SAE-Gegenfl. 3.1/2" IGN3.1/2" 3000PSI
GFS114NU SAE-Gegenfl. 3.1/2" IGN3.1/2" 3000PSI
GFS114STM SAE-Gegenflansch 3.1/2" 103,0 3000PSI
GFS114STRE76.1 SAE-Gegenflansch ND40 3.1/2" 76,1x3,6
GFS114STU SAE-Gegenflansch 3.1/2" 103,0 3000PSI
GFS114SU SAE-Gegenflansch 3.1/2" 103,0 3000PSI
GFS116G SAE-Gegenflansch 4" IGR4" 3000PSI
GFS116G31/2U SAE-Gegenflansch 4" IGR3.1/2" 3000PSI
GFS116GU SAE-Gegenflansch 4" IGR4" 3000PSI
GFS116NU SAE-Gegenflansch 4" IGN4" 3000PSI
GFS116STRE114 SAE-Gegenflansch ND40 4" 114,3x3,6
GFS116STRE88.9 SAE-Gegenflansch ND40 4" 88,9x3,6
GFS116STU SAE-Gegenflansch 4" 115,5 3000PSI
GFS116SU SAE-Gegenflansch 4" 115,5 3000PSI
GFS401G SAE-Gegenflansch 1/2" IGR1/2" 6000PSI
GFS401G3/8U SAE-Gegenflansch 1/2" IGR3/8" 6000PSI
GFS401GU SAE-Gegenflansch 1/2" IGR1/2" 6000PSI
GFS401N SAE-Gegenflansch 1/2" IGN1/2" 6000PSI
GFS401N3/8 SAE-Gegenflansch 1/2" IGN3/8" 6000PSI
GFS401N3/8U SAE-Gegenflansch 1/2" IGN3/8" 6000PSI
GFS401NU SAE-Gegenflansch 1/2" IGN1/2" 6000PSI
GFS401S3/8 SAE-Gegenflansch 1/2" 17,5 6000PSI
GFS401SA20 SAE-Gegenflansch 1/2" 20,3 6000PSI
GFS401ST012M SAE-Gegenflansch 1/2" 21,5 6000PSI
GFS401ST012U SAE-Gegenflansch 1/2" 21,5 6000PSI
GFS401ST038M SAE-Gegenflansch 1/2" 17,5 6000PSI
GFS401ST038U SAE-Gegenflansch 1/2" 17,5 6000PSI
GFS401SU038 SAE-Gegenflansch 1/2" 17,5 6000PSI
GFS402G1/2U SAE-Gegenflansch 3/4" IGR1/2" 6000PSI
GFS402GU SAE-Gegenflansch 3/4" IGR3/4" 6000PSI
GFS402N1/2 SAE-Gegenflansch 3/4" IGN1/2" 6000PSI
GFS402N1/2U SAE-Gegenflansch 3/4" IGN1/2" 6000PSI
GFS402NU SAE-Gegenflansch 3/4" IGN3/4" 6000PSI
GFS402S SAE-Gegenflansch 3/4" 27,2 6000PSI
GFS402STU SAE-Gegenflansch 3/4" 28,0 6000PSI
GFS402SU SAE-Gegenflansch 3/4" 27,2 6000PSI
GFS402SUA25 SAE-Gegenflansch 3/4" 25,3 6000PSI
GFS403G3/4U SAE-Gegenflansch 1" IGR3/4" 6000PSI
GFS403N3/4 SAE-Gegenflansch 1" IGN3/4" 6000PSI
GFS403STU SAE-Gegenflansch 1" 34,0 6000PSI
GFS403SUA30 SAE-Gegenflansch 1" 30,3 6000PSI
GFS404/90STA38 SAE-Gegenflansch 1.1/4" 38,0 6000PSI 90
GFS404G1U SAE-Gegenflansch 1.1/4" IGR1" 6000PSI
GFS404GU SAE-Gegenfl. 1.1/4" IGR1.1/4" 6000PSI
GFS404N1 SAE-Gegenflansch 1.1/4" IGN1" 6000PSI
GFS404SU SAE-Gegenflansch 1.1/4" 42,8 6000PSI
GFS404SUA38 SAE-Gegenflansch 1.1/4" 38,3 6000PSI
GFS405/90S SAE-Gegenflansch 1.1/2" 42,8 6000PSI 90
GFS405G11/4U SAE-Gegenfl. 1.1/2" IGR1.1/4" 6000PSI
GFS405GU SAE-Gegenfl. 1.1/2" IGR1.1/2" 6000PSI
GFS405N11/4 SAE-Gegenfl. 1.1/2" IGN1.1/4" 6000PSI
GFS405STU SAE-Gegenflansch 1.1/2" 48,6 6000PSI
GFS405SU SAE-Gegenflansch 1.1/2" 48,6 6000PSI
GFS405SUA50 SAE-Gegenflansch 1.1/2" 50,5 6000PSI
GFS406G11/2U SAE-Gegenflansch 2" IGR1.1/2" 6000PSI
GFS406GU SAE-Gegenflansch 2" IGR2" 6000PSI
GFS406N11/2U SAE-Gegenflansch 2" IGN1.1/2" 6000PSI
GFS406NU SAE-Gegenflansch 2" IGN2" 6000PSI
GFS406SRE60.3VA SAE-Gegenflansch 2" 60,3x10 6000PSI
GFS406STM SAE-Gegenflansch 2" 61,0 6000PSI
GFS406STU SAE-Gegenflansch 2" 61,0 6000PSI
GFS80G3/8U SAE-Gegenflansch 1/2" IGR3/8" 3000PSI
GFS80GU SAE-Gegenflansch 1/2" IGR1/2" 3000PSI
GFS80N SAE-Gegenflansch 1/2" IGN1/2" 3000PSI
GFS80N3/8 SAE-Gegenflansch 1/2" IGN3/8" 3000PSI
GFS80N3/8U SAE-Gegenflansch 1/2" IGN3/8" 3000PSI
GFS80NU SAE-Gegenflansch 1/2" IGN1/2" 3000PSI
GFS80S3/8 SAE-Gegenflansch 1/2" 17,5 3000PSI
GFS80SRE20 SAE-Gegenflansch 1/2" 20x3 3000PSI
GFS80ST038M SAE-Gegenflansch 1/2" 17,5 3000PSI
GFS80ST038U SAE-Gegenflansch 1/2" 17,5 3000PSI
GFS80STRE21.3 SAE-Gegenflansch ND40 1/2" 21,3x2,6
GFS80STU SAE-Gegenflansch 1/2" 21,5 3000PSI
GFS80SU SAE-Gegenflansch 1/2" 21,6 3000PSI
GFT3006 SAE-Gegenflanschbund 2" 3000PSI
GFX110ST Gegenflansch 燝FX110ST
GH04 Adapter AGM12x1,5
GH10 Adapter AGM18x1,5
GHB02HB08 Adapter AGR1/8" AGR1/2"
GHB02IRVA Adapter AGR1/8" IGR1/8" VA
GHB04HB20 Adapter AGR1/4" AGR1.1/4"
GHB04IN Adapter AGR1/4" IGN1/4"
GHB04IN06 Adapter AGR1/4" IGN3/8"
GHB04IN08VA Adapter AGR1/4" IGN1/2" VA
GHB04NW06HJL Adapter AGR1/4" AGJISM14x1,5
GHB06HB10VA Adapter AGR3/8" AGR5/8" VA
GHB06HB20 Adapter AGR3/8" AGR1.1/4"
GHB06IN04 Adapter AGR3/8" IGN1/4"
GHB06IN04VA Adapter AGR3/8" IGN1/4" VA
GHB06IR04 Adapter AGR3/8" IGR1/4"
GHB06IR08 Adapter AGR3/8" IGR1/2"
GHB06LKSHB08MS Adapter AGR3/8"-LH AGR1/2" MS
GHB08HB10VA Adapter AGR1/2" AGR5/8" VA
GHB08HB32 Adapter AGR1/2" AGR2"
GHB08HJ05 Adapter AGR1/2" AGJ1/2"
GHB08HJ16 Adapter AGR1/2" AGJ1.5/16"
GHB08IN06VA Adapter AGR1/2" IGN3/8" VA
GHB08IN12VA Adapter AGR1/2" IGN3/4" VA
GHB08NW13HJL Adapter AGR1/2" AGJISM22x1,5
GHB10 Adapter AGR5/8"
GHB10HB12VA Adapter AGR5/8" AGR3/4" VA
GHB10HB16 Adapter AGR5/8" AGR1"
GHB10HB20 Adapter AGR5/8" AGR1.1/4"
GHB10HJ Adapter AGR5/8" AGJ7/8"
GHB10HJ12 Adapter AGR5/8" AGJ1.1/16"
GHB10HJ16 Adapter AGR5/8" AGJ1.5/16"
GHB10NW16HJL Adapter AGR5/8" AGJISM24x1,5
GHB12HB24 Adapter AGR3/4" AGR1.1/2"
GHB12HRK12L50 Adapter AGR3/4" AGR3/4"-k
GHB12HRK12L50-PUG Adapter AGR3/4" AGR3/4"-k PUG
GHB12HRK20L40 Adapter AGR3/4" AGR1.1/4"-k
GHB12HRK20L40-PUG Adapter AGR3/4" AGR1.1/4"-k PUG
GHB12IN06VA Adapter AGR3/4" IGN3/8" VA
GHB12IN08VA Adapter AGR3/4" IGN1/2" VA
GHB12IN16VA Adapter AGR3/4" IGN1" VA
GHB12IR04 Adapter AGR3/4" IGR1/4"
GHB12IR16 Adapter AGR3/4" IGR1"
GHB16HJ08 Adapter AGR1" AGJ3/4"
GHB16HJ10 Adapter AGR1" AGJ7/8"
GHB16HJ14 Adapter AGR1" AGJ1.3/16"
GHB16HJOF12 Adapter AGR1" AGORFS1.3/16"
GHB16IN12VA Adapter AGR1" IGN3/4" VA
GHB16IR12 Adapter AGR1" IGR3/4"
GHB16IR20 Adapter AGR1" IGR1.1/4"
GHB16VA Adapter AGR1" VA
GHB20IN16VA Adapter AGR1.1/4" IGN1" VA
GHB20INVA Adapter AGR1.1/4" IGN1.1/4" VA
GHB20IR12 Adapter AGR1.1/4" IGR3/4"
GHB20IR16 Adapter AGR1.1/4" IGR1"
GHB20IR16L Adapter AGR1.1/4" IGR1" Lang
GHB20IR24 Adapter AGR1.1/4" IGR1.1/2"
GHB20IRVA Adapter AGR1.1/4" IGR1.1/4" VA
GHB20VA Adapter AGR1.1/4" VA
GHB24HJ16 Adapter AGR1.1/2" AGJ1.5/16"
GHB24HJ32 Adapter AGR1.1/2" AGJ2.1/2"
GHB24INVA Adapter AGR1.1/2" IGN1.1/2" VA
GHB24IR Adapter AGR1.1/2" IGR1.1/2"
GHB24IR20K Adapter AGR1.1/2" IGR1.1/4" kurz
GHB24IR32 Adapter AGR1.1/2" IGR2"
GHB24IRVA Adapter AGR1.1/2" IGR1.1/2" VA
GHB32HJ Adapter AGR2" AGJ2.1/2"
GHB32INVA Adapter AGR2" IGN2" VA
GHB32IR Adapter AGR2" IGR2"
GHB32IR16 Adapter AGR2" IGR1"
GHB32IR20 Adapter AGR2" IGR1.1/4"
GHBED02HJ04VA Adapter AGR1/8"-WD AGJ7/16" VA
GHBED02HJ05VA Adapter AGR1/8"-WD AGJ1/2" VA
GHBED02HJ06VA Adapter AGR1/8"-WD AGJ9/16" VA
GHBED04HJ05VA Adapter AGR1/4"-WD AGJ1/2" VA
GHBED04HJ06VA Adapter AGR1/4"-WD AGJ9/16" VA
GHBED04HJ08VA Adapter AGR1/4"-WD AGJ3/4" VA
GHBED04HJVA Adapter AGR1/4"-WD AGJ7/16" VA
GHBED06HJ04VA Adapter AGR3/8"-WD AGJ7/16" VA
GHBED06HJ05VA Adapter AGR3/8"-WD AGJ1/2" VA
GHBED06HJ10VA Adapter AGR3/8"-WD AGJ7/8" VA
GHBED08HJ04VA Adapter AGR1/2"-WD AGJ7/16" VA
GHBED08HJ10VA Adapter AGR1/2"-WD AGJ7/8" VA
GHBED08HJ12VA Adapter AGR1/2"-WD AGJ1.1/16" VA
GHBED08HJVA Adapter AGR1/2"-WD AGJ3/4" VA
GHBED12HJ10VA Adapter AGR3/4"-WD AGJ7/8" VA
GHBED12HJ14 Adapter AGR3/4"-WD AGJ1.3/16"
GHBED12HJ16VA Adapter AGR3/4"-WD AGJ1.5/16" VA
GHBED12HJVA Adapter AGR3/4"-WD AGJ1.1/16" VA
GHBED16HJ10VA Adapter AGR1"-WD AGJ7/8" VA
GHBED16HJ20VA Adapter AGR1"-WD AGJ1.5/8" VA
GHBED16HJVA Adapter AGR1"-WD AGJ1.5/16" VA
GHBED20HJ12 Adapter AGR1.1/4"-WD AGJ1.1/16"
GHBED20HJ16VA Adapter AGR1.1/4"-WD AGJ1.5/16" VA
GHBED20HJ24VA Adapter AGR1.1/4"-WD AGJ1.7/8" VA
GHBED20HJVA Adapter AGR1.1/4"-WD AGJ1.5/8" VA
GHBED24HJ20VA Adapter AGR1.1/2"-WD AGJ1.5/8" VA
GHBED24HJVA Adapter AGR1.1/2"-WD AGJ1.7/8" VA
GHJ03 Adapter AGJ3/8"
GHJ03HJ04 Adapter AGJ3/8" AGJ7/16"
GHJ04HJ05 Adapter AGJ7/16" AGJ1/2"
GHJ04HJ10 Adapter AGJ7/16" AGJ7/8"
GHJ04HJOF Adapter AGJ7/16" AGORFS9/16"
GHJ05HJ06 Adapter AGJ1/2" AGJ9/16"
GHJ05HJ08 Adapter AGJ1/2" AGJ3/4"
GHJ05HJ10 Adapter AGJ1/2" AGJ7/8"
GHJ05HJOF06 Adapter AGJ1/2" AGORFS11/16"
GHJ05VA Adapter AGJ1/2" VA
GHJ06HJ10 Adapter AGJ9/16" AGJ7/8"
GHJ06HJ12 Adapter AGJ9/16" AGJ1.1/16"
GHJ06HJOF Adapter AGJ9/16" AGORFS11/16"
GHJ08HJ10 Adapter AGJ3/4" AGJ7/8"
GHJ08HJ12 Adapter AGJ3/4" AGJ1.1/16"
GHJ08HJ16 Adapter AGJ3/4" AGJ1.5/16"
GHJ10HJOF Adapter AGJ7/8" AGORFS1"
GHJ12HJ14 Adapter AGJ1.1/16" AGJ1.3/16"
GHJ12HJ16 Adapter AGJ1.1/16" AGJ1.5/16"
GHJ12HJOF Adapter AGJ1.1/16" AGORFS1.3/16"
GHJ14 Adapter AGJ1.3/16"
GHJ14HJ16 Adapter AGJ1.3/16" AGJ1.5/16"
GHJ16HJ24 Adapter AGJ1.5/16" AGJ1.7/8"
GHJ16HJOF Adapter AGJ1.5/16" AGORFS1.7/16"
GHJ20HJ24 Adapter AGJ1.5/8" AGJ1.7/8"
GHJ20HJOF Adapter AGJ1.5/8" AGORFS1.11/16"
GHJ20VA Adapter AGJ1.5/8" VA
GHJ24HJOF Adapter AGJ1.7/8" AGORFS2"
GHJ24VA Adapter AGJ1.7/8" VA
GHJ32 Adapter AGJ2.1/2"
GHJOF04VA Adapter AGORFS9/16" VA
GHJOF06HJOF08 Adapter AGORFS11/16" AGORFS13/16"
GHJOF06VA Adapter AGORFS11/16" VA
GHJOF08VA Adapter AGORFS13/16" VA
GHJOF10HJOF12 Adapter AGORFS1" AGORFS1.3/16"
GHJOF10VA Adapter AGORFS1" VA
GHJOF12HJOF16 Adapter AGORFS1.3/16" AGORFS1.7/16"
GHJOF12VA Adapter AGORFS1.3/16" VA
GHJOF16VA Adapter AGORFS1.7/16" VA
GHJOF20VA Adapter AGORFS1.11/16" VA
GHJOF24 Adapter AGORFS2"
GHJOF24VA Adapter AGORFS2" VA
GHJOF32 Adapter AGORFS2.1/2"
GHJR04 Adapter AGJISR1/4"
GHJR08 Adapter AGJISR1/2"
GHJR12 Adapter AGJISR3/4"
GHN02IN04 Adapter AGN1/8" IGN1/4"
GHN02IN08 Adapter AGN1/8" IGN1/2"
GHN02IN08VA Adapter AGN1/8" IGN1/2" VA
GHN02INVA Adapter AGN1/8" IGN1/8" VA
GHN04IN06VA Adapter AGN1/4" IGN3/8" VA
GHN04IN08VA Adapter AGN1/4" IGN1/2" VA
GHN04IN12 Adapter AGN1/4" IGN3/4"
GHN06IN04VA Adapter AGN3/8" IGN1/4" VA
GHN06IN08 Adapter AGN3/8" IGN1/2"
GHN08IN12VA Adapter AGN1/2" IGN3/4" VA
GHN12IN04VA Adapter AGN3/4" IGN1/4" VA
GHN12IN06 Adapter AGN3/4" IGN3/8"
GHN12IN06VA Adapter AGN3/4" IGN3/8" VA
GHN12IN08VA Adapter AGN3/4" IGN1/2" VA
GHN20IN12 Adapter AGN1.1/4" IGN3/4"
GHN20VA Adapter AGN1.1/4" VA
GHN24 Adapter AGN1.1/2"
GHN32VA Adapter AGN2" VA
GHR02VA Adapter AGR1/8"-flach VA
GHR10VA Adapter AGR5/8"-flach VA
GHRK02 Adapter AGR1/8"-k
GHRK02VA Adapter AGR1/8"-k VA
GHRK04 Adapter AGR1/4"-k
GHRK10 Adapter AGR5/8"-k
GHRK12VA Adapter AGR3/4"-k VA
GHRK20VA Adapter AGR1.1/4"-k VA
GHRK24VA Adapter AGR1.1/2"-k VA
GHRK32VA Adapter AGR2"-k VA
GIJ04HJ08 Adapter DKJ7/16" AGJ3/4"
GIJ04HJ10 Adapter DKJ7/16" AGJ7/8"
GIJ05HJ06 Adapter DKJ1/2" AGJ9/16"
GIJ05HJ08 Adapter DKJ1/2" AGJ3/4"
GIJ06HJ04 Adapter DKJ9/16" AGJ7/16"
GIJ12HJ04 Adapter DKJ1.1/16" AGJ7/16"
GIM06 Adapter IGM14x1,5
GIN02HJ04VA Adapter IGN1/8" AGJ7/16" VA
GIN02HJ05 Adapter IGN1/8" AGJ1/2"
GIN04HJ05 Adapter IGN1/4" AGJ1/2"
GIN04HJ05VA Adapter IGN1/4" AGJ1/2" VA
GIN04HJVA Adapter IGN1/4" AGJ7/16" VA
GIN06HJ Adapter IGN3/8" AGJ9/16"
GIN06HJ10 Adapter IGN3/8" AGJ7/8"
GIN06HJVA Adapter IGN3/8" AGJ9/16" VA
GIN08HJ Adapter IGN1/2" AGJ3/4"
GIN08HJ10 Adapter IGN1/2" AGJ7/8"
GIN08HJ10VA Adapter IGN1/2" AGJ7/8" VA
GIN08HJVA Adapter IGN1/2" AGJ3/4" VA
GIN12HJ14 Adapter IGN3/4" AGJ1.3/16"
GIN12HJVA Adapter IGN3/4" AGJ1.1/16" VA
GIN16HJ Adapter IGN1" AGJ1.5/16"
GIN32 Adapter IGN2"
GIR02HJ05 Adapter IGR1/8" AGJ1/2"
GIR04HJ05 Adapter IGR1/4" AGJ1/2"
GIR08HJ Adapter IGR1/2" AGJ3/4"
GIR10 Adapter IGR5/8"
GIR12HJ14 Adapter IGR3/4" AGJ1.3/16"
GIR16HJ20 Adapter IGR1" AGJ1.5/8"
GIR20HJ Adapter IGR1.1/4" AGJ1.5/8"
GIR20HJ24 Adapter IGR1.1/4" AGJ1.7/8"
GIR20IR12 Adapter IGR1.1/4" IGR3/4"
GIR24HJ Adapter IGR1.1/2" AGJ1.7/8"
GIR32HJ Adapter IGR2" AGJ2.1/2"
GIR32IR24 Adapter IGR2" IGR1.1/2"
GKD1008236 Kolbendichtsatz GKD 100x82x36
GKD1109236 Kolbendichtsatz GKD 110x92x36
GKD1159736 Kolbendichtsatz GKD 115x97x36
GKD14011843 Kolbendichtsatz GKD 140x118x43
GKD15012843 Kolbendichtsatz GKD 150x128x43
GKD16013843 Kolbendichtsatz GKD 160x138x43
GKD18015848 Kolbendichtsatz GKD 180x158x48
GKD20017548 Kolbendichtsatz GKD 200x175x48
GKD22019558 Kolbendichtsatz GKD 220x195x58
GKD24021574 Kolbendichtsatz GKD 240x215x74
GKD25022574 Kolbendichtsatz GKD 250x225x74
GKD402630 Kolbendichtsatz GKD 40x26x30
GKD503432 Kolbendichtsatz GKD 50x34x32
GKD705432 Kolbendichtsatz GKD 70x54x32
GKD755932 Kolbendichtsatz GKD 75x59x32
GKD806236 Kolbendichtsatz GKD 80x62x36
GKD907236 Kolbendichtsatz GKD 90x72x36
GKM-ACETYLEN GKM-ACETYLEN 燝KM-ACETYLEN
GKM-SAUERSTOFF GKM-SAUERSTOFF 燝KM-SAUERSTOFF
GKS08ORANGE Knickschutz DN08 Gummi orange
GKS08ROT Knickschutz DN08 Gummi rot
GKS10GELB Knickschutz DN10 Gummi gelb
GKS10GRAU Knickschutz DN10 Gummi grau
GKS10ORANGE Knickschutz DN10 Gummi orange
GKS10ROT Knickschutz DN10 Gummi rot
GM7500000-T47 Führungsband GM 2,5x25 PTBR
GMM100-0.6H Glyzerinmanometer 100 0,6bar
GMM100-0.6HFR Glyzerinmanometer 100 0,6bar
GMM100-0.6HKR Glyzerinmanometer 100 0,6bar
GMM100-04H Glyzerinmanometer 100 4bar
GMM100-1.6HFR Glyzerinmanometer 100 1,6bar
GMM100-1.6HKR Glyzerinmanometer 100 1,6bar
GMM100-1000HKR Glyzerinmanometer 100 1000bar
GMM100-16H Glyzerinmanometer 100 16bar
GMM100-16HKR Glyzerinmanometer 100 16bar
GMM100-1HFR Glyzerinmanometer 100 1bar
GMM100-1HKR Glyzerinmanometer 100 1bar
GMM100-2.5H Glyzerinmanometer 100 2,5bar
GMM100-2.5HFR Glyzerinmanometer 100 2,5bar
GMM100-2.5HKR Glyzerinmanometer 100 2,5bar
GMM100-250H Glyzerinmanometer 100 250bar
GMM100-25H Glyzerinmanometer 100 25bar
GMM100-40H Glyzerinmanometer 100 40bar
GMM100-40HKR Glyzerinmanometer 100 40bar
GMM100-4HKR Glyzerinmanometer 100 4bar
GMM100-6HFR Glyzerinmanometer 100 6bar
GMM160-0.6 Glyzerinmanometer 160 0,6bar
GMM160-1.6 Glyzerinmanometer 160 1,6bar
GMM160-100H Glyzerinmanometer 160 100bar
GMM160-160 Glyzerinmanometer 160 160bar
GMM160-2.5H Glyzerinmanometer 160 2,5bar
GMM160-25H Glyzerinmanometer 160 25bar
GMM160-40 Glyzerinmanometer 160 40bar
GMM160-4H Glyzerinmanometer 160 4bar
GMM160-6H Glyzerinmanometer 160 6bar
GMM50-1.6 Glyzerinmanometer 50 1,6bar
GMM50-1.6H Glyzerinmanometer 50 1,6bar
GMM50-1H Glyzerinmanometer 50 1bar
GMM50-40 Glyzerinmanometer 50 40bar
GMM50-4H Glyzerinmanometer 50 4bar
GMM50-60 Glyzerinmanometer 50 60bar
GMM63-1.6HFR Glyzerinmanometer 63 1,6bar
GMM63-1.6HKR Glyzerinmanometer 63 1,6bar
GMM63-1000HKR Glyzerinmanometer 63 1000bar
GMM63-1H Glyzerinmanometer 63 1bar
GMM63-1HFR Glyzerinmanometer 63 1bar
GMM63-1HKR Glyzerinmanometer 63 1bar
GMM80-1.6H Glyzerinmanometer 80 1,6bar
GMM80-10H Glyzerinmanometer 80 10bar
GMM80-160 Glyzerinmanometer 80 160bar
GMM80-16H Glyzerinmanometer 80 16bar
GMM80-1H Glyzerinmanometer 80 1bar
GMM80-2.5 Glyzerinmanometer 80 2,5bar
GMM80-2.5H Glyzerinmanometer 80 2,5bar
GMM80-250H Glyzerinmanometer 80 250bar
GMM80-6H Glyzerinmanometer 80 6bar
GNW20HJL Adapter AGJISM30x1,5
GNW25HJL Adapter AGJISM33x1,5
GOLDSCHLANGE16 Wasserschlauch DN16 EPDM
GP08HLV Pumpenflansch 4-Loch LK35 CEL10
GP10HLV Pumpenflansch 4-Loch LK35 CEL12
GP13HL40V Pumpenflansch 4-Loch LK40 CEL10
GP13HLV Pumpenflansch 4-Loch LK35 CEL15
GP13HSV Pumpenflansch 4-Loch LK35 CES16
GP16HLV Pumpenflansch 4-Loch LK40 CEL18
GP20HLV Pumpenflansch 4-Loch LK40 CEL22
GP25HLV Pumpenflansch 4-Loch LK40 CEL28
GPK00-1 Kolbendichtsatz GPK 100x79x8,1
GPK120-1 Kolbendichtsatz GPK 120x99x8,1
GPK170 Kolbendichtsatz GPK 170x149x8,1
GPK20-1 Kolbendichtsatz GPK 120x99x8,1
GPK30-1 Kolbendichtsatz GPK 130x109x8,1
GPK40 Kolbendichtsatz GPK 140x119x8,1
GPK50 Kolbendichtsatz GPK 150x129x8,1
GPK70 Kolbendichtsatz GPK 170x149x8,1
GPK95 Kolbendichtsatz GPK 95x79,5x6,3
GPN1010/SW22 Schutzkappe rund für 6-kt-Muttern SW22
GPN1050/SW14 Schutzkappe Steck SW14
GPN1050/SW17 Schutzkappe Steck SW17
GPN1050/SW19 Schutzkappe Steck SW19
GPN1050/SW22 Schutzkappe Steck SW22
GPN1050/SW24 Schutzkappe Steck SW24
GPN1050/SW27 Schutzkappe Steck SW27
GPN1050/SW30 Schutzkappe Steck SW30
GPN1050/SW32 Schutzkappe Steck SW32
GPN1050/SW36 Schutzkappe Steck SW36
GPN1050/SW41 Schutzkappe Steck SW41
GPN1050/SW46 Schutzkappe Steck SW46
GPN1050/SW50 Schutzkappe Steck SW50
GPN1050/SW60 Schutzkappe Steck SW60
GPN700M12X1.5 Schraubstopfen Serie 700 AGM12x1,5
GPN700M22X1.5 Schraubstopfen Serie 700 AGM22x1,5
GPN700M26X1.5 Schraubstopfen Serie 700 AGM26x1,5
GPN700M45X2 Schraubstopfen Serie 700 AGM45x2
GPP125 Kolbendichtsatz GPP 125x110x5
GPP16 Kolbendichtsatz GPP 16x9x2,5
GPP20 Kolbendichtsatz GPP 20x13x2,5
GPP25 Kolbendichtsatz GPP 25x18x2,5
GPP32 Kolbendichtsatz GPP 32x23x3
GPS101.6-LP Kolbendichtsatz GPS 101,6x86,1x6,3
GPS115 Kolbendichtsatz GPS 115x99,5x6,3
GPS118-LP Kolbendichtsatz GPS 118x102,5x6,3
GPS127-LP Kolbendichtsatz GPS 127x111,5x6,3
GPS12-LP Kolbendichtsatz GPS 12x7,1x2,2
GPS135-1-LP Kolbendichtsatz GPS 135x119,5x6,3
GPS135-LP Kolbendichtsatz GPS 135x114x8,1
GPS152.4-LP Kolbendichtsatz GPS 152,4x131,4x8,1
GPS15-LP Kolbendichtsatz GPS 15x7,5x3,2
GPS16 Kolbendichtsatz GPS 16x8,5x3,2
GPS180 Kolbendichtsatz GPS 180x159x8,1
GPS185-LP Kolbendichtsatz GPS 185x164x8,1
GPS190 Kolbendichtsatz GPS 190x169x8,1
GPS20 Kolbendichtsatz GPS 20x12,5x3,2
GPS203.2-LP Kolbendichtsatz GPS 203,2x182,2x8,1
GPS210-LP Kolbendichtsatz GPS 210x189x8,1
GPS22 Kolbendichtsatz GPS 22x14,5x3,2
GPS220-LP Kolbendichtsatz GPS 220x199x8,1
GPS230 Kolbendichtsatz GPS 230x209x8,1
GPS24-LP Kolbendichtsatz GPS 24x16,5x3,2
GPS250 Kolbendichtsatz GPS 250x229x8,1
GPS300-LP Kolbendichtsatz GPS 300x279x8,1
GPS34-LP Kolbendichtsatz GPS 34x26,5x3,2
GPS36-1-LP Kolbendichtsatz GPS 36x25x4,2
GPS36-LP Kolbendichtsatz GPS 36x28,5x3,2
GPS42-LP Kolbendichtsatz GPS 42x31x4,2
GPS45-LP Kolbendichtsatz GPS 45x29,5x6,3
GPS48-LP Kolbendichtsatz GPS 48x37x4,2
GPS50.8-LP Kolbendichtsatz GPS 50,8x39,8x4,2
GPS52 Kolbendichtsatz GPS 52x36,5x6,3
GPS54 Kolbendichtsatz GPS 54x43x4,2
GPS56-LP Kolbendichtsatz GPS 56x45x4,2
GPS57-LP Kolbendichtsatz GPS 57x46x4,2
GPS63.5-LP Kolbendichtsatz GPS 63,5x52,5x4,2
GPS72-LP Kolbendichtsatz GPS 72x61x4,2
GPS74-LP Kolbendichtsatz GPS 74x58,5x6,3
GPS76.5-LP Kolbendichtsatz GPS 76,5x65,5x4,2
GPS82.55-LP Kolbendichtsatz GPS 82,55x67,05x6,3
GPS88.9-LP Kolbendichtsatz GPS 88,9x74,3x6,3
GPS95 Kolbendichtsatz GPS 95x79,5x6,3
GRVTV8N Ventilblock
GRVTVF8N Ventilblock IG zu IG 1/2" NPT
GRVTVF8N-VPP Ventilblock
GRVTVMF-8N Ventilblock IG AG zu IG 1/2" NPT
GSF13HLV SAE-Flansch 1/2" CEL15 3000PSI
GSF13HSV SAE-Flansch 1/2" CES16 3000PSI
GSF20HL16V SAE-Flansch 3/4" CEL18 3000PSI
GSF20HLV SAE-Flansch 3/4" CEL22 3000PSI
GSF20HS16V SAE-Flansch 3/4" CES20 3000PSI
GSF20HSV SAE-Flansch 3/4" CES25 3000PSI
GSF25HLV SAE-Flansch 1" CEL28 3000PSI
GSF25HS20V SAE-Flansch 1" CES25 3000PSI
GSF25HSV SAE-Flansch 1" CES30 3000PSI
GSF32HLV SAE-Flansch 1.1/4" CEL35 3000PSI
GSF32HS20V SAE-Flansch 1.1/4" CES25 3000PSI
GSF32HS25V SAE-Flansch 1.1/4" CES30 3000PSI
GSF32HSV SAE-Flansch 1.1/4" CES38 3000PSI
GSF40HLV SAE-Flansch 1.1/2" CEL42 3000PSI
GSF40HS32V SAE-Flansch 1.1/2" CES38 3000PSI
GSF613HSV SAE-Flansch 1/2" CES16 6000PSI
GSF620HS13V SAE-Flansch 3/4" CES16 6000PSI
GSF620HS16V SAE-Flansch 3/4" CES20 6000PSI
GSF620HSV SAE-Flansch 3/4" CES25 6000PSI
GSF625HS20V SAE-Flansch 1" CES25 6000PSI
GSF625HSV SAE-Flansch 1" CES30 6000PSI
GSF632HS25V SAE-Flansch 1.1/4" CES30 6000PSI
GSF632HSV SAE-Flansch 1.1/4" CES38 6000PSI
GSF640HS32V SAE-Flansch 1.1/2" CES38 6000PSI
GSFA20L SAE-Anschweissbund 3/4" 22x2 3000PSI
GSFA20L16 SAE-Anschweissbund 3/4" 18x1,5 3000PSI
GSFA20S16 SAE-Anschweissbund 3/4" 20x3 3000PSI
GSFA25L SAE-Anschweissbund 1" 28x2 3000PSI
GSFA25S SAE-Anschweissbund 1" 30x4,5 3000PSI
GSFA32L SAE-Anschweissbund 1.1/4" 35x2 3000PSI
GSFA32S SAE-Anschweissbund 1.1/4" 38x5 3000PSI
GSFA32S20 SAE-Anschweissbund 1.1/4" 25x3 3000PSI
GSFA32S25 SAE-Anschweissbund 1.1/4" 30x4 3000PSI
GSFA620S13 SAE-Anschweissbund 3/4" 16x3 6000PSI
GSFA620S16 SAE-Anschweissbund 3/4" 20x4 6000PSI
GSFA625S20 SAE-Anschweissbund 1" 25x5 6000PSI
GSFA632S25400 SAE-Anschweissbund 1.1/4" 30x4 6000PSI
GSFA640S32 SAE-Anschweissbund 1.1/2" 38x8 6000PSI
GSFX3008-90/81 Gegenflansch 燝SFX3008-90/81
GSS030 Flamm-und Schlauchschutz 燝SS030
GSS080 Flamm-und Schlauchschutz 燝SS080
GSS100 Flamm-und Schlauchschutz 燝SS100
GT.15040-55 Führungsband GT 1,55x4 PTBR
GT15042-30 Führungsband GT 1,5x4,2 PT/Kohle
GT20063-55 Führungsband GT 2x6,3 PTBR
GT20300-55 Führungsband GT 2x30 PTBR
GT20352-44 Führungsband GT 2x35,2 PTBR
GT25042-55 Führungsband GT 2,5x4,2 PTBR
GT30192-55 Führungsband GT 3x19,2 PTBR
GT30350-55 Führungsband GT 3x35 PTBR
GT40250-55 Führungsband GT 4x25 PTBR
GTH31095 Führungsband GTH 1/8"x3/8" PH/GEW/PTFE
GTH31159 Führungsband GTH 1/8"x5/8" PH/GEW/PTFE
GTH31191 Führungsband GTH 1/8"x3/4" PH/GEW/PTFE
GTH31254 Führungsband GTH 1/8"x1" PH/GEW/PTFE
GUKO04016VBVC220 Kompensator Gummi 燝UKO04016VBVC220
GUKO05016LF130GB Gummi-Komp. DN050 PN16 LF BL130mm gelb
GUKO05016LF130RO Kompensator Gummi 燝UKO05016LF130RO
GUKO050SAE100GB Kompensator Gummi 燝UKO050SAE100GB
GUKO050SAE130GB Kompensator Gummi 燝UKO050SAE130GB
GUKO06516LF130GB Gummi-Komp. DN065 PN16 LF BL130mm gelb
GUKO06516LF130RO Kompensator Gummi 燝UKO06516LF130RO
GUKO065SAE130GB Kompensator Gummi 燝UKO065SAE130GB
GUKO08016LF130RO Kompensator Gummi 燝UKO08016LF130RO
GUKO10016LF130GB Gummi-Komp. DN100 PN16 LF BL130mm gelb
GUKO10016LF130RO Kompensator Gummi 燝UKO10016LF130RO
GUKO15016LF130SW Kompensator Gummi 燝UKO15016LF130SW
GV2TVMF-8N Ventilblock IG AG zu IG 1/2" NPT
GV90NW03HSH Drehverschraubung Gleit 90 CES06
GV90NW04HLH Drehverschraubung Gleit 90 CEL06
GV90NW04HSH Drehverschraubung Gleit 90 CES08
GV90NW06HSH Drehverschraubung Gleit 90 CES10
GV90NW08HSH Drehverschraubung Gleit 90 CES12
GV90NW25HSH Drehverschraubung Gleit 90 CES30
GV90NW32HLH Drehverschraubung Gleit 90 CEL35
GV90NW32HSH Drehverschraubung Gleit 90 CES38
GVKS112ST400 Cetop Anschweissgegenfl. 1.1/2" 400bar
GVKS114ST250 Cetop Anschweissgegenfl. 1.1/4" 250bar
GVKS114ST400 Cetop Anschweissgegenfl. 1.1/4" 400bar
GVKS12ST250 Cetop Anschweissgegenflansch 1/2" 250bar
GVKS12ST400 Cetop Anschweissgegenflansch 1/2" 400bar
GVKS1ST250 Cetop Anschweissgegenflansch 1" 250bar
GVKS1ST400 Cetop Anschweissgegenflansch 1" 400bar
GVKS212ST250 Cetop Anschweissgegenfl. 2.1/2" 250bar
GVKS212ST400 Cetop Anschweissgegenfl. 2.1/2" 400bar
GVKS2ST250 Cetop Anschweissgegenflansch 2" 250bar
GVKS312ST250 Cetop Anschweissgegenfl. 3.1/2" 250bar
GVKS312ST400 Cetop Anschweissgegenfl. 3.1/2" 400bar
GVKS34ST250 Cetop Anschweissgegenflansch 3/4" 250bar
GVKS34ST400 Cetop Anschweissgegenflansch 3/4" 400bar
GVKS38ST250 Cetop Anschweissgegenflansch 3/8" 250bar
GVKS38ST400 Cetop Anschweissgegenflansch 3/8" 400bar
GVKS3ST400 Cetop Anschweissgegenflansch 3" 400bar
GVKS4ST250 Cetop Anschweissgegenflansch 4" 250bar
GVM100-0.6+0 Glyzerinvakuummanometer 100 -0,6+0bar
GVM100-0.6+0H Glyzerinvakuummanometer 100 -0,6+0bar
GVM100-0.6+0HFR Glyzerinvakuummanometer 100 -0,6+0bar
GVM100-0.6+0HKR Glyzerinvakuummanometer 100 -0,6+0bar
GVM100-1+0.6 Glyzerinvakuummanometer 100 -1+0,6bar
GVM100-1+0.6H Glyzerinvakuummanometer 100 -1+0,6bar
GVM100-1+0.6HFR Glyzerinvakuummanometer 100 -1+0,6bar
GVM100-1+0.6HKR Glyzerinvakuummanometer 100 -1+0,6bar
GVM100-1+0H Glyzerinvakuummanometer 100 -1+0bar
GVM100-1+0HFR Glyzerinvakuummanometer 100 -1+0bar
GVM100-1+0HKR Glyzerinvakuummanometer 100 -1+0bar
GVM100-1+1.5HKR Glyzerinvakuummanometer 100 -1+1,5bar
GVM100-1+15 Glyzerinvakuummanometer 100 -1+15bar
GVM100-1+15HFR Glyzerinvakuummanometer 100 -1+15bar
GVM100-1+15HKR Glyzerinvakuummanometer 100 -1+15bar
GVM100-1+3H Glyzerinvakuummanometer 100 -1+3bar
GVM100-1+3HKR Glyzerinvakuummanometer 100 -1+3bar
GVM100-1+5H Glyzerinvakuummanometer 100 -1+5bar
GVM100-1+9H Glyzerinvakuummanometer 100 -1+9bar
GVM100-1+9HKR Glyzerinvakuummanometer 100 -1+9bar
GVM160-1+0.6 Glyzerinvakuummanometer 160 -1+0,6bar
GVM160-1+0.6H Glyzerinvakuummanometer 160 -1+0,6bar
GVM160-1+1.5H Glyzerinvakuummanometer 160 -1+1,5bar
GVM160-1+15 Glyzerinvakuummanometer 160 -1+15bar
GVM160-1+15H Glyzerinvakuummanometer 160 -1+15bar
GVM160-1+3H Glyzerinvakuummanometer 160 -1+3bar
GVM160-1+5 Glyzerinvakuummanometer 160 -1+5bar
GVM160-1+5H Glyzerinvakuummanometer 160 -1+5bar
GVM160-1+9H Glyzerinvakuummanometer 160 -1+9bar
GVM50-1+0H Glyzerinvakuummanometer 50 -1+0bar
GVM50-1+1.5 Glyzerinvakuummanometer 50 -1+1,5bar
GVM50-1+1.5H Glyzerinvakuummanometer 50 -1+1,5bar
GVM50-1+15 Glyzerinvakuummanometer 50 -1+15bar
GVM50-1+15H Glyzerinvakuummanometer 50 -1+15bar
GVM50-1+3 Glyzerinvakuummanometer 50 -1+3bar
GVM50-1+3H Glyzerinvakuummanometer 50 -1+3bar
GVM50-1+5H Glyzerinvakuummanometer 50 -1+5bar
GVM63-1+0.6 Glyzerinvakuummanometer 63 -1+0,6bar
GVM63-1+0.6HFR Glyzerinvakuummanometer 63 -1+0,6bar
GVM63-1+0.6HKR Glyzerinvakuummanometer 63 -1+0,6bar
GVM63-1+0HKR Glyzerinvakuummanometer 63 -1+0bar
GVM63-1+1.5HFR Glyzerinvakuummanometer 63 -1+1,5bar
GVM63-1+1.5HKR Glyzerinvakuummanometer 63 -1+1,5bar
GVM63-1+15 Glyzerinvakuummanometer 63 -1+15bar
GVM63-1+15H Glyzerinvakuummanometer 63 -1+15bar
GVM63-1+15HFR Glyzerinvakuummanometer 63 -1+15bar
GVM63-1+15HKR Glyzerinvakuummanometer 63 -1+15bar
GVM63-1+3HKR Glyzerinvakuummanometer 63 -1+3bar
GVM63-1+5HFR Glyzerinvakuummanometer 63 -1+5bar
GVM63-1+5HKR Glyzerinvakuummanometer 63 -1+5bar
GVM63-1+9 Glyzerinvakuummanometer 63 -1+9bar
GVM63-1+9H Glyzerinvakuummanometer 63 -1+9bar
GVM63-1+9HFR Glyzerinvakuummanometer 63 -1+9bar
GVM63-1+9HKR Glyzerinvakuummanometer 63 -1+9bar
GVM80-0.6+0H Glyzerinvakuummanometer 80 -0,6+0bar
GVM80-1+0.6 Glyzerinvakuummanometer 80 -1+0,6bar
GVM80-1+0.6H Glyzerinvakuummanometer 80 -1+0,6bar
GVM80-1+0H Glyzerinvakuummanometer 80 -1+0bar
GVM80-1+1.5H Glyzerinvakuummanometer 80 -1+1,5bar
GVM80-1+15 Glyzerinvakuummanometer 80 -1+15bar
GVM80-1+3 Glyzerinvakuummanometer 80 -1+3bar
GVM80-1+9H Glyzerinvakuummanometer 80 -1+9bar
GVM90NW03HS14 Drehversch. G 90 AGM14x1,5-WD CES06
GVM90NW03HS14H Drehversch. G 90 AGM14x1,5-WD CES06
GVM90NW03HSH Drehversch. G 90 AGM12x1,5-WD CES06
GVM90NW04HL12H Drehversch. G 90 AGM12x1,5-WD CEL06
GVM90NW06HS14H Drehversch. G 90 AGM14x1,5-WD CES10
GVM90NW06HS18 Drehversch. G 90 AGM18x1,5-WD CES10
GVM90NW08HS Drehversch. G 90 AGM18x1,5-WD CES12
GVM90NW08HS22 Drehversch. G 90 AGM22x1,5-WD CES12
GVM90NW10HSH Drehversch. G 90 AGM20x1,5-WD CES14
GVM90NW13HS27 Drehversch. G 90 AGM27x2-WD CES16
GVM90NW16HL33 Drehversch. G 90 AGM33x2-WD CEL18
GVM90NW16HS33 Drehversch. G 90 AGM33x2-WD CES20
GVM90NW20HL33 Drehversch. G 90 AGM33x2-WD CEL22
GVM90NW20HLH Drehversch. G 90 AGM26x1,5-WD CEL22
GVM90NW20HS Drehversch. G 90 AGM33x2-WD CES25
GVM90NW25HL42 Drehversch. G 90 AGM42x2-WD CEL28
GVM90NW25HLH Drehversch. G 90 AGM33x2-WD CEL28
GVM90NW25HS Drehversch. G 90 AGM42x2-WD CES30
GVM90NW25HSH Drehversch. G 90 AGM42x2-WD CES30
GVM90NW32HL48 Drehversch. G 90 AGM48x2-WD CEL35
GVM90NW32HLH Drehversch. G 90 AGM42x2-WD CEL35
GVM90NW32HS Drehversch. G 90 AGM48x2-WD CES38
GVM90NW32HSH Drehversch. G 90 AGM48x2-WD CES38
GVMNW03HS14 Drehversch. G AGM14x1,5-WD CES06
GVMNW04HL14 Drehversch. G AGM14x1,5-WD CEL06
GVMNW04HS Drehversch. G AGM14x1,5-WD CES08
GVMNW08HS Drehversch. G AGM22x1,5-WD CES12
GVMNW10HL22 Drehversch. G AGM22x1,5-WD CEL12
GVMNW13HL27 Drehverschraubung Gleit AGM27x2-WD CEL15
GVMNW13HS27 Drehverschraubung Gleit AGM27x2-WD CES16
GVMNW16HL33 Drehverschraubung Gleit AGM33x2-WD CEL18
GVMNW16HS33 Drehverschraubung Gleit AGM33x2-WD CES20
GVMNW20HL33 Drehverschraubung Gleit AGM33x2-WD CEL22
GVMNW20HS Drehverschraubung Gleit AGM33x2-WD CES25
GVMNW25HL42 Drehverschraubung Gleit AGM42x2-WD CEL28
GVMNW25HS Drehverschraubung Gleit AGM42x2-WD CES30
GVMNW32HL48 Drehverschraubung Gleit AGM48x2-WD CEL35
GVMNW32HS Drehverschraubung Gleit AGM48x2-WD CES38
GVR90NW03HSEDVA Drehversch. G 90 AGR1/4"-WD CES06 VA
GVR90NW04HL1/4H Drehversch. G 90 AGR1/4"-WD CEL06
GVR90NW04HLEDVA Drehversch. G 90 AGR1/8"-WD CEL06
GVR90NW04HSEDVA Drehversch. G 90 AGR1/4"-WD CES08 VA
GVR90NW06HSEDVA Drehversch. G 90 AGR3/8"-WD CES10 VA
GVR90NW08HS1/2H Drehversch. G 90 AGR1/2"-WD CES12
GVR90NW08HSEDVA Drehversch. G 90 AGR3/8"-WD CES12 VA
GVR90NW10HSEDVA Drehversch. G 90 AGR1/2"-WD CES14 VA
GVR90NW13HLEDVA Drehversch. G 90 AGR1/2"-WD CEL15
GVR90NW13HS3/4 Drehversch. G 90 AGR3/4"-WD CES16
GVR90NW13HSEDVA Drehversch. G 90 AGR1/2"-WD CES16 VA
GVR90NW16HL3/4H Drehversch. G 90 AGR3/4"-WD CEL18
GVR90NW16HLH Drehversch. G 90 AGR1/2"-WD CEL18
GVR90NW16HS1 Drehversch. G 90 AGR1"-WD CES20
GVR90NW16HS1H Drehversch. G 90 AGR1"-WD CES20
GVR90NW16HSEDVA Drehversch. G 90 AGR3/4"-WD CES20 VA
GVR90NW20HL1 Drehversch. G 90 AGR1"-WD CEL22
GVR90NW20HL1H Drehversch. G 90 AGR1"-WD CEL22
GVR90NW25HL11/4 Drehversch. G 90 AGR1.1/4"-WD CEL28
GVR90NW25HLH Drehversch. G 90 AGR1"-WD CEL28
GVR90NW25HS Drehversch. G 90 AGR1.1/4"-WD CES30
GVR90NW25HSH Drehversch. G 90 AGR1.1/4"-WD CES30
GVR90NW32HL11/2 Drehversch. G 90 AGR1.1/2"-WD CEL35
GVR90NW32HL11/4H Drehversch. G 90 AGR1.1/4"-WD CEL35
GVR90NW32HS Drehversch. G 90 AGR1.1/2"-WD CES38
GVRNW03HS Drehverschraubung Gleit AGR1/4"-WD CES06
GVRNW04HL1/4 Drehverschraubung Gleit AGR1/4"-WD CEL06
GVRNW04HS Drehverschraubung Gleit AGR1/4"-WD CES08
GVRNW06HS Drehverschraubung Gleit AGR3/8"-WD CES10
GVRNW10HL1/2 Drehverschraubung Gleit AGR1/2"-WD CEL12
GVRNW16HL1 Drehverschraubung Gleit AGR1"-WD CEL18
GVRNW20HL1 Drehverschraubung Gleit AGR1"-WD CEL22
GVRNW20HS Drehverschraubung Gleit AGR1"-WD CES25
GVRNW25HL11/4 Drehversch. G AGR1.1/4"-WD CEL28
GVRNW25HS11/4 Drehversch. G AGR1.1/4"-WD CES30
GVRNW32HL11/2 Drehversch. G AGR1.1/2"-WD CEL35
GVRNW32HS11/2 Drehversch. G AGR1.1/2"-WD CES38
GVTV8N Ventilblock
GW-FLDIN2561DN40 Gewindeovalflansch DN40 DIN2561 Stahl
GW-FLDIN2565DN80V4 Gewindeflansch DN80 G3" DIN2565, V4
GW-FLDIN2566DN150 Gewindeflansch DIN2566 DN150 ST
GW-FLDIN2566DN40 Gewindeflansch DN40 DIN2566 aus Stahl
GW-FLDIN2566DN50 Gewindeflansch DIN2566 DN50 ST
GW-FLDIN2566DN50V4 Gewindeflansch DIN2566 DN50 V4
GW-FLDIN2566DN80V4 Gewindeflansch DN80 DIN2566, V4
GW-FLDIN2567DN20 Gewindeflansch DN20 DIN2567 aus Stahl
GW-FLDIN2567DN50V4 Gewindeflansch DIN2567 DN50 V4
H150-003 Hutmanschette H 150x190x14
H1B-3BH-12M 3-Wege-Kugelhahn 105-Serie 12mm
H1B3B-H12MPK 3-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H1B3B-H4TPK 3-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H1B3B-H6MPK 3-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H1B-3F-4N 3-Wege-Kugelhahn 105-Serie 1/4" NPT IG
H1B-3FB-4N-PK 3-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H1B-3FB-8N 3-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H1B-3FS-4N-PK 3-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H1B-3FS-8N 3-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H1B-3H-10M-PK 3-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H1B-3H-4T-PK-M 3-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H1B-3H-8M 3-Wege-Kugelhahn 105-Serie 8mm
H1B3S-H4T-PC 3-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H1B3S-H6M 3-Wege-Kugelhahn 105-Serie 6mm
H1B-F-4N-PC 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H1B-F-4N-PK 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H1B-F-6N-PC 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H1B-F-6N-PK 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H1B-F-8N-PK 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H1B-H-10M 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie 10mm
H1B-H-10M-L 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie 10mm abschl.
H1B-H-10M-PK 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H1B-H-10M-PK-ML 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie mit Peek
H1B-H-12M 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie 12mm
H1B-H-12M-KT 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H1B-H-12M-PC 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H1B-H-12M-PK 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H1B-H-12MPKML 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H1B-H-4TML 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H1B-H-4T-PC 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H1B-H-4T-PK 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H1B-H-4T-PK-M 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H1B-H-6M 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie 6mm
H1B-H-6M-PK 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H1B-H-6T-PC 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H1B-H-6T-PC-ML 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie 3/8"
H1B-H-6T-PK 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H1B-H-8M 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie 8mm
H1B-H-8M-PK 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie 8mm
H1B-H-8TML 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H1B-H-8T-PC 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H1B-H-8T-PC-ML 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie 1/2"
H1B-H-8T-PK 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie 1/2" mit Peek
H1B-M-4N 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie 1/4" NPT AG
H1B-M-4N-PK 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie 1/4" NPT AG
H240-001 Hutmanschette H 240x299x20
H2B-3BH-16M 3-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H2B-3BH-18M 3-Wege-Kugelhahn 105-Serie 18mm
H2B-3FB-8N-PC 3-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H2B-F-12N-PC 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H2B-F-12N-PK 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H2B-F-8N 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie 1/2" NPT IG
H2B-F-8N-PC 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H2B-F-8N-PK 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H2B-F-8R-ML 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H2B-H-12T-PC 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H2B-H-12T-PK 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H2B-H-16M 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie 16mm
H2B-H-16M-PK 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie 16mm mit Peek
H2B-H-16MPKML 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H2B-H-18M 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie 18mm
H2B-HM-16M8N 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H2B-MF-8N 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H2B-MH-8N16M 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H2B-MH-8N16M-PK 2-Wege-Kugelhahn 1/2" NPT AG 16mm Peek
H3B-3F-16N 3-Wege-Kugelhahn 105-Serie 1" NPT IG
H3B-3H-25M 3-Wege-Kugelhahn 105-Serie 25 mm
H3B-3HS-12T 3-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H3B-F-12N-PC 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H3B-F-12N-PK 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H3B-F-12N-PKML 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H3B-F-16N 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie 1" NPT IG
H3B-F-16N-PC 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H3B-F-16N-PK 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H3B-F-16N-PKML 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H3B-F-16R-PK 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H3B-H-12T 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie 3/4"
H3B-H-12T-PC 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H3B-H-12T-PK 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H3B-H-16M 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie 16mm
H3B-H-16T 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie 1"
H3B-H-16T-PC 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H3B-H-16T-PC-ML 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie 1"
H3B-H-16T-PK 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H3B-H-18M 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie 18mm
H3B-H-20M 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie 20mm
H3B-H-20M-PK 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
H3B-H-22M 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie 22mm
H3B-H-25M 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie 25mm
H58220-200-31 Kolbendichtsatz H58 220x200x31
H60116-24-5.7 Stangendichtung H601 16x24x5,7 PUR
H60122-30-5 Stangendichtung H602 22x30x5 PUR
H60136-46-6.3 Stangendichtung H603 36x46x6,3 PUR
H60512-19-5 Stangendichtung H604 12x19x5 PUR
H60516-22-5 Stangendichtung H605 16x22x5 PUR
H61618-25.5-3.2 Stangendichtung H606 18x25,5x3,2 PUR
H61622-33-4.2 Stangendichtung H607 22x33x4,2 PUR
H61640-55.5-6.3 Stangendichtung H608 40x55,5x6,3 PUR
H652100-115-12 Stangendichtung H652 100x115x12
H65285-97-9.6 Stangendichtung H653 85x97x9,6
HANDLE-NVHD-5235 Griff für 2-Wege-Kugelhahn 105-Serie
HANDRADVA Handrad aus Edelstahl
HANDRADVANR6 Handrad NR6 aus Edelstahl
HB1B3H-1T 3-Wege-Kugelhahn 102-Serie 1/16"
HB1B3H-2T 3-Wege-Kugelhahn 102-Serie 1/8"
HB1B3H-2T-PK 3-Wege-Kugelhahn 102-Serie mit Peek
HB1B3H-4T 3-Wege-Kugelhahn 102-Serie 1/4"
HB1B3H-6M 3-Wege-Kugelhahn 102-Serie 6mm
HB1B3H-6M-P 3-Wege-Kugelhahn 102-Serie
HB1B3H-6M-PK 3-Wege-Kugelhahn 102-Serie
HB1F-2N-PK 2-Wege-Kugelhahn 102-Serie
HB1H-1T-PK 2-Wege-Kugelhahn 102-Serie
HB1H-2T 2-Wege-Kugelhahn 102-Serie 1/8"
HB1H-2T-PK 2-Wege-Kugelhahn 102-Serie mit Peek
HB1H-3M-PK 2-Wege-Kugelhahn 102-Serie 3mm mit Peek
HB1H-4T 2-Wege-Kugelhahn 102-Serie 1/4"
HB1H-6M 2-Wege-Kugelhahn 102-Serie 6mm
HB1H-6M-P 2-Wege-Kugelhahn 102-Serie
HB1H-6M-PK 2-Wege-Kugelhahn 102-Serie
HB2B3H-10M 3-Wege-Kugelhahn 102-Serie 10mm
HB2B3H-10M-P 3-Wege-Kugelhahn 102-Serie
HB2B3H-4T 3-Wege-Kugelhahn 102-Serie 1/4"
HB2B3H-6M 3-Wege-Kugelhahn 102-Serie
HB2B3H-6T 3-Wege-Kugelhahn 102-Serie 3/8"
HB2B3H-6T-PK 3-Wege-Kugelhahn 102-Serie mit Peek
HB2B3H-8M 3-Wege-Kugelhahn 102-Serie 8mm
HB2F-4N 2-Wege-Kugelhahn 102-Serie 1/4" NPT IG
HB2F-4N-P 2-Wege-Kugelhahn 102-Serie
HB2H-10M 2-Wege-Kugelhahn 102-Serie 10mm
HB2H-10M-NC 2-Wege-Kugelhahn 102-Serie 10mm n.closed
HB2H-10M-P 2-Wege-Kugelhahn 102-Serie
HB2H-10M-SOG 2-Wege-Kugelhahn 102-Serie 10mm NACE
HB2H-4T 2-Wege-Kugelhahn 102-Serie 1/4"
HB2H-6M 2-Wege-Kugelhahn 102-Serie 6mm
HB2H-6M-P 2-Wege-Kugelhahn 102-Serie
HB2H-6M-PK 2-Wege-Kugelhahn 102-Serie
HB2H-8M 2-Wege-Kugelhahn 102-Serie 8mm
HB3B3H-12M 3-Wege-Kugelhahn 102-Serie 12mm
HB3B3H-12M-P 3-Wege-Kugelhahn 102-Serie
HB3B3H-8T HB3B3H-8T
HB3F-8N-P 2-Wege-Kugelhahn 102-Serie
HB3H-12M 2-Wege-Kugelhahn 102-Serie 12mm
HB3H-12M-P 2-Wege-Kugelhahn 102-Serie
HB3H-12M-PK 2-Wege-Kugelhahn Serie 102 12mm Peek
HB3H-12T 2-Wege-Kugelhahn 102-Serie 3/4"
HB3H-16M 2-Wege-Kugelhahn 102-Serie 16mm
HD106A Hydraulikschlauch 1ST DN06
HD108A Hydraulikschlauch 1ST DN08
HD110A Hydraulikschlauch 1ST DN10
HD113A Hydraulikschlauch 1ST DN12
HD116A Hydraulikschlauch 1ST DN16
HD120A Hydraulikschlauch 1ST DN19
HD125A Hydraulikschlauch 1ST DN25
HD132A Hydraulikschlauch 1ST DN31
HD140A Hydraulikschlauch 1ST DN38
HD150A Hydraulikschlauch 1ST DN51
HD206A Hydraulikschlauch 2ST DN06
HD208A Hydraulikschlauch 2ST DN08
HD210A Hydraulikschlauch 2ST DN10
HD210MH Hydraulikschlauch 2SN DN10
HD213A Hydraulikschlauch 2ST DN12
HD213MH Hydraulikschlauch 2SN DN12
HD216A Hydraulikschlauch 2ST DN16
HD216MH Hydraulikschlauch 2SN DN16
HD220A Hydraulikschlauch 2ST DN19
HD220MH Hydraulikschlauch 2SN DN19
HD225A Hydraulikschlauch 2SN DN25
HD225MH Hydraulikschlauch 2SN DN25
HD232A Hydraulikschlauch 2ST DN31
HD232CAT Hydraulikschlauch 2SN-CAT DN31
HD232MH Hydraulikschlauch 2SN DN31
HD240A Hydraulikschlauch 2ST DN38
HD240CAT Hydraulikschlauch 2SN-CAT DN40
HD250A Hydraulikschlauch 2ST DN51
HD250CAT Hydraulikschlauch 2SN-CAT DN51
HD263CAT Hydraulikschlauch 2SN-CAT DN63
HD710CAT Hydraulikschlauch SAE100 R15-CAT DN10
HD713CAT Hydraulikschlauch SAE100 R15-CAT DN12
HD720CAT Hydraulikschlauch SAE100 R15-CAT DN19
HD720TI Hydraulikschlauch SAE100 R15-TI DN19
HD725CAT Hydraulikschlauch SAE100 R15-CAT DN25
HD725TI Hydraulikschlauch SAE100 R15-TI DN25
HD732CAT Hydraulikschlauch SAE100 R15-CAT DN31
HD732RM Hydraulikschlauch SAE100 R15 DN31
HD732TI Hydraulikschlauch SAE100 R15-TI DN31
HD740RM Hydraulikschlauch SAE100 R15 DN38
HD740TI Hydraulikschlauch SAE100 R15-TI DN38
HD750API Hydraulikschlauch SAE100 R15-API DN51
HD750TI Hydraulikschlauch SAE100 R15-TI DN51
HD816 Hydraulikschl. übertr. EN 856 4 SP DN16
HD820 Hydraulikschl. übertr. SAE 100 R15 DN19
HD825 Hydraulikschl. übertr. SAE 100 R15 DN25
HDB220 Hydraulikschlauch 2ST DN19 DSK
HDB240 Hydraulikschlauch 2ST DN38 DSK
HDB250 Hydraulikschlauch 2ST DN51 DSK
HDB406 Hydraulikschlauch 4SP DN06 DSK
HDB410 Hydraulikschlauch 4SP DN10 DSK
HDB413 Hydraulikschlauch 4SP DN12 DSK
HDB532 Hydraulikschlauch 4SH DN31 DSK
HFCM-M1408U-S O-Ring-Verschraubung
H-FL-12M Schlauchverbinder
H-FL-6M Schlauchverbinder
H-FL-8M Schlauchverbinder
HFMADA3200 Messschlauchltg. M16x2 Steck DN02 L=3200
HFMADA400 Messschlauchltg. M16x2 Steck DN02 L=400
HFMADA4000 Messschlauchltg. M16x2 Steck DN02 L=4000
HFMADA630 Messschlauchltg. M16x2 Steck DN02 L=630
HFMBOX63-4 Messkoffer mit Magnethalter
HFMD06 Messstutzen DKO06 IGM10x1
HFMD16 Messstutzen DKO16 IGM10x1
HFMD20 Messstutzen DKO20 IGM10x1
HFMD25 Messstutzen DKO25 IGM10x1
HFMD38 Messstutzen DKO38 IGM10x1
HFMKL08S Messanschluss Steck DKOL08
HFMKL08V Messanschluss M16x2 DKOL08
HFMKL10V Messanschluss M16x2 DKOL10
HFMKL15S Messanschluss Steck DKOL15
HFMKL15V Messanschluss M16x2 DKOL15
HFMKL18-12 Messanschluss S12,65x1,5 DKOL18
HFMKL18S Messanschluss Steck DKOL18
HFMKL18V Messanschluss M16x2 DKOL18
HFMKL22-16 Messanschluss M16x1,5 DKOL22
HFMKL22S Messanschluss Steck DKOL22
HFMKL22V Messanschluss M16x2 DKOL22
HFMKL28S Messanschluss Steck DKOL28
HFMKL35-12 Messanschluss S12,65x1,5 DKOL35
HFMKL35S Messanschluss Steck DKOL35
HFMKL42-16 Messanschluss M16x1,5 DKOL42
HFMKL42S Messanschluss Steck DKOL42
HFMKS06-12 Messanschluss S12,65x1,5 DKOS06
HFMKS08S Messanschluss Steck DKOS08
HFMKS10-12 Messanschluss S12,65x1,5 DKOS10
HFMKS10S Messanschluss Steck DKOS10
HFMKS14S Messanschluss Steck DKOS14
HFMKS16-12 Messanschluss S12,65x1,5 DKOS16
HFMKS25-16 Messanschluss M16x1,5 DKOS25
HFMKS25S Messanschluss Steck DKOS25
HFMKS25VA Messanschluss M16x2 DKOS25 VA
HFMKS30-12 Messanschluss S12,65x1,5 DKOS30
HFMKS30-16 Messanschluss M16x1,5 DKOS30
HFMKS30S Messanschluss Steck DKOS30
HFMKS30VA Messanschluss M16x2 DKOS30 VA
HFMKS38-12 Messanschluss S12,65x1,5 DKOS38
HFMKS38-16 Messanschluss M16x1,5 DKOS38
HFMKS38S Messanschluss Steck DKOS38
HFMMK10-1-16ORVA Messanschluss M16x1,5 AGM10x1-OR VA
HFMMK12-1.5-12ED Messanschluss S12,65x1,5 AGM12x1,5-WD
HFMMK12-1.5EDV Messanschluss M16x2 AGM12x1,5-WD
HFMMK12-1.5EDVA Messanschluss M16x2 AGM12x1,5-WD VA
HFMMK12-1.5S Messanschluss Steck AGM12x1,5
HFMMK12-1.5SED Messanschluss Steck AGM12x1,5-WD
HFMMK1500S Messschlauchltg. Steck DN02 L=1500
HFMMK16-1.5-16 Messanschluss M16x1,5 AGM16x1,5
HFMMK16-1.5SED Messanschluss Steck AGM16x1,5-WD
HFMMK18-1.5-16 Messanschluss M16x1,5 AGM18x1,5
HFMMK18-1.5-16ED Messanschluss M16x1,5 AGM18x1,5-WD
HFMMK18-1.5S Messanschluss Steck AGM18x1,5
HFMMK18-1.5SED Messanschluss Steck AGM18x1,5-WD
HFMMK20-1.5-16 Messanschluss M16x1,5 AGM20x1,5
HFMMK20-1.5S Messanschluss Steck AGM20x1,5
HFMMK22-1.5S Messanschluss Steck AGM22x1,5
HFMMK2500S Messschlauchltg. Steck DN02 L=2500
HFMMK26-1.5S Messanschluss Steck AGM26x1,5
HFMMK27-2S Messanschluss Steck AGM27x2
HFMMK3200S Messschlauchltg. Steck DN02 L=3200
HFMMK33-2S Messanschluss Steck AGM33x2
HFMMK4000S Messschlauchltg. Steck DN02 L=4000
HFMMK42-2 Messanschluss M16x2 AGM42x2
HFMMK42-2S Messanschluss Steck AGM42x2
HFMMK48-2 Messanschluss M16x2 AGM48x2
HFMMK48-2S Messanschluss Steck AGM48x2
HFMMKN1/2VA Messanschluss M16x2 AGN1/2" VA
HFMMKN1/8VA Messanschluss M16x2 AGN1/8" VA
HFMMKR1/2-16 Messanschluss M16x1,5 AGR1/2"
HFMMKR1/2S Messanschluss Steck AGR1/2"
HFMMKR11/2S Messanschluss Steck AGR1.1/2"
HFMMKR11/4 Messanschluss M16x2 AGR1.1/4"
HFMMKR11/4S Messanschluss Steck AGR1.1/4"
HFMMKR3/4S Messanschluss Steck AGR3/4"
HFMMKR3/8SED Messanschluss Steck AGR3/8"-WD
HFMMKRK1/4-12 Messanschluss S12,65x1,5 AGR1/4"-k
HFMMKRK1/8-12 Messanschluss S12,65x1,5 AGR1/8"-k
HFMMMA1/2S Manometeradapter Schott Steck IGR1/2"
HFMMMA1/4SVA Manometeradapter Schott Steck IGR1/4" VA
HFMSKE200VA Messschlauchltg. M16x2 DN02 L=200 VA
HFMSKE300-12 Messschlauchltg. S12,65x1,5 DN02 L=300
HFMSKE3200VA Messschlauchltg. M16x2 DN02 L=3200 VA
HFMSKE800-12 Messschlauchltg. S12,65x1,5 DN02 L=800
HFMTHL04-12 Messanschluss T S12,65x1,5 CEL06
HFMTHL04-16 Messanschluss T M16x1,5 CEL06
HFMTHL06-12 Messanschluss T S12,65x1,5 CEL08
HFMTHL06-16 Messanschluss T M16x1,5 CEL08
HFMTHL08-12 Messanschluss T S12,65x1,5 CEL10
HFMTHL08-16 Messanschluss T M16x1,5 CEL10
HFMTHL16-12 Messanschluss T S12,65x1,5 CEL18
HFMTHL20-12 Messanschluss T S12,65x1,5 CEL22
HFMTHL25-12 Messanschluss T S12,65x1,5 CEL28
HFMTHL25-16 Messanschluss T M16x1,5 CEL28
HFMTHL25S Messanschluss T Steck CEL28
HFMTHL32-12 Messanschluss T S12,65x1,5 CEL35
HFMTHL32-16 Messanschluss T M16x1,5 CEL35
HFMTHL32S Messanschluss T Steck CEL35
HFMTHL40-16 Messanschluss T M16x1,5 CEL42
HFMTHL40S Messanschluss T Steck CEL42
HFMTHS03-12 Messanschluss T S12,65x1,5 CES06
HFMTHS04-12 Messanschluss T S12,65x1,5 CES08
HFMTHS04-16 Messanschluss T M16x1,5 CES08
HFMTHS06-12 Messanschluss T S12,65x1,5 CES10
HFMTHS06-16 Messanschluss T M16x1,5 CES10
HFMTHS08-16 Messanschluss T M16x1,5 CES12
HFMTHS10-12 Messanschluss T S12,65x1,5 CES14
HFMTHS13-16 Messanschluss T M16x1,5 CES16
HFMTHS16-12 Messanschluss T S12,65x1,5 CES20
HFMTHS16-16 Messanschluss T M16x1,5 CES20
HFMTHS20-12 Messanschluss T S12,65x1,5 CES25
HFMTHS20-16 Messanschluss T M16x1,5 CES25
HFMTHS20S Messanschluss T Steck CES25
HFMTHS25-12 Messanschluss T S12,65x1,5 CES30
HFMTHS25-16 Messanschluss T M16x1,5 CES30
HFMTHS25S Messanschluss T Steck CES30
HFMTHS32-12 Messanschluss T S12,65x1,5 CES38
HFMTHS32S Messanschluss T Steck CES38
HFMVK12 Verschlusskappe S12,65x1,5
HFN04FL Schraubnippel DN05 BEL06
HFN06AB02 Schraubnippel DN06 DKR1/8"
HFN06AB10 Schraubnippel DN06 DKR3/8"
HFN06AB1045 Schraubnippel DN06 DKR3/8" 45
HFN06AB1090 Schraubnippel DN06 DKR3/8" 90
HFN06AB45 Schraubnippel DN06 DKR1/4" 45
HFN06AB90 Schraubnippel DN06 DKR1/4" 90
HFN06AFL04 Schraubnippel DN06 DKL06
HFN06AFL08 Schraubnippel DN06 DKL10
HFN06AFL45 Schraubnippel DN06 DKL08 45
HFN06AFL90 Schraubnippel DN06 DKL08 90
HFN06AFS Schraubnippel DN06 DKS10
HFN06AFS0445 Schraubnippel DN06 DKS08 45
HFN06AFS0490 Schraubnippel DN06 DKS08 90
HFN06AFS45 Schraubnippel DN06 DKS10 45
HFN06AFS90 Schraubnippel DN06 DKS10 90
HFN06AJ Schraubnippel DN06 DKJ7/16"
HFN06AJ08 Schraubnippel DN06 DKJ1/2"
HFN06AJ0845 Schraubnippel DN06 DKJ1/2" 45
HFN06AJ0890 Schraubnippel DN06 DKJ1/2" 90
HFN06AJ1045 Schraubnippel DN06 DKJ9/16" 45
HFN06AJ45 Schraubnippel DN06 DKJ7/16" 45
HFN06AJ90 Schraubnippel DN06 DKJ7/16" 90
HFN06AJ90L Schraubnippel DN06 DKJ7/16" Lang 90
HFN06AR Schraubnippel DN06 DKR1/4"-flach
HFN06AR10 Schraubnippel DN06 DKR3/8"-flach
HFN06FL04 Schraubnippel DN06 BEL06
HFN06FL45 Schraubnippel DN06 BEL08 45
HFN06FL90 Schraubnippel DN06 BEL08 90
HFN06FS Schraubnippel DN06 BES10
HFN06FS04 Schraubnippel DN06 BES08
HFN06FS08 Schraubnippel DN06 BES12
HFN06FS45 Schraubnippel DN06 BES10 45
HFN06FS90 Schraubnippel DN06 BES10 90
HFN06HB02 Schraubnippel DN06 AGR1/8"
HFN06HB10 Schraubnippel DN06 AGR3/8"
HFN06HJ Schraubnippel DN06 AGJ7/16"
HFN06HJ08 Schraubnippel DN06 AGJ1/2"
HFN06HJ10 Schraubnippel DN06 AGJ9/16"
HFN06HL04 Schraubnippel DN06 CEL06
HFN06HL08 Schraubnippel DN06 CEL10
HFN06HM Schraubnippel DN06 AGM14x1,5-flach
HFN06HR Schraubnippel DN06 AGR1/4"-flach
HFN06HS Schraubnippel DN06 CES10
HFN06HS04 Schraubnippel DN06 CES08
HFN06LOET08 Schraubnippel DN06 Lötmuffe08
HFN06ROH Schraubnippel Rohling DN06
HFN06SO Schraubnippel DN06 Steckanschluss
HFN08AB1045 Schraubnippel DN08 DKR3/8" 45
HFN08AB1090 Schraubnippel DN08 DKR3/8" 90
HFN08AFL10 Schraubnippel DN08 DKL12
HFN08AFL13 Schraubnippel DN08 DKL15
HFN08AFL45 Schraubnippel DN08 DKL10 45
HFN08AFL90 Schraubnippel DN08 DKL10 90
HFN08AFS45 Schraubnippel DN08 DKS12 45
HFN08AFS90 Schraubnippel DN08 DKS12 90
HFN08AJ10 Schraubnippel DN08 DKJ9/16"
HFN08AJ1045 Schraubnippel DN08 DKJ9/16" 45
HFN08AJ1090 Schraubnippel DN08 DKJ9/16" 90
HFN08AJ45 Schraubnippel DN08 DKJ1/2" 45
HFN08AJ90 Schraubnippel DN08 DKJ1/2" 90
HFN08AR10 Schraubnippel DN08 DKR3/8"-flach
HFN08FL45 Schraubnippel DN08 BEL10 45
HFN08FL90 Schraubnippel DN08 BEL10 90
HFN08FS45 Schraubnippel DN08 BES12 45
HFN08FS90 Schraubnippel DN08 BES12 90
HFN08HL13 Schraubnippel DN08 CEL15
HFN08HM Schraubnippel DN08 AGM16x1,5-flach
HFN08HS Schraubnippel DN08 CES12
HFN08OER Schraubnippel DN08 DKO-OER
HFN10AB06 Schraubnippel DN10 DKR1/4"
HFN10AB1345 Schraubnippel DN10 DKR1/2" 45
HFN10AB1390 Schraubnippel DN10 DKR1/2" 90
HFN10AB20 Schraubnippel DN10 DKR3/4"
HFN10ABK45 Schraubnippel DN10 DKR3/8" Komp. 45
HFN10ABK90 Schraubnippel DN10 DKR3/8" Komp. 90
HFN10AFL08 Schraubnippel DN10 DKL10
HFN10AFL0845 Schraubnippel DN10 DKL10 45
HFN10AFL13 Schraubnippel DN10 DKL15
HFN10AFL45 Schraubnippel DN10 DKL12 45
HFN10AFLSW24 Schraubnippel DN10 DKL12 SW24
HFN10AFS Schraubnippel DN10 DKS14
HFN10AFS0845 Schraubnippel DN10 DKS12 45
HFN10AFS45 Schraubnippel DN10 DKS14 45
HFN10AJ0845 Schraubnippel DN10 DKJ1/2" 45
HFN10AJ0890 Schraubnippel DN10 DKJ1/2" 90
HFN10AJ13 Schraubnippel DN10 DKJ3/4"
HFN10AJ1345 Schraubnippel DN10 DKJ3/4" 45
HFN10AJ1390 Schraubnippel DN10 DKJ3/4" 90
HFN10AJ1390L Schraubnippel DN10 DKJ3/4" Lang 90
HFN10AJ1690 Schraubnippel DN10 DKJ7/8" 90
HFN10AJ90 Schraubnippel DN10 DKJ9/16" 90
HFN10AJ90L Schraubnippel DN10 DKJ9/16" Lang 90
HFN10AOL13 Schraubnippel DN10 DKOL15
HFN10AR13 Schraubnippel DN10 DKR1/2"-flach
HFN10AR20 Schraubnippel DN10 DKR3/4"-flach
HFN10ASA Schraubnippel DN10 DKSAE5/8"
HFN10B Schraubnippel DN10 RNM16
HFN10B13 Schraubnippel DN10 RNM18
HFN10FF Schraubnippel DN10 BEF13,25
HFN10FL08 Schraubnippel DN10 BEL10
HFN10FL0845 Schraubnippel DN10 BEL10 45
HFN10FL13 Schraubnippel DN10 BEL15
HFN10FL45 Schraubnippel DN10 BEL12 45
HFN10FS08 Schraubnippel DN10 BES12
HFN10FS13 Schraubnippel DN10 BES16
HFN10FS45 Schraubnippel DN10 BES14 45
HFN10HB13 Schraubnippel DN10 AGR1/2"
HFN10HF Schraubnippel DN10 CEF13,25
HFN10HJ Schraubnippel DN10 AGJ9/16"
HFN10HJ08 Schraubnippel DN10 AGJ1/2"
HFN10HJ13 Schraubnippel DN10 AGJ3/4"
HFN10HL13 Schraubnippel DN10 CEL15
HFN10HM13 Schraubnippel DN10 AGM22x1,5-flach
HFN10HR Schraubnippel DN10 AGR3/8"-flach
HFN10HR13 Schraubnippel DN10 AGR1/2"-flach
HFN10HS Schraubnippel DN10 CES14
HFN10HS06 Schraubnippel DN10 CES10
HFN10HS08 Schraubnippel DN10 CES12
HFN10LOET12 Schraubnippel DN10 Lötmuffe12
HFN10SO Schraubnippel DN10 Steckanschluss
HFN13AB10 Schraubnippel DN12 DKR3/8"
HFN13AB1045 Schraubnippel DN12 DKR3/8" 45
HFN13AB1090 Schraubnippel DN12 DKR3/8" 90
HFN13AB1690 Schraubnippel DN12 DKR5/8" 90
HFN13AB20 Schraubnippel DN12 DKR3/4"
HFN13AB45 Schraubnippel DN12 DKR1/2" 45
HFN13AB90 Schraubnippel DN12 DKR1/2" 90
HFN13AB90LM Schraubnippel DN12 DKR1/2" LM 90
HFN13ABK90 Schraubnippel DN12 DKR1/2" Komp. 90
HFN13ABLM Schraubnippel DN12 DKR1/2" LM
HFN13AFL16 Schraubnippel DN12 DKL18
HFN13AFL45 Schraubnippel DN12 DKL15 45
HFN13AFL90 Schraubnippel DN12 DKL15 90
HFN13AFS Schraubnippel DN12 DKS16
HFN13AFS90 Schraubnippel DN12 DKS16 90
HFN13AJ1645 Schraubnippel DN12 DKJ7/8" 45
HFN13AJ1690L Schraubnippel DN12 DKJ7/8" Lang 90
HFN13AJ20 Schraubnippel DN12 DKJ1.1/16"
HFN13AJ45 Schraubnippel DN12 DKJ3/4" 45
HFN13AJ90 Schraubnippel DN12 DKJ3/4" 90
HFN13AJ90L Schraubnippel DN12 DKJ3/4" Lang 90
HFN13AJK1645 Schraubnippel DN12 DKJ7/8" Komp. 45
HFN13AJK1690 Schraubnippel DN12 DKJ7/8" Komp. 90
HFN13AR Schraubnippel DN12 DKR1/2"-flach
HFN13AR10 Schraubnippel DN12 DKR3/8"-flach
HFN13ARI Schraubnippel DN12 DKJISR1/2"
HFN13B Schraubnippel DN12 RNM18
HFN13CM Schraubnippel DN12 CM
HFN13FF Schraubnippel DN12 BEF16,75
HFN13FL10 Schraubnippel DN12 BEL12
HFN13FL16 Schraubnippel DN12 BEL18
HFN13FL1645 Schraubnippel DN12 BEL18 45
HFN13FL1690 Schraubnippel DN12 BEL18 90
HFN13FL45 Schraubnippel DN12 BEL15 45
HFN13FL90 Schraubnippel DN12 BEL15 90
HFN13FS Schraubnippel DN12 BES16
HFN13FS10 Schraubnippel DN12 BES14
HFN13FS16 Schraubnippel DN12 BES20
HFN13FS45 Schraubnippel DN12 BES16 45
HFN13FS90 Schraubnippel DN12 BES16 90
HFN13HB20 Schraubnippel DN12 AGR3/4"
HFN13HJ Schraubnippel DN12 AGJ3/4"
HFN13HJ16 Schraubnippel DN12 AGJ7/8"
HFN13HJO Schraubnippel DN12 AGUNF3/4"-OR
HFN13HL10 Schraubnippel DN12 CEL12
HFN13HL16 Schraubnippel DN12 CEL18
HFN13HN Schraubnippel DN12 AGN1/2"
HFN13HN20 Schraubnippel DN12 AGN3/4"
HFN13HR Schraubnippel DN12 AGR1/2"-flach
HFN13HS Schraubnippel DN12 CES16
HFN13HS10 Schraubnippel DN12 CES14
HFN13LOET15 Schraubnippel DN12 Lötmuffe15
HFN13SF2045 Schraubnippel DN12 SFL3/4" 45
HFN13SF2090 Schraubnippel DN12 SFL3/4" 90
HFN13SF22 Schraubnippel DN12 SFL1/2" 22
HFN13SF67 Schraubnippel DN12 SFL1/2" 67
HFN13SF90 Schraubnippel DN12 SFL1/2" 90
HFN13SFK Schraubnippel DN12 SFL-Komatsu
HFN13SFK45 Schraubnippel DN12 SFL-Komatsu 45
HFN13SFK90 Schraubnippel DN12 SFL-Komatsu 90
HFN13SO Schraubnippel DN12 Steckanschluss
HFN16AB Schraubnippel DN16 DKR5/8"
HFN16AB13 Schraubnippel DN16 DKR1/2"
HFN16AB20 Schraubnippel DN16 DKR3/4"
HFN16AB2090 Schraubnippel DN16 DKR3/4" 90
HFN16AFL45 Schraubnippel DN16 DKL18 45
HFN16AFL90 Schraubnippel DN16 DKL18 90
HFN16AFS Schraubnippel DN16 DKS20
HFN16AFS45 Schraubnippel DN16 DKS20 45
HFN16AJ Schraubnippel DN16 DKJ7/8"
HFN16AJ14 Schraubnippel DN16 DKJ1.3/16"
HFN16AJ20 Schraubnippel DN16 DKJ1.1/16"
HFN16AJ2090 Schraubnippel DN16 DKJ1.1/16" 90
HFN16AJ45 Schraubnippel DN16 DKJ7/8" 45
HFN16AJ90 Schraubnippel DN16 DKJ7/8" 90
HFN16AJK2090 Schraubnippel DN16 DKJ7/8" Komp. 90
HFN16AOL Schraubnippel DN16 DKOL18
HFN16AR20 Schraubnippel DN16 DKR3/4"-flach
HFN16FL13 Schraubnippel DN16 BEL15
HFN16FL2045 Schraubnippel DN16 BEL22 45
HFN16FL2090 Schraubnippel DN16 BEL22 90
HFN16FL45 Schraubnippel DN16 BEL18 45
HFN16FL90 Schraubnippel DN16 BEL18 90
HFN16FS Schraubnippel DN16 BES20
HFN16FS45 Schraubnippel DN16 BES20 45
HFN16FS90 Schraubnippel DN16 BES20 90
HFN16HB Schraubnippel DN16 AGR5/8"
HFN16HB20 Schraubnippel DN16 AGR3/4"
HFN16HJ Schraubnippel DN16 AGJ7/8"
HFN16HJ20 Schraubnippel DN16 AGJ1.1/16"
HFN16HL Schraubnippel DN16 CEL18
HFN16HL20 Schraubnippel DN16 CEL22
HFN16HM Schraubnippel DN16 AGM26x1,5-flach
HFN16HN13 Schraubnippel DN16 AGN1/2"
HFN16HN20 Schraubnippel DN16 AGN3/4"
HFN16HS Schraubnippel DN16 CES20
HFN16SF20 Schraubnippel DN16 SFL3/4"
HFN16SF2045 Schraubnippel DN16 SFL3/4" 45
HFN16SF2090 Schraubnippel DN16 SFL3/4" 90
HFN16SO Schraubnippel DN16 Steckanschluss
HFN20A Schraubnippel DN19 DKM30x1,5
HFN20A45 Schraubnippel DN19 DKM30x1,5 45
HFN20A90 Schraubnippel DN19 DKM30x1,5 90
HFN20AB Schraubnippel DN19 DKR3/4"
HFN20AB25 Schraubnippel DN19 DKR1"
HFN20AB2590 Schraubnippel DN19 DKR1" 90
HFN20AB45 Schraubnippel DN19 DKR3/4" 45
HFN20AB90 Schraubnippel DN19 DKR3/4" 90
HFN20ABK90 Schraubnippel DN19 DKR3/4" Komp. 90
HFN20AFS Schraubnippel DN19 DKS25
HFN20AFS16 Schraubnippel DN19 DKS20
HFN20AFS45 Schraubnippel DN19 DKS25 45
HFN20AFS90 Schraubnippel DN19 DKS25 90
HFN20AJ14 Schraubnippel DN19 DKJ1.3/16"
HFN20AJ1490 Schraubnippel DN19 DKJ1.3/16" 90
HFN20AJ25 Schraubnippel DN19 DKJ1.5/16"
HFN20AJ2545 Schraubnippel DN19 DKJ1.5/16" 45
HFN20AJ2590 Schraubnippel DN19 DKJ1.5/16" 90
HFN20AJ2590L Schraubnippel DN19 DKJ1.5/16" Lang 90
HFN20AJ45 Schraubnippel DN19 DKJ1.1/16" 45
HFN20AJ90 Schraubnippel DN19 DKJ1.1/16" 90
HFN20AJ90L Schraubnippel DN19 DKJ1.1/16" Lang 90
HFN20AOL Schraubnippel DN19 DKOL22
HFN20AOS Schraubnippel DN19 DKOS25
HFN20AR Schraubnippel DN19 DKR3/4"-flach
HFN20AR25 Schraubnippel DN19 DKR1"-flach
HFN20ES Schraubnippel DN19 ES ohne OR-Nut
HFN20FF Schraubnippel DN19 BEF26,75
HFN20FL Schraubnippel DN19 BEL22
HFN20FL45 Schraubnippel DN19 BEL22 45
HFN20FL90 Schraubnippel DN19 BEL22 90
HFN20FS Schraubnippel DN19 BES25
HFN20FS16 Schraubnippel DN19 BES20
HFN20FS1690 Schraubnippel DN19 BES20 90
HFN20FS25 Schraubnippel DN19 BES30
HFN20FS45 Schraubnippel DN19 BES25 45
HFN20FS90 Schraubnippel DN19 BES25 90
HFN20FT Schraubnippel DN19 Hanomag Rd35x3
HFN20HB25 Schraubnippel DN19 AGR1"
HFN20HF16 Schraubnippel DN19 CEF21,25
HFN20HJ Schraubnippel DN19 AGJ1.1/16"
HFN20HJ25 Schraubnippel DN19 AGJ1.5/16"
HFN20HM Schraubnippel DN19 AGM30x1,5-flach
HFN20HN Schraubnippel DN19 AGN3/4"
HFN20HN13 Schraubnippel DN19 AGN1/2"
HFN20HN25 Schraubnippel DN19 AGN1"
HFN20HR Schraubnippel DN19 AGR3/4"-flach
HFN20HS Schraubnippel DN19 CES25
HFN20HS16 Schraubnippel DN19 CES20
HFN20LOET22 Schraubnippel DN19 Lötmuffe22
HFN20LOET25 Schraubnippel DN19 Lötmuffe25
HFN20SF Schraubnippel DN19 SFL3/4"
HFN20SF22 Schraubnippel DN19 SFL3/4" 22
HFN20SF25 Schraubnippel DN19 SFL1"
HFN20SF2522 Schraubnippel DN19 SFL1" 22
HFN20SF2545 Schraubnippel DN19 SFL1" 45
HFN20SF2590 Schraubnippel DN19 SFL1" 90
HFN20SF32 Schraubnippel DN19 SFL1.1/4"
HFN20SF3290 Schraubnippel DN19 SFL1.1/4" 90
HFN20SF4090 Schraubnippel DN19 SFL1.1/2" 90
HFN20SF45 Schraubnippel DN19 SFL3/4" 45
HFN20SF67 Schraubnippel DN19 SFL3/4" 67
HFN20SO Schraubnippel DN19 Steckanschluss
HFN25A Schraubnippel DN25 DKM38x1,5
HFN25A45 Schraubnippel DN25 DKM38x1,5 45
HFN25A90 Schraubnippel DN25 DKM38x1,5 90
HFN25AB32 Schraubnippel DN25 DKR1.1/4"
HFN25AB45 Schraubnippel DN25 DKR1" 45
HFN25ABK90 Schraubnippel DN25 DKR1" Komp. 90
HFN25AFL45 Schraubnippel DN25 DKL28 45
HFN25AFL90 Schraubnippel DN25 DKL28 90
HFN25AFS Schraubnippel DN25 DKS30
HFN25AFS32 Schraubnippel DN25 DKS38
HFN25AFS45 Schraubnippel DN25 DKS30 45
HFN25AFS90 Schraubnippel DN25 DKS30 90
HFN25AJ Schraubnippel DN25 DKJ1.5/16"
HFN25AJ32 Schraubnippel DN25 DKJ1.5/8"
HFN25AJ3290 Schraubnippel DN25 DKJ1.5/8" 90
HFN25AJ45 Schraubnippel DN25 DKJ1.5/16" 45
HFN25AJ90 Schraubnippel DN25 DKJ1.5/16" 90
HFN25AJ90L Schraubnippel DN25 DKJ1.5/16" Lang 90
HFN25AJK45 Schraubnippel DN25 DKJ1.5/16" Komp. 45
HFN25AOS Schraubnippel DN25 DKOS30
HFN25AOS32 Schraubnippel DN25 DKOS38
HFN25ES Schraubnippel DN25 ES ohne OR-Nut
HFN25FF Schraubnippel DN25 BEF33,5
HFN25FL Schraubnippel DN25 BEL28
HFN25FL90 Schraubnippel DN25 BEL28 90
HFN25FS Schraubnippel DN25 BES30
HFN25FS20 Schraubnippel DN25 BES25
HFN25FS90 Schraubnippel DN25 BES30 90
HFN25FT Schraubnippel DN25 Hanomag Rd45x3
HFN25HJ Schraubnippel DN25 AGJ1.5/16"
HFN25HJ14 Schraubnippel DN25 AGJ1.3/16"
HFN25HJ32 Schraubnippel DN25 AGJ1.5/8"
HFN25HL Schraubnippel DN25 CEL28
HFN25HM Schraubnippel DN25 AGM38x1,5-flach
HFN25HN Schraubnippel DN25 AGN1"
HFN25HN32 Schraubnippel DN25 AGN1.1/4"
HFN25HS Schraubnippel DN25 CES30
HFN25HS20 Schraubnippel DN25 CES25
HFN25HS32 Schraubnippel DN25 CES38
HFN25LOET28 Schraubnippel DN25 Lötmuffe28
HFN25SF Schraubnippel DN25 SFL1"
HFN25SF20 Schraubnippel DN25 SFL3/4"
HFN25SF2022 Schraubnippel DN25 SFL3/4" 22
HFN25SF22 Schraubnippel DN25 SFL1" 22
HFN25SF32 Schraubnippel DN25 SFL1.1/4"
HFN25SF3245 Schraubnippel DN25 SFL1.1/4" 45
HFN25SF3290 Schraubnippel DN25 SFL1.1/4" 90
HFN25SF40 Schraubnippel DN25 SFL1.1/2"
HFN25SF4045 Schraubnippel DN25 SFL1.1/2" 45
HFN25SF4090 Schraubnippel DN25 SFL1.1/2" 90
HFN25SF45 Schraubnippel DN25 SFL1" 45
HFN25SF6 Schraubnippel DN25 SFS1"
HFN25SF645 Schraubnippel DN25 SFS1" 45
HFN25SF67 Schraubnippel DN25 SFL1" 67
HFN25SF690 Schraubnippel DN25 SFS1" 90
HFN25SF90 Schraubnippel DN25 SFL1" 90
HFN25SO Schraubnippel DN25 Steckanschluss
HFN32A90 Schraubnippel DN31 DKM45x1,5 90
HFN32AB Schraubnippel DN31 DKR1.1/4"
HFN32AB90 Schraubnippel DN31 DKR1.1/4" 90
HFN32ABK45 Schraubnippel DN31 DKR1.1/4" Komp. 45
HFN32ABK90 Schraubnippel DN31 DKR1.1/4" Komp. 90
HFN32AFL90 Schraubnippel DN31 DKL35 90
HFN32AFS Schraubnippel DN31 DKS38
HFN32AJ Schraubnippel DN31 DKJ1.5/8"
HFN32AJ2590 Schraubnippel DN31 DKJ1.5/16" 90
HFN32AJ90 Schraubnippel DN31 DKJ1.5/8" 90
HFN32AJ90L Schraubnippel DN31 DKJ1.5/8" Lang 90
HFN32AOS Schraubnippel DN31 DKOS38
HFN32AR Schraubnippel DN31 DKR1.1/4"-flach
HFN32FL Schraubnippel DN31 BEL35
HFN32HJ Schraubnippel DN31 AGJ1.5/8"
HFN32HJ40 Schraubnippel DN31 AGJ1.7/8"
HFN32HL Schraubnippel DN31 CEL35
HFN32HM Schraubnippel DN31 AGM45x1,5-flach
HFN32HS Schraubnippel DN31 CES38
HFN32SF Schraubnippel DN31 SFL1.1/4"
HFN32SF22 Schraubnippel DN31 SFL1.1/4" 22
HFN32SF25 Schraubnippel DN31 SFL1"
HFN32SF2545 Schraubnippel DN31 SFL1" 45
HFN32SF2590 Schraubnippel DN31 SFL1" 90
HFN32SF40 Schraubnippel DN31 SFL1.1/2"
HFN32SF4045 Schraubnippel DN31 SFL1.1/2" 45
HFN32SF4090 Schraubnippel DN31 SFL1.1/2" 90
HFN32SF45 Schraubnippel DN31 SFL1.1/4" 45
HFN32SF50 Schraubnippel DN31 SFL2"
HFN32SF90 Schraubnippel DN31 SFL1.1/4" 90
HFN40A Schraubnippel DN38 DKM52x1,5
HFN40AB Schraubnippel DN38 DKR1.1/2"
HFN40AB45 Schraubnippel DN38 DKR1.1/2" 45
HFN40AFL Schraubnippel DN38 DKL42
HFN40AJ Schraubnippel DN38 DKJ1.7/8"
HFN40FL Schraubnippel DN38 BEL42
HFN40HB Schraubnippel DN38 AGR1.1/2"
HFN40HJ Schraubnippel DN38 AGJ1.7/8"
HFN40HL Schraubnippel DN38 CEL42
HFN40HN Schraubnippel DN38 AGN1.1/2"
HFN40SF Schraubnippel DN38 SFL1.1/2"
HFN40SF22 Schraubnippel DN38 SFL1.1/2" 22
HFN40SF32 Schraubnippel DN38 SFL1.1/4"
HFN40SF45 Schraubnippel DN38 SFL1.1/2" 45
HFN40SF5090 Schraubnippel DN38 SFL2" 90
HFN40SF67 Schraubnippel DN38 SFL1.1/2" 67
HFN40SF90 Schraubnippel DN38 SFL1.1/2" 90
HFN50A Schraubnippel DN51 DKM65x2
HFN50A90 Schraubnippel DN51 DKM65x2 90
HFN50AB Schraubnippel DN51 DKR2"
HFN50AB45 Schraubnippel DN51 DKR2" 45
HFN50AJ Schraubnippel DN51 DKJ2.1/2"
HFN50HB Schraubnippel DN51 AGR2"
HFN50HJ Schraubnippel DN51 AGJ2.1/2"
HFN50HN Schraubnippel DN51 AGN2"
HFN50SF Schraubnippel DN51 SFL2"
HFN50SF45 Schraubnippel DN51 SFL2" 45
HFN50SF90 Schraubnippel DN51 SFL2" 90
HH1710 Hydraulikschlauch SAE100 R17 DN10
HH1713 Hydraulikschlauch SAE100 R17 DN12
HH406 Hydraulikschlauch 4SP DN06
HH410 Hydraulikschlauch 4SP DN10
HH413 Hydraulikschlauch 4SP DN12
HH413S Hydraulikschlauch 4SP DN12
HH416 Hydraulikschlauch 4SP DN16
HH416S Hydraulikschlauch 4SP DN16
HH532 Hydraulikschlauch 4SH DN31
HH540 Hydraulikschlauch 4SH DN38
HH550 Hydraulikschlauch 4SH DN51
HH625 Hydraulikschlauch SAE100 R13 DN25
HH640 Hydraulikschlauch SAE100 R13 DN38
HH640S Hydraulikschlauch SAE100 R13 DN38
HH650 Hydraulikschlauch SAE100 R13 DN51
HH650S Hydraulikschlauch SAE100 R13 DN51
H-HCF2-2N Schlauchverbinder
H-HCF6-4N Schlauchverbinder
H-HCM12-8N Schlauchverbinder
H-HCM2-2N Schlauchverbinder
H-HCM2-4N Schlauchverbinder
H-HCM3-2N Schlauchverbinder
H-HCM3-4N Schlauchverbinder
H-HCM4-2N Schlauchverbinder
H-HCM4-2R Schlauchverbinder
H-HCM4-4N Schlauchverbinder
H-HCM4-4R Schlauchverbinder
H-HCM4-4R-MONEL Schlauchverbinder
H-HCM4-6R Schlauchverbinder
H-HCM4-8N Schlauchverbinder
H-HCM4-8R Schlauchverbinder
H-HCM4M-4N Schlauchverbinder
H-HCM5-2N Schlauchverbinder
H-HCM5-4N Schlauchverbinder
H-HCM6-4N Schlauchverbinder
H-HCM6-4R Schlauchverbinder
H-HCM6-6N Schlauchverbinder
H-HCM6-6R Schlauchverbinder
H-HCM6-8N Schlauchverbinder
H-HCM6-8R Schlauchverbinder
H-HCM6M-4N Schlauchverbinder 6mm 1/4" NPT AG
H-HCM8-4N Schlauchverbinder
H-HCM8-6N Schlauchverbinder
H-HCM8-8N Schlauchverbinder
H-HCM8-8R Schlauchverbinder
H-HCM8M-4N Schlauchverbinder 8mm 1/4" NPT AG
H-HCT12M-12M Schlauchverbinder
H-HCT4-4 Schlauchverbinder
H-HCT4-6M Schlauchverbinder
H-HCT6-6 Schlauchverbinder 3/8" 3/8"
H-HCT6M-6M Schlauchverbinder
HK00713 Ventilgehäuse 3-Wege NG6 IGR1/2"
HK00913 Ventilgehäuse 4-Wege NG6 IGR3/8"
HK01013 Ventilgehäuse 4-Wege NG6 IGR1/2"
HK014AXRU Ölanschluss Axial rund IGR1/4"
HK01712 Ventilgehäuse 3-Wege NG12 IGR1/2"
HK02713 Ventilgehäuse 3-Wege NG12 IGR3/4"
HK02813 Ventilgehäuse 3-Wege NG12 IGR1/2"
HK054201030335 Senkbremsventil dw. IGR1/2" 350bar
HK06013 Ventilgehäuse 3-Wege NG6 IGR3/8"
HK060505631224DC Ventilblock mit DBV+4/2-WV Typ 06312
HK06050671024DC Ventilblock mit DBV+4/3-WV Typ 0710
HK06050771424DC Ventilblock mit DBV+4/3-WV Typ 0714
HK06113 Ventilgehäuse 3-Wege NG6 IGR1/2"
HK092AXIAL Ölanschluss Axial eckig IGR1/4"
HK093AXIAL Ölanschluss Axial eckig IGR3/8"
HK098AXIAL Ölanschluss Axial eckig IGM16x1,5
HK0P0601ABBA Zahnradpumpe BG0 0,75 EU zyl. Welle Li
HK100AXRU Ölanschluss Axial rund IGR1"
HK132MC4B354-6A E-Motor 400/690V 11,0kW 1460U pg B35F(A)
HK1P1701FIIA Zahnradpumpe BG1 1,17 EU Welle 1:8 Li
HK1P1711GIIA Zahnradpumpe BG1 1,17 EU Welle 1:8 Li
HK1P1712GIIA Zahnradpumpe BG1 1,17 EU Welle 1:8 Re
HK1P1801FIIA Zahnradpumpe BG1 1,56 EU Welle 1:8 Li
HK1P1811GIIA Zahnradpumpe BG1 1,56 EU Welle 1:8 Li
HK1P1812GIIA Zahnradpumpe BG1 1,56 EU Welle 1:8 Re
HK1P2011GIIA Zahnradpumpe BG1 2,08 EU Welle 1:8 Li
HK1P2012GIIA Zahnradpumpe BG1 2,08 EU Welle 1:8 Re
HK1P2101FIIA Zahnradpumpe BG1 2,60 EU Welle 1:8 Li
HK1P2301FBBA Zahnradpumpe BG1 3,12 EU Welle 1:8 Li
HK1P2301FIIA Zahnradpumpe BG1 3,12 EU Welle 1:8 Li
HK1P2311GIIA Zahnradpumpe BG1 3,12 EU Welle 1:8 Li
HK1P2312GIIA Zahnradpumpe BG1 3,12 EU Welle 1:8 Re
HK1P2511GIIA Zahnradpumpe BG1 3,64 EU Welle 1:8 Li
HK1P2512GIIA Zahnradpumpe BG1 3,64 EU Welle 1:8 Re
HK1P2712GIIA Zahnradpumpe BG1 4,16 EU Welle 1:8 Re
HK1P2901FIIA Zahnradpumpe BG1 4,94 EU Welle 1:8 Li
HK1P2911GIIA Zahnradpumpe BG1 4,94 EU Welle 1:8 Li
HK1P2912GIIA Zahnradpumpe BG1 4,94 EU Welle 1:8 Re
HK1P3101FIIA Zahnradpumpe BG1 5,85 EU Welle 1:8 Li
HK1P3102FIIA Zahnradpumpe BG1 5,85 EU Welle 1:8 Re
HK1P3211GIIA Zahnradpumpe BG1 6,50 EU Welle 1:8 Li
HK1P3401FBBA Zahnradpumpe BG1 7,54 EU Welle 1:8 Li
HK1P3401FIIA Zahnradpumpe BG1 7,54 EU Welle 1:8 Li
HK1P3411GIIA Zahnradpumpe BG1 7,54 EU Welle 1:8 Li
HK1P3412GIIA Zahnradpumpe BG1 7,54 EU Welle 1:8 Re
HK1P3611GIIA Zahnradpumpe BG1 9,88 EU Welle 1:8 Li
HK2P4121FSRA Zahnradpumpe BG2 4,20 DE Welle 1:5 Li
HK2P4122FSRA Zahnradpumpe BG2 4,20 DE Welle 1:5 Re
HK2P4132CSRA Zahnradpumpe BG2 4,20 DE Klaue 16,8x8 Re
HK2P4152ISRA Zahnradpumpe BG2 4,20 SAE A Welle J498 R
HK2P4312FSRA Zahnradpumpe BG2 6,00 DE Welle 1:5 Re
HK2P4522FSRA Zahnradpumpe BG2 8,40 DE Welle 1:5 Re
HK2P4712FSRA Zahnradpumpe BG2 10,8 DE Welle 1:5 Re
HK2P4922FSRA Zahnradpumpe BG2 14,4 DE Welle 1:5 Re
HK2P5112FSRA Zahnradpumpe BG2 16,8 DE Welle 1:5 Re
HK2P5322FSRA Zahnradpumpe BG2 19,2 DE Welle 1:5 Re
HK2P5511FSRA Zahnradpumpe BG2 22,8 DE Welle 1:5 Li
HK2P5512FSRA Zahnradpumpe BG2 22,8 DE Welle 1:5 Re
HK2P5531CSRA Zahnradpumpe BG2 22,8 DE Klaue 16,8x8 Li
HK2P5941FSSA Zahnradpumpe BG2 30,0 DE Welle 1:5 Li
HK2P5942FSSA Zahnradpumpe BG2 30,0 DE Welle 1:5 Re
HK2P6101EQPA Zahnradpumpe BG2 34,2 EU Welle 1:8 Li
HK2P6141FSSA Zahnradpumpe BG2 34,2 DE Welle 1:5 Li
HK2P6142FSSA Zahnradpumpe BG2 34,2 DE Welle 1:5 Re
HK2P6342FSSA Zahnradpumpe BG2 39,6 DE Welle 1:5 Re
HK4131030601C1G 4/2-Magnetventil NG6 205VDC
HK4131070601C1G 4/2-Magnetventil NG6 205VDC
HK4131080601C1G 4/2-Magnetventil NG6 205VDC
HK4131110101C1G 4/2-Magnetventil NG6 205VDC
HK4131520101C17 4/2-Magnetventil NG6 230VAC 50Hz
HK4131520101C1G 4/2-Magnetventil NG6 205VDC
HK4134010705C1 4/3-Wegeventil NG6 Handhebel 3R
HK4134510905C1 4/2-Wegeventil NG6 Handhebel 2R
HK4137510902C1G 4/2-Magnetventil NG6 205VDC
HK4231010601C17 4/2-Magnetventil NG10 230VAC 50Hz
HK4231010601C1G 4/2-Magnetventil NG10 205VDC
HK4231030601C1G 4/2-Magnetventil NG10 205VDC
HK4231070601C1G 4/2-Magnetventil NG10 205VDC
HK4231080601C1G 4/2-Magnetventil NG10 205VDC
HK4231110101C1G 4/2-Magnetventil NG10 205VDC
HK4231110101C1R 4/2-Magnetventil NG10 12VDC
HK4231510101C1G 4/2-Magnetventil NG10 205VDC
HK4231510201C1G 4/2-Magnetventil NG10 205VDC
HK4231720101C17 4/2-Magnetventil NG10 230VAC 50Hz
HK4231720101C1G 4/2-Magnetventil NG10 205VDC
HK4231720101C1R 4/2-Magnetventil NG10 12VDC
HK4232010302C1G 4/3-Magnetventil NG10 205VDC
HK4232030302C1G 4/3-Magnetventil NG10 205VDC
HK4232070302C1G 4/3-Magnetventil NG10 205VDC
HK4232080302C1R 4/3-Magnetventil NG10 12VDC
HK4237510902C17 4/2-Magnetventil NG10 230VAC 50Hz
HK4237510902C1G 4/2-Magnetventil NG10 205VDC
HK4237510902C1R 4/2-Magnetventil NG10 12VDC
HK4D01ACMUTTER Überwurfmutter für HK41 AC
HK4D01DCMUTTER Überwurfmutter für HK41 DC
HK71A4B352-4CA E-Motor 230/400V 0,25kW 1410U B35 F
HK71B4B352-4CA E-Motor 230/400V 0,37kW 1380U B35 F
HK7702230 Magnetspule 230VAC für HKDTDA
HK802S075 Messgerät analog Q 40-280L/min
HK802S100 Messgerät analog Q 50-370L/min
HK80A4B352-4CA E-Motor 230/400V 0,55kW 1380U B35 F
HK8250000AB Zwischenplatte Messanschluss AB NG6
HK842507719 Ventilgehäuse NG6 für HKEVH06 P ZP
HK92RD0443 Zahnradmengenteiler 6 4-fach
HK92RD0445 Zahnradmengenteiler 9 4-fach
HK95730100 Lenkrolle D100mm 65kg
HK9573075 Lenkrolle D75mm 50kg
HK95732100 Lenkrolle mit Doppel-Stop D100mm 65kg
HK9573275 Lenkrolle mit Doppel-Stop D75mm 50kg
HK95778100 Lenkrolle mit Doppel-Stop D100mm 100kg
HK95778125 Lenkrolle mit Doppel-Stop D125mm 130kg
HK9577880 Lenkrolle mit Doppel-Stop D80mm 80kg
HK95779100 Bockrolle D100mm 100kg
HK95779125 Bockrolle D125mm 130kg
HK9577980 Bockrolle D80mm 80kg
HK95862100 Lenkrolle mit Doppel-Stop D100mm 300kg
HK9586280 Lenkrolle mit Doppel-Stop D80mm 200kg
HK95864100 Bockrolle D100mm 300kg
HK9586480 Bockrolle D80mm 200kg
HK9RS04D20 Zahnradmengenteiler 2,2 4-fach 1 Ventil
HK9RS04D21 Zahnradmengenteiler 2,6 4-fach 1 Ventil
HK9RV02A18 Zahnradmengenteiler 1,7 2-fach 2 Vent.
HK9RV02A21 Zahnradmengenteiler 2,6 2-fach 2 Vent.
HK9RV02A23 Zahnradmengenteiler 3,2 2-fach 2 Vent.
HK9RV02A25 Zahnradmengenteiler 3,8 2-fach 2 Vent.
HK9RV04A21 Zahnradmengenteiler 2,6 4-fach 4 Vent.
HK9RV04A23 Zahnradmengenteiler 3,2 4-fach 4 Vent.
HK9VVM25DIF Druckbegrenzungsventil für HK9V BG0
HK9VVM50DIF Druckbegrenzungsventil für HK9V BG1+2
HKA384542H7-FAL Kupplung (PumpePVPC30+EM160) AL
HKA384542H7-FGG Kupplung (PumpePVPC30+EM160) GG
HKA384542H7-HSGG Kupplung (PumpePVPC40+EM160) GG
HKA425548H7-FGG Kupplung (PumpePVPC30+EM180) GG
HKA425548H7-GGG Kupplung (PumpePFE41/52+EM180) GG
HKA425548H7-HSGG Kupplung (PumpePVPC40+EM160/180) GG
HKA425548H7-KSGG Kupplung (PumpePVPC50+EM180) GG
HKA425548H7-MGG Kupplung (PumpePFE52+EM180) GG
HKA42555575-HSGG Kupplung (PumpePVPC40+EM200) GG
HKA425555H7-HSGG Kupplung (PumpePVPC50+EM200) GG
HKA425555H7-MGG Kupplung (PumpePFE52+EM200) GG
HKA4848H7-FGG Kupplung (PumpePVPC30+EM180) GG
HKA557060H7-KSGG Kupplung (PumpePVPC50+EM225) GG
HKAS103/4 Adapter für Blasenspeicher IGR3/4"
HKAS1211/4 Adapter für Blasenspeicher IGR1.1/4"
HKAS132 Adapter für Blasenspeicher IGR2"
HKAS313/4 Adapter für Membranspeicher IGR3/4"
HKAS321/2 Adapter für Membranspeicher IGR1/2"
HKBA21410 Anschlussplatte 10x NG6
HKBA2148 Anschlussplatte 8x NG6
HKBA2149 Anschlussplatte 9x NG6
HKBA305 Aufbauplatte für AGR_10 / AGI_10
HKBA320 Aufbauplatte für HKQV102
HKBA322 Aufbauplatte für HKQV103
HKBA520 Aufbauplatte für HKQV202
HKBA522 Aufbauplatte für HKQV203
HKBA705A Aufbauplatte für AGR_32 / AGI_32
HKBAK13 Tank ohne Rand 11,5L AL
HKBAK30 Tank ohne Rand 27L AL
HKBAK44 Tank ohne Rand 40L AL
HKBCV Ventilgehäuse IGR1/2" HKCKEB+HKCBEA AL
HKBCVS Ventilgehäuse IGR1/2" HKCKEB+HKCBEA ST
HKBCW Ventilgehäuse IGR3/4" HKCKEB+HKCBEA AL
HKBFCV08NS002 3-Wege-Stromregelventil Cartr. NG8 3-8L
HKBFCV08NS003 3-Wege-Stromregelventil Cartr. NG8 5-11L
HKBFCV08NS005 3-Wege-Stromregelventil Cartr. NG8 9-19L
HKBFCV10NS008 3-W-Stromregelventil Cartr. NG10 15-30L
HKBFCV12NS015 3-W-Stromregelventil Cartr. NG12 28-57L
HKBFCV12NS018 3-W-Stromregelventil Cartr. NG12 34-68L
HKBFM10 Adapterplatte für HKMAP IGR3/8"
HKBHQ012 Anschlussplatte für HKQV06 NG6 ZP
HKBHQ013 Anschlussplatte für HKQV06 NG6 ZP
HKBHQ014 Anschlussplatte für HKQV06 NG6 ZP
HKBHQ016 Anschlussplatte für HKQV06 NG6 ZP
HKBHQ023 Anschlussplatte für HKQV06 NG6 ZP
HKBKM05A+B Anschlussplatte für HKMAP AB NG10 ZP
HKBKM05B Anschlussplatte für HKMAP B NG10 ZP
HKBM1501 Betätigung Art 1 für HKBM150
HKBM15010 Betätigung Art 10 für HKBM150
HKBM1502 Betätigung Art 2 für HKBM150
HKBM1503 Betätigung Art 3 für HKBM150
HKBM1504 Betätigung Art 4 für HKBM150
HKBM1506 Betätigung Art 6 für HKBM150
HKBM1508 Betätigung Art 8 für HKBM150
HKBM1509 Betätigung Art 9 für HKBM150
HKBM150A Ventilkolben Typ A für HKBM150
HKBM150A1 Monoblockhandwegeventil BM150-A1
HKBM150B Ventilkolben Typ B für HKBM150
HKBM150C Ventilkolben Typ C für HKBM150
HKBM150C0 Druckweiterleitung C0 für HKBM150
HKBM150D Ventilkolben Typ D für HKBM150
HKBM401 Betätigung Art 1 für HKBM40
HKBM4010 Betätigung Art 10 für HKBM40
HKBM4011 Betätigung Art 11 für HKBM40
HKBM4013 Betätigung Art 13 für HKBM40
HKBM4016 Betätigung Art 16 für HKBM40
HKBM402 Betätigung Art 2 für HKBM40
HKBM403 Betätigung Art 3 für HKBM40
HKBM404 Betätigung Art 4 für HKBM40
HKBM405 Betätigung Art 5 für HKBM40
HKBM406 Betätigung Art 6 für HKBM40
HKBM407 Betätigung Art 7 für HKBM40
HKBM408 Betätigung Art 8 für HKBM40
HKBM409 Betätigung Art 9 für HKBM40
HKBM40A Ventilkolben Typ A für HKBM40
HKBM40A1 Monoblockhandwegeventil BM40-A1
HKBM40A1K16 Monoblockhandwegeventil BM40-A1-K16
HKBM40A1L12 Monoblockhandwegeventil BM40-A1-L12
HKBM40A1X2 Monoblockhandwegeventil BM40-A1X2
HKBM40A1X2K16 Monoblockhandwegeventil BM40-A1X2-K16
HKBM40A1X2L12 Monoblockhandwegeventil BM40-A1X2-L12
HKBM40A1X3 Monoblockhandwegeventil BM40-A1X3
HKBM40A1X3K16 Monoblockhandwegeventil BM40-A1X3-K16
HKBM40A1X3L12 Monoblockhandwegeventil BM40-A1X3-L12
HKBM40A1X4 Monoblockhandwegeventil BM40-A1X4
HKBM40A1X4K16 Monoblockhandwegeventil BM40-A1X4-K16
HKBM40A1X4L12 Monoblockhandwegeventil BM40-A1X4-L12
HKBM40A1X5 Monoblockhandwegeventil BM40-A1X5
HKBM40A1X5K16 Monoblockhandwegeventil BM40-A1X5-K16
HKBM40A1X5L12 Monoblockhandwegeventil BM40-A1X5-L12
HKBM40A1X6 Monoblockhandwegeventil BM40-A1X6
HKBM40A1X6K16 Monoblockhandwegeventil BM40-A1X6-K16
HKBM40A1X6L12 Monoblockhandwegeventil BM40-A1X6-L12
HKBM40A1X7 Monoblockhandwegeventil BM40-A1X7
HKBM40B Ventilkolben Typ B für HKBM40
HKBM40C0 Druckweiterleitung C0 für HKBM40
HKBM40D Ventilkolben Typ D für HKBM40
HKBM40DBAL Handhebel für HKBM40
HKBM40DBLE Hebelgehäuse für HKBM40
HKBM40DBM Microtaster für HKBM40MS
HKBM40DBSF Gummikappe für HKBM40
HKBM40E Ventilkolben Typ E für HKBM40
HKBM40F Ventilkolben Typ F für HKBM40
HKBM40K Ventilkolben Typ K für HKBM40
HKBM40K16 Monoblockhandwegeventil BM40-K16
HKBM40L12 Monoblockhandwegeventil BM40-L12
HKBM40M Ventilkolben Typ M für HKBM40
HKBM40MS0 Microschaltereinheit MS0 für HKBM40
HKBM40MS1 Microschaltereinheit MS1 für HKBM40
HKBM40MS2 Microschaltereinheit MS2 für HKBM40
HKBM701 Betätigung Art 1 für HKBM70
HKBM7010 Betätigung Art 10 für HKBM70
HKBM7011 Betätigung Art 11 für HKBM70
HKBM7012 Betätigung Art 12 für HKBM70
HKBM7013 Betätigung Art 13 für HKBM70
HKBM702 Betätigung Art 2 für HKBM70
HKBM703 Betätigung Art 3 für HKBM70
HKBM704 Betätigung Art 4 für HKBM70
HKBM705 Betätigung Art 5 für HKBM70
HKBM706 Betätigung Art 6 für HKBM70
HKBM707 Betätigung Art 7 für HKBM70
HKBM708 Betätigung Art 8 für HKBM70
HKBM709 Betätigung Art 9 für HKBM70
HKBM70A Ventilkolben Typ A für HKBM70
HKBM70A1 Monoblockhandwegeventil BM70-A1
HKBM70A1L12 Monoblockhandwegeventil BM70-A1-L12
HKBM70A1X2 Monoblockhandwegeventil BM70-A1X2
HKBM70A1X2L12 Monoblockhandwegeventil BM70-A1X2-L12
HKBM70A1X3 Monoblockhandwegeventil BM70-A1x3
HKBM70A1X4 Monoblockhandwegeventil BM70-A1X4
HKBM70A1X5 Monoblockhandwegeventil BM70-A1X5
HKBM70A1X6 Monoblockhandwegeventil BM70-A1X6
HKBM70B Ventilkolben Typ B für HKBM70
HKBM70C Ventilkolben Typ C für HKBM70
HKBM70C0 Druckweiterleitung C0 für HKBM70
HKBM70D Ventilkolben Typ D für HKBM70
HKBM70DBAL Handhebel für HKBM70+HKBM150
HKBM70DBLE Hebelgehäuse für HKBM70+HKBM150
HKBM70DBSF Gummikappe für HKBM70+HKBM150
HKBM70F Ventilkolben Typ F für HKBM70
HKBM70L Ventilkolben Typ L für HKBM70
HKBM70L12 Monoblockhandwegeventil BM70-L12
HKBM70MS0 Microschaltereinheit MS0 für HKBM70
HKBM70MS1 Microschaltereinheit MS1 für HKBM70
HKBM70MS2 Microschaltereinheit MS2 für HKBM70
HKBMM10 Adapterplatte für HKMAP AGR3/8"
HKBSKRD324HF Reinigungsdeckel Ø324 für Tank HK BSK HF
HKCA35 Plungerkolben D35mm
HKCA40 Plungerkolben D40mm
HKCA45 Plungerkolben D45mm
HKCA50 Plungerkolben D50mm
HKCA60 Plungerkolben D60mm
HKCA70 Plungerkolben D70mm
HKCAGE040026 Ring für Gelenklager GE 40-26
HKCAGE050035 Ring für Gelenklager GE 50-35
HKCAGE069042 Ring für Gelenklager GE 69-42
HKCAGE075047 Ring für Gelenklager GE 75-47
HKCAGE080055 Ring für Gelenklager GE 80-55
HKCAGE094062 Ring für Gelenklager GE 94-62
HKCAGEN04015015 Ring für Gelenklager GE 40 schweissbar
HKCAT25 Klemmring 25mm
HKCAT35 Klemmring 35mm
HKCAT45 Klemmring 45mm
HKCAT60 Klemmring 60mm
HKCAV Ventilgehäuse IGR1/2" HKRPGC+HKRDFA AL
HKCAVS Ventilgehäuse IGR1/2" HKRPGC+HKRDFA ST
HKCAW Ventilgehäuse IGR3/4" HKRPGC+HKRDFA AL
HKCB75 Speicherschelle 75mm Bauform B
HKCBD1F520F37Z20 Zahnradpumpe BG3 20 EU Welle 1:8 Re
HKCBD1F555F39Z20 Zahnradpumpe BG3 55 EU Welle 1:8 Re
HKCBD1F555F39Z2L Zahnradpumpe BG3 55 EU Welle 1:8 Li
HKCBD1F563F39Z2L Zahnradpumpe BG3 63 EU Welle 1:8 Li
HKCBDF211L1ZLBA Zahnradpumpe BG1 1,10 EU Welle 1:8 Li
HKCBDF216L1ZLBA Zahnradpumpe BG1 1,60 EU Welle 1:8 Li
HKCBDF227L1ZLBA Zahnradpumpe BG1 2,70 EU Welle 1:8 Li
HKCBDF258L1ZLBA Zahnradpumpe BG1 5,80 EU Welle 1:8 Li
HKCBDF280L1ZLBA Zahnradpumpe BG1 8,00 EU Welle 1:8 Li
HKCBEALIN Senkbremsventil Cartridge 120L 25-105bar
HKCBS0002015 Ölanschlussgewinde IGM20x1,5
HKCBS0300000 Ölanschlussgewinde IGR1/8"
HKCBTF304F1Z0A Zahnradpumpe BG2 4,00 EU Welle 1:8 Re
HKCBTF304F1ZLA Zahnradpumpe BG2 4,00 EU Welle 1:8 Li
HKCBTF308F1Z0A Zahnradpumpe BG2 8,00 EU Welle 1:8 Re
HKCBTF310F1Z0A Zahnradpumpe BG2 10,0 EU Welle 1:8 Re
HKCBTF310F1ZLA Zahnradpumpe BG2 10,0 EU Welle 1:8 Li
HKCBTF316F1Z0A Zahnradpumpe BG2 16,0 EU Welle 1:8 Re
HKCBTF316F1ZLA Zahnradpumpe BG2 16,0 EU Welle 1:8 Li
HKCBTF320F1ZLA Zahnradpumpe BG2 20,0 EU Welle 1:8 Li
HKCD226 Speicherschelle 219-226mm Bauform D
HKCDB0002015 Zylindermutter M20x1,5-k
HKCDB0002420 Zylindermutter M24x2-k
HKCE106 Speicherschelle 99-109mm Bauform E
HKCE114 Speicherschelle 112-124mm Bauform E
HKCE136 Speicherschelle 128-138mm Bauform E
HKCE155 Speicherschelle 146-157mm Bauform E
HKCE168 Speicherschelle 166-176mm Bauform E
HKCE95 Speicherschelle 87-97mm Bauform E
HKCF00032042 Zylinderboden flach 32-42mm
HKCF00035045 Zylinderboden flach 35-45mm
HKCF00055065 Zylinderboden flach 55-65mm
HKCF00065080 Zylinderboden flach 65-80mm
HKCF00075090 Zylinderboden flach 75-90mm
HKCF00085100 Zylinderboden flach 85-100mm
HKCF00110130 Zylinderboden flach 110-130mm
HKCF00150170 Zylinderboden flach 150-170mm
HKCFB0400504 Zylinderboden Scharnier Ölan. 40-50mm
HKCFB0600706 Zylinderboden Scharnier Ölan. 60-70mm
HKCFB0610716 Zylinderboden Scharnier Ölan. 60-70 S
HKCFB0700806 Zylinderboden Scharnier Ölan. 70-80mm
HKCFE0400504 Zylinderboden Bohrung Ölan. 40-50mm
HKCFE0500606 Zylinderboden Bohrung Ölan. 50-60mm
HKCFE0600706 Zylinderboden Bohrung Ölan. 60-70mm
HKCFE0700806 Zylinderboden Bohrung Ölan. 70-80mm
HKCFE0800958 Zylinderboden Bohrung Ölan. 80-95mm
HKCFE1001158 Zylinderboden Bohrung Ölan. 100-115mm
HKCFHR060050 Zylinderboden HFR 50-60mm
HKCFHR080070 Zylinderboden HFR 70-80mm
HKCFHR2035016035 Zylinderboden HFR2S 35-45mm
HKCFHR2040020040 Zylinderboden HFR2S 40-50mm
HKCFHR2045020045 Zylinderboden HFR2S 45-55mm
HKCFHR2050025049 Zylinderboden HFR2S 50-60mm
HKCFHR2055025050 Zylinderboden HFR2S 55-65mm
HKCFHR2060025047 Zylinderboden HFR2S 60-70mm
HKCFHR2060030047 Zylinderboden HFR2S 60-70mm
HKCFHR2063025053 Zylinderboden HFR2S 63-73mm
HKCFHR2063030053 Zylinderboden HFR2S 63-73mm
HKCFHR2065025050 Zylinderboden HFR2S 65-75mm
HKCFHR2070030063 Zylinderboden HFR2S 70-80mm
HKCFHR2075030060 Zylinderboden HFR2S 75-90mm
HKCFHR2080030060 Zylinderboden HFR2S 80-90mm
HKCFHR2080040060 Zylinderboden HFR2S 80-90mm
HKCFHR2085035063 Zylinderboden HFR2S 85-100mm
HKCFHR2090035063 Zylinderboden HFR2S 90-105mm
HKCFHR2090040063 Zylinderboden HFR2S 90-105mm
HKCFHR2100030063 Zylinderboden HFR2S 100-115mm
HKCFHR2100040063 Zylinderboden HFR2S 100-115mm
HKCFHR2110040075 Zylinderboden HFR2S 110-125mm
HKCFHR2110050075 Zylinderboden HFR2S 110-125mm
HKCFHR2120050095 Zylinderboden HFR2S 120-140mm
HKCFHR2120060095 Zylinderboden HFR2S 120-140mm
HKCFHR2125050095 Zylinderboden HFR2S 125-145mm
HKCFHR2125060095 Zylinderboden HFR2S 125-145mm
HKCFHR2140060110 Zylinderboden HFR2S 140-160mm
HKCFHR2140070110 Zylinderboden HFR2S 140-160mm
HKCFHR2150070130 Zylinderboden HFR2S 150-170mm
HKCFHR2160080140 Zylinderboden HFR2S 160-180mm
HKCFHRT04030 Zylinderboden HFRT 30-40mm
HKCFHRT06050 Zylinderboden HFRT 50-60mm
HKCFHRT07060 Zylinderboden HFRT 60-70mm
HKCFL0035072 Flansch für Zylinder 35-72mm
HKCFL0040080 Flansch für Zylinder 40-80mm
HKCFL0045095 Flansch für Zylinder 45-95mm
HKCFL0055123 Flansch für Zylinder 55-123mm
HKCFL0065135 Flansch für Zylinder 65-135mm
HKCFL0075152 Flansch für Zylinder 75-152mm
HKCFL0090175 Flansch für Zylinder 90-175mm
HKCFP5015140 Gabelkopf gebogen 26-25-140mm
HKCFP6020175 Gabelkopf gebogen 26-25-175mm
HKCFP6020180 Gabelkopf gebogen 28-25-180mm
HKCFPM125110036 Zylinderboden 110/125mm S-250
HKCFPM140120040 Zylinderboden 140/120mm S-250
HKCFPM145120035 Zylinderboden 145/120mm S-250
HKCFPM170140040 Zylinderboden 140/170mm S-250
HKCFS0000035 Gabelkopf 35,25mm
HKCFVP06007006 Zylinderboden Ölanschluss 60-70mm
HKCFVP06307306 Zylinderboden Ölanschluss 63-73mm
HKCFVP07008006 Zylinderboden Ölanschluss 70-80mm
HKCG04203216 Führungsgehäuse 32-16mm
HKCG04503520 Führungsgehäuse 35-20mm
HKCG04503522 Führungsgehäuse 35-22mm
HKCG05004022 Führungsgehäuse 40-22mm
HKCG05004028 Führungsgehäuse 40-28mm
HKCG05504522 Führungsgehäuse 45-22mm
HKCG05504525 Führungsgehäuse 45-25mm
HKCG06005020 Führungsgehäuse 50-20mm
HKCG06505525 Führungsgehäuse 55-25mm
HKCG06505530 Führungsgehäuse 55-30mm
HKCG06505535 Führungsgehäuse 55-35mm
HKCG07006025 Führungsgehäuse 60-25mm
HKCG07306332 Führungsgehäuse 63-32mm
HKCG07506535 Führungsgehäuse 65-35mm
HKCG08007025 Führungsgehäuse 70-25mm
HKCG09007530 Führungsgehäuse 75-30mm
HKCG09007535 Führungsgehäuse 75-35mm
HKCG09007540 Führungsgehäuse 75-40mm
HKCG09007545 Führungsgehäuse 75-45mm
HKCG10008535 Führungsgehäuse 85-35mm
HKCG10008540 Führungsgehäuse 85-40mm
HKCG10008545 Führungsgehäuse 85-45mm
HKCG10008550 Führungsgehäuse 85-50mm
HKCG10509045 Führungsgehäuse 90-45mm
HKCG12511045 Führungsgehäuse 110-45mm
HKCG12511050 Führungsgehäuse 110-50mm
HKCG12511060 Führungsgehäuse 110-60mm
HKCG12511070 Führungsgehäuse 110-70mm
HKCG14012060 Führungsgehäuse 120-60mm
HKCG17015070 Führungsgehäuse 150-70mm
HKCG17015080 Führungsgehäuse 150-80mm
HKCG18016080 Führungsgehäuse 160-80mm
HKCG18016090 Führungsgehäuse 160-90mm
HKCG30180100 Führungsgehäuse 180-100mm
HKCG30250120 Führungsgehäuse 250-120mm
HKCGMM114100050 Führungsgehäuse HFR2S 100-50
HKCGPM100080050 Führungsgehäuse 80-50mm S-250
HKCGPM110090045 Führungsgehäuse 90-45mm S-250
HKCGPM110090050 Führungsgehäuse 90-50mm S-250
HKCGPM120100050 Führungsgehäuse 100-50mm S-250
HKCGPM130110050 Führungsgehäuse 110-50mm S-250
HKCGPM140120060 Führungsgehäuse 120-60mm S-250
HKCGPM140120070 Führungsgehäuse 120-70mm S-250
HKCGPM160140100 Führungsgehäuse 140-100mm S-250
HKCGPM170150090 Führungsgehäuse 150-90mm S-250
HKCGPM180160120 Führungsgehäuse 160-120mm S-250
HKCGT0200300 Führungsgehäuse für einfachw. Zyl. 20mm
HKCGT0250350 Führungsgehäuse für einfachw. Zyl. 25mm
HKCGT0700900 Führungsgehäuse für einfachw. Zyl. 70mm
HKCGT0800960 Führungsgehäuse für einfachw. Zyl. 80mm
HKCKEBXCN Rückschlagventil vorg. entsp. 0-120L
HKCPB0351515 Schwenkzapfen 35mm
HKCPB0400000 Schwenkzapfen 80mm
HKCPB0401515 Schwenkzapfen 40mm
HKCPB0452020 Schwenkzapfen 45mm
HKCPB0552020 Schwenkzapfen 55mm
HKCPB0652525 Schwenkzapfen 65mm
HKCPB0753030 Schwenkzapfen 75mm
HKCPB0800000 Schwenkzapfen 140mm
HKCPB0903535 Schwenkzapfen 90mm
HKCPB1004040 Schwenkzapfen 100mm
HKCPB1255050 Schwenkzapfen 125mm
HKCSR0010860 Gelenkkopf ohne Schmiernippel 50,2mm
HKCSTS016N00 Gelenkkopf mit Schmiernippel Typ N 16
HKCSTS070C00 Gelenkkopf mit Schmiernippel Typ C 70
HKCSTS080C00 Gelenkkopf mit Schmiernippel Typ C 80
HKCSTS090N00 Gelenkkopf mit Schmiernippel Typ N 90
HKCT00030013 Zylinderkolben 30-13mm
HKCT00032013 Zylinderkolben 32-13mm
HKCT00035015 Zylinderkolben 35-15mm
HKCT00055020 Zylinderkolben 55-20mm
HKCT00065024 Zylinderkolben 65-24mm
HKCT00075024 Zylinderkolben 75-24mm
HKCT00080024 Zylinderkolben 80-24mm
HKCT00085024 Zylinderkolben 85-24mm
HKCT00110040 Zylinderkolben 110-40mm
HKCT11250080 Gewindekolben D250mm M98x2
HKCTB0040015 Zylinderkolben 40-15mm kurz
HKCTB0050020 Zylinderkolben 50-20mm kurz
HKCTB0060020 Zylinderkolben 60-20mm kurz
HKCTB0060024 Zylinderkolben 60-24mm kurz
HKCTB0070020 Zylinderkolben 70-20mm kurz
HKCTB0070024 Zylinderkolben 70-24mm kurz
HKCTB0080024 Zylinderkolben 80-24mm kurz
HKCTB0080027 Zylinderkolben 80-27mm kurz
HKCTB0100027 Zylinderkolben 100-27mm kurz
HKCTB0100033 Zylinderkolben 100-33mm kurz
HKCTBF060M24 Zylinderkolben 60-35 M24 für HFR2S
HKCTBF070M24 Zylinderkolben 70-35 M24 für HFR2S
HKCTBF100M33 Zylinderkolben 100-40 M33 für HFR2S
HKCTF1103930 Gewindekolben D110mm M39x3
HKCTF1504830 Gewindekolben D150mm M48x3
HKCTF1605230 Gewindekolben D160mm M52x3
HKCTLM040015027 Zylinderkolben 40-27 für HFR2S
HKCTLM050021030 Zylinderkolben 50-30 für HFR2S
HKDFE0523AY12DC 3/2-Magnetventil IGR3/8" 315bar 12VDC
HKDFE1003AY12DC 3/2-Magnetventil IGR1/2" 315bar 12VDC
HKDFE1006AY24DC 6/2-Magnetventil IGR1/2" 315bar 24VDC
HKDFE20012VDC Magnetspule für DFE200 12VDC
HKDFE200192VDC Magnetspule für DFE200 192VDC
HKDFE20020VDC Magnetspule für DFE200 20VDC
HKDFE2003AW12DC 3/2-Magnetventil IGR3/4" 200bar 12VDC
HKDFE2003AY12DC 3/2-Magnetventil IGR3/4" 315bar 12VDC
HKDFE2006AW12DC 6/2-Magnetventil IGR3/4" 200bar 12VDC
HKDFE2006AW24DC 6/2-Magnetventil IGR3/4" 200bar 24VDC
HKDFE2006AY12DC 6/2-Magnetventil IGR3/4" 315bar 12VDC
HKDHA06312M724 4/2-Magnetventil NG6 24VDC ex-geschützt
HKDHA0714PAGK24 4/3-Magnetventil NG6 24VDC ex-geschützt
HKDHI06302230AC 4/2-Magnetventil NG6 230VAC (A)
HKDHQ013OI24DC Eil-Schleichgangventil f. QV06 A NG6 ZP
HKDHQ016OI24DC Eil-Schleichgangventil f. QV06 T NG6 ZP
HKDHQ024OI24DC Eil-Schleichgangventil f. QV06 B NG6 ZP
HKDHZOA071D5 4/3-Magnetventil prop. NG6 o. Wegaufn.
HKDHZOA073S3 4/3-Magnetventil prop. NG6 o. Wegaufn.
HKDI10M100B Sicherheitsabsperrblock NG10 100bar
HKDI10M140B Sicherheitsabsperrblock NG10 140bar
HKDI10M200B Sicherheitsabsperrblock NG10 200bar
HKDI10M210B Sicherheitsabsperrblock NG10 210bar
HKDI10M250B Sicherheitsabsperrblock NG10 250bar
HKDI10M330B Sicherheitsabsperrblock NG10 330bar
HKDI20M330B Sicherheitsabsperrblock NG20 330bar
HKDK1110 4/3-Wegeventil NG10 Handhebel
HKDK1111 4/3-Wegeventil NG10 Handhebel
HKDK1120 4/2-Wegeventil NG10 Handhebel
HKDK1121 4/2-Wegeventil NG10 Handhebel
HKDK1141 4/3-Wegeventil NG10 Handhebel
HKDK1151 4/2-Wegeventil NG10 Handhebel
HKDKE161012DC 4/2-Magnetventil NG10 12VDC
HKDKE1610230RC 4/2-Magnetventil NG10 230VRC
HKDKE161112DC 4/2-Magnetventil NG10 12VDC
HKDKE1611230RC 4/2-Magnetventil NG10 230VRC
HKDKE161124DC 4/2-Magnetventil NG10 24VDC
HKDKE161312DC 4/2-Magnetventil NG10 12VDC
HKDKE1613230RC 4/2-Magnetventil NG10 230VRC
HKDKE161324DC 4/2-Magnetventil NG10 24VDC
HKDKE1613X00DC 4/2-Magnetventil NG10 DC ohne Spule
HKDKE1631212DC 4/2-Magnetventil NG10 12VDC
HKDKE16312230RC 4/2-Magnetventil NG10 230VRC
HKDKE1631224DC 4/2-Magnetventil NG10 24VDC
HKDKE16312A12DC 4/2-Magnetventil NG10 12VDC
HKDKE16312A230RC 4/2-Magnetventil NG10 230VRC
HKDKE16312A24DC 4/2-Magnetventil NG10 24VDC
HKDKE1632212DC 4/2-Magnetventil NG10 12VDC
HKDKE16322230RC 4/2-Magnetventil NG10 230VRC
HKDKE1632224DC 4/2-Magnetventil NG10 24VDC
HKDKE171012DC 4/3-Magnetventil NG10 12VDC
HKDKE1710230RC 4/3-Magnetventil NG10 230VRC
HKDKE171112DC 4/3-Magnetventil NG10 12VDC
HKDKE1711230RC 4/3-Magnetventil NG10 230VRC
HKDKE171312DC 4/3-Magnetventil NG10 12VDC
HKDKE1713230RC 4/3-Magnetventil NG10 230VRC
HKDKE171412DC 4/3-Magnetventil NG10 12VDC
HKDKE1714230RC 4/3-Magnetventil NG10 230VRC
HKDKE171424DC 4/3-Magnetventil NG10 24VDC
HKDKE1751212DC 4/2-Magnetventil NG10 12VDC
HKDKE17512230RC 4/2-Magnetventil NG10 230VRC
HKDKE1751224DC 4/2-Magnetventil NG10 24VDC
HKDKER1610110AC 4/2-Magnetventil NG10 110VAC
HKDKER1610230AC 4/2-Magnetventil NG10 230VAC
HKDKER1610X00AC 4/2-Magnetventil NG10 AC ohne Spule
HKDKER1611110AC 4/2-Magnetventil NG10 110VAC
HKDKER1611230AC 4/2-Magnetventil NG10 230VAC
HKDKER1611X00AC 4/2-Magnetventil NG10 AC ohne Spule
HKDKER1613110AC 4/2-Magnetventil NG10 110VAC
HKDKER1613230AC 4/2-Magnetventil NG10 230VAC
HKDKER1613X00AC 4/2-Magnetventil NG10 AC ohne Spule
HKDKER16312110AC 4/2-Magnetventil NG10 110VAC
HKDKER16312230AC 4/2-Magnetventil NG10 230VAC
HKDKER16312A11AC 4/2-Magnetventil NG10 110VAC
HKDKER16312A23AC 4/2-Magnetventil NG10 230VAC
HKDKER16322110AC 4/2-Magnetventil NG10 110VAC
HKDKER16322230AC 4/2-Magnetventil NG10 230VAC
HKDKER16322X00AC 4/2-Magnetventil NG10 AC ohne Spule
HKDKER1710110AC 4/3-Magnetventil NG10 110VAC
HKDKER1710230AC 4/3-Magnetventil NG10 230VAC
HKDKER1711110AC 4/3-Magnetventil NG10 110VAC
HKDKER1711230AC 4/3-Magnetventil NG10 230VAC
HKDKER1713110AC 4/3-Magnetventil NG10 110VAC
HKDKER1713230AC 4/3-Magnetventil NG10 230VAC
HKDKER1714110AC 4/3-Magnetventil NG10 110VAC
HKDKER1714230AC 4/3-Magnetventil NG10 230VAC
HKDKER17512110AC 4/2-Magnetventil NG10 110VAC
HKDKER17512230AC 4/2-Magnetventil NG10 230VAC
HKDKER17512X00AC 4/2-Magnetventil NG10 AC ohne Spule
HKDKI16322X00 4/2-Magnetventil NG10 ohne Spule (A)
HKDKZORA151L5 4/2-Magnetventil prop. NG10 o. Wegaufn.
HKDKZORA171D5 4/3-Magnetventil prop. NG10 o. Wegaufn.
HKDKZORA171S3 4/3-Magnetventil prop. NG10 o. Wegaufn.
HKDKZORA171S5 4/3-Magnetventil prop. NG10 o. Wegaufn.
HKDKZORA173D5 4/3-Magnetventil prop. NG10 o. Wegaufn.
HKDKZORA173S3 4/3-Magnetventil prop. NG10 o. Wegaufn.
HKDLMDL132S Dämpfungsleiste MDL 132S
HKDPH3710DRSPIL 4/3-Wegeventil NG25 ohne Pilotventil
HKDPT400NBR Dichtung für Pumpenträger 400mm NBR
HKDS42CNBR Dichtsatz für HK42C NG10 elektrisch
HKDSF140100 Dichtsatz für Führungskopf F140100
HKDSF150100 Dichtsatz für Führungskopf F150100
HKDSF3216 Dichtsatz für Führungskopf F3216
HKDSF4520 Dichtsatz für Führungskopf F4520
HKDSF4530 Dichtsatz für Führungskopf F4530
HKDSFL350 Dämpfungsleiste für Fussflansch 350
HKDSFL450 Dämpfungsleiste für Fussflansch 450
HKDSFS400 Dämpfungsleiste für Fussflansch 400
HKDSK63S3315 Dichtsatz für Gewindekolben HKK63S3315
HKDSSPKCN05028 Dichtsatz für Zylinder 50-28 gedämpft
HKDSSPKCN06336 Dichtsatz für Zylinder 63-36 gedämpft
HKDSSPKCN08045 Dichtsatz für Zylinder 80-45 gedämpft
HKDSSPKCN10056 Dichtsatz für Zylinder 100-56 gedämpft
HKDSSPKCN12570 Dichtsatz für Zylinder 125-70 gedämpft
HKDSSPKCN12590 Dichtsatz für Zylinder 125-90 gedämpft
HKDSSPKCN160110 Dichtsatz für Zylinder 160-110 gedämpft
HKDSSPKCN16090 Dichtsatz für Zylinder 160-90 gedämpft
HKDSSPKCN200110 Dichtsatz für Zylinder 200-110 gedämpft
HKDSSPKCN200140 Dichtsatz für Zylinder 200-140 gedämpft
HKDSZ4D0132 Dichtsatz für HK41 NG6 elektrisch
HKDSZ4D0134B1 Dichtsatz für HK41 NG6 Handhebel
HKDSZ4D0232 Dichtsatz für HK42 NG10 elektrisch
HKEM2082Y Anschlussplatte 2x NG25 IGR1.1/4"
HKEM2083Y Anschlussplatte 3x NG25 IGR1.1/4"
HKEMDV10N01230AC 2/2-Magnetsitzventil Cartr. NG10
HKEMDV12N04230AC 2/2-Magnetsitzventil Cartr. NG12
HKES3B38X2F Anschlussplatte 1x NG6 DBV 50-210 bar
HKES3B38X3F Anschlussplatte 1x NG6 DBV 100-350 bar
HKES5B34PLX2F Anschlussplatte 1x NG10 DBV 35-120 bar
HKES5B34PLX3F Anschlussplatte 1x NG10 DBV 80-270 bar
HKF140100 Führungsgehäuse 140-100mm 92mm breit
HKF150100 Führungsgehäuse 150-100mm 102mm breit
HKF4530 Führungsgehäuse 45-30mm 40mm breit
HKF6336 Führungsgehäuse 63-36mm
HKFAC012L000 Kolbenstange 12mm verchromt
HKFAC016HC2L000 Kolbenstange HIPERCHROM200 16
HKFAC018HC2L000 Kolbenstange HIPERCHROM200 18
HKFAC020CRNIL000 Kolbenstange 20mm CrNi
HKFAC020HC2L000 Kolbenstange HIPERCHROM200 20
HKFAC020HC5L000 Kolbenstange HIPERCHROM500 20
HKFAC022HC2L000 Kolbenstange HIPERCHROM200 22
HKFAC025CRNIL000 Kolbenstange 25mm CrNi
HKFAC025HC2L000 Kolbenstange HIPERCHROM200 25
HKFAC025HC5L000 Kolbenstange HIPERCHROM500 25
HKFAC028CRNIL000 Kolbenstange 28mm CrNi
HKFAC028HC2L000